HRM tao ra loi the canh tranh

31 %
69 %
Information about HRM tao ra loi the canh tranh

Published on April 8, 2008

Author: sunshine_mar34k31

Source: slideshare.net

Description

Bo mon quan tri nguon nhan luc. Balanced scorecard

TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH TỪ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhóm 1 – Lớp Mar34 K31

NỘI DUNG TRÌNH BÀY 5’ 10’ 15’ 20’ CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HRM tạo lợi thế cạnh tranh như thế nào? GIẢI PHÁP Để HRM trở thành công cụ hoạt động hiệu quả trong việc tạo lợi thế cạnh tranh của DN THẢO LUẬN

CƠ SỞ LÝ LUẬN Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhóm 1 – Lớp Mar34 K31

Hình thành các chiến lược, triển khai các hoạt động với hiệu suất cao hơn hẳn đốI thủ cạnh tranh. Tạo ra giá trị cho khách hàng dựa trên sự khác biệt hoá trong giá, chất lượng, tính năng sản phẩm dịch vụ hậu mãi HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH một vị thế thuận lợi so vớI các doanh nghiệp khác trong ngành. LỢI THẾ CẠNH TRANH

Hình thành các chiến lược, triển khai các hoạt động với hiệu suất cao hơn hẳn đốI thủ cạnh tranh.

Tạo ra giá trị cho khách hàng dựa trên sự khác biệt hoá trong giá, chất lượng, tính năng sản phẩm dịch vụ hậu mãi

Nguyên tắc xác định: Giá trị nhận thức của khách hàng Tính độc đáo Yếu tố ảnh hưởng: Các hoạt động Marketing Tài chính hay kinh tế Chiến lược hay sản phẩm Công nghệ hay sản phẩm Năng lực tổ chức HRM ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh LỢI THẾ CẠNH TRANH

Nguyên tắc xác định:

Giá trị nhận thức của khách hàng

Tính độc đáo

Yếu tố ảnh hưởng:

Các hoạt động Marketing

Tài chính hay kinh tế

Chiến lược hay sản phẩm

Công nghệ hay sản phẩm

Năng lực tổ chức

Chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp vì vậy nhân lực là nền tảng của lợi thế cạnh tranh trong một nền kinh tế tri thức. Do đó các hoạt động HRM chính là gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp một cách căn bản  nhất. HRM ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh

Chính con người tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp vì vậy nhân lực là nền tảng của lợi thế cạnh tranh trong một nền kinh tế tri thức.

Do đó các hoạt động HRM chính là gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp một cách căn bản  nhất.

HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhóm 1 – Lớp Mar34 K31 Tăng quyền chủ động của nhân viên Tạo môi trường làm việc Nâng cao năng suất Tìm và giữ người tài

Tăng quyền chủ động của nhân viên

Tạo môi trường làm việc

Nâng cao năng suất

Tìm và giữ người tài

HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH Tìm và giữ người tài trong DN Dịch vụ khách hàng tốt Có ý tưởng mới lạ Trong bối cảnh toàn cầu hoá, Vốn và Công Nghệ không còn là mấu chốt trọng tâm. Giá trị sản phấm dựa trên KIẾN THỨC – SÁNG TẠO – DỊCH VỤ KH - HẬU CẦN

Dịch vụ khách hàng tốt

Có ý tưởng mới lạ

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, Vốn và Công Nghệ không còn là mấu chốt trọng tâm.

Giá trị sản phấm dựa trên KIẾN THỨC – SÁNG TẠO – DỊCH VỤ KH - HẬU CẦN

HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH Tìm và giữ người tài trong DN Dịch vụ khách hàng tốt Có ý tưởng mới lạ Quyền chủ động của nhân viên Tạo niềm tin Sự cống hiến Sự trung thành Môi trường làm việc trong DN Thu hút nhân tài Tạo ấn tượng KH Khai thác năng lực Nhân viên có niềm tin vào bản thân >>> có SỰ TỰ TIN Nhân viên sẽ “toả sáng” khi được tin tưởng >>> đem lại những thành quả tốt cho doanh nghiệp. Nhân viên thích được thể hiện và phát huy hết khả năng của mình >>> sẽ trung thành và duy trì công việc Môi trường bao gồm 2 phần: Phần cứng Phần mềm Lợi thế cạnh tranh thông qua môi trường làm việc tốt: Nhân tài tự tìm đến môi trường làm việc lý tưởng Năng suất và tinh thần làm việc tăng Phát huy năng lực & sáng tạo của NV Tạo ấn tượng tốt với khách hàng

Dịch vụ khách hàng tốt

Có ý tưởng mới lạ

Tạo niềm tin

Sự cống hiến

Sự trung thành

Thu hút nhân tài

Tạo ấn tượng KH

Khai thác năng lực

Nhân viên có niềm tin vào bản thân >>> có SỰ TỰ TIN

Nhân viên sẽ “toả sáng” khi được tin tưởng >>> đem lại những thành quả tốt cho doanh nghiệp.

