Humanistinen ammattikorkeakoulu: Hakijan opas 2014

100 %
0 %
Information about Humanistinen ammattikorkeakoulu: Hakijan opas 2014
Education

Published on February 25, 2014

Author: humak

Source: slideshare.net

Description

Tutustu Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) opiskelutarjontaan vuoden 2014 yhteishaussa (3.3. - 1.4.2014). Kevään yhteishaussa voit hakea opiskelemaan yhteisöpedagogiksi (amk, yamk), kulttuurituottajaksi (amk) ja tulkiksi (amk). Olemme valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Meillä voit pääkaupunkkiseudun lisäksi opiskella Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

HAKIJAN OPAS YHTEISHAKU 3.3.–1.4.2014

TUTKINTOJA HYVÄÄN ELÄMÄÄN Sisältö Esipuhe ja kalenteri ........................... 2 Valintakoepäivät keväällä 2014............... 3 Yhteishaussa keväällä 2014 ...................4 Nuorten vai aikuisten koulutus ..............6 Nuorten yhteishaku ........................... 7 • Tulkki (AMK)..............................9 • Kulttuurituottaja (AMK)................ 13 Tästä Hakijan oppaasta löydät koulutuksia, joille on yhteistä se, että ne valmentavat ihmisläheisiin ammatteihin. Humakin opinnot sisältävät • Yhteisöpedagogi (AMK) .................10 Aikuisten yhteishaku ........................14 • Yhteisöpedagogi (AMK).................16 mintamallimme. Olemme valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Voit valita opiskelupaikaksesi Jyväskylän, Kuopion, pääkaupunkiseudun tai Turun. • Kulttuurituottaja (AMK)................ 17 sopivassa määrin teoriaa ja käytäntöä. Sen takaa työelämälähtöinen toi- • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK).........19 Ylempi AMK yhteishaku.....................18 Yhteishaun yleiset periaatteet.............. 20 Muutakin kuin tutkintoon johtavia opintoja..............................22 Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit jatkaa työkokemusta hankittuasi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK). Hakijapalvelut................................23 Aloituspaikat ................................ 24 Haluatko lukea lisää humakeista? Lue Humak 2014 -lehti, joka sisältää tarinoita meistä ja meiltä valmistuneista. Yhteishaku alkaa Pääsykoekutsut ja jälkiohjauskirjeet Yhteishaku päättyy klo 16.15 Aikuisten viimeinen muutostenilmoituspäivä Liitteet perillä 3.3. 1.4. 9.4. 2.5. 13.5. Sähköinen hakijapalvelu aukeaa * aikuiset ja ylempi amk 2 27.5. 5.6.

Valintakoepäivät keväällä 2014, koe on hakijalle yksipäiväinen Nuoret Aikuiset Ylempi AMK Kansalaistoiminta ja nuorisotyö * Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Järjestö- ja nuorisotyö 5.6. ja Turku 4.6. Nurmijärvi 27.5. * Jyväskylä 4.6., Kuopio 5.6., Nurmijärvi Jyväskylä 26.5. Kulttuurituotanto Kulttuurituotanto Turku 3.6. TKI-keskus Ilkka (Helsinki) 22.–23.5. 26.–27.5. Jyväskylä 3.6., Kauniainen 3.–4.6. ja Kauniaisten ryhmä: Kauniainen Tampereen ryhmä: TKI-keskus Ilkka Viittomakieli ja tulkkaus (Helsinki) 26.–27.5. TKI-keskus Ilkka (Helsinki) 3.-5.6. ja Kuopio 3.-4.6. * alintakoejärjestelyjä varten hakijaa pyydetään ilmoittautumaan valintakokeeseen. EnnakkoilmoittautumiV nen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Humakin verkkosivuilla hakuajan alettua. Valintakokeeseen kutsuttu hakija saa osallistua kokeeseen, vaikka hän ei olisi tehnyt ennakkoilmoittautumista. Täydennyshaku Aikuisten tulokset hakijoilla 13.6. Nuorten viimeinen muutostenilmoituspäivä 30.6. (ei koske aikuisia) Jonotusoikeus päättyy 15.7. Nuorten tulokset hakijoilla 28.7. 29.7. 31.7. 12.8. V.I.P. opiskelupaikan vastaanottaminen Varaamme oikeuden muutoksiin. 3

YHTEISHAUSSA KEVÄÄLLÄ 2014 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Tutkintonimike: Tulkki (AMK) Yhteisöpedagogit toimivat esimer- Tulkki (AMK) tulkkauksen koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto sihteereinä, järjestö- ja vapaa-ajan­ Viittomakielentulkki työskentelee yleensä tulkkausalan yrityksessä tai itsenäisenä ammatinharjoittaja- na. Hän on ammattilainen, joka on Koulutus: Viittomakielen ja 240 op, 4 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan) NUORTEN KOULUTUS mukana elämän erilaisissa tilanteis- Hakukohteet: Kuopion yksikkö (20), samalla kielellä: työpaikalla, tervey- ainen (20) sa, joissa kaikki eivät kommunikoi denhuollon tilanteissa, harrastuksissa, koulutuksissa ja perheissä. Tulkkausalan tehtävissä on viit- Pääkaupunkiseudun yksikkö/KauniOpetusmuoto: Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta tomakielen tulkkauksen rinnalla Yhteisöpedagogi (AMK) kaatiomenetelmien, kuten viitotun Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuo- ja tulkkauksen taidoilla on kysyntää. joita, jotka työskentelevät kunnissa, lisääntynyt erilaisten kommuni- puheen käyttö. Siksi viittomakielen Tulkki on kieli- ja vuorovaikutus- taitojen asiantuntija, jolla on laaja yleissivistys ja halu kehittyä työssään jatkuvasti. Tulkit työskentelevät esimerkiksi asioimistulkkeina, opiskelutulk- keina, tulkkivälittäjinä ja muissa tulkkausalan tehtävissä, kuten kääntäjinä ja viittomakommunikaation opettajina tukiviittomia käyttävissä perheissä. Tutkinto: Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto 4 kiksi nuorisotyöntekijöinä, nuorisoohjaajina, lastensuojelulaitosten ohjaajina, projektikoordinaattoreina tai -päälliköinä ja palveluyrittäjinä. Tutkinto: Humanistisen alan ­ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK) Koulutus: Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto 210 op, 3,5 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opinto­ suunnitelman mukaan) NUORTEN KOULUTUS risotyön ammattilaisia ja asiantunti- Hakukohteet: Jyväskylän yksikkö järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä punkiseudun yksikkö/­Nurmijärvi lijoina ja koordinaattoreina. Koulu- Opetusmuoto: Opetus on ohjaajina, kouluttajina, suunnittetuksessa on mahdollista erikoistua joko nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteisöpedagogin ammattitaidon (40), Kuopion yksikkö (26), Pääkau(60), Turku (34) ­pääsääntöisesti päiväopetusta AIKUISKOULUTUS Hakukohteet: Pääkaupunki­ eudun s keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden yksikkö/ Nurmijärvi (25), Jyväskylän nen, syrjäytymisen ehkäiseminen, Opetusmuoto: Monimuoto-­opinnot, tukeminen ja kansalaisvaikuttamimonikulttuurisuus ja kansainvä- lisyys, organisaatioiden ja niiden viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden ja erityisesti nuoruuden asiantuntijuuden vahvistaminen. yksikkö (25) lähiopetusta 2-3 päivää kuukaudessa

