Hleia peneplains

67 %
33 %
Information about Hleia peneplains
Education

Published on February 17, 2014

Author: gmiliar

Source: slideshare.net

Description

Alfios River in Ilia Prefecture Authority

Ζώνες πανεπιπέδωσης στην κοιλάδα του Αλφειού Π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 7 Οκτ. 2007 Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Παν/μιο Πατρών 6977-047.123,2610-99.75.92 gmiliar@upatras.gr http://miliaresis.tripod.com

Το πρόβλημα και πρότασημεθοδολογία αντιμετώπισης      2 Πριν γίνει υδρολογική ανάλυση των λεκανών (χρόνοι συρροής, συνθετικά υδρογραφήματα με βάση την μορφομετρία, τις καλύψεις γης και τα υδρολιθολογικά δεδομένα) θα προταθούν θέσεις στις οποίες μπορούν να γίνουν έργα μείωσης της ταχύτητας απορροής έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιο ιδανικές συνθήκες απόθεσης-προσωρινής συσσώρευσης τμήματος των φερτών υλών σε συγκεκριμένες ζώνες σε ένα δεδομένο φυσιογραφικό περιβάλλον. Στόχος είναι η προσωρινή ανάσχεση/απόθεση φερτών υλών έτσι ώστε η μεταφορά κατάντη να γίνει σταδιακά. Η χωροθέτηση των έργων προϋποθέτει εργασίες πεδίου πέρα από τον αρχικό μορφομετρικό-χαρτογραφικό προσδιορισμό. Η ανάλυση θα γίνει ανά κύρια υδρογραφική λεκάνη που συμβάλει στον Αλφειό Ποταμό. Είναι μια πρώτη εκτίμηση (υπό πίεση χρόνου) του τι μπορεί να γίνει……. με ότι διαθέσιμο υπάρχει……..

Καμένες εκτάσεις, δορυφορική εικόνα, ΨΥΜΕ, υδρογραφικό (ψηφιοποίηση από χάρτη) 3

Ισοϋψείς καμπύλες από το ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο 4

Περιοχή μελέτης + η κοιλάδα του ΕΝΥΠΕΑ ανατολικά του φράγματος (ΛΕΣΤΕΝΙΤΣΑ στον χάρτη). Η μελέτη γίνεται σε 4 υπο-περιοχές 5

Οι 4 υπο-περιοχές μελέτης 6

ΠΕΡΙΟΧΗ 1 7

ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Ανατολικά του Διάγοντα Π. στο ύψος του τρι-πόταμου (έχει καεί η ζώνη νότια του Αλφειού) 8

Υδρογραφικό από τοπογραφικο χάρτη, ΨΥΜΕ, καμένα 9

10 Χάρτης σκιασμένου αναγλύφου

Γραμμές απορροής από το μοντέλο 11

Κατάτμηση σε 1143 αντικείμενα 12

Μέτρο της κλίσης (εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή) 13

Εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή όπως συνάγεται από τα ιστογράμματα συχνότητας 14

Προσδιορισμός της μέσης κλίσης κάθε αντικειμένου Εξαιρετικά επικίνδυνα αντικείμενα 15

Αντικείμενα με κλίση <4ο αριστερά , αντικείμενα με κλίση < 8ο δεξιά 16 Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθεί, οι κλίσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες, οι υδρογραφικές λεκάνες είναι επιμήκεις με πολύ απότομα πρανή, και στο σύνολο της η περιοχή ανήκει στα καμένα. Δεν υπάρχουν ζώνες «ησυχίας» (κλίση < 4ο) κοντά στις εκβολές των ρεμάτων και η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει σε ζώνες με μεγαλύτερη κλίση.

