Huong dan xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don

0 %
100 %
Information about Huong dan xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don
Education

Published on February 26, 2014

Author: dayketoanthuchanh

Source: slideshare.net

Description

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hoá đơn.
áp dụng này 2/3/2014

Add a comment

Related presentations

Related pages

Xu phat nang vi pham hanh chinh ve hoa don

Doi voi hanh vi dat in hoa don ma khong ky hop dong in bang van ban, phat tien tu 2 trieu dong den 4 trieu dong doi voi ca ben dat in va ben nhan in hoa don.
Read more

Uni 28-11-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh ...

Uni 28-11-2013 - Huong dan ve xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don. Ngày đăng: 28/11/2013 | 9:12:45 AM. ... Uni 09-05-2016 - Huong dan su dung hoa don le:
Read more

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về ...

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, ...
Read more

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về ...

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa ... Digital Emotion mang xu hướng mới cho ngành ...
Read more

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về ...

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 ...
Read more

.: VGP News :. | Hướng dẫn xử phạt vi phạm ...

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa ...
Read more

Uni 01-06-2012 - Tra loi cong van ve viec xu phat hoa don ...

Uni 16-03-2012 - Huong dan viec xu phat vi pham hanh chinh ve hoa don. ... Uni 21-10-2013 - Huong dan xu phat vi pham hanh chinh thue: Uni 05-06-2012 ...
Read more

Công văn số 1267/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành ...

Về xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn tự in (đặt in) hoặc mua của cơ quan thuế trước năm 2011, ...
Read more

Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm ...

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn dẫn đến trốn thuế, ... phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don. Bài viết cũ ...
Read more