KULTTUURIALA Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituottaja on kulttuuri- ja taidekentän tuntija, joka hallitsee eri- NUORTEN KOULUTUS tuotteistamisprosessien kehittäminen, yksikkö (15), Turun yksikkö (15), välinen osaaminen, pedagoginen ja Hakukohteet: Jyväskylän ­Pääkaupunkiseudun yksikkö/­ Kauniainen (16) Opetusmuoto: Opetus on vuorovaikutus ja viestintä, kansain- eettinen osaaminen sekä yhteisölliset ja osallistavat menetelmät. laisten taide- ja kulttuurihankkeiden ­pääsääntöisesti päiväopetusta Tutkinto: Humanistisen alan ylempi markkinoinnin, viestinnän ja niiden AIKUISKOULUTUS Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi sekä -tapahtumien tuottamisprosessit, liiketaloudelliset toimintaperiaatteet. Hakukohteet: Pääkaupunkiseudun Kulttuurituottajat työskentelevät jär- kiseudun yksikkö/­Kauniainen/Tampe- jestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallin- nossa tai luovan alan yrityksissä tehden yksikkö/Kauniainen (20), Pääkaupunreen ryhmä (20) Opetusmuoto: Monimuoto-­opinnot, toimialarajat ylittävää yhteistyötä kult- lähiopetusta 2-3 päivää kuukaudessa Kulttuurituottajat toimivat esimerkiksi YLEMPI AMK -OPINNOT tajina, projektipäälliköinä, järjestö- tai Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) ohjelmapalveluiden tuottajina. (ylempi AMK) Koulutus: Järjestö- ja nuorisotyön koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 op, 2 vuotta Koulutuspaikka: Pääkaupunki­seudun Tutkinnon profiilina on yhteisöjen Tutkinto: Kulttuurialan ammattikor- ammattikorkeakoulututkinto korostuu työelämän ja alan kehittämis- tuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi. tapahtumatuottajina, toiminnanjoh- kulttuurisihteereinä, managereina tai keakoulututkinto Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (AMK) Koulutus: Kulttuurituotannon koulutus Tutkinnon laajuus ja kesto 240 op, 4 vuotta (suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan) yksikkö/Helsinki (25) Opetusmuoto: Monimuoto-opinnot, lähiopetusta keskimäärin kolme päivää kuukaudessa kehittäminen. Koulutuksessa haasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat yhteisöllisten prosessien kehittäminen, tutkiminen ja johtaminen, toimialan palveluiden 5

NUORTEN VAI AIKUISTEN KOULUTUS? Nuorten tutkintoon johtavassa kou- opiskelu on mahdollista työn ohessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto koulutuksen opintopistemäärän pää- kaudessa. korkeakoulututkinnon suorittaneille lutuksessa opiskelija suorittaa koko sääntöisesti päiväopintoina. Pohja- Lähiopetusta on noin 2-3 päivänä kuu- koulutusvaatimuksena on yleinen Osan tutkintoon kuuluvista opin- kouluopintoihin eikä hakijalta vaadi- kautta aiemmilla opinnoilla ja työko- hakukelpoisuus ammattikorkea- ta aiempaa työkokemusta. Opintoihin hakemiselle ei ole yläikärajaa. Aikuiskoulutus on suunnattu koh- noista voi korvata AHOT-menettelyn kemuksella. Opintojen suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. deryhmälle, joilla on pohjakoulutus- Hakija voi hakea sekä nuorten että ai- poisuuden antava tutkinto ja aiempaa huomioida, että valintaperusteet ovat vaatimuksessa määritelty hakukeltyökokemusta. Humakin aikuisten tutkintoon johtavat opinnot järjeste- tään monimuoto-opintoina siten, että 6 on tarkoitettu jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Opinnot on yleensä mahdollista suorittaa työn ohessa. kuisten koulutukseen, mutta on hyvä Nuorten, aikuisten ja ylempi AMK erilaiset ja valintakokeet tulee tehdä hakulomakkeilla amkhaku.fi-järjes- kumpaankin koulutukseen erikseen. -koulutuksiin telmässä. haetaan erillisillä

Nuorten yhteishaku NUORTEN YHTEISHAKU Koulutus ja tutkinto, jolla voi hakea Lukion oppimäärä tai ylioppilas­ Ammatillinen perustutkinto / Ylioppilastutkinto ja ammatillinen joka sisältää lukion vähimmäis­ korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4) Hakija, joka on suorittanut sekä am- tutkinto tai yhdistelmäopinnot, oppimäärän (hakukoodi 9) Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuk- sen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan vuodesta 1990 alkaen ylioppilastutkin- torekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamatto- mana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturien- koulu-, opisto- tai ammatillisen Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, on hänen valittava, millä todistuksella hakee. Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Myös näyttö- tutkintona ammatillisen perustutkin- non (120 ov) suorittaneet hakevat tässä perustutkinto (120 ov) (hakukoodi 7) matillisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoeh- doista, ja valita näistä sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän. ryhmässä. Näyttötutkinnon arvosanat a) akeminen ylioppilastutkinnon peH Huom: alle kolmivuotisella ammatil- teet lasketaan hakukoodi 9:n pistey- otetaan näyttötutkintotodistuksesta. lisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. rusteella, jolloin koulumenestyspistyksen mukaisesti. b) akeminen ammatillisen perustutH kinnon perusteella, jolloin koulume- tit toimittavat kopion arvosana-arvi- Ammatilliseen perustutkintoon valmis- mennessä ensisijaisen hakukohteensa tä väliaikaista todistusta. Valinta on c) akeminen ylioppilastutkinnon ja H rustutkinto on suoritettu. Lopullisessa teella, jolloin koulumenestyspisteet oinnistaan (Predicted Grades) 16.5.2014 hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodis- tuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotau- lukoiden mukaisesti. Muuntotaulukko löytyy www.humak.fi-verkkosivulta. tumassa oleva hakija käyttää viimeisin- ehdollinen, kunnes ammatillinen pevalinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintoto- distuksessa numeroina tai jotka voidaan nestyspisteet lasketaan hakukoodi 4:n pisteytyksen mukaisesti. ammatillisen perustutkinnon perus- lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanois- ta ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta. muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa Ammatti- tai erikoisammattitutkinto arvosana numeroina muualla suorite- Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon käyttämään todistukseen on annettu tuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaes- sa. Jos opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. (hakukoodi 5) on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Osoittaakseen haku- kelpoisuutensa hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevas- ta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päät- tymiseen mennessä. Hakutoimisto tekee 7