Nhân viên thích được thể hiện và phát huy hết khả năng của mình >>> sẽ trung thành và duy trì công việc

Môi trường bao gồm 2 phần:

Phần cứng

Phần mềm

Lợi thế cạnh tranh thông qua môi trường làm việc tốt:

Nhân tài tự tìm đến môi trường làm việc lý tưởng

Năng suất và tinh thần làm việc tăng

Phát huy năng lực & sáng tạo của NV

Tạo ấn tượng tốt với khách hàng

HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH Quyền chủ động của nhân viên Tạo niềm tin Sự cống hiến Sự trung thành Môi trường làm việc trong DN Năng suất làm việc của nhân viên Tìm và giữ người tài trong DN Thu hút nhân tài Tạo ấn tượng KH Khai thác năng lực Đạt được mục tiêu của DN Năng suất tăng Dịch vụ khách hàng tốt Có ý tưởng mới lạ

Tạo niềm tin

Sự cống hiến

Sự trung thành

Thu hút nhân tài

Tạo ấn tượng KH

Khai thác năng lực

Đạt được mục tiêu của DN

Năng suất tăng

Dịch vụ khách hàng tốt

Có ý tưởng mới lạ

HRM TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH Quyền chủ động của nhân viên Tạo niềm tin Sự cống hiến Sự trung thành Môi trường làm việc trong DN Năng suất làm việc của nhân viên Tìm và giữ người tài trong DN Thu hút nhân tài Tạo ấn tượng KH Khai thác năng lực Đạt được mục tiêu của DN Năng suất tăng Dịch vụ khách hàng tốt Có ý tưởng mới lạ Doanh nghiệp có nguồn nhân lực tốt và đội ngũ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp VƯỢT QUA NHỮNG THÁCH ĐỐ GẮT GAO TRONG THỜI ĐẠI CỦA CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP

Tạo niềm tin

Sự cống hiến

Sự trung thành

Thu hút nhân tài

Tạo ấn tượng KH

Khai thác năng lực

Đạt được mục tiêu của DN

Năng suất tăng

Dịch vụ khách hàng tốt

Có ý tưởng mới lạ

GIẢI PHÁP Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhóm 1 – Lớp Mar34 K31 Công cụ Balanced ScoreCard ________ Tăng quyền chủ động của nhân viên Tạo môi trường làm việc Nâng cao năng suất Tìm và giữ người tài

Công cụ Balanced ScoreCard

________

Tăng quyền chủ động của nhân viên

Tạo môi trường làm việc

Nâng cao năng suất

Tìm và giữ người tài

TĂNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN Trao quyền tự quyết cho nhân viên Giao quyền cho nhân viên Khích lệ và động viên nhân viên làm việc Thúc đẩy sự hợp tác của nhân viên Cho phép nhân viên tham gia vào quá trình quản lý

Trao quyền tự quyết cho nhân viên

Giao quyền cho nhân viên

Khích lệ và động viên nhân viên làm việc

Thúc đẩy sự hợp tác của nhân viên

Cho phép nhân viên tham gia vào quá trình quản lý

TĂNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN Trao quyền tự quyết cho nhân viên Giao quyền cho nhân viên Khích lệ và động viên nhân viên làm việc Thúc đẩy sự hợp tác của nhân viên Cho phép nhân viên tham gia vào quá trình quản lý Để nhân viên tham gia quá trình ra quyết định Luôn thông tin cho nhân viên Nhận biết trạng thái tinh thần của nhân viên Duy trì mối liên hệ với nhân viên Quan tâm đến việc phát triển NV Tôn trọng – Lắng nghe – Tiếp nhận Góp ý có tính xây dựng Chia xẻ thông tin Khen công khai, phê bình riêng Quan tâm chi tiết nhỏ Không áp đặt mục tiêu của nhân viên

