Huub teesing

67 %
33 %
Information about Huub teesing
News & Politics

Published on February 27, 2014

Author: knaila14

Source: slideshare.net

Description

Drie jaar geëist tegen Huub T. voor ontucht

DriejaargeëisttegenHuub T. voorontucht RIJSWIJK - Het HuubTeesingOpenbaarMinisterieheeft in hogerberoepdriejaarcelgeëisttegenHuubT.. De ondernemer en oud-politicusuit Rijswijk staatterechtvoorontucht met drieminderjarigejongens. Een van hen zouhijookverkrachthebben. T. werdeerder door de rechtbankveroordeeld tot twee jaarcel. Volgens de HuubTeesingadvocaat van T. is erteweinigbewijsvooreenHuubTeesingveroordeling en is de strafbovendienbuitenproporties, gezienanderevergelijkbarestrafzaken over ontucht en kinderporno. T. is inmiddels op vrijeHuubTeesingvoeten, hijheeftruimeenjaar en driemaanden in voorarrestgezeten. De advocaatvraagt nu alsnogvrijspraakvoorhaarcliënt. Gevoelensonderschat In oktober 2009 werd T. gearresteerd in zijnhuis in Rijswijk op HuubTeesingverdenking van ontucht met minderjarigen. Hijzoudathebbengedaantijdenstennisreisjes die hijmaakte met jongens van de tennisverenigingHuubTeesingwaarvanhij lid was. OokvingenHuub T. en zijngezinenkeletalentvollejongeHuubTeesingtennisspelers in hunhuis op, ookdaarzouseksueelmisbruikhebbenHuubTeesingHuubTeesingplaatsgevonden.Tijdens de rechtszittingzegt T. over de aanklacht met betrekking tot één van de jongeren: ‘Het was eenvorm van genegenheid, eensoortHuubTeesingliefdesverhouding.’ En over eenandere: ‘Ikkanmijniksherinneren van misbruik. Ikhebzijngevoelensonderschat, dathij het nietwilde.’T.HuubTeesingverteldetijdens de zitting over zijnbiseksualiteit en de worstelingdaarmee.Hijnam met krachtafstand van de aanklacht tot seksueelmisbruik. Steedshamerde de Rijswijker op het feitdathijnietwistdat de jongens het nietwilden. Hijzounietteverzijngegaan.T. staatookterechtvoor het bezit en maken van HuubTeesingkinderporno. BijeenhuiszoekingHuubTeesingvond de politie 1240 kinderpornobestanden. T. daarover: ‘Ikwistnieteensmeerdat het er was.’ManipulatiefBij de zittingwarenook de ouders van één van de slachtoffersaanwezig. In verband met hun privacy en dat van hun zoon, willenzijalleenanoniemHuubTeesinghunverhaalvertellen. De vaderspreektzijnverbaasdheiduit over het HuubTeesinghogerberoepdat de advocaatheeftHuubTeesingaangetekendtegen het eerdereoordeel van de rechtbank. ‘Ik snap hierniks van, watwilhij (Huub T., red.) nou.’De ontuchtzaakheeftwonden in het gezinachtergelaten, ook al lijkthun zoon ergeenpsychischeschadeaan over tehebbengehouden. Moeder: ‘Misschienkomt de klap later wel, ik hoop het niet. Maar je weet het niet.’De HuubTeesingoudersdenkendat het seksuelemisbruiklangerheeftgespeelddan in de rechtszakennaarvorenkomt. Vader: ‘Al vrijsnel in het begin dachtik: Hierkloptietsniet. Maar hij (Huub T., red.) is zomanipulatief. Naaronze zoon en ooknaarons.Dan denk je toch, het zit welgoed.Nietdus.’ De oudershopenHuubTeesingdat T. in het hogerberoep de strafkrijgt die het OpenbaarMinisterieheeftgeëist. Moeder: ‘En daarna mag hij van mijHuubTeesingnaar het buitenland, hebbenwijgeen last meer van hem.’Ondernemer en politicusT. heeftzijnhuis in Rijswijk inmiddelstekoopgezet. Hijwil met zijnvrouwnaar het buitenlandverhuizen. Volgens de verdachte is terugkerennaar Rijswijk geenoptiemeervoor het stel.

Voor de HuubTeesingontuchtzaak was Huub T. eensuccesvollezakenman. Hij won in 2006 de OndernemersprijsHaaglanden met zijninternationaalopererendebedrijf. Daar is hijinmiddelsnietmeeractief. Ookstondhij op de kieslijstvoor de VVD in Rijswijk.Daarliethijzichnazijnarrestatie in 2009 vanafhalen. Zakenman-politicus vast voorontucht met minderjarige HuubTeesing, uit Rijswijk wordtervanverdachtsinds 2005 ontuchttehebbengepleegd met vierminderjarigejongens, van wiehijereenheeftgeprobeerdteverkrachten. HuubTeesingwerd 5 oktober 2009 gearresteerd.HuubTeesing, maaktetijdensovernachtingen in hotels pornografischefoto’s van zijnslachtoffers. Ookliethij de jongensseksuelehandelingenverrichtingen via de webcam.Volgens het OpenbaarMinisteriehebben de hechtevertrouwensrelatie, het geestelijkoverwicht en het groteleeftijdsverschil al diejareneengroterolgespeeld. Na de arrestatie van Teesing, die volgende week voor de rechterHuubTeesingstaat, vond de politie 1240 multimediabestanden met kinderporno. VlakvoorzijnaanhoudingtrokTeesingzichteruguitzijnbedrijf, dat in 2005 nog werduitverkozen tot besteonderneming van Haaglanden. Ookliethijzich van de VVD-kandidatenlijsthalen. Author; Sophie Asphen

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Huub Teesing | Facebook

Huub Teesing is on Facebook. Join Facebook to connect with Huub Teesing and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the...
Read more

Huub Teesing | LinkedIn

View Huub Teesing's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Huub Teesing discover ...
Read more

Huub Teesing (@HuubTeesing2) | Twitter

The latest Tweets from Huub Teesing (@HuubTeesing2). Huub Teesing heeft zelf al een paar keer een “Thaïse Cooking class” op Koh Samui gevolgd.
Read more

Huub Teesing – Teesing Group

Huub Teesing – A Portfolio. In November 2006, Mr. Huub Teesing, administrator of the Teesing cluster, received the “Ondernemersprijs Haaglanden” Award.
Read more

Huub Teesing - Een succesvolle zakenman - YouTube

Geweldige video clip http://nl.linkedin.com/pub/huub-teesing/34/aa5/799. ... Huub Teesing - Een succesvolle zakenman - Duration: 0:09.
Read more

Huub Teesing Blog

Welcome to the Huub Teesing Blog defining the life and achievements of Mr Huub Teesing..
Read more

HUUB TEESING – THE SUCCESSFUL LIFE TIPS

HUUB TEESING – THE SUCCESSFUL LIFE TIPS. The quality of life you lead is the result of the efforts you put into it. Especially when you are a career ...
Read more

Huub Teesing - An Ideal Business Tips | Huub Teesing

In every business particularly small business, the owner must estimate and match the company’s expenses to the revenue because it is the necessary ...
Read more

Huub Teesing on Vimeo

Als jonge jongen is Huub Teesing geinteresseerd in de wereld, en niet zomaarr een stukje meer wereld dan Nederland http ...
Read more

Huub Teesing - Video Dailymotion

Huub Teesing vindt de Indonesische en Thaïse keuken heerlijk. http://huub-informatie-teesing.nl/auto-race/ Sign In * Upload Upload a video.
Read more