Nuorten yhteishaku toimitettujen kopioiden pohjalta päätök- tekemä käännöskopio tutkintotodistuk- Ammattikorkeakoulu- toiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa mikään näistä. Käännöksessä tulee olla Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikor- sen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakuosoittaneet hakijat kutsutaan valinta- kokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintako- keessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. sesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskeli- javalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä /yliopistotutkinto keakoulun tai yliopiston tutkintotodis- tusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. keskimääräistä paremmin. Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi A) Avoimen ammattikorkeakoulun Harkinnanvaraisessa valinnassa hake- valmis hakuajan päättymiseen mennes- Ryhmässä voivat hakea avoimessa am- Ulkomailla suoritettu tutkinto Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla sä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoi- suutensa ulkomailla suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoi- veisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen on oltava suoritettui- na viimeistään 31.7. Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntä- jän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 8 opinnot (hakukoodi B) mattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan so- veltuvia Humakin opintopolkukriteerien mukaisia opintoja suorittaneet hakijat. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kelpoisuuteen vaadittua työkokemusta. Valinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote viimeistään 9.4.2014 klo 16.15 kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. Opintopolkukriteerit: www.humak.fi/opiskelu/ opiskelu-humakissa/avoin-amk/opintopolkuopinnot (haku­koodi 6) van on täytettävä hakulomake hakuaikana. Lisäksi hakijan on toimitettava kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota ja täytettävä Humakin sähköinen liitelomake Humakin verkkosivuilla viimeistään 9.4.2014 klo 16.15. Opiskeli- javalinta tehdään valintakokeen perus- teella. Kokeessa on menestyttävä yleen- sä keskimääräistä paremmin. Humak tekee liitteiden perusteella päätöksen hakijan kutsumiseen valintakokeeseen, (L 564 /09, 20 § 2 mom.). Hakijaa, joka ei ole toimittanut pyydettyjä lisätietoja, ei kutsuta valintakokeen.

Nuorten yhteishaku Haku Humakin nuorten koulutukseen HUMANISTINEN JA KASVATUSALA i Tulkki (AMK) Viittomakielen ja tulkkauksen Tulkki (AMK) Samaan valintakoeryhmään Tulkki Viittomakielen ja hyväksyvät sellaisenaan toisessa am- tulkkauksen koulutus koulutus 240 op Viittomakielen ja tulkkauksen valinta- Kauniainen, Kuopio hakijat, jotka ovat 7.5.2014 kello 16.15 Kesto noin 4 vuotta – suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan Etukäteistehtävän palautus 7.5. mennessä palauttaneet etukäteisteh- tettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos tävän ja suorittaneet sen hyväksytysti. Etukäteistehtävä ohjeineen julkaistaan yhteishaun alkaessa Humakin verkkosivuilla (www.humak.fi). Hakijalle yksipäiväinen valintakoe tomakielen omaksumiskykyä kartoitta- Huomioitavaa, että pääkaupunkiseudulla valintakoepaikkana ei ole hakukampus Kauniainen vaan Helsingin TKI-keskus. takokeen. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 Valintakoe muodostuu mm. suomen ja Kuopiossa 3.–4.6.2014 mattikorkeakoulussa suoritetun valin- kokeisiin kutsutaan ne hakukelpoiset klo 16.15 mennessä TKI-keskus Ilkassa (Helsinki) 3.–5.6. (AMK) kuuluvat ammattikorkeakoulut kielen tehtävistä, muistitesteistä, viitvista tehtävistä, haastatteluista ja so- pistettä ja kokeen jokainen osa on suorion voimassa kyseisen haun ajan. Tulkki (AMK) opiskelijavalinnassa otetaan huomioon terveydellisten edellytysten täyttyminen. Tiedot terveydellisistä edellytyksistä löytyvät osoitteesta http://www.humak.fi/opiskelu/hakeminen/sora-lainsaadanto veltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen Terveydellisestä esteestä hakulomak- jan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. ottaa yhteyttä ko. ammattikorkeakoulun avulla selvitetään monipuolisesti haki- Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomi- keella ilmoittaneiden hakijoiden tulee hakutoimistoon. oiduksi valintakokeen yhteydessä. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset www.humak.fi/ opiskelu/hakeminen/soralainsaadanto Opinnot aloitetaan hakukampuksella ja loppu­ vaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Kauniaisista Helsingin Sandra Aaltonen valmistui viittomakielentulkiksi (AMK) Humakista neljän vuoden opintojen jälkeen keväällä 2012. Lue lisää Humak 2014 -lehdestä, s. 19 www.viittomakielentulkkaus.fi Kuva: Tuula Johansson TKI-keskukseen. ”Tämä ammatti on liikkuva, monipuolinen ja ihmisläheinen” 9

Nuorten yhteishaku Yhteisöpedagogi (AMK) i Yhteisöpedagogi (AMK) ammattikorkeakoulut Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulussa suoritetun valintakokeen. koulutus Kansalaistoiminnan ja Valintakokeeseen kutsutaan kaikki Nurmijärvi, Jyväskylä, Kuopio, Valintakoe muodostuu erilaisista yk- nuorisotyön koulutus 210 op Turku Kesto noin 3,5 vuotta – opintoaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Valintakokeet Jyväskylä 4.6., Kuopio 5.6., Nurmijärvi 5.6. ja Turku 4.6.2014 Valintakokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset www. humak.fi/opiskelu/hakeminen/ sora-lainsaadanto. Opinnot aloitetaan hakukelpoiset hakijat. silö- ja ryhmätehtävistä ja haastatte- hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeaValintakoetta koskevat tarkemmat tiedot julkaistaan Humakin www-sivuilla hakuajan alkaessa. Hakijoiden toivotaan ilmoittavan osallistumisestaan valintakokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. luista sekä mahdollisesti psykologises- Lopullinen valinta yhteisöpedago- hakijoiden soveltuvuutta alalle, moti- sestä, ensimmäisestä hakutoiveesta ja ta testistä. Kokeen avulla selvitetään vaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä, oppimisvalmiuksia ja luovuutta. giopintoihin tehdään koulumenestyk- valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelijava- suoritettava hyväksyttävästi. Valinta- listen edellytysten täyttyminen. Tiedot 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on koetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomioiduksi valintakokeen yhteydessä. Samaan valintakoeryhmään teisöpedagogi (AMK) yh- kuuluvat linnassa otetaan huomioon terveydel- terveydellisistä edellytyksistä löytyvät osoitteesta http://www.humak.fi/opiskelu/hakeminen/sora-lainsaadanto Terveydellisestä esteestä hakulomakkeella ilmoittaneiden hakijoiden tulee ottaa yhteyttä ko. ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. hakukampuksella ja loppuvaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Nurmijärveltä Helsingin alueyksikön TKi-keskuksessa. ”Lapset ja nuoret sekä liikunta ovat aina olleet lähellä sydäntäni.” Otto Tikka Jyväskylän kampuksella syksyllä 2013. Lue lisää Humak 2014 -lehdestä, s. 6 www.yhteisopedagogi.fi 10 Kuva: Aliisa Piirla Aloitti yhteisöpedagogi-opintonsa Humakin

