Horisontti 2020 yleisesittely, Carl-Johan Åkerblom

33 %
67 %
Information about Horisontti 2020 yleisesittely, Carl-Johan Åkerblom

Published on February 19, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen -seminaari, 13.2.2014

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen Horizon2020 – yleisesittely 13.2.2014 Kokouskeskus Mauno Carl-Johan Åkerblom Turku Science Park Oy

Ohjelmassa tänään: Horisontti2020        Mitä? Miten? Mitä uutta? Miten mukaan? Miksi mukaan? Mitä meidän pitää selvittää? Kuka auttaa? 3

Horisontti2020 – Mitä?  EU:lta rahoitusta Euroopassa pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä tehtävään tutkimus- ja innovointitoimintaan  Kilpailtua rahoitusta kaikille avoimien julkisten hakujen kautta  Kenelle? ─ Korkeakouluille, ─ Tutkimuslaitoksille ─ Pk-yrityksille ─ Suurille yrityksille ─ Julkisen sektorin toimijoille ─ 3. sektorin toimijoille ─ Yksittäisille tutkijoille ja T&I-projektien henkilöstölle 4

Tavoite 2020 2014 Eurooppa nousuun: kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä (EU2020-kasvustrategia ja Innovaatiounioni-hanke) 5

Miten? Huipputason tiede Teollisuuden Horisontti2020 johtoasema  ds  FDSAFDSA  DSFSAD 43 % 33 % 24 % = 70,2 Yhteiskunnalliset mrd€ haasteet Huipputason tiede  ASDFAFDS Teollisuuden johtoasema Yhteiskunnalliset haasteet 6

1. Huipputason tiede ~28mrd€     Euroopan tutkimusneuvosto Tulevat ja kehittyvät teknologiat Tutkijaliikkuvuus: Marie Sklodowska-Curie –toimet Tutkimusinfrastruktuuri 7

2. Teollisuuden johtoasema ~20mrd€  Mahdollistavat teollisuusteknologiat 1.1 Tieto- ja viestintäteknologia 1.2 Nanoteknologia 1.3 Kehittyneet materiaalit 1.4 Bioteknologia 1.5 Valmistus ja prosessointi 1.6 Avaruus  Riskirahoituksen saatavuus  Innovointi Pk-yrityksissä 8

3. Yhteiskunnalliset haasteet ~36mrd€ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi Euroopan biotalouden haasteet Turvallinen, puhdas ja tehokas energia Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne Ilmasto, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Eurooppa muuttuvassa maailmassa Turvalliset yhteiskunnat 9

Mitä uutta? 1. Hyöty ja vaikuttavuus 2. Innovaatiotoiminta 3. Pk-instrumentti 10

1. Hyöty ja vaikuttavuus  Minkä ongelman ratkaisee? Kenelle hyötyä?  Loppukäyttäjät mukana markkinoita lähellä olevissa hankkeissa  Kaupallistamissunnitelma ja tulosten levittäminen 11

2. Innovaatiotoiminta  Erilaiset muodot mukana: palvelut, design, liiketoimintaideat ja –mallit, sosiaaliset innovaatiot, julkisen sektorin innovaatiotoiminta  Painotus tulosten käyttöönotossa  Standardit, julkiset hankinnat, bottom-up –projektit, palkinnot määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta 12

3. Pk-instrumentti  Teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet => 20% pk-yrityksille  Pk-yrityksille lainat ja takaukset, sekä kasvuvaiheen yrityksille pääomarahoitus  Kolmivaiheinen Pk-instrumentti ─ Konsepti ja toteutettavuuden arviointi (n 50 000/ ~6kk) ─ TK, demonstrointi ja markkinareplikointi (1-3M€ / ~1-2v) ─ Kaupallistaminen (ei suoraa rahoitusta) 13

Miten mukaan? Konsortion minimivaatimukset  3 osallistujaa 3 EU-maasta tai liitännäismaasta (esim. Norja)  Kaikki toistaan riippumattomia  14

Yksinkertaistaminen  Yksi hanke, yksi korvaustaso – todellisten välittömien kustannusten laaja korvaaminen Välittömistä kuluista Välillisten kulujen kattamiseen 15

Miksi mukaan?  Verkostot  Rahoitus  Kansainvälinen yhteistyö 16

Mitä meidän pitää selvittää?     Mikä on meidän tarve/ongelma? Mitkä ovat meidän tavoitteet? Mikä on meidän aikataulu ja sitoutuminen? Mikä on meidän rooli, ja missä kontekstissa? ─ Hankejohtaja ─ Ostaja ─ Käyttäjä  Mikä on sopivin rahoituskanava ─ EAKR / ESR (Aluekehittäminen) ─ Horizon2020 (Huippututkimus) ─ … 17

Kuka auttaa?  Turku Science Park ─ EEN, verkostointi: Timo Huttunen www.enterpriseeurope.fi ─ Horizon2020: Carl-Johan Åkerblom  Turun Kaupunki ─ Sampo Ruoppila  Turun ja Varsinais-Suomen EU toimisto ─ Krista Taipale http://www.turku.fi/eu-toimisto  TEKES ─ EUTI = EU:n Tutkimus ja innovaatio-ohjelma ─ NCP = National Contact Point www.tekes.eu 18

Kiitos! Carl-Johan Åkerblom Projektijohtaja Turku Science Park Oy carl-johan.akerblom@turkusceinepark.com +358 40 746 4015 19

Add a comment

Related pages

Christine Chang | LinkedIn

View Christine Chang’s professional profile on LinkedIn. ... Creative Europe Programme 2014-2020; SMART CITIES and CITY 2.0; ... Carl-Johan Åkerblom.
Read more