HMC. CAPITAL, TREBALL I MERCAT.

50 %
50 %
Information about HMC. CAPITAL, TREBALL I MERCAT.
Education

Published on February 11, 2014

Author: baldufa8

Source: slideshare.net

Des de la Revolució Industrial el capitalisme es va configurar com un sistema en què els sistemes de producció i el que s’hi produeix són propietat privada. Maquinària Fàbriques SISTEMES DE PRODUCCIÓ PRODUCCIÓ PROPIETAT PRIVADA Terra

La burgesia o classe capitalista era a la que pertanyia aquesta propietat. Mentre que l’altra majoria, els assalariats només tenien la capacitat de treballar i anar a ser llogats a canvi d’un salari. Treballadors i empresaris es relacionen mitjançant el mercat. Els treballadors obtenen un salari pel seu treball i els empresaris realitzen ofertes laborals. Salari major a aquell grup de treballadors amb una qualificació més elevada (poca oferta). Salari menor a aquell grup de treballadors amb una qualificació baixa (més oferta).

El capitalisme, a més, és un sistema d’ iniciativa lliure i no planificat, que té com a objectiu obtenir el màxim benefici individual. Els propietaris del mitjans de producció Maximitzar el benefici que obtenen amb la seva propietat Assalariats Volen un salari més alt La competitivitat entre empresaris per aconseguir una quota de mercat més gran fa que: Reduixin costos i preus Tècniques més productives Costos salarials tan baixos com es pugui

Els desajustos entre l’oferta i la demanda provocaven crisis periòdiques, que segons els plantejaments liberals es corregeixen ajustant els costos(els salaris) o la producció (l’oferta) Durant el segle XIX van desaparèixer les crisis de subsistència En canvi, les crisis econòmiques seguien presents a aquesta època en les quals: Productes no es venen Els preus cauen Beneficis disminueixen Empreses tanquen Atur augmenta Només empresaris amb més recursos o els que tenen costos més baixos sobreviuen

Add a comment

Related presentations

Related pages

PROGRAMACIÓ HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (batxillerat)

Capital, treball i mercat. El proteccionisme i el lliure canvi. Les conseqüències socials. El procés d’urbanitzaci ...
Read more

HMC | Ciències Socials, Geografia i Història

... en Saná, la capital ... mètodes de racionalització del treball ... en un mercat atractiu pels especuladors, perquè oferia més ...
Read more

Història de l’Art | El Bloc de les Ciències Socials a l ...

HMC; Socio; Tots els articles; Vídeo ... la gent entengui com es va arribar a crear el quadre i l’intens treball de creació ... els anys a la capital ...
Read more

LA ESPURNA QUE ENCÉN LA FLAMA

... el qual es centrava en arribar en primer lloc a França i apoderar-se de la capital, ... o enviats a camps de treball. ... el mercat s’estancà i la ...
Read more

Això és la guerra! - angelamarinahmc.blogspot.com

Una vegada la guerra ha acabat tothom comença anar-se’n del camp de treball i al final en ... a les ruïnes de la capital, ... blog de HMC. Aquesta és ...
Read more