Nuorten yhteishaku Valintaperusteet humanistisella ja kasvatusalalla: A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen ­valinta oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet Valintapisteiden enimmäismäärä: sen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen man keskiarvon perusteella. Jos sinulla Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Koulumenestys 30 pistettä Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuk- keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. YlioppilastutkintotoYhteensä 100 pistettä distuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. nes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikor- minen. Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. mmatillisen tutkinnon todistuksen a perusteella tai C. lioppilastutkintotodistuksen ja amy matillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella Jos sinulla on hakukelpoisuus moneen tu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan Näyttötutkintona ammatillisen perus- Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka tutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkinto­ todistuksesta. Ammatillinen tutkinto 1–3 tietoja. Humanistisen ja kasvatusalan tyjen terveydellisten edellytysten täytty- lasketaan arvosanoista, jotka on ilmais- vo lasketaan vain päättötodistuksesta. Äidinkieli kija on antanut itsestään virheellisiä koulutusohjelmittain erikseen määritel- koulumenestys pisteitetään. Keskiarvo päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiar- keakoulu voi purkaa valinnan, jos ha- opiskelijavalinnassa otetaan huomioon valita, minkä todistuksen perusteella matillinen perustutkinto muodostuu arvosanat ja pisteitys Valinta on ehdollinen siihen asti kun- on useita ammatillisia tutkintoja, voit mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos am- Yo-tutkintotodistus, Valintakoe 65 pistettä lasketaan todistusarvosanojen painotto- 5 4 3 2 1 L/E M CL B A 1–5 4–10 koulumenestyspisteet ≥ 2,67 ≥ 4,50 ≥ 9,00 30 Pisteet ≥ 8,00 15 ≥ 7,50 13 ≥ 7,00 11 ≥ 6,50 8 ≥ 6,00 4 B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta näistä valintaryhmistä (A, B ja C), voit 26 ≥ 8,50 24 ≥ 3,75 ≥ 8,25 22 ≥ 3,50 ≥ 8,00 20 ≥ 1,88 ≥ 3,25 ≥ 7,75 18 ≥ 1,75 ≥ 3,00 ≥ 7,50 16 ≥ 1,63 ≥ 2,75 ≥ 7,25 14 ≥ 1,50 ≥ 2,50 ≥ 7,00 12 ≥ 1,38 ≥ 2,25 ≥ 6,75 10 ≥ 1,25 ≥ 2,00 ≥ 6,50 8 ≥ 1,13 ≥ 1,75 ≥ 6,25 6 ≥ 1,00 ≥ 1,50 ≥ 6,00 4 < 1,50 < 6,00 0 Ammatillisen tutkinnon suorittaneet vaihtoehdon. Merkitse arvosanat hake- ≥ 8,75 ≥ 4,00 ≥ 2,00 Keskiarvo ≥ 4,25 ≥ 2,33 ≥ 2,17 Lukion päättötodistus ≥ 2,50 la. Keväällä 2014 valmistuvat hakevat valita parhaan pistemäärän tuottavan mukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyrit. hakevat päättötodistuksensa perusteelviimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan 11

Nuorten yhteishaku C. Valinta ylioppilastutkinto­ todistuksen ja ammatillisen ­perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen ”Opiskeluajan harjoittelut tarjoavat eväät työelämään” tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttä- määsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintoto- distuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistus, arvosanat ja pisteitys Äidinkieli Paras pitkänä kirjoitettu kieli Paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) tai matematiikka 5 4 3 2 1 L/E M CL B A Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo 1–5 ≥ 4,00 ≥ 3,50 ≥ 3,00 ≥ 2,50 ≥ 2,00 1–3 ≥ 2,33 ≥ 2,00 ≥ 1,75 ≥ 1,50 ≥ 1,25 4–10 ≥ 8,50 ≥ 8,00 ≥ 7,50 ≥ 7,00 ≥ 6,50 Pisteet 15 13 11 8 4 Hakija saa ensimmäiseen haku­ toiveeseensa 5 pistettä. 12 Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio ja tiedottaja Susanna Hulkkonen ovat suorittaneet Humakissa kulttuurituottajatutkinnon. Lue lisää Humak 2014 -lehdestä, s. 14

Nuorten yhteishaku KULTTUURIALA Kulttuurituottaja (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia. Mikäli hakija hakee useaan Humakin nuorten i Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon koulutus 240 op koulutuksen kulttuurituotannon ha- Kauniainen, Jyväskylä, Turku keensa hakukohteen ylimmässä haku- Kesto noin 4 vuotta – opintoaika kukohteeseen, suorittaa hän valintakotoivekampuksessa. Valintakokeeseen liittyy etukäteisteh- tävä, jonka ohjeet löytyvät Humakin www-sivuilta hakuajan alkaessa. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemääräs- määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Etukäteistehtävän ohjeet ja palautusaika julkaistaan Humakin www-sivuilla hakuajan alkaessa. tä. Jokainen kokeen osio on suoritettava Hakijalle yksipäiväinen tuu valintakokeeseen ja ensimmäisestä Kauniainen 3.-4.6. ja Turku hyväksytysti. Opiskelijavalinta perushakutoiveesta annettaviin pisteisiin. Valintaperusteet Katso hakukelpoisuuden antavat koulutukset ja tutkinnot sivulta 7. Valintapisteitys: valintakoe Jyväskylä 3.6., 3.6.2014 Opinnot aloitetaan haku­ kampuksella ja loppuvaiheen opinnot suoritetaan alueyksikön TKI-keskuksessa. Pääkaupunkiseudulla opiskelijat siirtyvät Kauniaisista Helsingin alueyksikön TKI-keskuksessa Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä Kuva: Tuula Johansson Valintakoe 95 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut haussa käytetyt koulutodistukset. www.kulttuurituottaja.fi 13

Aikuisten yhteishaku AIKUISTEN YHTEISHAKU Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulu päättää kuhunkin koulutukseen pohjakoulutusvaati­ muksen. Hakijalla tulee vaaditun pohjakoulutuk- sen lisäksi olla täysi-ikäisenä hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta (kaikki työkokemus otetaan huomioon). Huom! Humakin yhteisöpedagogin kou- lutuksessa vaaditaan kolmen vuoden alakohtainen työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittais- ta työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- Opinnot tulee olla suoritettuna haku- Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ul- Valintakokeesta on saatava vähintään 30 tai ETA-maan kansalainen. komaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perus- Työkokemus mä) suomeksi, ruotsiksi tai englannik- Hakukelpoisuuden antavan työkoke- ammattikorkeakoulun hakutoimistoon työkokemuksesta saa pisteitä siten, että sen käännös (virallisen kääntäjän tekesi ensimmäisenä hakutoiveena olevan viimeistään 9.4.2014 klo 16.15. Tämä ei koske hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan kansalaisia. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ha- eikä saman työnantajan palveluksessa hakijan kutsutaan liitteiden perusteella. hankittua. Työkokemukseksi ei lueta kukelpoiset hakijat ja harkinnanvaraiset työharjoittelua eikä työssä oppimista, Humakissa valinta tehdään valintako- kintoon. Varusmiespalvelusta, siviili- keakouluopinnoista kertyvien pisteiden jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutpalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnan- tajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään keesta, työkokemuksesta ja ammattikorperusteella. Työkokemus 20 pistettä Valintakoe 70 pistettä työkokemukseksi, jos siitä on todistus, hakemassa. Pisteitä voi saada vain työ- kokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työko- kemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YELtai MYEL-vakuutettu. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittais- ta työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkoke- jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviili- 31.7. Ulkomailla suoritetun tutkinnon 14 oltava siltä koulutusalalta, jolle ollaan työharjoittelua eikä työssä oppimista, suoritettuna kevään haussa viimeistään ei hyväksytä taa yhden pisteen. Työkokemuksen on hankittua. Työkokemukseksi ei lueta Haussa käytetyn tutkinnon on oltava ** erikoistumisopintoja ja täydennys­koulutusta kaksi kuukautta työkokemusta tuot- eikä saman työnantajan palveluksessa YEL- tai MYEL-vakuutettu. * tutkinnon ei tarvitse olla valmis muksen ylittävästä saman koulutusalan muksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista joka osoittaa, että hakija on tai on ollut on kuitenkin oltava valmis hakuajan pistettä voidakseen tulla valituksi. teena olevasta tutkintotodistuksesta ja kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista ajan päättymiseen mennessä. palvelusta tai hoitovapaata ei lasketa Korkeakouluopinnot 10 pistettä tutkintoon johtavassa ammatti­korkeakoulutuksessa* tai avoimessa ammatti­­korkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut ­opinnot ** työkokemukseksi.