Ζώνη με αντικείμενα με κλίση <12ο Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχου ν ρέματα που φθάνουν στον Αλφειό με πολύ μεγαλύτερες κλίσεις ! 17

Σχόλιο     18 Αυτή η περιοχή θα δώσει τις μεγαλύτερες ποσότητες φερτών υλικών. Εάν δεν γίνει ανάσχεση τότε με την βοήθεια του Αλφειού (υδάτινοι όγκοι από Αρκαδία σε συνδυασμό με φερτές ύλες), και των υδατίνων όγκων του Ερύμανθου και του Λάδωνα όλες αυτές οι ποσότητες τα κλείσουν την δίοδο του Αλφειού στην θέση Τούρλα (περίπου στη συμβολή Αλφειού με Διάγοντα). Σε πρώτη φάση θα έχουμε ροή από πιο λεπτόκοκκα υλικά σε συνδυασμό με στάχτες (που θα περάσουν από την θέση Τούρλα και θα κινηθούν με μεγαλύτερες ταχύτητες κατάντη) ενώ σε βάθος του χρόνου η περιοχή θα κατακλυστεί από πιο αδρόκοκκα υλικά, θα κλείσει προσωρινά η δίοδος και θα γίνει μεγάλη πλημμύρα ανάντη. Ακολουθούν δυνατότητες ανάσχεσης και επικινδυνότητα οικισμών με βάση τον χάρτη 1:50.000.

Η ζώνη κλίσης 812ο σε υπέρθεση στην παγχρωματ ική εικόνα. Πριν την φωτιά η περιοχή ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση ενώ τώρα είναι στο σύνολο της καμένη. 19

υπέρθεση οι ζώνες 8-12ο και το υδρογραφικ ό δίκτυο στον τοπογραφικ ό χάρτη. Η ανάλυση θα γίνει από Δυση. προς Ανατολ ή 20

Τσεμπερούλας (πιθανές θέσεις ανάσχεσης Α,Β,Γ,Δ) 21

Τσεμπερούλας νότια. Μια θέση (Ε) πριν την είσοδο σε ζώνη απότομης κλίσης. 22

Τα έργα στις θέσεις Α και Β είναι σε δυσμενές περιβάλλον (κλίση 8 με 12 ο) πολύ κοντά στον Αλφειό. Στην θέση Γ είναι πιο εύκολη (κλίση<4ο) ενώ η θέση Δ είναι πολύ πιο δύσκολη αφού κλίση είναι > 12ο 23

Δύσκολη η ανάσχεση στις θέσεις Α, Β, Γ, Δ, γιατί ζώνες με κλίση <8ο είναι πολύ κοντά στον Αλφειό 24

Αδύνατη η ανάσχεση στην θέση Α αφού η ζώνη με αντικείμενα με μέση κλίση 8-12ο φθάνει μέχρι την κοίτη του Αλφειού. 25

Συμπέρασμα για την περιοχή 4.    26 Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που δημιουργείται στην περιοχή (η κατηγορία αναγλύφου είναι ίδια με την περιοχή της Ζαχάρω-Κακόβατος, βλέπε παρουσίαση 1) αλλά και εισαγόμενο από τα καμένα της Αρκαδίας (είναι πολύ πιο δύσκολη περιοχή μορφολογικά). Είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν παρεμβάσεις και ίσως η μόνη λύση εάν η κατάσταση εκτραχυνθεί δυτικά (κατάντη) θα είναι να κλείσει το πέρασμα (Α) στην θέση Τούρλα προσωρινά με ότι αυτό συνεπάγεται για τις περιοχές ανάντη…. Εάν δεν αφεθεί η κατάσταση στην τύχη της το πότε θα κλείσει το πέρασμα θα εξαρτηθεί από την χωρική κατανομή και την ένταση της βροχόπτωσης. Είναι πολύ πιθανόν το πρώτο κύμα σε ραγδαία βροχόπτωση στην περιοχή που μελετήσαμε να κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να εμπεριέχει πολύ μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκων υλικών μαζί με στάχτη με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες.

