Hva er IdM - for UNINETT

44 %
56 %
Information about Hva er IdM - for UNINETT
Education

Published on March 12, 2009

Author: snorrelo

Source: slideshare.net

Hva er identitetsforvaltning? 2009-03-12 Snorre Løvås

 

Identitetsforvaltning er… Opprettelse, vedlikehold og sletting av personopplysninger Bruk av opplysninger og tilgangsstyring basert på registrerte opplysninger Følge gjeldene lovverk og regelverk for personopplysninger

Opprettelse, vedlikehold og sletting av personopplysninger

Bruk av opplysninger og tilgangsstyring basert på registrerte opplysninger

Følge gjeldene lovverk og regelverk for personopplysninger

Hvilke plikter har man? Databehandler og behandlingsansvarlig skal gjennomføre planlagte og systematiske tiltak for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet Databehandler og behandlingsansvarlig skal dokumentere systemet og tiltak som gjennomføres for å garantere for informasjonssikkerheten Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og hvilke opplysninger om den registrerte som behandles

Databehandler og behandlingsansvarlig skal gjennomføre planlagte og systematiske tiltak for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet

Databehandler og behandlingsansvarlig skal dokumentere systemet og tiltak som gjennomføres for å garantere for informasjonssikkerheten

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og hvilke opplysninger om den registrerte som behandles

Aspekter ved informasjonssikkerhet Integritet: Data skal være korrekte, oppdaterte og fullstendige Konfidensialitet: Informasjonen skal bare være tilgjengelig for personer som har begrunnet behov for informasjonen Tilgjengelighet: Det skal gis korrekt informasjon til riktig person til rett tid

Integritet: Data skal være korrekte, oppdaterte og fullstendige

Konfidensialitet: Informasjonen skal bare være tilgjengelig for personer som har begrunnet behov for informasjonen

Tilgjengelighet: Det skal gis korrekt informasjon til riktig person til rett tid

Typisk informasjon som overføres Generell informasjon om personer Generell informasjon om organisasjon Personers tilknytning(er) til organisasjonen Personers roller ved forskjellige deler av organisasjonen Diverse gruppeinformasjon osv

Generell informasjon om personer

Generell informasjon om organisasjon

Personers tilknytning(er) til organisasjonen

Personers roller ved forskjellige deler av organisasjonen

Diverse gruppeinformasjon osv

Elementer i en IdM-innføring Teknologiendring er bare en del av IdM-innføringen, i store organisasjoner kanskje ikke mer enn 20 % av hele jobben

Teknologiendring er bare en del av IdM-innføringen, i store organisasjoner kanskje ikke mer enn 20 % av hele jobben

Generell modell og komponenter Bruker- administrativt system Lokal Feide- katalog Tjeneste Tjeneste Digitale tjenester Kildesystemer Lokale komponenter Nasjonale komponenter

Kildesystemer Kildesystemer er alle systemer der autoritative data om personer kommer fra All administrasjon av persondata skjer i disse systemene Skoleadministrative systemer Lønns- og personalsystemer Telefonsystemer E-postsystemer m.f. Kildesystemer BAS AT Tjeneste Kilde sys.

Kildesystemer er alle systemer der autoritative data om personer kommer fra

All administrasjon av persondata skjer i disse systemene

Skoleadministrative systemer

Lønns- og personalsystemer

Telefonsystemer

E-postsystemer m.f.

Brukeradministrativt system Genererer elektronisk identitet med brukernavn, passord, roller og grupper Holder på historikk over identiteter Importerer og eksporterer persondata fra/til andre systemer Produkter/rammeverk finnes fra de fleste større leverandører og noen fritt tilgjenglige varianter Bruker- administrativt system BAS AT Tjeneste Kilde sys.

Genererer elektronisk identitet med brukernavn, passord, roller og grupper

Holder på historikk over identiteter

Importerer og eksporterer persondata fra/til andre systemer

Produkter/rammeverk finnes fra de fleste større leverandører og noen fritt tilgjenglige varianter

Digitale tjenester Mottar personinformasjon fra det brukeradministrative systemet og eventuelt annen informasjon fra andre kilder Autentiseringstjenester Læringsplattformer E-postsystemer Telefonsystemer Adgangssystemer m.f. Tjeneste Tjeneste Digitale tjenester BAS AT Tjeneste Kilde sys.

Mottar personinformasjon fra det brukeradministrative systemet og eventuelt annen informasjon fra andre kilder

Autentiseringstjenester

Læringsplattformer

E-postsystemer

Telefonsystemer

Adgangssystemer m.f.

Lokal Feide-LDAP Informasjon om personene i organisasjonen som er knyttet til utdanning Informasjonen legges ut etter en felles nordisk standard Alle LDAP-implementasjoner som støtter versjon 3 av LDAP-protokollen kan benyttes Lokal FEIDE- katalog BAS AT Tjeneste Kilde sys.

Informasjon om personene i organisasjonen som er knyttet til utdanning

Informasjonen legges ut etter en felles nordisk standard

Alle LDAP-implementasjoner som støtter versjon 3 av LDAP-protokollen kan benyttes

NRK LMS Lånekassen NRK NRK NRK, NDLA, osv SkoleArena o.l. Lokal IdM Lokal løsning, Feide og statlig eID Portal Klienter Kommune/FK 2 Feide 3 MinID

Spørsmål? [email_address]

[email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hva er IdM - for UNINETT - Education - documents.tips

1. Hva er identitetsforvaltning? 2009-03-12 Snorre Løvås. 2. 3. Identitetsforvaltning er… Opprettelse, vedlikehold og sletting av personopplysninger
Read more

Samling for IdM leverandører til Feide

- Hva må gjøres lokalt for ... leverandører av IdM-løsninger i tilknytning til vårt arbeid med Feide i grunnopplæringen. Samlingen er ment for ...
Read more

'Erfaringer' fra felten - folk.uio.no

Veiledningstjeneste for Uninett ABC ... hvem, hvor og hvorfor Uklare rolle- og begrepsdefinisjoner Hvorfor et BAS (IdM ... Kildesystem Hva er ...
Read more

Høstens Feide-arrangementer | Feide i skolen

... hva nå? er en samling for administratorer i Feide. ... Samling for IDM-leverandører ... i samarbeid med UNINETT, ...
Read more

FEIDE Identitetsforvaltning - Høgskolen i Lillehammer - Wiki

Uninett. Stover. Konnektorsamarbeidet. ... Tilhørende dokumenter: SLA: Beskrivelse . Hva inngår. Novell-BAS basert på IDM er kjernen i FEIDE ...
Read more

⭐Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA ...

4 Veldig overordnet - hva er SOA? ... hva er IdM? Identity Management Identitetsstyring HR-system (autoritativ kilde til brukerdata) IDM Brukerkatalog ...
Read more

FEIDE, BAS og integrasjon v/Bård Jakobsen USIT ...

Veiledningstjeneste for Uninett ABC ... (IdM, IAM, …) Ønsker synkronisert brukernavn + passord. ... 8 Hva er BAS? Ikke en applikasjon ...
Read more