Trao quyền tự quyết cho nhân viên

Giao quyền cho nhân viên

Khích lệ và động viên nhân viên làm việc

Thúc đẩy sự hợp tác của nhân viên

Cho phép nhân viên tham gia vào quá trình quản lý

Để nhân viên tham gia quá trình ra quyết định

Luôn thông tin cho nhân viên

Nhận biết trạng thái tinh thần của nhân viên

Duy trì mối liên hệ với nhân viên

Quan tâm đến việc phát triển NV

Tôn trọng – Lắng nghe – Tiếp nhận

Góp ý có tính xây dựng

Chia xẻ thông tin

Khen công khai, phê bình riêng

Quan tâm chi tiết nhỏ

Không áp đặt mục tiêu của nhân viên

TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Không khí gia đình trong công sở Tạo không khí làm việc thân mật, khuyến khích trao đổi và truyền thông. Tổ chức các buổi giao lưu, ngoại khoá Tạo thói quen quan tâm giúp đỡ lẫn nhau Bố trí, sắp xếp không gian trong công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các giao tiếp xã hội trong công ty Tạo ra những giây phút giải lao thoải mái nhất Người lãnh đạo phải tỏ rõ thái độ tôn trọng, tin tưởng, hợp tác với nhân viên. Công ty phải quan tâm đến việc định hướng cho các nhân viên mới, giúp cho họ hội nhập nhanh chóng với môi trường làm việc. Luôn duy trì và xây dựng môi trường làm việc ngày một tốt hơn

Không khí gia đình trong công sở

Tạo không khí làm việc thân mật, khuyến khích trao đổi và truyền thông.

Tổ chức các buổi giao lưu, ngoại khoá

Tạo thói quen quan tâm giúp đỡ lẫn nhau

Bố trí, sắp xếp không gian trong công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các giao tiếp xã hội trong công ty

Tạo ra những giây phút giải lao thoải mái nhất

Người lãnh đạo phải tỏ rõ thái độ tôn trọng, tin tưởng, hợp tác với nhân viên.

Công ty phải quan tâm đến việc định hướng cho các nhân viên mới, giúp cho họ hội nhập nhanh chóng với môi trường làm việc.

Luôn duy trì và xây dựng môi trường làm việc ngày một tốt hơn

NÂNG CAO NĂNG SUẤT Sát cánh với nhân viên Nắm rõ công việc, tiến độ và kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Để nhân viên tham gia vào quá trình quản lý hiệu suất làm việc. Hướng nhân viên đến mục tiêu chung Lập kế hoạch chính xác với những mục tiêu rõ ràng

Sát cánh với nhân viên

Nắm rõ công việc, tiến độ và kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

Để nhân viên tham gia vào quá trình quản lý hiệu suất làm việc.

Hướng nhân viên đến mục tiêu chung

Lập kế hoạch chính xác với những mục tiêu rõ ràng

TÌM VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI TUYỂN DỤNG Áp dụng phương pháp Marketing RH(marketing resource humain) vào chính sách nhân sự Các giải pháp cơ bản khác. GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI Theo tài liệu của Profile International Vietnam Quản lý theo định hướng con người Quản lý một cách minh bạch Chương trình khuyến khích nhân viên Môi trường làm việc Thành quả Công việc – cuộc sống Ghi nhận Xứng đáng Tăng cường quản trị nhân viên Phối hợp chặt chẽ mục tiêu làm việc của nhân viên/ công ty. Đào tạo chuyên nghiệp. Tăng cường tính linh hoạt, các cơ hội thăng tiến cũng như phúc lợi trong công ty. TƯ VẤN HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG CẢI TIẾN NHÂN VIÊN CÔNG KHAI SÀNG LỌC BỐ TRÍ NHÌN THẤU CẢI TIẾN CƠ CHẾ GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN GHI NHẬN

TUYỂN DỤNG

Áp dụng phương pháp Marketing RH(marketing resource humain) vào chính sách nhân sự

Các giải pháp cơ bản khác.

GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI

Theo tài liệu của Profile International Vietnam

Quản lý theo định hướng con người

Quản lý một cách minh bạch

Chương trình khuyến khích nhân viên

Môi trường làm việc

TÌM VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI Trao quyền tự quyết cho nhân viên Giao quyền cho nhân viên Chia xẻ thông tin Không áp đặt, tạo ra các cơ hội Thúc đẩy sự hợp tác Cho NV tham gia quá trình quản lý Sát cánh với nhân viên Hướng nhân viên đến mục tiêu chung Lập kế hoạch chính xác với những mục tiêu rõ ràng Không khí làm việc và không gian làm việc tốt. Tạo tinh thần làm việc cho nhân viên. Tạo các cơ hội để nhân viên gắn bó với nhau. Không ngừng cải thiện môi trường, ngay cả khi đã đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quyền chủ động Năng suất LĐ Tạo môi trường Hãy tin tưởng Và bạn sẽ bất ngờ với những gì họ mang lại Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên là một hành trình chứ không phải là một đích đến. Chịu sự chi phối từ những sự tác động nhỏ nhât.

THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (Balanced ScoreCard) KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH QUY TRÌNH KINH DOANH HỌC HỎI – PHÁT TRIỂN Chúng ta phải làm như thế nào trước các đối tác. Duy trì và cải tiến như thế nào? Hiện diện như thế nào trước khách hàng và các bên liên quan? Chúng ta có những quá trình nào vượt trội ??? TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG BSC Nghiên cứu phát triển Hoạt động nội bộ KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH CHIẾN LƯỢC Kiến thức và kỹ năng của nhân viên là nền tảng cho sự đổi mới và cải thiện Nhân viên được trao quyền và được huấn luyện sẽ cải thiện cách họ thực hiện công việc Sự tiến triển công việc sẽ dẫn tới sự thỏa mãn khách hàng gia tăng Sự thỏa mãn của khách hàng được gia tăng sẽ cho lợi nhuận tốt

Ý NGHĨA & VAI TRÒ CỦA BSC HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HỆ THỐNG QL CHIẾN LƯỢC CÔNG CỤ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Ý NGHĨA & VAI TRÒ CỦA BSC TÍCH CỰC : Định hướng tổ chức Hợp nhất Phá vỡ các phép đo chiến lược cục bộ HẠN CHẾ : Rất khó sử dụng Đòi hỏi sự đồng tâm của toàn DN Tốn nhiều thời gian, TÀI và LỰC KEYWORD: Balanced Scorecard BSC KPI hoặc KPIs ( Key Performance Indicators ) Thẻ cân bằng điểm Kỹ thuật thang điểm BSC template BSC example NGUỒN THAM KHẢO: http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard http://www.explorehr.org/ http://360.yahoo.com/nhomtui_mar34k31

TÍCH CỰC :

Định hướng tổ chức

Hợp nhất

Phá vỡ các phép đo chiến lược cục bộ

HẠN CHẾ :

Rất khó sử dụng

Đòi hỏi sự đồng tâm của toàn DN

Tốn nhiều thời gian, TÀI và LỰC

KEYWORD:

Balanced Scorecard

BSC

KPI hoặc KPIs ( Key Performance Indicators )

Thẻ cân bằng điểm

Kỹ thuật thang điểm

BSC template

BSC example

NGUỒN THAM KHẢO:

http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard

http://www.explorehr.org/

http://360.yahoo.com/nhomtui_mar34k31

THẢO LUẬN Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Nhóm 1 – Lớp Mar34 K31

Add a comment

Related pages

Những câu nói, thành ngữ hay trong cuộc sống | Phần mềm kế ...

LinkQ HRM 2012. Xem tiếp Demo Đặt ... Gái nay "Ở đó xếp hàng cho tao". Còn duyên kén cá chọn canh. ... canh giờ chạy ra.
Read more

to-quoc: Bát canh gân gà của Trung Quốc (Hải Lý)

... một trong những điển tích được nhắc đến khá nhiều là bát canh ... ra ngoài bảo binh lính canh ... tranh mà không chắc gì ...
Read more

Giao Trinh Dien Dan Dung Va Cong Nghiep - scribd.com

... tao ra trong hai loi ... tao thanh vanh ngan mach va e6 cac canh ... 2 c6 dien ap dinh mcc Iii. 500V. do d6 cau chi chi lam viec ducc b hrm ...
Read more

Quan tri nhan su - anh.vietbao.vn

... nha quan tri nhan su lung tung khong the dua ra cau tra loi. ... nao dao tao nganh ... hien nay khong chi la van de canh tranh thi ...
Read more

Mờ Inh Minh | Facebook

Mờ Inh Minh is on Facebook. Join Facebook to connect with Mờ Inh Minh and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the...
Read more

Goldpage.vn | TRANG VÀNG QUẢNG CÁO | TRANG VÀNG KHUYẾN MẠI ...

Ra Nệm; Gối, Áo Gối; Chiếu Nằm; ... -20% Đồng hồ đo nhịp tim HRM-M10. 1.190.000đ 950.000đ ... Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp;
Read more

Google

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)
Read more

Gác Sách - Đọc sách truyện trực tuyến, thư viện online

... Ra mắt sách "Quá trẻ để chết" Cảm nhận sách [Cảm nhận] Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ: Cho... [Cảm nhận] 7 năm ...
Read more