Aikuisten yhteishaku Ammattikorkeakouluopinnot Harkinnanvarainen valinta Ammattikorkeakoulussa suoritetuis- Harkinnanvaraisessa valinnassa hake- ­pisteitä seuraavasti: kana. Lisäksi hakijan on toimitettava ko- ta saman koulutusalan opinnoista saa Suoritetut opintoviikot/ opintopisteet Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot van on täytettävä hakulomake hakuai- Ryhmässä voivat hakea avoimessa am- piot todistuksista, joihin haluaa vedota topistettä koulutukseen soveltuvia Hu- ja täytettävä Humakin sähköinen liitepisteet 2 ov / 3 op 1 4 ov / 6 op 2 6 ov / 9 op 3 8 ov / 12 op 4 10 ov / 15 op 5 12 ov / 18 op Kokeessa on menestyttävä yleensä kes- kimääräistä paremmin. Humak tekee liitteiden perusteella päätöksen hakijan makin opintopolkukriteerien mukaisia opintoja suorittaneet hakijat. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululais- sa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kelpoisuuteen vaadittua työkokemusta. Valinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijan on toimitettava opinto- 8 18 ov / 27 op ta tehdään valintakokeen perusteella. 7 16 ov / 24 op tään 9.4.2014 klo 16.15. Opiskelijavalin- 6 14 ov / 21 op lomake Humakin verkkosivuilla viimeis- mattikorkeakoulussa vähintään 60 opin- 10 kutsumisesta valintakokeeseen. Haki- jaa, joka ei ole toimittanut pyydettyjä lisätietoja, ei kutsuta valintakokeen. suoritusote viimeistään 9.4.2014 klo 16.15 kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. Opintopolkukriteerit: www. humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/ avoin-amk/opintopolkuopinnot. Haku Humakin aikuiskoulutukseen Yhteisöpedagogi (AMK) ohjaajan perustutkinto, lastenohjaajan Pohjakoulutusvaatimus Nurmi­järvellä Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön tutkinto ja lähihoitajan perustutkinto Ammatillinen perustutkinto tai näyt- ­koulutus Koulutukseen voivat hakea • hakijat, joilla on vaadittu pohjakoulutus ja työkokemus • op koulutukseen soveltuvia opin60 topolkuopintoja suorittaneet • harkinnanvaraisen haun kautta ne hakijat, joilla on laaja alan työkokemus ja aiempia korkeakouluopintoja Pohjakoulutusvaatimus Jyväskylässä järjestettävässä koulutuksessa Alan tai lähialan ammatillinen perustutkinto (myös näyttötutkinnot) sekä edellä mainittuja vastaavat ulkomaiset tutkinnot: Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan perustutkinto, viittomakielen perustutkinto, liikuntaneuvojan perusseuraavista koulutusohjelmista: nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, vammaistyön koulutusohjelma ja vanhustyön koulutus­ ohjelma. TAI Opistoasteen tutkinto Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus: alin korkea-aste esimerkiksi nuo- riso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja. Sosiaalialan koulutus: sosiaalikasvattaja. järjestettävässä koulutuksessa tötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot tai ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto tai alan opistoasteen tutkinto. TAI Opistoasteen tutkinto Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus: alin korkea-aste esimerkiksi nuo- riso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja. Sosiaalialan koulutus: sosiaali­kasvattaja. 15

Aikuiskoulutus Työkokemusvaatimus Hakukelpoisuus opintopolku­opintojen kittua humanistisen ja kasvatusalan kin avoimen AMK:n opintopolkuopinnot Hakijalla tulee olla täysi-ikäisenä han- työkokemusta vähintään kolme vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu vii- meistään 31.7.2014. Työkokemuspisteet lasketaan valintaperustesuosituksen kautta: Koulutukseen soveltuvat Huma- (60 op) antavat hakukelpoisuuden, täl- Yhteisöpedagogi (AMK) alakohtaista työkokemusta. Kansalaistoiminnan ja löin hakijalta ei vaadita kolmen vuoden mukaisesti. Harkinnanvarainen valinta: Jos haki- Työkokemuksen tulee olla kertynyt hu- tuksen tai työkokemuksen osalta hakija manistisella ja kasvatusalalla: nuorisotyön tai järjestötyön toimialalla, ks. esimerkit: • uorisotyö (substanssiin liittyvä ohjan us, kasvatus, koordinointi, kehittämi- nen, johtaminen ja niihin rinnastettavissa oleva työ) • ärjestötyö (järjestötoimialalla toiminj nanohjaus, koordinointi, kehittäminen ja johtaminen, viestintä - ei toimistotyö) • lasten parissa tehty työ eri toimintaym- päristöissä (päiväkoti, ip-kerhot, päivähoito), • iikunnanohjaukseen liittyvä työ eri l toimintaympäristöissä • osiaalityön luontoinen työ kasvatuks sen ja ohjauksen sekä terapian parissa (ei kuitenkaan sairaanhoitoon liittyvät tehtävät, kuten puhtaasti hoitotyö, sairaanhoito laitoksissa ym.) • erveyteen liittyvä ennaltaehkäisevä t työ, terveyden edistäminen tai kun- Jyväskylä, Nurmijärvi voi hakea harkinnanvaraisessa valin- Opintojen kesto määräytyy nassa. Harkinnanvaraisessa haussa voivat ha- järjestö- ja/tai nuorisotyötoimialan työ- koulutuksella on erilaiset kokemus (vähintään 4 vuotta) TAI hakija on kartuttanut osaamistaan ja kokemustaan ns. pitkäkestoisiin ammatillisiin työtehtäviin rinnastettavissa olevissa luottamustehtävissä seuraavasti: • oiminta erilaisissa kansalaistoimint nan ja järjestötyön kehittämis-, johtamis-, luottamus- ja organisointi­ tehtävissä. • oiminta vastuullisissa luottamusteht tävissä kasvatuksen tai ohjauksen parissa. Lisäksi hakijalla tulee olla aikaisempia soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja. edellytysten täyttyminen. Tiedot terve- tustyö), • eurakunnissa tehty kasvatus- ja ohs nassa otetaan huomioon terveydellisten ydellisistä edellytyksistä löytyvät osoit- teesta http://www.humak.fi/opiskelu/ hakeminen/sora-lainsaadanto jaustyö lasten ja nuorten parissa, Terveydellisestä esteestä hakulomak- tiympäristössä. ottaa yhteyttä hakukohteena olevan • aikki kasvatus- ja ohjaustyö perhekok 16 opintosuunnitelman mukaan. Jyväskylän koulutuksella pohjakoulutus, mutta joilla on vankka • ammaisten parissa tehty kasvatus- ja v lunkäyntiavustaja, opetus- ja kasva- henkilökohtaisen kea henkilöt, joilta puuttuu vaadittu Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelijavalin- ohjaustyö, kouluissa tehty työ (kou- nuorisotyön koulutus 210 op jan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulu- touttavatyö (esim. A-klinikalla tehtävä työ) i keella ilmoittaneiden hakijoiden tulee ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. ja Nurmijärven pohjakoulutusvaatimukset. Valintakokeet Jyväskylä 26.5., Nurmijärvi 27.5.2014 Nurmijärven valintakokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Opintoihin liittyvät terveydelliset edellytykset www.humak.fi/opiskelu/ hakeminen/sora-lainsaadanto

