Hoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren (versie 3)

50 %
50 %
Information about Hoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren (versie 3)
Education

Published on February 17, 2014

Author: joscop

Source: slideshare.net

Conferentie Leermiddelen in de 21e eeuw Hoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren Een kijkje in de digitale ontwikkelkeuken van Uitgeverij Zwijsen Anneke Blok (a.blok@zwijsen.nl) & Jos Cöp (j.cop@zwijsen.nl)

Hoe ziet het basisonderwijs eruit in 2020? Noem 3 belangrijke kenmerken.

Wissel uw drie kenmerken even kort uit met uw buurman of buurvrouw.

Technologie in 2020

En wij? Hoe kijken wij aan tegen de basisschool van 2020?

De basisschool in 2020 Jos Cöp & Albert Rouschop

ICT en onderwijsinnovatie ICT kan het onderwijs niet vernieuwen, maar wel de innovatie faciliteren. Het is geen op zich doel, maar wel een onmisbaar middel.

Onderwijsconcepten Onderwijsinnovatie begint bij het maken van kleinere of grotere aanpassingen in bestaande onderwijsconcepten.

Onderwijs als massasysteem Het onderwijs was ooit een massasysteem met één oplossing: klassikaal frontaal onderwijs met als belangrijkste leermiddel boekjes.

Oplossingen voor doelgroepen De massaoplossing werkt steeds minder goed. De specifieke wensen en mogelijkheden leiden tot grotere diversiteit voor doelgroepen.

Het onderwijs van de toekomst In de toekomst zullen alle denkbare onderwijsconcepten naast elkaar bestaan. De keuze is aan ouders, leerlingen en de school.

Goed of fout? Een concept is de inrichting van het onderwijs. Er is geen sprake van goed of fout, maar het gaat om de samenhang en de aansluiting bij de doelgroep.

Samenhang in keuzes Gekozen onderwijsconcepten verschillen in pedagogiek, didactiek, organisatievorm, adaptiviteit, leerstof en leermiddel.

Pedagogische aanpak De pedagogische aanpak zal variëren van strak leiden en begeleiden naar meer loslaten en zelf keuzes maken.

Didactische aanpak De didactische aanpak zal variëren van hiërarchisch gestuurd en gecontroleerd tot zelfsturend en sociaal constructief.

Organisatievorm De organisatievorm zal variëren van zeer sterk leerkrachtgestuurd tot leerlinggestuurd, vaak ondersteund door ICT.

Adaptiviteit De mate van adaptiviteit (het omgaan met verschillen tussen leerlingen) zal variëren van sterk convergent tot sterk divergent differentiëren.

Leerstof Scholen zullen, binnen de voorschriften van bijvoorbeeld de referentieniveaus, zelf bepalen welke leerstof ze aanbieden, kiezen, toevoegen en combineren.

Leermiddel De gewenste leermiddelen zullen variëren van volledig digitaal tot voornamelijk papier. En uiteraard alle denkbare tussenvormen.

Passende onderwijsconcepten Onderwijsconcepten worden krachtig als de keuzes die gemaakt worden, congruent zijn en passen bij de doelgroep.

Regelpaneel onderwijsconcept pedagogiek organisatievorm adaptiviteit Leerstof leermiddelen loslaten en zelf keuzes laten maken paplepel | black box interactie | open box (operant conditioneren) didactiek leiden en begeleiden (sociaal constructivisme) leerkrachtgestuurd convergente differentiatie gestandaardiseerd papier leerlinggestuurd divergente differentiatie zelfbepaald digitaal

Iedere school maakt eigen keuzes pedagogiek organisatievorm adaptiviteit Leerstof leermiddelen loslaten en zelf keuzes laten maken paplepel | black box interactie | open box (operant conditioneren) didactiek leiden en begeleiden (sociaal constructivisme) leerkrachtgestuurd convergente differentiatie gestandaardiseerd papier leerlinggestuurd divergente differentiatie zelfbepaald digitaal

Waar staat uw school voor? Wat is uw doelgroep en welke keuzes maakt u als het gaat om pedagogiek, didactiek, organisatie, adaptiviteit, leerstof en leermiddelen?

Gepersonaliseerd leren Mede door de groei in ICT-faciliteiten wordt het mogelijk om het onderwijs beter af te stemmen op individuele leervorderingen en leervermogen.

De inzet van ICT Bij verschillende onderwijsconcepten past ook een verschillende inzet van ICT, afhankelijk van de keuzes in ‘het regelpaneel’.

De methode als educatief platform boeken digitaal schoolbord e-books apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware Op basis van keuzes in het onderwijsconcept zullen scholen hun eigen (digitale) ‘leerlandschap’ inrichten.

