Hipoacúsia infantil 2a part

50 %
50 %
Information about Hipoacúsia infantil 2a part
Health & Medicine

Published on January 30, 2014

Author: pediatresdeponent

Source: slideshare.net

HIPOACÚSIA INFANTIL ANNABEL BERZOSA CARRERE Tècnic Superior en Audiologia protètica Directora tècnica del Centre Auditiu Widex Lleida

QUÈ ÉS LA HIPOACÚSIA? • És la incapacitat total o parcial per sentir sons a través d’una o ambdues oïdes

• Anamnesis infantil: recollida de dades, antecedents familiars… • Recollida d’informes d’altres professionals : ORL, logopeda, equip educatiu... • Exploració audiològica

EXPLORACIÓ AUDIOLÒGICA PROVES OBJECTIVES • Otoscopia • Timpanometria • Otoemisions acústiques • Potencials evocats auditius de tronc cerebral • Potencials evocats auditius d’estat estable

PROVES SUBJECTIVES • Audiometria tonal • Audiometria tonal en camp lliure, amb i sense audiòfons

AUDIOMETRIA TONAL • És la prova que permet l’avaluació del llindar auditiu a diferents freqüències • La mitjana dels valors trobats en les freqüències 500, 1K, 2K i 4KHz s’anomena llindar audiomètric en dBHL • Exploració per via aèria i via òssia

HIPOACÚSIA TRANSMISSIVA HIPOACÚSIA NEUROSENSORIAL

HIPOACÚSIA MIXTA

GRAUS DE PÈRDUA AUDITIVA SEGONS EL BIAP

TIPUS DE PROVES SUBJECTIVES • Audiometria per observació del comportament no condicionat • Audiometria per observació del comportament condicionat

AOC NO CONDICIONAT • S’utilitza en nadons fins als 8 mesos d’edat • Es basa en observar la reacció (reflexes incondicionats innats) del nadó al percebre un estímul sonor de curta durada i a una intensitat de nivell supraliminar. • Els valors mínims per assegurar la percepció auditiva del nadó són: 0-3 mesos 80dB 3-6 mesos 70dB 6-12 mesos 60dB

• Per realitzar una audiometria del comportament és molt més important l’experiència i l’observació de l’explorador que l’instrumental del que es disposi per realitzar la prova • El temps que dedicarem per realitzar l’audiometria serà variable en funció de l’edat i la col·laboració del nen. En general, seran necessàries varies sessions per obtenir els resultats fiables • El número màxim d’estímuls sonors serà de 2 o 3 per freqüència ja que sinó produirà habituació

INSTRUMENTAL • VEU DE LA MARE I/O EXPLORADOR • BABY TEST • CAMP LLIURE • BOËL TEST • INSTRUMENTS MUSICALS • JUGUETS SONORS

TIPUS D’AOC NO CONDICIONAT AUDIOMETRIA REFLEXA - Consisteix en la descripció dels reflexes incondicionats més significatius al produir un estímul sonor intens: reflex cocleomuscular, reflex del moro, reflex del plor, reflex de succió… - Els llindars auditius dels nens estan en funció de l’edat madurativa del nen i generalment són: 0-12 mesos 30dB 12-18 mesos 23dB 18-24 mesos 19dB 24-30 mesos 14dB 30-36 mesos 12dB

TEST DE DISTRACCIÓ - Generalment s’ utilitza amb nens de 6 a 12 mesos, quan tinguin la capacitat de controlar els moviments cefàlics - Es realitza amb el nen despert i descansat per obtenir resultats més fiables

AOC CONDICIONAT • S’utilitza des dels 8 mesos fins als 5 anys amb la col·laboració del nen • Es basa en obtenir les respostes auditives als estímuls sonors a través del joc i el reforç visual • S’obtindrà llindars més precisos • Abans de començar les proves es realitzarà un condicionament previ que consisteix en: SO RESPOSTA RECOMPENSA

TIPUS D’AOC CONDICIONAT • Condicionament mitjançant el reforç visual • Reflex d’orientació condicionat (ROC) • Condicionament mitjançant el joc • Peep show/VERA • Mètodes propis de l’explorador

REFLEX D’ORIENTACIÓ CONDICIONAT • S’utilitza amb nadons a partir de 7-8 mesos • Consisteix en obtenir un reflex d’orientació-investigació, cap a la font sonora i visual • Utilitzant tons de diverses freqüències i intensitats pot determinar-se el llindar auditiu • Després d’haver enviat 2 o 3 sons i posteriorment les imatges, ell aprendrà que el so és una senyal antecessora a la imatge

INSTRUMENTAL • BABY-TEST • AUDIOMETRE • CAMP LLIURE • SUZUKY

TÈCNICA • El nen estarà assegut sol o a la falda de la mare: • Suzuky: davant del dispositiu (moble especial) a una distància de 60-80cm d’aquest. • Camp lliure: estarà assegut davant dels altaveus a una distància de 1 metre i formant un angle de 45º amb cada altaveu.

• Es començarà condicionant al nen amb un estímul sonor, d’una duració d’uns 5 segons, transcorreguts uns 2 segons s’activarà el reforç visual

CONDICIONAMENT MITJANÇANT EL JOC • Es realitza a nens a partir de 2-3 anys, requerint la seva col·laboració activa • La resposta davant l’estímul sonor serà de tipus motor: – pressionar un botó – encaixar peces – moure cotxes...