Aikuiskoulutus Valintakoe muodostuu yksilötehtävistä, Pohjakoulutusvaatimus Harkinnanvarainen valinta: Jos hakijan i den avulla selvitetään hakijoiden sovel- mattikorkeakoulujen yleinen hakukel- sen tai työkokemuksen osalta voi hakija ryhmätehtävästä ja haastattelusta, joituvuutta alalle, motivaatiota ja oppimis- valmiuksia. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen, mutta Nurmi- Pohjakoulutusvaatimuksena on ampoisuus tai hakukelpoisuus vastaavalle alalle. hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuk- Kulttuurituottaja (AMK) hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja aikaisempia korkeaKulttuurituotannon koulutus järvellä valintakokeeseen osallistuvia Työkokemusvaatimus sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. kemusta vähintään kaksi vuotta. Valintakoe Kauniainen, Tampere Opiskelijavalinta tehdään valintako- Hakukelpoisuus opintopolkuopinto- kelpoiset hakijat. Valintakoe muodostuu Opintojen kesto 1-4 vuotta keakouluopinnoista kertyvien pisteiden Humakin avoimen AMK:n opintopol- pyydetään ilmoittautumaan kokeeseen keesta, työkokemuksesta ja ammattikorperusteella. Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet s. 14 Täysi-ikäisenä hankittua yleistä työko- jen kautta: Koulutukseen soveltuvat kuopinnot (60 op) antavat hakukelpoisuuden. kouluopintoja. 240 op Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakuetukäteistehtävästä, yksilötehtävistä ja (määräytyy henkilökohtaisen haastatteluista, joiden mukaan). opintosuunnitelman avulla selvite- tään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Tampereella järjestettävän koulutuksen hakukohteena on Lisätiedot opinnoista Harkinnanvarainen valinta: Jos ha- Opiskelijavalinta tehdään valintakoPK-seudun yksikkö/Kauniainen juha.nikkila@humak.fi tai koulutuksen tai työkokemuksen osalta keakouluopinnoista kertyvien pisteiden Jyväskylä: Lehtori Juha Nikkilä, puh.020 7621 276 Nurmijärvi: Lehtori Pia Lundbom, pia.lundbom@humak.fi tai puh. 020 7621 237 kijan hakukelpoisuus ei täyty pohjavoi hakija hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja aikaisempia korkeakouluopintoja. Valintakoe keesta, työkokemuksesta ja ammattikor(Tampereen opetusryhmä) perusteella. yksipäiväinen Hakijalle Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet s. XX valintakoe Kauniainen 26.5.–27.5. ja Helsingin TKI-keskus 26.– 27.5.2014 (Tampereen ryhmä) Etukäteistehtävän palautus Kulttuuri­tuottaja (AMK) Valintakokeisiin kutsutaan kaikki haku- Lisätiedot opinnoista 19.5.2014 klo 16.15 mennessä. Kulttuurituotannon koulutus etukäteistehtävästä, yksilötehtävistä ja puh. 020 7621 205 hakuajan alkaessa. www-sivuilla tai Koulutukseen voivat hakea: • akijat, joilla on vaadittu pohjakouluh tus ja työkokemus kelpoiset hakijat. Valintakoe muodostuu haastatteluista, joiden avulla selvite- tään hakijoiden soveltuvuutta alalle, Lehtori Päivi Ruutiainen, Ohjeet julkaistaan Humakin paivi.ruutiainen@humak.fi motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. • 0 op koulutukseen soveltuvia opinto6 Opiskelijavalinta tehdään valintako- • harkinnanvaraisen haun kautta ne ha- keakouluopinnoista kertyvien pisteiden polkuopintoja suorittaneet kijat, joiden hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen tai työkokemuksen osalta, mutta joilla on laaja alan työ- kokemus ja/tai aiempia korkeakouluopintoja keesta, työkokemuksesta ja ammattikorperusteella. Katso aikuiskoulutuksen valintaperusteet s. 14. Lisätiedot opinnoista Lehtori Päivi Ruutiainen, paivi.ruutiainen@humak.fi tai puh. 020 7621 205 17

