Hva har vi lært av Innovativ Fjordturisme?

50 %
50 %
Information about Hva har vi lært av Innovativ Fjordturisme?
Travel

Published on November 23, 2009

Author: FjordNorge

Source: slideshare.net

Description

Her er Anders Waage Nilsen sin presentasjon fra NCE tourism sin generalforsamling. Den fokuserer på hva vi har lært av prosessen med Innovativ Fjordturisme, og noen innspill til det videre arbeidet med NCE Tourism.

Hva har Innovativ Fjordturisme lært oss om klyngeprosjekter?

Konkrete prosjekter med stort kollektivt utbytte Vi må identifisere satsninger som har konkrete resultater for grupper av bedrifter. Enten bedrifter med felles utfordringer, felles målgrupper – eller ulike leverandører i en felles verdikjede. Fokus på produktkonsepter med høyt foredlings – og innovasjonspotensiale. Initiativene må komme nedenfra!

Vi må identifisere satsninger som har konkrete resultater for grupper av bedrifter.

Enten bedrifter med felles utfordringer, felles målgrupper – eller ulike leverandører i en felles verdikjede.

Fokus på produktkonsepter med høyt foredlings – og innovasjonspotensiale. Initiativene må komme nedenfra!

Fokus på bedre informasjonsflyt og effektive dialogarenaer Innovativ Fjordturisme skårer lavt på informasjonsarbeidet. Prosjektets arbeid og resultater bør frem i lyset! NCE-prosjektet bør ha en proaktiv informasjonspolicy, med fokus på digitale nettverk, automatisert informasjonsflyt og transparent tilbakemelding.

Innovativ Fjordturisme skårer lavt på informasjonsarbeidet. Prosjektets arbeid og resultater bør frem i lyset!

NCE-prosjektet bør ha en proaktiv informasjonspolicy, med fokus på digitale nettverk, automatisert informasjonsflyt og transparent tilbakemelding.

Relevante møteplasser og kompetanseheving skaper resultater i seg selv . Mange prosesser i regi av næringen selv kan spores tilbake til møteplasser, kurs og studieturer i regi av Innovativ Fjordturisme. Inspirasjon, nettverk og kunnskap bidrar til spennende initiativ med næringen selv i førersettet. Alt må ikke være i regi av prosjektet.

Mange prosesser i regi av næringen selv kan spores tilbake til møteplasser, kurs og studieturer i regi av Innovativ Fjordturisme.

Inspirasjon, nettverk og kunnskap bidrar til spennende initiativ med næringen selv i førersettet. Alt må ikke være i regi av prosjektet.

Lavthengende frukt og lange innovasjonsreiser. Prosjektet må levere tydelige og målbare resultater på kort sikt. Samtidig bør prosjektet tørre å stille spørsmål ved strukturelle barrierer og utfordringer. Alle konkrete prosjekter bør være forankret i en overordnet strategisk fremtidsvisjon.

Prosjektet må levere tydelige og målbare resultater på kort sikt.

Samtidig bør prosjektet tørre å stille spørsmål ved strukturelle barrierer og utfordringer.

Alle konkrete prosjekter bør være forankret i en overordnet strategisk fremtidsvisjon.

Vi må tørre å fokusere. Og følge prosessene frem til ferdig resultat og evaluering. Å følge prosesser hele veien fra idemyldringer, konseptutvikling og ut i markedet og distribusjonssystemet, fungerer. Vi må unngå å ville for mye på en gang. For mange parallelle prosesser reduserer sjansen for å levere.

Å følge prosesser hele veien fra idemyldringer, konseptutvikling og ut i markedet og distribusjonssystemet, fungerer.

Vi må unngå å ville for mye på en gang. For mange parallelle prosesser reduserer sjansen for å levere.

Klyngeprosjektet skaper visjoner. Men kan ikke alltid finansiere dem. Det å formulere felles visjoner, strategier og prosjektplaner er en del NCE sitt arbeid. Enkelte engasjement bør begrenses til tidlig fase. Der prosjekter har en naturlig adresse utenfor NCE, bør vi bidra til at de sikres finansiering gjennom andre virkemidler.

Det å formulere felles visjoner, strategier og prosjektplaner er en del NCE sitt arbeid.

Enkelte engasjement bør begrenses til tidlig fase. Der prosjekter har en naturlig adresse utenfor NCE, bør vi bidra til at de sikres finansiering gjennom andre virkemidler.