ΠΕΡΙΟΧΗ 2 27

ΠΕΡΙΟΧΗ 2. Δυτικά της θέσης Τούρλα & Νότια του Αλφειού 28

Η περιοχή στην δορυφορική εικόνα 29

Χάρτης σκιασμένου αναγλύφου 30

γραμμές απορροής από το μοντέλο 31

Κατάτμηση σε 685 αντικείμενα 32 Φαίνεται το άλλουβιακό βύθισμα στο οποίο ο αλγόριθμος εμφανίζει απορροή προς Α. ατι για Δ., ο Αλφειός είναι εγκυβωτισμένος βορειότερα.

Μέτρο της κλίση ς 33

Προσδιορι σμός της μέσης κλίσης κάθε αντικειμέν ου 34

Δ) με κλίση < 4 μπορεί να γίνει ανάσχεση σε 35Αντικείμενα με μέση κλίση <4 . Σε 4 θέσεις (Α,Β, Γ,λεκάνη του Αλφειού οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες ενδιάμεσο υψόμετρο. Στην είσοδο στην αλλουβιακή ο ο

Αντικείμενα με μέση κλίση 8ο <Χ<4ο. Στην είσοδο στην αλλουβιακή λεκάνη του Αλφειού οι κλίσεις είναι σε ενδιάμεσο υψόμετρο στις ζώνες που 36 ακόμη μεγαλύτερες. Άρα η ανάσχεση πρέπει να γίνει πριν. προσδιορίσθηκαν

Προβολή των θέσεων Α,Β,Γ,Δ στον χάρτη (για κλίση<4ο) 37

Θέση Α, ανατο λικά της Κρέστ ενα 38

Θέσεις Β, Γ (Νέο Χωριό ) 39

Θέση Δ (στα ανάντη του ρεύματ ος Λαδικόν ) 40

Συμπέρασμα για την περιοχή 2   41 Η περιοχή είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχουν όμως 4 θέσεις με μικρή κλίση (<4ο) και ικανή έκταση σε ενδιάμεσο υψόμετρο πριν από οικισμούς (Νεό Χωριό, Κρέστενα) στις οποίες μπορούν να γίνουν έργα ανάσχεσης φερτών υλών αποφορτίζοντας κύριους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή μελέτης. Ειδικά η θέση Α (σε συνδυασμό με 2 άλλες θέσεις την Ε και την ΣΤ) είναι πολύ σημαντική γατί αποφορτίζει την πίεση στον Αλφειό πριν το φράγμα (θέση Ω) όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Η σημασία της θέσης Α (και Ε, ΣΤ) στην αποφόρτιση του Αλφειού (Θέση Ω) 42

ΠΕΡΙΟΧΗ 3 43

ΠΕΡΙΟΧΗ 3 (ΚΛΑΔΑΙΟΣ Π.) 44

Υδρογραφικό από μοντέλο 45

Κατάτμηση σε 397 αντικείμενα 46

Μέτρο της κλίσης 47

Απεικόνιση των 397 αντικειμένων με βάση το μέτρο της κλίσης 48

Αντικείμενα με μέση κλίση <4ο 49

50

Συμπέρασμα για την περιοχή 3    51 Στην περιοχή 3, πριν την Αρχ. Ολυμπία υπάρχουν κάποιες περιορισμένες δυνατότητες ανάσχεσης, το θέμα είναι ότι πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω στο πεδίο (είναι στον αρχαιολογικό χώρο; ) μήπως τα έργα πρέπει να γίνουν με κάθε κόστος ακόμη πιο ψηλά στην υδρογραφική λεκάνη του Κλαδαίου Π., τι παρενέργειες θα έχουν; κ.α. Πιο ανατολικά από την Αρχ. Ολυμπία υπάρχει μια σειρά από ρέματα που φθάνει με πολύ μεγαλύτερες κλίσεις (> 4ο) στον Αλφειό όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Υπάρχει μόνο μια ζώνη με κλίση <4ο (θέση Μύλοι). ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΌ ΨΗΦΙΑΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 10% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (δηλαδη εκτιμούμενη κλίση 10ο από μοντέλο μπορεί να είναι 11ο στο ύπαιθρο). Το πιο άσχημο είναι όπως φαίνεται στους χάρτες (επόμενη εικόνα) ότι στις εκβολές των αλλουβιακών ριπιδίων από τα φαράγγια με μεγάλη κλίση υπάρχουν διάσπαρτοι οικισμοί οι οποίοι φθάνουν κατάντη μέχρι την κοίτη του Αλφειού Π.

