Hyvä haastavan ajan johtaminen

50 %
50 %
Information about Hyvä haastavan ajan johtaminen
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: tluoma

Source: slideshare.net

Description

Teollisuudesta on kadonnut yli 100.000 työpaikka 10 vuoden aikana. Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 2020 mennessä syntyy 200.000 uutta työpaikkaa. Kasvu pitää löytää pk-sektorilta ja uusilta toimialueilta.

Tämä haastava suhdanne ja globaali kilpailuympäristö edellyttävät aivan uudenlaista johtajuutta.

Tuomo Luoma 11.3.2014 Hyvä haastavan ajan johtaminen: 10 tärkeää asiaa

EDESSÄ ON KOVAT AJAT!

Paljon kovemmat kuin takana Tämä 13 vuoden helpon kasvun ja nokiahuuman aika kasvatti yrityksiin joukon johtajia… … kenellä tulee olemaan suuria haasteita tässä ajassa ja näissä olosuhteissa, kun vaaditaan oikeasti vastuuta, tekoja ja tuloksia, jotka eivät synny itsestään hyvien suhdanteiden seurauksena. Tämä tulee olemaan iso haaste yrityksissä.

Teollisuudesta on kadonnut yli 100.000 työpaikka 10 vuoden aikana. Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 2020 mennessä syntyy 200.000 uutta työpaikkaa. Kasvu pitää löytää pk-sektorilta ja uusilta toimialueilta. Haastava suhdanne ja globaali kilpailuympäristö edellyttävät aivan uudenlaista johtajuutta.

Laskusuhdanteessa yritykset turvautuvat usein irtisanomisiin. Olennaisempaa olisi kuitenkin keskittyä siihen kuka ja ketkä yrityksessä halutaan pitää, kuin siihen kenelle annetaan potkut. Hyvä haastavan ajan johtaja huolehtii työntekijöistään.

Hän on taitava kuuntelija ja osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Hän huomio ihmiset yksilöinä, on kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan ja osaa kommunikoida rakentavasti. Hän kykenee luomaan luottamuksen ilmapiirin. Haastavan ajan hyvällä johtajalla on erinomaiset ihmissuhdetaidot.

Selviytyminen ja menestys tulevat kasvusta ja kehityksestä, ei säästöistä ja sääntöjen lisäämisestä. Siksi haastavan ajan organisaatiossa on vain kaksi toimintoa: myynti ja myynnin tuki. Vain kauppaa tekemällä voi kasvaa ja kehittyä. Saneeraamalla ja Excelillä ei rakenneta menestystarinoita.

Hän on vaativa, mutta oikeudenmukainen ja armollinen. Hän on intohimoinen ja innostava ja kylvää sitä ympärilleen. Kun innostuu niin onnistuu, kun onnistuu niin innostuu. Haastavan ajan hyvä johtaja on suuri ihminen.

Yrityksellä pitää olla innostava ”unelma” siitä, mihin se on menossa. Se pitää pystyä kommunikoimaan koko henkilökunnalle niin, että jokainen tietää mihin olemme menossa ja kaikki ymmärtävät oman tärkeän roolinsa sen saavuttamisessa. Sen lisäksi pitää olla selkeä kuva siitä, mitä sinne pääsemiseksi pitää tehdä: mitä pitää tehdä ensimmäiseksi, mitä pitää tehdä eri tavalla tai mitä pitää jättää tekemättä. Haastavana aikana toiminnassa pitää olla selkeä visio ja kirkas fokus.

Haastavina aikoina jaetaan suurimmat markkinaosuudet, se voi tarjota yritykselle merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Hyvät johtajat eivät näe haastavaa aikaa uhkana, vaan mahdollisuutena. Hyvä haastavan ajan johtaja tarttuu tilaisuuksiin.

Vaikeassa tilanteessa ei ole aikaa työryhmille tai seminaareille, vaan asioita pitää tapahtua käytännössä ja nopeus merkittävin kilpailuetu. Tuloksia syntyy vain tekemällä. Päätökset pitää tehdä ja toimeenpanna nopeasti.

Hän toimii samoilla pelisäännöillä, mitä vaatii alaisiltaankin ja kohtaa arjen haasteet yhdessä henkilöstönsä kanssa. Hän on ennustettava ja johdonmukainen. Hän on yksi meistä, siksi häneen voi luottaa. Haastavan ajan hyvä johtaja johtaa edestä ja on esimerkkinä.

Hän kannustaa innovatiivisuutta ja riskinottoa, mutta osaa luoda työyhteisöön ilmapiirin, missä uskalletaan kohdata pelottaviakin haasteita turvallisesti luottaen yhdessä tekemisen ja jakamisen voimaan. Haastavan ajan hyvä johtaja on kyvykäs johtamaan muutosta.

Vaikka asiakkaat saattavat käyttää vähemmän rahaa, he eivät silti odota huonompaa palvelua tai välinpitämättömyyttä. 9/10 asiakkaasta menetetään sen vuoksi, että he kokevat ettei heistä välitetä ja se korostuu haastavina aikoina. Ja uuden asiakkaan saaminen tulee 12- 20 kertaa kalliimmaksi, kuin vanhan pitäminen. Haastavana aikana pitää huolehtia asiakkaistaan.

Rethink your business. Update your operations! Tuomo Luoma tuomo.luoma@gmail.com +358 400 434760

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Tasapainoinen itsensä johtaminen on hyvän johtajan ...

Vielä tänäkin päivänä johtaminen perustuu usein vanhaan teollisen ajan käskyttämiseen perustuvaan ... Hyvä johtaminen on hyvinvoinnin ...
Read more

Hyvä johtaminen – osa 4: Ajanhallinnasta itsensä ...

Hyvä johtaminen – osa 4: Ajanhallinnasta itsensä johtamiseen. 04/10/2010 1 kommentti. Photo by Peters nik. Aika on oikeudenmukainen resurssi, koska ...
Read more

Hyvä johtaminen - Tuottavuustyö

Hyvä johtaminen, tuottavan toiminnan edellytys. Toimintaympäristö on johtamisen perusta Johtaminen ja työpaikan toiminnan suunnittelu perustuvat ...
Read more

Hyvä johtaminen - ajantieto.fi

Hyvä johtaminen • ke 24.4.2013, Helsinki Hyvän johtamisen tunnistaa. ... - kehittämisen johtaminen Aivot ja johtaminen: käytännön toimintaoh-
Read more

Etusivu - Muutospolku Consulting

Mielekästä tekemistä, yhteiset arvot ja tavoitteet, hyvä johtaminen. ... Tuottavuus yhdistetään yleensä työhön, ei vapaa-ajan aktiviteetteihin.
Read more

Hyvä johtaminen kuuluu kaikille - Seure - Tuhansia ...

Hyvä johtaminen kuuluu kaikille. ... Viime vuosituhannen alussa hyvä johtaja oli erään sen ajan johtamisoppaan mukaan muita hieman pitempi ja ...
Read more

Hyvä johtaminen ja HR - oppiaikakaikki.wikispaces.com

Pidetään toiset ajan tasalla. ... Hyvä keskusteluilmapiiri. Kuuntelemisen merkitys. ... Hyvä johtaminen ja HR
Read more

Johtaminen - Talentia

Johtaminen . Johtaminen on ... Palvelusuhdepolitiikka – palkka ja palkitseminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen . ... Hyvä työpaikka . Haku: Haku:
Read more