Samenvattend • Het huidige massasysteem schuurt, kraakt en past steeds minder goed. • Scholen zullen zich steeds meer moeten richten en profileren op doelgroepen. • De gehanteerde schoolconcepten zullen hierbij moeten aansluiten. • De keuzes in onderwijsconcepten moeten congruent zijn (regelpaneel). • ICT wordt in veel concepten de smeerolie die nodig is om het te kunnen organiseren. • De wijze waarop ICT gebruikt kan worden, verschilt per onderwijsconcept (leerlandschap).

Kloppen onze aannames? Vergeten we zaken?

De oorsprong en doorgroei van het educatieve platform.

De methode als educatief platform boeken Van 1846-1988: de papieren methode

De methode als educatief platform boeken instructie- en oefensoftware Vanaf 1988: instructie- en oefensoftware op de pc

De methode als educatief platform boeken instructie- en oefensoftware toetssoftware Vanaf 2005: toetssoftware

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware instructie- en oefensoftware toetssoftware Vanaf 2007: digibordsoftware

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware apps instructie- en oefensoftware toetssoftware Vanaf 2010: mobiele apps

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware apps instructie- en oefensoftware toetssoftware Vanaf 2012: de verbindende database

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware toetssoftware Vanaf 2013: interactieve digiboeken

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware regiesoftware toetssoftware Vanaf 2014: Digiregie bij Veilig Leren Lezen

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware Vanaf 2014: Oefendatabase bij Taal in beeld

De methode als educatief platform boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware Toekomst: een compleet multimediaal leerlandschap

De doelgroepen

De traditionele school pedagogiek organisatievorm adaptiviteit Leerstof leermiddelen loslaten en zelf keuzes laten maken paplepel | black box interactie | open box (operant conditioneren) didactiek leiden en begeleiden (sociaal constructivisme) leerkrachtgestuurd convergente differentiatie gestandaardiseerd papier Aantal neemt af. leerlinggestuurd divergente differentiatie zelfbepaald digitaal

De moderne evidence based school pedagogiek organisatievorm adaptiviteit Leerstof leermiddelen loslaten en zelf keuzes laten maken paplepel | black box interactie | open box (operant conditioneren) didactiek leiden en begeleiden (sociaal constructivisme) leerkrachtgestuurd convergente differentiatie gestandaardiseerd papier leerlinggestuurd divergente differentiatie zelfbepaald digitaal Meerderheid van de scholen: 70 – 80 %. Sterke beleidssturing.

De moderne experimentele school pedagogiek leiden en begeleiden paplepel | black box organisatievorm adaptiviteit Leerstof leermiddelen interactie | open box (operant conditioneren) didactiek loslaten en zelf keuzes laten maken (sociaal constructivisme) leerkrachtgestuurd convergente differentiatie gestandaardiseerd papier leerlinggestuurd divergente differentiatie zelfbepaald digitaal Aantal neemt toe, maar wel in vele gedaanten.

De rol van ICT in 2020

Stelling: In 2020 zullen leerlingen veel meer zelfstandig leren dan nu. Eens Twijfel Oneens

Instructie- en oefensoftware boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware

De hele les in leerlingmateriaal: zelfstandig, samenwerkend of begeleid leren.

Herhaalde uitleg kan ook via kaarten en filmpjes.

Methodematerialen digitaal.

Begeleid lezen met coach.

voor koor zelf voor–koor–zelf–methodiek.

Leesondersteuning op maat: accent op correct.

Leesondersteuning op maat: accent op vlot.

Vlot lezen met tijdwaarneming.

Leesprestatie opnemen en feedback.

Feedback op tempo lezen.

Feedback op leesprestatie.

Digital rapport.

Stelling: In 2020 zullen de leerboeken in de klas digitaal zijn. Eens Twijfel Oneens

Interactieve digiboeken boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware

De keuze tussen Digiboeken en papieren boeken.

Swipen en pitchen in het interactieve digiboek.

Het digiboek heeft een statische onderlaag met buttons naar de interactie.

Met een muisklik zoom je in.

Achter de interactieve button zitten ook (instructie) films.

In de instructiefilm wordt op een interactieve manier uitleg gegeven.

Er zijn links naar de woordenhulp bij de doelwoorden.

Via een link ga je direct naar het interactieve werkboek.

In het werkboek kom je eerst op de overzichtspagina.

Met een muisklik zoom je in …

Achter de buttons zitten bijvoorbeeld films en interactieve oefeningen.

Naast uitlegfilms zijn dit ook interactieve oefeningen.

Bij de oefeningen krijgen leerlingen direct feedback.