Ylempi AMK YLEMPI AMK-YHTEISHAKU Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen valintaperusteet Valinta tehdään valintakokeesta tai ennakkotehtävästä sekä opinnäytetyön ar- vosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Opinnäytetyön arvosanat pisteitetään seuraavasti: Opinnäyte­ 5/3/ 4/-/ sana L/E / M/- 30 20 työn arvoValintakoe tai ennakkotehtävä Työkokemus 50 pistettä 20 pistettä Yhteensä 100 pistettä pisteet 10 / et 9/ Huom: poikkeuksena edellä esitettyyn ht rittaneet opistoasteen tai ammatillisen 10 koulututkintoa. 8/C/ Työkokemuspisteet Ylempään ammattikorkeakoulututkin- kertynyt kolme vuotta työkokemusta. Opinnäytetyön Työkokemuspisteet kertyvät vasta haku- 30 pistettä sesta ja työkokemuksen tulee olla han- on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. 18 pääsääntöön ovat hakijat, jotka ovat suokorkea-asteen tutkinnon ennen korkea- Kahden kuukauden työkokemus alalta, keakoulututkinnon suorittamisen on Valintakokeesta tai ennakkotehtävästä tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. 3/2/ toon voi hakea siinä vaiheessa, kun kor- arvosana dokumentti, joka osoittaa, että hakija on kelpoisuuden ylittävästä työkokemukkittu alalta, jolle nyt ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta tutkinto on. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on jolle ollaan hakemassa ja/tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on, tuottaa yh- den pisteen. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuu- kautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemuk- seksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ylempi AMK Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Järjestö- ja nuorisotyön koulutus korkeakoulututkinnon suorittamista Pohjakoulutusvaatimus den työkokemus. Työkokemuksen tulee Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: • yhteisöpedagogi (amk), kulttuuri­ tuottaja (amk), sosionomi (amk), viittoma­ k ielentulk k i liikunnan­ hjaaja ( amk) o • m uu sovelt uva tutkinto; (amk) ja korkea kou lu­ esimerkiksi kasvatustie- teiden kandidaatti yhteiskuntatie- teiden kandidaatti. Muut soveltuvat korkea­ oulututkinnot arvioidaan tak pauskohtaisesti tutkinnon sisällön perusteella. • vastaavat ulkomaiset tutkinnot hankitun työkokemuksen. Myös tässä alalta hankittu vähintään kolmen vuo- Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) olla hankittu viimeistään 31.7.2014. Järjestö- ja nuorisotyön tapauksessa vaaditaan asianomaiselta Ennakkotehtävä ja valintakoe Helsinki Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan Kesto 2 vuotta Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ha- Monimuoto-opintoja, tään 2 pistettä saaneet hakijat. päivää kuukaudessa. meistään 1.4.2014 kello 16.15 mennessä. Humakin verkkosivuilla haun alkaessa. kukelpoiset ja ennakkotehtävästä vähin- Lopullinen valinta tehdään valintakokeesta ja ennakkotehtävästä sekä opinsesta kertyvien pisteiden perusteella. Hakijalla tulee olla hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen hankittua asianomaisen alan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että koulutus 90 op Ennakkotehtävä on palautettava vii- näytetyön arvosanasta ja työkokemuk- Työkokemusvaatimus i Katso ylempi AMK-valintaperusteet s. 14 Aiempien opintojen lähiopetusta keskimäärin kolme Ennakkotehtävä palautus 1.4.2014 klo 16.15 mennessä. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe 22.–23.5.2014 Helsingissä. ­hyväksi­lukeminen Opiskelija voi hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan 5–20 op. ala, jolta korkeakoulututkinto on. Lisätiedot opinnoista kelpoisuuden antavaksi työkokemuk- annikki.kluukeri@humak.fi Ammattikorkeakoulu hyväksyy hakuseksi aiemmin suoritetun opistoas- teen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, mutta yliopettaja Annikki Kluukeri, tai puh. 020 7621 242 ennen 19

YHTEISHAUN YLEISET PERIAATTEET Hakeminen Harkinnanvarainen valinta Kielikoe lomakkeen netissä osoitteessa www. harkinnanvaraista valintaa, jos se kat- valintakokeidensa yhteydessä. Kaikki hakijat täyttävät yhteishaku- amkhaku.fi. Hakemuksen tulee olla tallennettuna ennen hakuajan päätty- mistä. Tallennettuun hakemukseen voi tehdä muutoksia ottamalla kirjallisesti yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen hakutoimistoon. Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana. Hakijan tulee käyttää hakijanumeroaan yhteishaun aikaisessa asioinnissa. Opiskelijavalinta ja alkuperäisten todistusten tarkistaminen Opiskelijavalinnassa noudatetaan am- Ammattikorkeakoulu voi käyttää myös soo hakijan tietojen ja taitojen riittä- Humak ei järjestä erillistä kielikoetta vän opintoihin, vaikka hakukelpoista Valinta tasapisteissä olevien välillä valinnassa hakeva täyttää normaalisti taan tasapistetilanteessa sekä esivalin- tutkintoa ei ole. Harkinnanvaraisessa yhteishaun hakulomakkeen. Humak käyttää harkinnanvaraista valintaa. Hakijan tulee hakulomakkeen lisäksi täyt- tää Humakin harkinnanvaraisen haun liite, jonka perusteella tehdään päätös hakijan kutsumisesta valintakokeeseen. Opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Valintako- keessa on menestyttävä keskimääräistä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetenassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen alla lueteltujen kriteerien mukaisesti. Jos kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti jär- jestyksen. Paremmuusjärjestysperusteet tasapistetilanteessa: paremmin. Nuorten haku jonka hakija on merkinnyt hakemuk- Jonotusoikeus 2. valintakokeen tulos lintaperusteet ja hakukelpoisuusehdot yhteishaun hakutoivettaan. Mikäli ha- mattikorkeakoulujen päättämiä valin- taperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, seensa. Koulutusohjelmakohtaiset vaon kerrottu koulutuksen yhteydessä. Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Opiskeli- Hakija voi jäädä jonottamaan ylempää kija ei ole ottanut vastaan opiskelupaik- kaa tai on jäänyt jonottamaan ylempää toivettaan, hän voi saada varasijalta kutsuja ylemmille hakutoiveilleen. javalinta on ehdollinen siihen saakka, Ennakko- ja etukäteistehtävät koulu-, opinto- ja työtodistukset on tar- makielen ja tulkkauksen koulutuksissa kunnes haussa käytetyt alkuperäiset kistettu. Valinta puretaan, jos hakija on antanut hakemukseen virheellisiä tietoja, eikä oikeilla tiedoilla olisi oikeutettu opiskelupaikkaan. Humakissa kulttuurituotannon ja viittoon etukäteistehtävä ja ylempi AMK –tut- 1. hakutoivejärjestys 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet Aikuisten haku 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoe 3. tutkintotodistus 4. työkokemuspisteet 5. ammattikorkeakouluopinnot kinnossa on ennakkotehtävä. Tehtävän Ylempi (AMK) -haku täyttää myös varsinainen haku­ omake. l 2. valintakoe tai ennakkotehtävä palauttamisen lisäksi hakijan tulee aina 1. hakutoivejärjestys 3. opinnäytetyön arvosana 4. työkokemuspisteet 20