Regionale resultater må stå i fokus. Vi er i samme båt. Om alle blir voktere av sitt individuelle utbytte, svekkes det kollektive resultatet. Klyngeprosjekter krever tillitt - til hverandres intensjoner og til prosjektledelsen. Uten tillitt forvitrer grunnlaget for suksess. Vi må dyrke fram en kultur, som bygger på raushet, åpenhet og felles visjoner. Naboens suksess er din suksess!

Om alle blir voktere av sitt individuelle utbytte, svekkes det kollektive resultatet.

Klyngeprosjekter krever tillitt - til hverandres intensjoner og til prosjektledelsen. Uten tillitt forvitrer grunnlaget for suksess.

Vi må dyrke fram en kultur, som bygger på raushet, åpenhet og felles visjoner. Naboens suksess er din suksess!

Prosjektledelsen må være lyttende og operativt orientert. De må ha lov til å prioritere. Tilbakemeldingene fra Innovativ Fjordturisme tyder på at aktivt, hands-on prosjektlederarbeid er viktig. Prosjektet kan ikke løse alt, for alle. Prosjektet må være bevisst sitt mandat, og tørre å prioritere. Prosjektet skal skape løsninger, ikke drifte dem. Eierskapet ligger hos næringen, hos destinasjonene og hos Fjord Norge AS.

Tilbakemeldingene fra Innovativ Fjordturisme tyder på at aktivt, hands-on prosjektlederarbeid er viktig.

Prosjektet kan ikke løse alt, for alle. Prosjektet må være bevisst sitt mandat, og tørre å prioritere.

Prosjektet skal skape løsninger, ikke drifte dem. Eierskapet ligger hos næringen, hos destinasjonene og hos Fjord Norge AS.

Prosjektet må peke på muligheter, ikke bare løse behov Prosjektet skal selvsagt bidra til å løse kjente behov i næringen. Samtidig må prosjektet utforske en mulighetshorisont – både innenfor teknologi, trender og samhandlingsmodeller. Vi må etablere rom for noen ”tenketanker” i tilknytning til prosjektet.

Prosjektet skal selvsagt bidra til å løse kjente behov i næringen.

Samtidig må prosjektet utforske en mulighetshorisont – både innenfor teknologi, trender og samhandlingsmodeller.

Vi må etablere rom for noen ”tenketanker” i tilknytning til prosjektet.

Takk for oppmerksomheten! Anders Waage Nilsen Telefon 918 14 356 [email_address] www.twitter.com/waagenilsen www.facebook.com/waagenilsen [email_address]

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Afslutning osteproduktion hva har vi lært - YouTube

Afslutning osteproduktion hva har vi lært ... Produktion av mozzarella - Duration: ... Innovation og virksomhedssamarbejde - Duration: ...
Read more

Fire år med tjenesteinnovasjon: hva har vi lært?

... hva har vi lært? ... har dokumentert effekter av hva de gjør eller har ... utvikling av nye ideer og en innovativ organisasjonskultur ...
Read more

Hva har vi lært av Storfjordprosjektet? - Nibio - Nibio

Hva har vi lært av Storfjordprosjektet? Randi Holme1) / Randi.Holme@fm-mr.stat.no Ann Norderhaug2) / ann.norderhaug@planteforsk.no 1)Fylkesmannen i Møre ...
Read more

Hva avgjør hvor mye noe lukter? - YouTube

Hva avgjør hvor mye noe lukter? ... av den 29 siders rapporten vi har skrevet om lukt og hva som avgjør ... Hva har skolen lært meg ...
Read more

TaStyring. Ledelse-, team- og selvutvikling

TaStyring. Ledelse-, team- og selvutvikling, ... Det er vanskelig å fortelle den vi snakker med om hva vi egentlig ... «Jeg har lært mye om positiv ...
Read more

Hvem, hva, hvordan og hvorfor - NA

... hvor mye eller lite du har, men kun i hva du vil ... fordi vi kan bare beholde det vi har ved å gi det videre. Vi har lært av vår ...
Read more

Operasjonalisering av berekraftig reiseliv og geoturisme i ...

Operasjonalisering av berekraftig reiseliv og geoturisme i Arena Innovativ Fjordturisme. ... har vore gjennom ... av sjekklister og indikatorsystem. Vi vil ...
Read more

Program | Nasjonal etikk konferanse : - Hjem | KS:

Hva har vi lært om ... Hva kan psykisk helsetjenester lære av etikksatsingen i kommunene ? v/ Senter for medisinsk etikk (SME) og KS. Etiske ...
Read more