How to use Yammer in training

50 %
50 %
Information about How to use Yammer in training
Education

Published on March 12, 2014

Author: tommieharnie

Source: slideshare.net

Description

Hoe Yammer inzetten in het leerproces van uw deelnemers aan een trainingstraject.

www.cameleontraining.be Yammer Als tool in training en leren

Kader Als trainer wensen we te bereiken dat onze deelnemers leren, en dat niet alleen in een klassikale setting. Naast het aanleren van vaardigheden tijdens de training streven we ernaar hen buiten de trainingscontext ook te laten leren. Hierdoor komt het rendement van de training sowieso hoger te liggen. Yammer neemt de rol van tools over die we in het verleden gebruikten:Voor de training Na training Kennis- en ervaringsvragen Buddy systeem Cases opvragen Letter to myself Theorie doornemen Letter to my boss Ervaringsdate Actieplan KUS moment (kennisuitwisselingssess ie) Terugkomdag

Yammer in het leerproces Een afgebakend leerproces duurt geen jaren, gebruik in dat kader Yammer ook gedurende een welbepaalde periode. Let op de Yammer hygiëne. Blijft alles voor iedereen binnen het afgesproken kader voor een meerwaarde zorgen? Maak in je eerste trainingsmoment tijd om het gebruik en vooral het nut van Yammer voor de deelnemers te laten ervaren. De content die op Yammer geplaatst wordt dient elke lerende aan te spreken. Hou hierbij rekening met de verschillende niveaus in competenties bij de deelnemers. Ga op voorhand na wie van de deelnemers meer ‘social media’ minded zijn. Gebruik hen als ambassador en activator. Betrek de leidinggevende van uw deelnemers bij het gebruik van deze tool.

Yammer in het leerproces Zorg als trainer voor nieuwe frisse inzichten en ‘call to action’ berichten op Yammer. Weet wat uw deelnemers bezighoudt en wat ze nodig hebben. Hou het niet altijd te formeel, het mag ook eens luchtig zijn. Communiceer ook face 2 face over de Yammer ervaringen. Zorg ervoor dat mensen een gevoel van ‘ik mis iets’ krijgen, iets ‘exclusiefs’. Laat uw deelnemers hun expertise/ervaring in het trainingstopic in de verf zetten op hun profiel in Yammer. Vat na het leerproces de learnings, inzichten op een leuke manier samen. Deel dit bv. op het intranet van het bedrijf. Richt u bij het gebruik van Yammer niet te veel op de tool, maar vooral op de waarde die de tool biedt in het

Yammer werking Start een extern of een intern Yammernetwerk op. Ga naar http://www.yammer.com Bezorg de url van het netwerk aan de deelnemers van je training zodat zij zich kunnen inschrijven. • Vb. https://www.yammer.com/cameleongroup/ Gebruik ‚groups‛ als je bijvoorbeeld een traject hebt voor meerdere groepen. Zo kunnen groepsspecifieke zaken daar gepost worden.

Yammer voordelen Efficiënter en leidt tot minder mailverkeer. Door positieve ervaringen te delen, het van je af te schrijven wordt er minder stress ervaren en een grotere erkenning. Een snellere manier om synergiën tussen mensen te zien en ervaren. Past beter bij hoe mensen leren. Iedereen wordt er toegankelijker/bereikbaar door. Breekt barrières open die er kunnen ontstaan in organisaties. Kennis delen over afdelingen heen wordt gemakkelijker. Het maakt leren tastbaar en bespreekbaar.

www.facebook.com/CameleonBT www.linkedin.com/companies/cameleon-business-training Bronnen U vindt vast en zeker nog nuttige info op volgende linken: Yammer • http://www.allthingsic.com/yammertime/ • http://success.yammer.com/ • https://about.yammer.com/yammer-blog/tag/best-practices/ Videomateriaal • http://www.eenmanierom.nl/yammer/#axzz2uKvMGCF0 • http://vimeo.com/19431309 • http://www.youtube.com/watch?v=MMEoWMJf1uY Slideshare: • http://www.slideshare.net/BusinessIllustrator/yammer-introduction- 16457940 • http://www.slideshare.net/ElaineGiles/yammer-supporting-learning- with-social-networking?v=qf1&b=&from_search=4

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yammer Essential Training - Lynda.com

- [Voiceover] Hi, I'm Gini Courter. Welcome to Yammer Essential Training. In this course, I'll show you how to use Yammer, Microsoft's social networking ...
Read more

Use Yammer In Your Training Programs - Office Blogs

Cathy! Thanks for your comment! These are great practical ways to use Yammer and grateful that you shared them with the community. You have provided some ...
Read more

Yammer: Where Teams Work

Log in Where Teams Work. Bring your team together on Yammer. ... Retry Enter your work email address
Read more

Yammer End User Training - Docs.com

Use these slides to train end users on how to use Yammer.. ... Embed code for: Yammer End User Training. Copy. Select a size # # # # # Yammer. Training ...
Read more

Yammer Customer Success Program | Resources, Guides

... we provide you with everything you need to use Yammer at your workplace. Try Yammer today. ... Customer Success Program At Yammer, we're ...
Read more

How To Use Yammer for Business | Training Videos - Grovo

Learn how to use Yammer. Yammer is an enterprise social networking service that allows organizations to communicate instantly online. Learn how to ...
Read more

Quick & Easy Training in Yammer - Office Blogs

Providing Yammer training to your users is essential for adoption and engagement. A new tool often attracts initial users who want to explore, but ...
Read more

Microsoft Yammer Essentials

Access the full library of high quality Microsoft training courses for ... Terms of use and ... Microsoft Yammer ...
Read more

Yammer Training and Tutorials | Lynda.com

Learn how to use Yammer, from beginner basics to advanced techniques, ... Yammer Training and Tutorials. Learn how to use Yammer, ...
Read more

How To Use Yammer | Yammer Training Videos | Grovo

Learn Yammer with Grovo's 1 minute video tutorials. Grovo empowers the digital workforce with a truly simple end-to-end training solution that delivers the ...
Read more