Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije

50 %
50 %
Information about Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije
Education

Published on February 28, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Hromozomaska osnova nasleđivanja, nasleđivanje vezano za pol, rekombinacije

Хромозомска основа наслеђивања

Циљ данашњег часа  Грађа, типови и улога хромозома  Хромозомска основа наслеђивања   Полни хромозоми и наслеђивање везано за пол Рекомбинације

Да се подсетимо...  Шта су хромозоми?

“ Паковање ” ДНК у једру и образовање хромозома

“Паковање” ДНК и образовање хромозома

Шта се дешава са хромозомима за време ћелијске деобе?

Профаза I мејозе

Шта су гени?

ГЕНИ СЕ НАЛАЗЕ НА ХРОМОЗОМУ

Шта су алели? Какав је то доминантан, а какав рецесиван алел?

Менделово укрштање грашка Укрштање грашка Грегор Мендел

Хромозомска основа неслеђивања Полни хромозоми Ланци ДНК

Хромозомска основа наслеђивања Томас Морган, Нобелова награда 1933. године Drosophila melanogaster-воћна мушица

  Хромозомска основа наслеђивањагени се налазе на хромозому и преносе се путем хромозома из родитељске ћелије у ћерке ћелије током ћелијске деобе. Место на хромозому на коме се налази ген- локус.

Локуси различитих гена

Хромозом прокариота ДНК Еscherichia coli Бактеријска ДНК на електронском микроскопу

Хромозом еукариота Нерепликован хромозом Репликован и кондензован хромозом (за време ћелијске деобе)

Делови хромозома А) Центромера (примарно сужење) Б) Краци В) Хроматидa=ланац ДНК (пре деобе удваја се ланац ДНК, тако да хромозом има две хроматиде) МЕТАФАЗНИ ХРОМОЗОМ

Облик и величина хромозома р- кратки крак хромозома q- дуги крак хромозома

Број хромозома    Карактеристика врсте Диплоидан (2n) број хромозома у соматским ћелијама. Хаплоидан број хромозома (n) у полним ћелијамагаметима.

Кариотип Скуп свих хромозома у једној ћелији КАРИОТИПОВИ ПОСМАТРАНИ ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ МИКРОСКОПА

Кариограм Хромозоми поређани према величини и облику

Хомологи хромозоми Хромозоми истог облика и величине Имају исти редослед генских локуса Имају исте или различите алеле Један потиче од оца, један од мајке Спарују се током профазе I мејозе Гамти садрже по један хромозом из пара

Хомологи хромозоми

Бојење хромозома ТАХНИКЕ ТРАКА- СВАКИ ХРОМОЗОМ СПЕЦИФИЧНО ОБОЈЕНЕ ТРАКЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ХОРМОЗОМА И СТРУКТУРНИХ ПРОМЕНА НА ЊИМА.

Бојење хромозома

Наслеђивање везано за пол

Испитивање боје очију код воћне мушице

Хемофилија-Х рецесивно наслеђивање Мушкарац здрав, жена преносилац Мушкарац оболео, жена здрава

Код воћне мушице и сисара мужјаци имају XY хромозоме (два типа гамета), а женке XX полне хромозоме (један тип гамета), тако да мужјаци одређују пол .

Код птица, лептира и змија женке имају различите полне хромозоме, а мужјаци исте, тако да женке одређују пол.

Морфологија и улога полних хромозома

Рекомбинације    1 хромозом-велики број гена Гени који се налазе на истом хромозому наслеђују се заједно-везано. Могу се раздвојити процесом рекомбинација између хомологих хромозома (исти локуси, исти или различити алели). РАЗМЕНА ДЕЛОВА ХРОМАТИДА ХОМОЛОГИХ ХРОМОЗОМА.

Морганово испитивање везаних одобина- боје очију и величине крила код воћне мушице

РЕКОМБИНАЦИЈЕ

Што су два гена удаљенија један од другог, већа је вероватноћа да ће доћи до рекомбинације између њих и одвајања везаних гена.

РЕКОМБИНАЦИЈА Хомологи хромозоми ТРАНСЛОКАЦИЈА РЕКОМБИНАЦИЈА ≠ ТРАНСЛОКАЦИЈА Нехомологи хромозоми

Значај рекомбинација   Настанак нових комбинација алела и појава велике генетичке варијабилности у популацији за коју су одговорне како рекомбинације тако и независно комбиновање Конструисање хромозомских мапа

Генетичка варијабилност

Генетичко мапирање  Хромозомске мапе-показују распоред и релативан положај гена на хромозомима.

Генске мапе

Хвала на пажњи

Add a comment

Related presentations