52

ΠΕΡΙΟΧΗ 4 53

ΠΕΡΙΟΧΗ 4. ΕΝΥΠΕΑΣ (ΛΕΣΤΕΝΙΤΣΑΣ) Είναι η πιο μεγάλη λεκάνη που εκβάλει στον Αλφειό. Το σύνολο της είναι στα καμένα 54

Θα μελετηθεί και ο ανατολικός κλάδος του ΕΝΥΠΕΑ (βορ. του Κλαδαίου Π.) 55

Υδρογραφικό χάρτη 56 Χάρτης σκιασμένου ανάγλυφου

γραμμές απορροής από το μοντέλο 57

Κατάτμηση σε 1702 αντικείμενα 58

Μέτρο της κλίσης 59

Προσδιορισμός της μέσης κλίσης κάθε αντικειμένου 60

Απεικόνιση των 1702 αντικειμένων με βάση το μέτρο της κλίσης 61

Αντικείμενα με μέση κλίση <4ο 62

Πιθανή αντιμετώπιση σε 7 θέσεις με βάση μόνο την μορφομετρία. Μπορεί και λίγο υψηλότερα (ανάντη), πάντα όμως λίγο μετά/πριν την έξοδο τους στην αλλουβιακή πεδιάδα πρέπει να διαμορφωθεί μια πρώτη/δεύτερη ζώνη απόθεσης. Πρόβλημα (θέση 3 ?) με τον ανατολικό κλάδο (ανατολικά της θέσης 4). 63

Στα πλαίσιο Α υπάρχουν ζώνες με κλίση μεταξύ 4 και 8ο και εκεί μπορούν να χωροθετηθούν έργα ανάσχεσης του ανατολικού κλάδου που μπορούν να υποβοηθηθούν από έργο στην ζώνη Β (όπου υπάρχουν και θέσεις με κλίση <4 ο) 64

Οι ζώνες από αντικείμενα με κλίση < 8ο στην δορυφορική εικόνα 65

Υπέρθεση στον χάρτη 66

Οικιστικές ζώνες ΝΑ 67

Οικιστικές ζώνες ΒΑ Επειδή οικιστικές ζώνες είναι στα όρια της ζώνης <4ο οι θέσεις πρέπει να μεταφερθούν πιο ανατολικά στη ζώνη αντικειμένων με κλίση 4 έως 8ο 68

Οικιστικές ζώνες Β 69 Η μετάβαση στην αλλουβιακή πεδιάδα του ρέματος Σπήλαιον

Θεση 3 ? Ανατολικά της αλλουβιακής πεδιάδας στην ζώνη αντικειμένων < 8ο 70

Θέση 3 στην ζώνη <8ο 71

Συμπέρασμα για την περιοχή 4    72 Η έξοδος της περιοχής είναι σε μια αλλουβιακή πεδιάδα από Βορρά στην οποία υπάρχει εκτεταμένη ζώνη οικονομικής δραστηριότητας. Στην ίδια πεδιάδα (από Νότο) εκβάλει και ο Αλφειός (μετά το φράγμα) όπως έχει δειχθεί στην παρουσίαση 3. Η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολή και υπάρχουν θέσεις που μπορούν να γίνουν έργα προσωρινής ανάσχεσης φερτών υλών τόσο πριν την είσοδο στην πεδιάδα όσο και σε ενδιάμεσο υψόμετρο (θέση 3) στην υδρογραφική λεκάνη που έρχεται από δυτικά. Εάν ελεγχθεί η κατάσταση στην Άλφειο Π. τότε η αλλουβιακή πεδιάδα που κατάντη συνεχίζει προς Πύργο και Επιτάλιο, θα κινδυνεύσει από την περιοχή 4 γιατί δεν υπάρχει τίποτα που θα σταματήσει/επιβραδύνει την ροή των φερτών υλών από βορρά (ΕΝΥΠΕΑΣ Π./ΛΕΣΤΕΝΙΤΣΑΣ Π.).

