HR Industry 2014: Как да създадем устойчив топ мениджърски екип?

67 %
33 %
Information about HR Industry 2014: Как да създадем устойчив топ мениджърски екип?
Business & Mgmt

Published on February 19, 2014

Author: panika_JT

Source: slideshare.net

Description

Презентация от третото издание на единственото по рода си изложение за компаниите, предоставящи услуги и продукти за управление на човешките ресурси - HR Industry 2014.

Презентацията е на тема "Как да създадем устойчив топ мениджърски екип?" и е представена от In Your Hands.

Как да създадем устойчив топ мениджърски екип?

Защо устойчив топ мениджърски екип? Какво различава ТМТ от обикновените екипи? Поглед върху поведенията От ТМТ към ЧР дилема Нашият подход

Защо устойчив топ мениджърски екип (TMT)? Краткосрочни Резултати Дългосрочна Стабилност

Защо устойчив топ мениджърски екип? • Само 10% вярват че наистина успяват да променят нещо в компанията (McKinsey&Co) • 40% от СЕО остават на поста си по-малко от 2 години (Bain&Co) • Средната продължителност на ТМТ мандат намалява с 20% (1999-2006)

Особености на TMT? Авторитет Информация Разпознаваемост

Особености на TMT? Авторитет Никой друг не разполага с по-голям авторитет за вземане на решения Информация Разпознаваемост

Особености на TMT? Авторитет Информация Единствено те имат цялата информация и виждат голямата картинка Разпознаваемост

Авторитет Информация Разпознаваемост Това са хората, който са изложени на най-голям показа и са най-влиятелните модели за подражание

Дилеми на върха Политическа дилема Стратегическа дилема Когнитивна дилема

Дилеми на върха Политическа дилема Капитана е пиян в каютата!!! Стратегическа дилема Когнитивна дилема

Дилеми на върха Политическа дилема Стратегическа дилема Една глава, три мнения!!! Когнитивна дилема

Дилеми на върха Политическа дилема Стратегическа дилема Когнитивна дилема The CEO and the Hummer!!!

Особености <–> Дилеми ОГРОМЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИЯТА!!!

Три измерения на успешния TMT Обща визия Успешна имплементация Устойчивост на промени

Ролята на Човешки Ресурси 1. Оставете членовете на топ екипа в среда, изправени пред трите дилеми и им дайте възможност да избират. 2. След това им покажете ефекта от техните избори!

Подход Разпознаване на дилемата Нагласа към дилемата Умения за справяне Повторение

Въпроси? Благодарим ви за вниманието!!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Slide 1 - hrindustry.bg

Как да създадем устойчив топ мениджърски екип? Защо устойчив топ мениджърски екип?
Read more

Capital - 20.02.2010 by P V - issuu

... няма как да го ... прокурорския екип в ... от Industry Watch рискът от ...
Read more