Hindamismudelid

50 %
50 %
Information about Hindamismudelid
Education

Published on October 6, 2008

Author: tiia

Source: slideshare.net

Hindamismudelid Tiia Niggulis Tallinna Reaalkooli infojuht-haridustehnoloog Tallinna Reaalkool

Mis on hindamismudel? õpilase ja õpetaja koostöös koostatud hinnangute skeem kolm olulist tunnust: kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja stiil, vorm) hindepallid või sõnalised tasemed (näit 5, 4, 3, 2 või suurepärane, väga hea, hea, rahuldav) punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb hinne või hinnang) Tallinna Reaalkool

õpilase ja õpetaja koostöös koostatud hinnangute skeem

kolm olulist tunnust:

kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja stiil, vorm)

hindepallid või sõnalised tasemed (näit 5, 4, 3, 2 või suurepärane, väga hea, hea, rahuldav)

punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb hinne või hinnang)

Põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksami lühikirjandi hindamismudel Tekst ei vasta teemale. Ülesandest ei ole aru saadud, see on lahendamata. Tulemus 0 punkti. Tekst on vormitu, ülesehitus on ebaloogiline. 1 Sõnavara on kohati sobimatu, lausestus algeline, tekstis on rohkem kui 6 stiiliviga. 1 Tekstis on üle 12 õigekirjaviga. 1 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid on raskesti mõistetav. 1 Teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa puudub. 2 Sõnavara ja lausestus on algelised, tekstis on 5–6 stiiliviga. 2 Tekstis on 10-12 õigekirjaviga. 3 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid mõtted on kohati seosetud ja ebaselged. 5 Teksti ülesehituses on vastuolud, teksti osades esineb liigendusvigu. 3 Sõnavara on ühekülgne, esineb lausestusraskusi, tekstis on 4–5 stiiliviga. 3 Tekstis on 7-9 õigekirjaviga. 6 Tekst vastab teemale, kuid on üldsõnaline, mõtted on esitatud arusaadavalt. 10 Tekst on tervik, ülesehitus on loogiline, kuid lõigu piiridel esineb liigendusvigu. 4 Sõnavara ja lausestus on kohati ühekülgsed, tekstis on 2–3 stiiliviga. 4 Tekstis on 4–6 õigekirjaviga. 8 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline, mõtted on esitatud selgelt. 15 Tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus. 5 Sõnavara on ulatuslik ja lausestus mitmekülgne, tekstis on 0–1 stiiliviga. 5 Tekstis on 0–3 õigekirjaviga. 10 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline ja isikupärane, mõtted on esitatud selgelt ja veenvalt. 20 Ülesehitus Sõnavara ja stiil Õigekiri Sisu

Miks kasutada hindamismudeleid? Heidi Goodrich Andrade 2000 lihtne kasutada ja selgitada muudab õpetajate ootused tööle selgeks pakub õpilastele olulist tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta toetab õppimist toetab oskuste kujunemist toetab arusaamist toetab mõtlemist Tallinna Reaalkool

lihtne kasutada ja selgitada

muudab õpetajate ootused tööle selgeks

pakub õpilastele olulist tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta

toetab õppimist

toetab oskuste kujunemist

toetab arusaamist

toetab mõtlemist

Kuidas luua? Heidi Goodrich 1996 vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö paremaks kui teise looge kriteeriumid – millised punktid on töös olulised sõnastage skaalaastmestik – kirjeldage kriteeriumi kõige paremat ja halvemat taset, seejärel looge vahetasemed katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd tööd loodud hindamismudeli põhjal Tallinna Reaalkool

vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö paremaks kui teise

looge kriteeriumid – millised punktid on töös olulised

sõnastage skaalaastmestik – kirjeldage kriteeriumi kõige paremat ja halvemat taset, seejärel looge vahetasemed

katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd tööd loodud hindamismudeli põhjal

kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad jälgiksid hindamismudelit kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle vaatama õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel kasutage sama hindamismudelit, mis õpilasedki skaalaastmestiku võib õpetaja ka ise välja mõelda, eriti siis, kui õpilased on harjunud hindamismudelitega töötama kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat keelt vältida negatiivset keelekasutust Tallinna Reaalkool

kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad jälgiksid hindamismudelit

kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle vaatama

õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel kasutage sama hindamismudelit, mis õpilasedki

skaalaastmestiku võib õpetaja ka ise välja mõelda, eriti siis, kui õpilased on harjunud hindamismudelitega töötama

kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat keelt

vältida negatiivset keelekasutust

kriteeriumide arv loodud hindamismudelites kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul hinnata ning erinevate hindamismudelite puhul on see ka erinev iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui suure kaaluga vastavat kriteeriumi arvestatakse (näit eesti keele riigieksami mudelis sisu korrutada teguriga 9) hindamismudeli tasemeid võib määrata numbritega või ka sõnadega, ühes hindamismudelis ei pea kõik kriteeriumid olema esitatud ühesuguse tasemete hulgaga Tallinna Reaalkool

kriteeriumide arv loodud hindamismudelites kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul hinnata ning erinevate hindamismudelite puhul on see ka erinev

iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui suure kaaluga vastavat kriteeriumi arvestatakse (näit eesti keele riigieksami mudelis sisu korrutada teguriga 9)

hindamismudeli tasemeid võib määrata numbritega või ka sõnadega, ühes hindamismudelis ei pea kõik kriteeriumid olema esitatud ühesuguse tasemete hulgaga

Hindamismudelite liigid Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada kaheks: holistiline - hinnatakse lähtudes kogutulemuse summast, analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid, millest moodustub lõplik hinne. Tallinna Reaalkool

Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada kaheks:

holistiline - hinnatakse lähtudes kogutulemuse summast,

analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid, millest moodustub lõplik hinne.

Koomiksi holistiline hindamismudel Väga hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) koomiksi sisu on arusaadav …….. Hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, pilte vähem kui kuus esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas sisu on kohati arusaamatu ……… Rahuldav töö: koomiks ei ole otseselt seotud teosega tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud teost teadmata pole mõistetav ………. Tallinna Reaalkool

Koomiksi analüütiline hindamismudel Tallinna Reaalkool koomiks ei ole mõistetav, värvikasutus küsitav, üldmulje lohakas üldmulje lohakas koomiks on huvitav, kasutatud sobivaid värve ja üldmulje on väga hea üldmulje pealkiri puudub pealkiri ei ole seotud sisuga pealkiri on sobiv ning seotud koomiksi sisuga pealkiri tekstis palju keelevigu või kasutatud sobimatuid väljendeid esineb üksikuid keelevääratusi või kuni 3 keeleviga tekstis ei esine keelevigu ega ebatsensuurseid väljendeid keel teost teadmata pole mõistetav sisu on kohati arusaamatu koomiksi sisu on arusaadav sisu tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) vahendid ei ole otseselt seotud teosega pilte vähem loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vastavus nõudmistele 1 2 3

Loe lisaks Hindamismudelitest Hindamismudelite kasutamise metoodika Tallinna Reaalkool

Hindamismudelitest

Hindamismudelite kasutamise metoodika

Hindamismudelite näited: http://iktinfotundreaal.wikispaces.com/hindamismudelid Hindamismudelite loomise keskkonnad: ingliskeelsed http://rubistar.4teachers.org/index.php http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ eestikeelne http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php Tallinna Reaalkool

Hindamismudelite näited:

http://iktinfotundreaal.wikispaces.com/hindamismudelid

Hindamismudelite loomise keskkonnad:

ingliskeelsed

http://rubistar.4teachers.org/index.php

http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/

eestikeelne

http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php

Küsimusi? Tallinna Reaalkool

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hindamismudelid - Opetaja.edu.ee

Riiklikus õppekavas on märgitud, et "Õpilased võtavad võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest, kavandamisest ja hindamisest."
Read more

Hindamismudelid

Alates 19. oktoobrist 2007 on Hindamismudelite veebikeskkond kõigile huvilistele kasutamiseks avatud. Tarkvara loomise idee tekkis DigiTiigri koolituses ...
Read more

Hindamismudelid - Opetaja.edu.ee

Koostaja: Tiia Niggulis. Erinevatest kontrolli- ja hindamisvahenditest vääriks enam tähelepanu hindamismudel (inglise k rubric). Hindamismudelid on ...
Read more

Hindamismudelid — - Tallinn University

Powered by Plone, the Open Source Content Management System This site conforms to the following standards:
Read more

Hindamismudelid : Koolielu

Kirjeldus. Veebipõhine eestikeelne hindamismudelite loomise vahend. Riiklikus õppekavas on märgitud, et "Õpilased võtavad võimetekohaselt osa oma ...
Read more

Hindamismudelid | Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm

Leia oma teema: Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul; 1. koolituspäev: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid ...
Read more

Hindamismudelid - Katrin koolis

Create your own free website. Start your own free website. A surprisingly easy drag & drop site creator. Learn more.
Read more

Hindamismudelid: Uued hindamismudelid

Hindamismudelite keskkond on täienenud mitmete uute hindamismudelitega, milledest osad hindamiskriteeriumid on lisatud baaskriteeriumiteks (võimalus ...
Read more