Stelling: In 2020 heeft ICT het werk van de leerkracht gemakkelijker en effectiever gemaakt. Eens Twijfel Oneens

De leerkrachtassistent boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware

slimme koppelingen naar omliggende software lesboek herhalingstaken leerling- en nakijkbladen werkboek registratiebladen uitlegkaarten antwoordenboek uitlegfilmpjes interactieve oefeningen denkvragen en uitlegborden Leerkrachtassistent als verzamelplaats van alle methodematerialen

De leerkrachtassistent in beeld

De Leerkrachtassistent staat centraal in de voorbereiding.

De hele methode interactief via het digibord

Alle materialen zijn te zien. Met één klik start de interactie.

Instructiefilms ondersteunen de uitleg.

Het uitlegbord maakt lesgeven makkelijker.

Interactieve oefening: zoek in de afbeelding.

Interactieve oefening: wat hoort bij elkaar?

Interactieve oefening: zet in de juiste kolom.

De leerlingen maken de toets digitaal op computer of tablet.

Nakijken, registreren en het vervolg plannen gebeurt direct.

De herhalingsstof wordt op naam klaargezet.

Eventuele werkbladen of weektaken worden op naam uitgeprint.

Dynamisch groepsplan: in het digimenu staan de aanpakken.

Dynamisch groepsplan: de computer administreert en stelt de actie voor.

Gerichte uitleg en oefening in een serious game.

De 10 moeilijkste woorden real time uit de database naar het digibord.

Stelling: In 2020 zal een methode voortdurend geactualiseerd en verbeterd worden Eens Twijfel Oneens

De leerkachtassistent boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware

Actuele films ondersteunen de lessituatie.

(vernieuwd) product inpassing Cirkel van het continue uitgeven bijstelling marktsignalen onderzoek

Stelling: In 2020 zal, in vergelijking met nu, veel meer thuis geleerd worden Eens Twijfel Oneens

Apps boeken digibordsoftware digiboeken apps instructie- en oefensoftware oefendatabase regiesoftware toetssoftware

Apps met de schoolleerlijnen om de leertijd thuis uit te breiden.

Stelling: Een slimme school gaat zo snel mogelijk digitaliseren. Eens Twijfel Oneens

Hype life cycle Verwachtingspiek productiviteitsbewijs opleving Technologie trigger desillusiedal

Conferentie Leermiddelen in de 21e eeuw dankt ! be Presentatie en meer op: www.joscop.com Anneke Blok (a.blok@zwijsen.nl) & Jos Cöp (j.cop@zwijsen.nl)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren (versie 3 ...

1. Conferentie Leermiddelen in de 21e eeuwHoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren Een kijkje in de digitale ontwikkelkeuken van Uitgeverij ZwijsenAnneke ...
Read more

Hoe ICT het taal- en leesonderwijs gaat verbeteren - Documents

Hoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren (versie 3) 1. Conferentie Leermiddelen in de 21e eeuwHoe ICT het basisonderwijs gaat verbeteren Een kijkje in de ...
Read more

ICT & Onderwijs on Pinterest | Onderwijs, Om and Met

... van de les kunnen klassikaal verbeteren. ICT OP SCHOOL ... HET LEVEN ... Het Basisonderwijs, Groep 5 6, Ict In ... hoe weet hij hoe goed het gaat en ...
Read more

Over onderwijs en ict - facebook.com

Apple gaat kinderen leren ... en ervaart hoe dit in te zetten is in het basisonderwijs door “de leerlijn ... over gebruik van ict in het ...
Read more

⭐ICT IN HET (BASIS)ONDERWIJS. - docplayer.nl

... 1/13 Didactisch gebruik van ICT in het basisonderwijs ... en het verbeteren van tekst ... Versie 3.2 01/2013 Inleiding Prezi is net als ...
Read more

Leerlijn basisvaardigheden ICT: Deelgebied 1 De computer ...

hierbij in het achterhoofd te houden dat ICT niet het ... neemt het basisonderwijs een ... CB15 Afsluiten De kleuters leren hoe ze ...
Read more

Verantwoording ICT - activiteiten - ICT in het basisonderwijs

ICT in het basisonderwijs: ... De leerkracht zet de links al open zodat hier niet teveel tijd aan verloren gaat. Het ... Hoe: Een foto van het ...
Read more

Handreiking Rekenen en ICT

Handreiking Rekenen en ICT Basisonderwijs Colofon ... 3 Rekenen en ICT, ... Naast deze handreiking voor het basisonderwijs zijn er ook handreikingen voor ...
Read more

Begrijpend lezen nieuwe stijl

Vraag een leerkracht welk vak hij het minst graag geeft het gaat vaak over ... hoe kan het anders, leerlingen ... Artikel 'Hoe ICT het ...
Read more

Basisonderwijs in Nederland - Wikipedia

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen ... doelen van de extra hulp zijn en hoe deze ... groep 3 (leerjaar 1). Aan het eind van de basisschool ...
Read more