Hva er identitetsforvaltning?

50 %
50 %
Information about Hva er identitetsforvaltning?
Education

Published on January 23, 2009

Author: snorrelo

Source: slideshare.net

Description

En presentasjon om hva identitetsforvaltning er og hvordan Feide står oppi dette.

Hva er identitetsforvaltning? Hva er Feide? Odda, 2009-01-22 Snorre Løvås

Identitetsforvaltning er… Opprettelse, vedlikehold og sletting av personopplysninger Bruk av opplysninger og tilgangsstyring basert på registrerte opplysninger Følge gjeldene lovverk og regelverk for personopplysninger

Opprettelse, vedlikehold og sletting av personopplysninger

Bruk av opplysninger og tilgangsstyring basert på registrerte opplysninger

Følge gjeldene lovverk og regelverk for personopplysninger

Hvilke plikter har man? Databehandler og behandlingsansvarlig skal gjennomføre planlagte og systematiske tiltak for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet Databehandler og behandlingsansvarlig skal dokumentere systemet og tiltak som gjennomføres for å garantere for informasjonssikkerheten Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og hvilke opplysninger om den registrerte som behandles

Databehandler og behandlingsansvarlig skal gjennomføre planlagte og systematiske tiltak for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet

Databehandler og behandlingsansvarlig skal dokumentere systemet og tiltak som gjennomføres for å garantere for informasjonssikkerheten

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og hvilke opplysninger om den registrerte som behandles

Aspekter ved informasjonssikkerhet Integritet: Data skal være korrekte, oppdaterte og fullstendige Konfidensialitet: Informasjonen skal bare være tilgjengelig for personer som har begrunnet behov for informasjonen Tilgjengelighet: Det skal gis korrekt informasjon til riktig person til rett tid

Integritet: Data skal være korrekte, oppdaterte og fullstendige

Konfidensialitet: Informasjonen skal bare være tilgjengelig for personer som har begrunnet behov for informasjonen

Tilgjengelighet: Det skal gis korrekt informasjon til riktig person til rett tid

Elementer i en IdM-innføring Teknologiendring er bare en del av IdM-innføringen, i store organisasjoner kanskje ikke mer enn 20 % av hele jobben

Teknologiendring er bare en del av IdM-innføringen, i store organisasjoner kanskje ikke mer enn 20 % av hele jobben

Tekniske komponenter Bruker- administrativt system Lokale komponenter Tjeneste Tjeneste Digitale tjenester Kildesystemer

Feide er…. Ett brukernavn og ett passord til alle tjenester Nasjonal identitetsforvaltning for utdanning Personvern og informasjonssikkerhet En nasjonal innloggingstjeneste og lokal kontroll med opplysninger

Ett brukernavn og ett passord til alle tjenester

Nasjonal identitetsforvaltning for utdanning

Personvern og informasjonssikkerhet

En nasjonal innloggingstjeneste og lokal kontroll med opplysninger

Kort oppsummering av Feide For elever og lærere: En inngang til alle tjenester for utdanning For tjenesteleverandører til utdanningssektoren Sikker identifisering ved pålogging Slipper å vedlikeholde egne registre med persondata Muliggjør personlig tilpassing For skoleeier enklere administrasjon – ”orden i sysakene” enklere og billigere å tilby nye digitale tjenester til skolen tilgang til viktige nasjonale tjenester (digital eksamen, NRK, o.l.) oppfyller lovbestemte krav om innsyn og personvern forenkler samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage

For elever og lærere:

En inngang til alle tjenester for utdanning

For tjenesteleverandører til utdanningssektoren

Sikker identifisering ved pålogging

Slipper å vedlikeholde egne registre med persondata

Muliggjør personlig tilpassing

For skoleeier

enklere administrasjon – ”orden i sysakene”

enklere og billigere å tilby nye digitale tjenester til skolen

tilgang til viktige nasjonale tjenester (digital eksamen, NRK, o.l.)

oppfyller lovbestemte krav om innsyn og personvern

forenkler samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage

Feide i eKommune 2012 ” Feide er en felles innloggingstjeneste for alle elever og lærere i Norge. Feide er basert på åpne standarder og sikrer at alle elever, studenter og lærere får én sikker elektronisk identitet som kan brukes for å gi tilgang til flere digitale læringsressurser. For skoleeier betyr dette en ryddigere og enklere identitetsforvaltning som på sikt vil redusere behovet for lokale ressurser.” Mål: “I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby Feide som felles innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonalet.” Tiltak: ”KS vil medvirke til gjennomføring av Feide-programmet”

” Feide er en felles innloggingstjeneste for alle elever og lærere i Norge. Feide er basert på åpne standarder og sikrer at alle elever, studenter og lærere får én sikker elektronisk identitet som kan brukes for å gi tilgang til flere digitale læringsressurser. For skoleeier betyr dette en ryddigere og enklere identitetsforvaltning som på sikt vil redusere behovet for lokale ressurser.”

