Hfd 26mei2016 accountants verzetten zich tegen koers beroepsorganisatie

50 %
50 %
Information about Hfd 26mei2016 accountants verzetten zich tegen koers beroepsorganisatie

Published on May 26, 2016

Author: choyer

Source: slideshare.net

1. Jeroen Piersma Amsterdam De beroepsorganisatie van accountants, NBA, bestaat in haar huidige vorm vijf jaar. In 2013 zijn de voorlopers Nivra (registeraccountants) en Novaa (ac- countants-administratieconsulenten) officieel gefuseerd, maar de NBA-orga- nisatie was er in praktijk al langer. Zoals het hoort bij verse fusieorganisaties heeft de NBA tot nu gewerkt met een bestuursmodel waarin de verschillende bloedgroepen zich vertegenwoordigd kunnen voelen. Zo omvat het huidige bestuur vertegenwoordigers van de di- verse achterbannen van de NBA, zoals de accountants van de grote kantoren, van de mkb-kantoren, van de accountants die in het bedrijfsleven werken (accoun- tants in business) en van de overheids- accountants. Dertien in totaal. Iedere organisatieadviseur kan uitleg- gen dat een dergelijk bestuur niet een toonbeeld is van slagkracht. Vandaar dat het bestuur en de directie van de NBA vorig jaar hebben bedacht dat het vijf jaar na de fusie tijd is voor een ander bestuursmodel, waar wat sneller meters mee gemaakt kunnen worden. Er ligt een plan dat voorziet in een bestuur van zeven leden, dat veel minder dan nu is gebonden aan de diverse ledengroepen. Om het geluid van de ledengroepen toch Accountantsverzetten zichtegenkoers beroepsorganisatie NBA ledengroepen 9076 4100 leden leden Accountants in business* Samenwerking NBA - VCR Opleidingen Bijeenkomsten Jaarcongres Tijdschrift MCA Kantoor • • • • • Vereniging van Registercontrollers Bron: FD Research De NBA zou zich moeten afvragen voor wie zij er nou eigenlijk is, stellen critici. En dan pas een nieuw bestuursmodel introduceren De NBA-directeur ‘Het bestuur heeft besloten om de pluriformiteit van de achterban te omarmen’ De PwC-accountant ‘Structuur volgt strategie en niet andersom’ door te laten klinken binnen de NBA, voorziet het plan ook in de oprichting van een ledenraad die het bestuur van advies kan dienen. Het plan is niet overal binnen de NBA even enthousiast ontvangen. Nu hun beroepsorganisatie beweegt naar een meer gestroomlijnd en minder politiek bestuursmodel komen oude breuklij- nen tussen de diverse groepen binnen de NBA weer aan de oppervlakte. De discussie wordt hoofdzakelijk achter de schermen gevoerd, maar soms klinkt er iets van door in de ingezonden artikelen en de reacties daarop op Accountant.nl, de nieuws- en discussiesite van de NBA. Zo plaatsten twee bestuurders van de Novak, de belangenorganisatie van de mkb-accountants, in april een stuk op Accountant.nl waarin de vloer wordt aangeveegd met het plan van de NBA. Novak vindt dat de belangen van de mkb-accountants er de afgelopen jaren bekaaid zijn afgekomen. ‘Na de fusie hebben we de eigen positie van de mkb-accountant voortdurend zien eroderen en is de roep om een eigen plek, budget, beleid en evenwichtige representatie voortdurend genegeerd.’ De NBA vertoont volgens de Novak bovendien de verkeerde neiging om de verschillende ledengroepen binnen een monolitisch georganiseerde beroeps- vereniging bijeen te willen houden. De Novak-bestuurders wijzen erop dat de NBA zich eerst moet afvragen voor wie de beroepsorganisatie er nu eigen- lijk is. Meer dan de helft van de aange- sloten leden werkt niet als controlerend accountant, maar is na zijn accountants- opleiding bij een bedrijf of de overheid in dienst getreden. De NBA kan niet al die belangen tegelijk behartigen en zou er eigenlijk in de eerste plaats voor de ‘echte’ accountants moeten zijn. Niet de gedeelde opleiding, maar de samenbin- dende beroepstitel moet centraal staan. De NBA zelf vindt juist dat zij er moet zijn voor alle leden die in een financiële functie werken. Financiële managers, controllers, overheidsaccountants en de ‘echte’ accountants hebben er allemaal belang bij dat de financiële rapportage aan de buitenwereld van hoge kwaliteit is. ‘De problemen waar accountants te- genaan lopen, ontstaan vaak al eerder in de financiële kolom’, zegt Anne-Marieke van Arkel, algemeen directeur van de NBA. ‘Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om de pluriformiteit van de achterban te omarmen.’ De Novak-bestuurders vermoeden dat ook minder inhoudelijke motieven een rol spelen bij de opstelling van de NBA. Een brede beroepsorganisatie betekent Oude breuklijnen tussen de diverse groepen binnen de NBA komen weer aan de oppervlakte Voorstel Een plan voorziet in een zevenkoppig bestuur, dat minder gebonden is aan de ledengroepen Vernieuwing Vijf jaar na de fusie van Nivra en Novaa zint de NBA op een nieuw bestuursmodel Kritiek Er is kritiek, onder meer van mkb- accountants die klagen dat hun positie aan erosie onderhevig is Intern en overheids- accountants 1493 8747 2017 leden leden leden Openbaar accountants Post- actieven *Werkzaam in andere functie dan accountantsfunctie ook meer invloed en geld. ‘Het is natuur- lijk geweldig dat de NBA ook contributie mag innen bij accountants die niet als openbaar accountant werken, maar zich wel graag zo blijven noemen’, schrijft de Novak. De belangenorganisatie ziet de oplossing in een federale structuur, waarbij alle ledengroepen eigen budget- ten en eigen beleidsruimte krijgen. De NBA is er dan alleen voor de datgene wat alle groepen bindt. De kritiek komt niet alleen van de mkb-accountants. Arjan Brouwer, PwC-accountant en voortrekker van het grote hervormingsplan voor de sector uit 2014, vindt dat de NBA het interne hervormingsproces in de verkeerde volg- orde afwerkt. Het bestuur heeft eerst een nieuw bestuursmodel gepresenteerd en gaat de komende tijd nadenken over een visie op het beroep. ‘Ik vind dat je eerst een visie moet hebben over waar het be- roep over vijf jaar staat. Structuur volgt strategie en niet andersom.’ Ook Brouwer denkt dat federalisering van de NBA nodig is. ‘Laten we kijken naar wat ons verbindt, en dat leggen we bij het NBA-bestuur neer. Maar tegelijk moeten we erkennen dat de leden- groepen hun eigen behoeften hebben. Dat lukt niet door alles op een hoop te gooien.’ Iedere ledengroep heeft recht op zijn eigen mandaat en eigen budget. En een eigen vertegenwoordiging in het NBA-bestuur, voegt hij eraan toe. Een ledenraad met alleen een adviserende rol is niet genoeg. De kloof tussen het NBA-bestuur en delen van de achterban is nog breed. Toch verwachten kenners van de sector niet dat het tot een scheuring komt. Een meer federale structuur kan een oplos- sing bieden. De NBA moet nog kijken wat ze met de reacties op het plan gaat doen, zegt Van Arkel. ‘Het plan is niet in beton gegoten.’ Geen scheuring Kenners verwachten niet dat het tot een breuk zal komen in de NBA-achterban pagina 14, 26-05-2016 © Het Financieele Dagblad

Add a comment

Related pages

Accountants | LinkedIn

Hfd 26mei2016 accountants verzetten zich tegen koers... 0 Views. SzilardBrennerACAFCM. The role of Accountants in the mission of ASEAN. 0 Views ...
Read more

Bernadette Roos (@BernyRoos) | Twitter

@hmesters over accountants: ... Accountants verzetten zich tegen koers beroepsorganisatie NBA. ... vertoont scheuren http:// fd.nl/tekst/HFD_2016 0526_0 ...
Read more

www.dbnl.org

De beweging naar wettelijke beroepsorganisatie maakt het niet ... waarin hij zich op de meest besliste wijze tegen iederen afstand van grondgebied en ...
Read more

Concept PvA Uitvoeringsregels - europeseaanbestedingen.eu

... anderzijds beschermen deze criteria de aanbieders tegen willekeur ... zich hiertegen verzetten). ... naar de externe accountant ...
Read more