HireHive.bg presentation at HR Industry 2014 in Sofia, Bulgaria

33 %
67 %
Information about HireHive.bg presentation at HR Industry 2014 in Sofia, Bulgaria
Technology

Published on March 13, 2014

Author: AmazeCompany

Source: slideshare.net

Description

HireHive.bg is an innovative platform for Bulgaria - it is the Bulgarian very first Online Recruitment Marketplace!. This is the opening/launch presentation of the innovation at the annual HR Industry conference. Enjoy!

Бъдещето на подбора на персонал, една смела иновация и стрелбата с лък HireHive.bg Антония Парапанова, съдружник в Hive-a

Общ поглед 1. Въпроси, теории и прогнози 2. Тенденции от значителна важност 3. Иновацията HireHive.bg

База на информацията • 2 години • Екип на Amaze

Бъдещето на агенциите по подбор на персонал

Усъвършенстване на индустрията чрез нейното опростяване ?

Аутсорсингът Делегирах всичко! Сега…с какво да се заема….

Защо аутсорсваме: • Концентрация на ресурси и време в централния бизнес, който движи напред • Делегиране на помощните функции • Спестяване на време и средства

Загуба на ценни кадри

Качествени кадри не достигат, но: • Отворените граници допускат поток и в двете посоки: – Над 12 000 работещи европейски граждани – 155 176 души у нас получават заплатите си в чужди компании • За последните 5 години у нас на пазара на труда са излезли 226 000 висшисти • 2 от 5 (40%), учащи в чужбина, искат да се завърнат, а другите биха се върнали при съответни условия

Правилния фокус Какъв специалист точно ни трябва? Какво да предложим за да го привлечем? Открит и задържан ценен кадър

Отношението към човешкия фактор • Не ресурс или клетка в Excel файл • Ценна градивна единица в компаниите • Мотивация, възнаграждение, обучение • Взаимоотношения, развитие, стимул

Нагледен пример – тийм билдинг

Защо тийм билдинг? • Откъсване от работната рутина • Попадане в положителна и неформална обстановка • Намиране на общи интереси • Изграждане на екипи • Създаване на лоялност към компанията, готова да задели средства за забава и обучение на своите служители

Експеримента от Хоуторн Хоуторн, 1930 година Mayo and Roethlisberger

Експеримента от Хоуторн 17% Хоуторн, 1930 година Mayo and Roethlisberger Продуктивност

Експеримента от Хоуторн 17% + 5% Хоуторн, 1930 година Mayo and Roethlisberger Продуктивност

Тенденцията за иновации • Оптимизация • Подобрение • Технологии • Иновации! • Промени • „Кат работи, не пипай“? • Прогрес • Елън Мъск • Заселване на Марс 2020

Преди години… Телефонът ми вече има камера ?!

Преди години… Да гледам филм на телефона??

Преди години… Не мога да си вляза в пощата?!

Иновация и за индустрията по подбор • Много играчи на пазара с ограничен достъп • Загуба на ресурси • Липса на прозрачност • Тромави решения и комуникация • Нужда от универсален канал за бизнес развитие

Промяна чрез HireHive.bg • За работодатели и агенции по подбор • Безплатно ползване • Директен достъп до пазара • Ползи за всички страни • Win-win-win

Управител отдел „Вицове за блондинки“ Gwen Stefani

Моите опции Самостоятелно Ограничително Иновативно

• Бързо • Качествено • Оптимално • Иновативно

Win - Win - Win • Стойност за работодателите, агенциите по подбор и кандидатите • Разработена за Българския пазар, базирана на опита на западните пазари • Готови сме за иновативни решения

Стартираме ДНЕС • Официален старт • 3 целодневни тийм билдинг награди • HireHive.bg

Благодаря ви! Въпроси? HireHive.bg Антония Парапанова, съдружник в Hive-a

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...