Mål: “I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby Feide som felles innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonalet.”

Tiltak: ”KS vil medvirke til gjennomføring av Feide-programmet”

“ Grunnskulane står no for tur. Også dei treng til ei identitetsforvaltning basert på Feide, som er i tråd med personopplysningslova byggjer på opne standardar, og slik medverkar til auka konkurranse for både kommunar og for private tilbydarar av elektroniske tenester gir ein enklare kvardag for både elevar og lærarar med felles pålogging (og avlogging) til ei rad tenester” Brev fra kunnskapsministeren til alle kommuner (27. mars 2008)

“ Grunnskulane står no for tur. Også dei treng til ei identitetsforvaltning basert på Feide, som

er i tråd med personopplysningslova

byggjer på opne standardar, og slik medverkar til auka konkurranse for både kommunar og for private tilbydarar av elektroniske tenester

gir ein enklare kvardag for både elevar og lærarar med felles pålogging (og avlogging) til ei rad tenester”

Brev fra kunnskapsministeren til alle kommuner (27. mars 2008)

Eksempel på innlogging

Feide i kommunene Det legges til rette for Feide-innføring ved Informasjon, opplæring og erfaringsutveksling Veiledningsnoder Utvikling av teknologiløp Etablere fellesløsninger Utarbeide standarder og anbefalinger

Det legges til rette for Feide-innføring ved

Informasjon, opplæring og erfaringsutveksling

Veiledningsnoder

Utvikling av teknologiløp

Etablere fellesløsninger

Utarbeide standarder og anbefalinger

NRK LMS Lånekassen NRK NRK NRK, NDLA, osv SkoleArena o.l. Lokal IdM Lokal løsning, Feide og statlig eID Portal Klienter Kommune/FK 2 Feide 3 MinID

Mer informasjon Om Feide i grunnskolen http://www.uninettabc.no/feide Informasjonspakke om innføring av Feide http://www.uninettabc.no/informasjonspakke Tjenester som Feidetilpasses http://www.uninettabc.no/tjenester Mer uformell informasjon http://blogg.uninettabc.no/

Om Feide i grunnskolen

http://www.uninettabc.no/feide

Informasjonspakke om innføring av Feide

http://www.uninettabc.no/informasjonspakke

Tjenester som Feidetilpasses

http://www.uninettabc.no/tjenester

Mer uformell informasjon

http://blogg.uninettabc.no/

Spørsmål? [email_address]

[email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

Identitetsforvaltning - Wikipedia

Identitetsforvaltning er håndtering av opplysninger om hvem og hva en person er. I vid forstand handler det om å identifisere individer og kontrollere ...
Read more

IdM | Identitetsforvaltning og tilgangskontroll

Identitetsforvaltning og tilgangskontroll. Strategisk styring av IAM. Hjem Om bloggen; ... hva er egentlig føderering ? Hva løser man med føderering?
Read more

Bakgrunn - Kalmar2

Identitetsforvaltning i høyere utdanning og forskning. ... Kalmar 2 logoen er inspirert av det første kjente byvåpnet til Kalmar by, ...
Read more

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune

Hva er identitetsforvaltning? •Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere •Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering av ...
Read more

Hva er Identity Management?

Identitetsforvaltning omfatter alle prosessene som brukes til å opprette og administrere brukerkontoer informasjonssystem. I informasjonssystemet verden ...
Read more

Hva er Buddy? | Buddysamarbeidet

I forbindelse med innføring av Feide er Buddy er utviklet som et brukeradministrativt system for å etablere en løsning for identitetsforvaltning.
Read more

Blog om sikkerhet og identitetsforvaltning | En blog om ...

Blog om sikkerhet og identitetsforvaltning En blog om sikkerhet og IAM. Feeds: Posts Comments. TOGAF – SABSA integrasjon. ... – Hva er det? 16.April, ...
Read more

Føderering gjør biffen enklere! | Identitetsforvaltning ...

Det ville gjort alt så mye enklere har noen sagt, hva er egentlig føderering ? ... Følg “Identitetsforvaltning og tilgangskontroll ...
Read more

Blog om sikkerhet og identitetsforvaltning | En blog om ...

Blog om sikkerhet og identitetsforvaltning En blog om sikkerhet og IAM. Feeds: Posts Comments. ... Noe er muligens på plass for enkelte virksomheter, ...
Read more