INSTRUMENTAL • AUDIOMETRE • AURICULARS • VIBRADOR • PEEP SHOW • VERA • JOCS D’ENCAIXOS • CAMP LLIURE • ALTRES

TÈCNICA • Es col·loca al nen assentat a una cadira amb una taula on es col·locarà el material necessari del joc • Es condiciona enviant un estímul a través dels auriculars o del camp lliure i se li ensenya la forma com ha de respondre, per exemple: pressionar un botó, encaixar una fitxa... Els 2 o 3 primers estímuls se l’acompanya i després ho fa sol.

AUDIOMETRIA VERBAL • Es realitzarà de manera diferent en cada cas , adaptantla a l’edat i al nivell del desenvolupament maduratiu de cada nen. • És bastant difícil realitzar-la a nens menors de 3-4 anys ja que encara tenen poc vocabulari adquirit • És imprescindible la valoració del logopeda • És aconsellable realitzar la prova dels sis sons de ling:

CONDICIONANTS QUE AFECTEN AL DIAGNÒSTIC AUDIOLÒGIC • Aspectes evolutius: immaduresa de la via auditiva i del còrtex, ja sigui motora, cognitiva o emocional • Aspectes psicològics: alteracions psicològiques derivades de la sordesa i estat emocional dels pares • Alteracions otològiques: cerumen abundant, obstrucció tubàrica...

CONCLUSIONS DE LES PROVES • Assegurar el bon estat otològic del nadó/nen abans de realitzar qualsevol valoració audiològica • Les proves audiològiques objectives i subjectives són sumatòries i mai excloents • Els resultats d’ambdues han de correlacionar • Les proves subjectives en poden aportar informació sobre la funcionalitat auditiva

• Les proves objectives no són capaces d’aportar informació fiable quan el pacient presenta afectació del sistema nerviós central • La finalitat de totes les proves és aconseguir un diagnòstic i en conseqüència, orientar la intervenció tan protèsica com educativa • Per l’audioprotetista, les proves objectives i subjectives són importants per aconseguir el perfil audiomètric, així poder realitzar l’adaptació protèsica de la forma més precoç, segura i eficaç possible.

ELECCIÓ DE L’AUDIÒFON • Dependrà de la pèrdua auditiva • Cada audiòfon té un rang d’adaptació diferent que ajustarem per a cada pacient • Les adaptacions, majoritàriament, han de ser binaurals per obtenir el màxim rendiment quantitatiu i qualitatiu en qualsevol situació acústica

• La interauralitat permet una localització espaial del so òptima i ajuda a obtenir una màxima intel·ligibilitat en ambients sorollosos • És aconsellable adaptar uns audiòfons de màximes prestacions tecnològiques. S’obtindrà un so més natural i una major percepció sonora • S’ha de tenir en compte el marge d’error dels resultats obtinguts, com més petit és el nen, més marge d’error

IMPRESSIÓ • Per poder fabricar el motlle a mida, és necessari realitzar una impressió de la orella del pacient

ADAPTACIÓ • Ha de ser progressiva • Cada fabricant té el seu software • En el nostre cas es realitza: Precondicions

Sensograma Feedback

Reajust

SEGUIMENT • S’utilitzen les mateixes tècniques per realitzar les audiometries en camp lliure per comprovar el rendiment pròtetic quantitatiu • Reajust dels audiòfons • Coordinació interdisciplinar ORL, CREDA, FAMILIA

Rendiment protètic

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Infantil 5 anys. 2a part. - YouTube

Infantil 5 anys. La rateta que escombrava l'escaleta. 2a part.
Read more

Hipoacusia en bebés: MedlinePlus enciclopedia médica

Hipoacusia es la incapacidad para oír sonidos en uno o en ambos oídos. Los bebés pueden perder toda su capacidad auditiva o sólo parte de ella.
Read more

Andalusia-Catalunya (2a Part Final SSAA Infantil Femeni ...

Segona part de la final del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonomiques Infantil Femeni, Saragossa 2014 Andalusia - Catalunya Som-hi Noies ...
Read more

TALLER DE HIPOACUSIA INFANTIL, INTERVENCION Y DETECCION

TALLER DE HIPOACUSIA INFANTIL, INTERVENCION Y DETECCION . PRECOZ DESDE PRIMARIA. PROFESORADO: Javier Gisbert . Palmira Pérez . COLABORAN: Mª José Bañuls
Read more

GUÍA DE PRACTICA CLINICA - COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA ...

GUÍA DE PRACTICA CLINICA gpc HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL E IMPLANTE COCLEAR Referencia Rápida Catálogo maestro de guías de práctica clínica ...
Read more

Hipoacusia y problemas de vía aérea en niños con ...

Mucopolisacaridosis; Hipoacusia; ... 2 a 1 m: Tipo-MPS: ... La existencia de SAHOS se encuentra en mayor proporción que en la población general infantil, ...
Read more

PrevInfad/PAPPS_rec_audición (C) - Asociación Española ...

Detección precoz de la hipoacusia infantil. Recomendación. En Recomendaciones PrevInfad / PAPPS [en línea]. Actualizado octubre de 2007. ...
Read more