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa koulutusten opiskelijaksi. vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. ei saa syrjiä minkään henkilöön liitty- opiskelijoiden tulee esittää rikostaus- osaamista verrataan Humakin opetus- Suomen perustuslain mukaan ketään vän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuk- Humakin humanistisen ja kasvatusalan taote, jos opintoihin tai harjoitteluun liittyy tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työsken­ telyä. sen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin Muutoksenhaku seen pääsemiseksi. Samoja toiminta- lintaa ei hakijan mielestä ole tehty valin- toimiin vammaisen henkilön koulutukperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintako- keessa, hänen tulee tehdä viimeistään valintakoekutsun saatuaan vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvitta- vista erityisjärjestelyistä asianomaisen Jos ammattikorkeakoulun opiskelijava- opiskelijaturvallisuus Vuoden 2012 alussa astui voimaan lain- säädäntö, jolla pyritään parantamaan koulutuksen järjestäjien mahdolli- suuksia puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus – ja turvallisuuskysymyksiin. Humakin humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinnassa otetaan huomioon lainsäädännön pohjalta koulutuskohtaisestii määriteltyjen ter- veydellisten edellytysten täyttyminen. Laki ei koske kulttuurialan eikä ylempi AMK- koulutuksia. Terveydentilan tai toimintakykyyn liit- tyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioi- taessa hakijan soveltuvuutta kyseisten taminen on mahdollista ainoastaan suomenkielisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville sekä tietyissä erikoistumisopinnoissa opiskeleville. Yhden paikan säännöksen mukaan opis- jälkeen ratkea hakijaa tyydyttävällä tavalla, voi oikaisua pyytää ammattikor- keakoulun sisäiseltä hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. leva opiskelija, jonka opiskeluoikeus on Terveydentilavaatimukset ja osaamisen tunnistaminen ja tunnus- hakutoimistoon. Jos asia ei selvittelyn taa hakijalle järjestettävissä olevista makin verkkosivuilta. tavoitteisiin. Aikaisemmin hankitun Yhden paikan säännös ja ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun Siirto-opiskelijat erityisjärjestelyistä. Lisätietoja saa Hu- suunnitelmissa kirjattuihin osaamis- taperusteiden mukaisesti, tulee hänen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoit- Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan Toisessa ammattikorkeakoulussa opiskevoimassa, voi hakea opinto-oikeutensa siirtoa Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan opiskelu­paikan vastaanottaminen kelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon joh- tavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskor- keakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulko­puolelle. vain samaa tutkintoa samassa koulu- Sähköinen hakijapalvelu hakea aikaisintaan ensimmäisen opis- käytössä sähköinen hakijapalvelu osoit- tusohjelmassa. Siirto-opiskelijaksi voi keluvuoden jälkeen. Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä ammat- tikorkeakoulussa suoritettuja opintoja vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi. Siirto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen Aikuisten ja ylempi AMK -hauissa on teessa www.amkhaku.fi. Palvelussa hakija voi seurata hakunsa etenemistä ja ottaa vastaan opiskelupaikan sekä ilmoittautua opiskelijaksi. siihen saakka, kunnes opiskelija eroaa Lisä- ja täydennyshaun ta ja toimittanut tästä todistuksen Nuorten yhteishaussa vapaaksi jääneil- aikaisemmasta ammattikorkeakoulusHumakiin. AHOT Humakin opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, järjestäminen le opiskelupaikoille on valtakunnallinen täydennyshaku ajalla 28.–31.7.2014 kello 16.15 osoitteessa www.amkhaku.fi. Hu- mak tiedottaa mahdollisesta osallistu- misestaan täydennyshakuun samoin kuin mahdollisista aikuiskoulutuksen lisähauista www-sivuillaan kesä-heinäkuussa. 21

MUUTAKIN KUIN TUTKINTOON JOHTAVIA OPINTOJA Jos elämäntilanteeseesi sopii paremmin Opintopolku vain osan vuotta, tai jos haluat täyden- amk-tutkintoon johtaviin opintoihin sil- se, että opiskelet monimuotoisesti tai tää ammatillista osaamistasi tutkinnon suorittamisen jälkeen, Humakissa on tarjolla tähänkin vaihtoehtoja. Opiskelu avoimessa Opintopolku on hakeutumisväylä loin, jos sinulla ei ole hakukelpoisuuden antamaan pohjakoulutusta tai vaadittua työkokemusta. Opintopolkuopintojen laajuus on 60 op. ammattikorkeakoulussa Vuoden mittaiset mien opetussuunnitelmien mukaisia Seikkailukasvatus, tasot 1 ja 2, Toimin- Voit opiskella Humakin koulutusohjelopintoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat maksullisia ja ne voidaan myöhemmin hyväksilukea ammattikorkeakoulututkintoon. erikoistumisopinnot nallinen mediakasvatus, Kouluttajana toimiminen, Vapaaehtoistoiminnan johtaminen, Kirjoitustulkkaus – tässä muutamia esimerkkejä erikoistumiso- pinnoistamme. Monimuoto-opintoina suoritettavat koulutukset tammi- ja syyskuussa. Hakuaika syksyllä 2014 alkaviin koulutuksiin on 11.8.–1.9.2014. www.humak.fi Täydennyskoulutus Humak tarjoaa maksutonta ja maksullista täydennyskoulutusta sekä myy asiantuntijuuttaan työelämän tarpeisiin. Esimerkkejä toteuttamistamme täydennyskoulutuksista ovat Etsivä nuorisotyö ja Monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille -koulutukset. Lisätiedot: www.humak.fi Alumnitoiminta osana työelämäopintoja Kontakti oppilaitokseen jatkuu luontevasti myös valmistumisen jälkeen. Humakista valmistuneet käyvät pitämässä asiantuntijaluentoja, toimivat työelämäohjaajina ja mentoreina. Opiskelijamme saavat alumneilta tukea ammatillisen identiteetin ja verkostojen rakentamisessa eri vaiheissa opintojaan. 22 alkavat

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakijapalvelut Humanistisen ammattikorkeakoulun hakutoimisto Ilkantie 4, 00400 HELSINKI puh. 020 7621 300 hakutoimisto@humak.fi Alueyksiköiden yhteystiedot www.humak.fi Ammattikorkeakoulujen hakutoimistojen yhteystiedot www.amkhaku.fi 23

Aloituspaikat kevään 2014 yhteishaussa Nuorten haku Kulttuurituottaja AMK / Jyväskylä (15), Tulkki AMK / Kauniainen (20) ja Kuopio (20) Kauniainen (16) ja Turku (15) Yhteisöpedagogi AMK / Jyväskylä (40), Kuopio (26), Nurmijärvi (60) ja Turku (34) Aikuisten haku Kulttuurituottaja AMK / Kauniainen (20) ja Kauniainen / Yhteisöpedagogi AMK / Nurmijärvi (25) ja Jyväskylä (25) Ylempi AMK lähiopetus Tampereella (20) Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) / Helsinki TKI-keskus Ilkka (25) Muista myös syksyn 2014 yhteishaku Ylempi AMK 24 Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Helsinki TKI-keskus Ilkka (10)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, josta valmistuu yhteisöpedagogeja, kulttuurituottajia ja tulkkeja.
Read more

Hakijan opas 2014, Jyväskylän yliopisto by University of ...

Hakijan opas 2014, Jyväskylän yliopisto. opiskelupaikka, opiskelijavalinta. Explore Publish ... Humanistinen tiedekunta 16 ...
Read more

Oulun yliopisto, hakijan opas 2014 by Student Center - issuu

... Title: Oulun yliopisto, hakijan opas 2014 ... SISÄLLYSLUETTELO Hakumenettely vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa 3 Humanistinen tiedekunta ...
Read more

hakijan opas 2014 - Savonia | Ammattikorkeakoulu

hakijan opas 2014. SiSällyS ... Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Savonian kuudella
Read more

Humanistinen ammattikorkeakoulu opinto-opas

Humanistinen ammattikorkeakoulu opinto-opas lukuvuosi 2014 -2015 kansalaistoiminta ja nuorisoty ... 4. HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ...
Read more

HAKIJAN OPAS - Oulu

HAKIJAN OPAS 2014. Hakumenettely vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa 3 Humanistinen tiedekunta 5 Kasvatustieteiden tiedekunta 12 ...
Read more

HAKIJAN OPAS 2016 - Hämeen ammattikorkeakoulu

HAKIJAN OPAS 2016 HAMK Ammatillinen ... Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna Hakijan ... humanistinen ...
Read more

HAKIJAN OPAS 2015 - Koulutuskeskus Salpaus ...

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA ... kelijalle on ammattikorkeakoulu. ... HAKIJAN OPAS 2015 Tutustu tutkintoihin Koulutuskeskus Salpauksen nettisivuilla.
Read more

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2014

Aikuiskoulutuksen hAkijAn opAs 2014 5 ... Aikuiskoulutuksen hAkijAn opAs 2014 7 Savonia -ammattikorkeakoulu Vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus
Read more