Γενικό Συμπέρασμα    73 Η κατάσταση Ανατολικά της θέσης Τούρλα (Περιοχή 1, τριπόταμο, Τσεμπερούλας) είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Το ανάγλυφο είναι πολύ πιο έντονο από την περιοχή της Ζαχάρως, με πολύ πιο εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο καταλήγει στην αλλουβιακή λεκάνη του Αλφειού με εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. Εάν γίνει και είσοδος φερτών υλών από Αρκαδία (στην οποία από ότι φαίνεται από το όριο της με το Ν. Ηλείας, το ανάγλυφο δημιουργεί ένα πολύ πιο αρνητικό περιβάλλον για παροχή φερτών υλικών, κ.α.), η κατάσταση θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ για τις περιοχές του Αλφειού δυτικά της θέσης Τούρλα. Τα αλλουβιακά βυθίσματα (Παρουσίαση 3) που έχουν εντοπισθεί δυτικά και ανατολικά της θέσης Τούρλα (κατά μήκος του Αλφειού) πρέπει να εκκενωθούν. Ο Αλφειός Π. διέρχεται είτε βορειότερα είτε νοτιότερα επειδή έχει εγκυβωτισθεί ψηλότερα σε αποθέσεις αλλουβιακών ριπιδίων. Κανείς δεν εγγυάται ότι με την αναμενόμενη εισροή φερτών υλών στην κοίτη του, θα συνεχίσει να είναι εγκυβωτισμένος και δεν θα υπερχειλίσει δημιουργώντας ζώνες απόθεσης φερτών υλικών μέσα στα αλλουβιακά βυθίσματα. Επειδή το πρώτο κύμα λασποροής (ανάλογα με την ένταση και την χωρική κατανομή της βροχόπτωσης) θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και η περιεκτικότητα σε λεπτοκόκκα υλικά θα είναι μεγάλη, οι δυνατότητες αντίδρασης θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

     74 Ίσως η μόνη αντίδραση είναι να κλείσει η θέση Τούρλα (να γίνει ελεγχόμενη ροή δυτικά-κατάντη) και ανατολικά να γίνεται απόθεση της φερτών υλών (έστω προσωρινά). Το πλεονέκτημα είναι ότι δυτικότερα υπάρχει και το μεγαλύτερο αλλουβιακό βύθισμα που δημιουργεί την δυνατότητα εναλλακτικής αντιμετώπισης, εάν η κατάσταση ξεφύγει στην θέση Τούρλα. Αυτό το σενάριο είναι πολύ πιθανόν σε βάθος χρόνου να υλοποιηθεί και από μόνο του, ανάλογα με την χωρική κατανομή της βροχόπτωσης και την αναμενόμενη ποσότητα φερτών υλικών από τους ποταμούς Διάγων/Τσεμπερούλα. Στην περιοχή 2, υπάρχουν 4 περιοχές με μορφολογικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν έργα ανάσχεσης φερτών υλών και να ανακουφίσουν τον Αλφειό πριν το φράγμα. Στην περιοχή 3, υπάρχουν κάποιες περιορισμένες δυνατότητες ανάσχεσης, το θέμα είναι ότι πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω στο πεδίο (είναι στον αρχαιολογικό χώρο;) μήπως τα έργα πρέπει να γίνουν με κάθε κόστος ακόμη πιο ψηλά ; κ.α. Η περιοχή 4 είναι μια ζώνη που αντιμετωπίζεται και υπάρχουν θέσεις ανάσχεσης γιατί παρουσιάζει πιο πρόσφορο ανάγλυφο, εάν και η έκταση της υδρογραφικής λεκάνης είναι εξαιρετικά μεγάλη (ένας ακόμη λόγος για γίνουν έργα ανάσχεσης φερτών υλών).

Add a comment

Related presentations