Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses?

50 %
50 %
Information about Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses?
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: AttacNorge

Source: slideshare.net

Description

Introduksjon til gjeld og gjeldsslette ved Maria Dyveke Styve, Slett U-landsgjelda

Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses? Attac 01.03.2014 Maria Dyveke Styve

Oversikt  Hva er problemet med gjeld?  Kort gjeldshistorie – hvordan oppsto gjeldskrisen i Sør?  Illegitim gjeld  Hva er hovedutfordringene i dag?  Faren for nye gjeldskriser  Hvilke løsninger finnes?

Hva er problemet med gjeld?  Illegitim gjeld  Ubetalbar gjeld og menneskerettigheter  Urettferdig maktfordeling

Gjeldshistorie på 1-2-3  1970-tallet: Oljekrisen  Petro-dollars – Latin-amerikanske låntakere  1982 – Mexico går konkurs  1980-tallet - Gjeldskrise  IMF og Verdensbankens strukturtilpassningsprogrammer  Jubilee 2000 kampanjen  Gjeldssletteinitiativer

Illegitim gjeld  Illegitim gjeld er gjeld som ikke bør betales tilbake, som for eksempel:  Diktatorgjeld  Gjeld tatt opp for illegitime formål  Gjeld fra feilslåtte prosjekter med store negative miljømessige og sosiale konsekvenser  Gjeld fra lån med illegitime betingelser

Norge og illegitim gjeld  1970-tallet: Skipseksportkampanjen  2006/2007: Ecuador, Peru, Egypt, Sierra Leone, Jamaica, fikk gjeldsslette. (Myanmar i 2013, og Sudan på vent)  Indonesia 1990-tallet

Oljefondet  5000 milliarder kr  1200 milliarder - nesten ¼ i statsobligasjoner  Hva er en statsobligasjon?  Mangel på ansvarlig utlån for investeringer i statsobligasjoner

Hva er problemet i dag?  Mer penger går ut av utviklingsland enn inn:  Kapitalflukt – skatteunndragelse  Gjeldsbetaling  Profitt på investeringer  Kutt i bistand og dyrere lån for de fattigste landene  Potensiale for nye gjeldskriser

Mer ressurser går ut av utviklingsland enn det kommer inn (US$ milliarder, 2011) Flow In Returns Result Remittances 343 0 343 ODA 165 -25 140 Private investment 490 -420 70 NGOs, foundations 45 0 45 Loans 710 -513 197 TOTAL 795 Illicit financial flows -947 Kilde: Development Initiatives, Investments to End Poverty, 2013

Utenlandsgjeld i utviklingsland 2000-2011 Kilde: Eurodad: The New Debt Vulnerabilities, 2013

Tre hovedtrender  Mellominntektsland  Lavinntektsland  Land i gjeldskrise

Store fremvoksende økonomier er de største låntakerne Kilde: Development Initiatives, Investments to End Poverty, 2013

Afrika sør for Sahara: mindre gjeldsbyrder men med høyere risiko

Mulige løsninger og Norges rolle  Gjeldsrevisjoner og sletting av illegitim gjeld  Regulering for å sikre ansvarlig utlån  En rettferdig, åpen og helhetlig gjeldsslettemekanisme.

Vil du vite mer?  Besøk www.slettgjelda.no  Få vårt nyhetsbrev og følg oss på twitter @slettgjelda og facebook.  Ta med rapporter hjem  Kontakt oss: slug@slettgjelda.no / 47 46 34 88

Toxic debt - video  http://www.youtube.com/watch?feature=player_d etailpage&v=PodqrbAURkw

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Konflikter kan løses -- og gi positiv vekst - YouTube

Lærerne ved Sogn videregående har lært elevene hvordan de kan håndtere og løse konflikter på egen hånd. Her ser vi hvordan metoden ...
Read more

Hvordan kan dine medarbeidere bli OsloVerter? - Travel

Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses? 1. Hvordan oppstår gjeldskriser og hvordan kan de løses?
Read more

Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen? by Karoline ...

Alle disse personlighetstrekkene er viktige for hvordan man går inn i og hvordan man ... kan være at en konflikt oppstår. ... løses ved at den ene ...
Read more

Hvordan kan jeg se, om min computer har et hukommelsesproblem?

Hvordan kan jeg se, ... Du kan genstarte computeren og køre værktøjet med det samme. ... hvordan problemet kan løses. ...
Read more

Hvordan oppstår en tannpine?

Hvordan oppstår en tannpine? Hulrom ... kan den utvide seg og bli svært ... Dette er vanligvis løses ved å fjerne maten og skylle munnen med en ...
Read more

Hvordan oppstår nordlys - naturfag1stf2010 [licensed for ...

Hvordan oppstår nordlys? ... vi kan skyte raketter opp fra bakken for å se det inni og vi kan betrakte det nedenfra på bakken, ...
Read more

IT-konflikter - kan de undgås, og hvordan løses de bedst?

... kan de undgås, og hvordan løses de bedst? Seminar 12. juni 2014 Horten Advokatpartnerselskab. ... Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, ...
Read more

Beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har ...

Beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet. ... men ytterligere betingelser kan gjelde.
Read more