Hoe leren we leren innoveren

50 %
50 %
Information about Hoe leren we leren innoveren
Business & Mgmt

Published on July 27, 2009

Author: Rumoldus

Source: slideshare.net

Description

Hoe leren we leren innoveren

Dit is een power point presentatie die gebruikt kanworden als hulpmiddel om de inhoud van hetboek,“Hoe leren we leren innoveren”, over tedragen.Gegevens mogen gebruikt worden met vermeldingvan de naam van het boek en de schrijver.Het boek is te bestellen via www.lulu.com onder detitel: Hoe leren we leren of Hoe leren we lereninnoveren. Ruud Paijens.

Het loont de moeite ommet detoekomst bezig te zijn,want wekomen er tenslotte interecht. Ruud Paijens. •

Elk bedrijf gaat failliet:het is alleen de vraagwanneer.

We moeten onsafvragen:Wat is de opdracht vande onderneming.

De opdracht aan hetbedrijfsleven is de klantervan te overtuigen datde onderneming in zijnvoordeel werkt.

De aandeelhouder inhet handelen van deondernemingvertrouwen heeft.

De medewerkers metplezier waarden creërenvoor de klant en deaandeelhouder.

Er is van alles te veel.

De vraag is: Wie ben je?

Een wasmachinefabriekis geen machinefabriekmaar een reiniger. Enhoe wordt er in detoekomst gereinigd ?

Een boormachinefabriekis geen machinefabriekmaar een gaatjesmaker enhoe worden in de toekomstgaatjes gemaakt?

Sommige bedrijven hebbenhet door waar ze mee bezigzijn.Een kopieerfabriek zegt:“Wij leveren U degoedkoopste kantoorbediende die niet hoeft teslapen en te eten” .

De computerfabrikantzegt:“Ik lever geen computermaar een deur”.

Er zijn methodes dieideeën aanreiken omde levensduur van hetproduct te verlengen.

Brainstorming.

Praktijkvoorbeeldenvan brainstorming.

Vijfstandenschakelaar 150onderdelen.

Vijfstandenschakelaar met dezelfde functies maar nu met 49onderdelen.

Kunststof horloge

Schakelaar met motortje.

Mindmapping.

Single-, Double- enMulti-loop learning.

De komende jaren zal er veelveranderen. Om er een paarte noemen.De enveloppen en de krantende fysiotherapeut en debenzine motor, veranderen ofverdwijnen. Elk bedrijf krijgtte maken met groteveranderingen.

Wat een mogelijkheden om nieuweartikelen te beginnen.

Veranderen is: Negeren. Agressie. Berusten. Activeren.

Marketing metverborgenoverreding.

Geen product verkopenmaar informatieverkopen.

Afkijken mag.

Er zijn nogal wat verschillentussen mensen. Sommigeworden niet gewaardeerd.Het bedrijfsleven bestaat uit:Regelmakers.Regeluitvoeders.Padvinders enLosers.

Wat speelt zich in demarkt af en hoe zie jedat?

De roklengte als signaalgever.

Product waardering. Gebruikswaarde TandwielBoormachine Fiets Auto Horloge Sieraad Emotionele waarde

Alles watgenormaliseerd is,wordtdoor China en Indiaof door de computerovergenomen.

Hoe lang nog?

Alles wat met interactievetechniekte maken heeft zalhet bedrijfsleven kansengeven.(Popcorn)

Markt niet rijp. Techniek niet klaar.

Wie moet zich aanpassen.De onderneming of demedewerker.

Woodstock.

Eerst Woodstock dangetrouwd.

Een heel goeie P.R. deskundige.

Woodstocken de P.R.Deskundige.

Sms-taal.BZT----ben zo terug.CYA----zie je later.LOL----lach me rot.O:------vraagje.TZH----tussen twee haakjes.

Er zijn bedrijven die het doen.Er zijn bedrijven die zien wat ergebeurt maar niet reageren.Er zijn bedrijven die achteraf zeggen“Wat is er in vredesnaam gebeurd”

Het blijft belangrijk ommet de toekomst bezig tezijn want we komen ertenslotte in terecht.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Master Leren en Innoveren, introductie LA-1 (20-9-10) by ...

Master Leren en Innoveren, ... de 'Powerpointkiller') Wat is leren? Hoe moet onderwijs ... Hoe leren we/ze? Voorbeeld:
Read more

Leren & Innoveren | LinkedIn

... onze strijd tegen cybercrime werken wij samen met toonaangevende security partners en blijven we continue innoveren, ... Leren en Innoveren’. Hoe ...
Read more

Master Leren & Innoveren

Master Leren & Innoveren, Amstelveen, ... Hoe kunnen we als docenten nu beter het gedrag van leerlingen en studenten verklaren? Hoe wordt er geleerd?
Read more

Leren & Innoveren - YouTube

Leren & Innoveren Jeroen Bottema; 63 videos; 125 views; Last updated on Dec 4, ... We Are The People We've Been Waiting For Trailer by WeAreThePeopleMovie ...
Read more

LA 1 Zin in leren! | Leren & Innoveren

In leerarrangement 1 Zin in leren Moet je op basis van inzicht in leren en leerprocessen aanbevelingen ... Leren & Innoveren M.F. Groenewegen van der ...
Read more

Leren Leren - Innovatief Leren Leren

Leren Leren; Innoveren; Innovatiereis; Wij; Nieuws/blog; Contact; Leren Leren. Leiden; Verbinden; Groeien; ... Dan hebben we het leren afgeleerd. Hoe meer ...
Read more

Kies op maat - Leren innoveren

Leren Innoveren is een minor waarbij de praktijk het uitgangspunt is. ... Hoe je tot implementaties van oplossingen komt ... We vragen een nieuwsgierige en ...
Read more

Master Leren en Innoveren

De Master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd ... We hopen dat er net zo veel ... Hoe kunnen leraren tijdens het voeren van ...
Read more