Het Digitaal Klantdossier voor Werk en Inkomen

50 %
50 %
Information about Het Digitaal Klantdossier voor Werk en Inkomen

Published on April 24, 2008

Author: dtemme

Source: slideshare.net

Description

Sinds januari 2008 kunnen klanten van de Werk en Inkomen sector in Nederland gebruik maken van de online klantdiensten van het Digitaal Klantdossier (DKD). Via het DKD worden veel gegevens van bronnen binnnen en buiten de sector ontsloten voor de klant en voor de medewerkers van CWI, UWV en de gemeenten. Het DKD maakt het mogelijk dat gegevens van klanten worden hergebruikt en dat er niet nodeloos keer op keer aan de klant wordt gevraagd weer hetzelfde formulier in te vullen. Klanten kunnen hun eigen gegevens raadplegen via de sites van CWI, UWV en gemeenten. Bovendien kunnen klanten gebruik maken van e-diensten, zoals het aanvragen van een WW-uitkering, een WWB-uitkering of het inschrijven voor werk.

Alle elektronische informatie-uitwisseling gebeurt met SOAP XML webservices. Er is een gezamenlijk datamodel en een vocabulaire vastgesteld. Er zijn standaarden ontwikkeld voor het vormgeven en het gebruik van de verschillende diensten. Er is een beheer-organisatie opgetuigd die zorgt voor bewaking en afstemming en verdere ontwikkeling van de standaarden.

De presentatie, gehouden op het XML Users Group Holland congres 2008, gaat over de gebruikte standaarden en over de recente en mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond het DKD.

Informatie-uitwisseling in/vanuit/naar de Werk en Inkomen sector Het ‘Digitaal Klantdossier’ 23-04-2008 Dirk Temme (BKWI)

“ Ik heb de afgelopen 2 jaar meer formulieren ingevuld dan kranen gerepareerd tijdens 25 jaar werken.” Gert was 25 jaar professioneel loodgieter en dakdekker. Door een ernstig ongeval op zijn werk verloor hij zijn linkerbeen. Nu zit hij al 2 jaar thuis. Na een revalidatieperiode doorliep hij via de Arbo-dienst van zijn werkgever een reïntegratietraject. Zijn kansen op de arbeidsmarkt liggen niet hoog. Na 2 jaar komt nu de WAO in beeld. Door een conflict met zijn werkgever dreigt Gert financieel in de problemen te komen. De gemeente kan niets anders voor hem doen dan hem doorverwijzen naar de gemeentelijke kredietbank. Daar kan hij een overbruggingslening aanvragen; het kost Gert hoe dan ook geld en veel gedoe. Sinds kort kan Gert met zijn overgebleven been een auto besturen. Daar moet hij wel opnieuw examen voor doen. Omdat hij dat niet kan betalen, doet hij een beroep op de WVG. Dat deed hij eerder ook om noodzakelijke hulpmiddelen te krijgen zoals een rolstoel, een ander bed en voor aanpassingen in zijn woning. Elke keer gaf hij daarbij opnieuw zijn gegevens op. Gert voldoet aan zijn verplichting door te solliciteren en iedere 4 weken een ingevuld werkbriefje op te sturen naar het UWV. Zijn dossier is ondertussen aardig aan het toenemen. Zijn kans op een baan helaas niet. Uit ‘Nederland Regelland’

Gert was 25 jaar professioneel loodgieter en dakdekker.

Door een ernstig ongeval op zijn werk verloor hij zijn linkerbeen.

Nu zit hij al 2 jaar thuis. Na een revalidatieperiode

doorliep hij via de Arbo-dienst van zijn werkgever een reïntegratietraject.

Zijn kansen op de arbeidsmarkt liggen niet

hoog. Na 2 jaar komt nu de WAO in beeld. Door een conflict

met zijn werkgever dreigt Gert financieel in de problemen te

komen. De gemeente kan niets anders voor hem doen dan

hem doorverwijzen naar de gemeentelijke kredietbank. Daar

kan hij een overbruggingslening aanvragen; het kost Gert

hoe dan ook geld en veel gedoe.

Sinds kort kan Gert met zijn overgebleven been een auto

besturen. Daar moet hij wel opnieuw examen voor doen.

Omdat hij dat niet kan betalen, doet hij een beroep op de

WVG. Dat deed hij eerder ook om noodzakelijke hulpmiddelen

te krijgen zoals een rolstoel, een ander bed en voor aanpassingen

in zijn woning. Elke keer gaf hij daarbij opnieuw

zijn gegevens op.

Gert voldoet aan zijn verplichting door te solliciteren en

iedere 4 weken een ingevuld werkbriefje op te sturen naar

het UWV. Zijn dossier is ondertussen aardig aan het toenemen.

Zijn kans op een baan helaas niet.

Uit ‘Nederland Regelland’

 

Wat is het Digitaal Klantdossier? Een gezamenlijk (virtueel) klantdossier voor de klant, CWI, UWV en gemeenten Het DKD bevat: Gegevens van de klant (, beroepen, opleidingen, bedrijven, …) Correctie faciliteit E-diensten (Inschrijven voor Werk, Aanvraag WW, WWB, klantbeeld, werkbriefje) Status van de dienstverlening

Een gezamenlijk (virtueel) klantdossier voor de klant, CWI, UWV en gemeenten

Het DKD bevat:

Gegevens van de klant (, beroepen, opleidingen, bedrijven, …)

Correctie faciliteit

E-diensten (Inschrijven voor Werk, Aanvraag WW, WWB, klantbeeld, werkbriefje)

Status van de dienstverlening

Ketenpartners binnen sector Werk en Inkomen SVB gemeenten UWV CWI BKWI IB

De gegevens van de klant…

… met elkaar verbinden en delen …

… en beschikbaar stellen aan alle professionals …

… en gebruiken voor dienstverlening aan klanten …

Het makkelijk, eenvoudig en persoonlijk toegankelijk maken

Hoe ziet dat er uit …

Inloggen met DigiD …

Gegevens inzien …

Gegevens corrigeren …

Reeds aangemelde correctieverzoeken …

Gemeenten die gegevens leveren aan het DKD (Totaal aantal: 443)

Gebruik van gegevens (Totaal 150) Herkomst van Klantbeeld gegevens (Totaal 84)

Geregistreerde medewerkers

Gebruik DKD Klantdiensten

Model DKD 2.0 Werkgever Professionals andere sectoren Professional Werk en Inkomen Burger PIP mijnoverheid.nl Meer diensten voor klant en professional: werkbriefje werkmap bijzondere bijstand langdurigheidstoeslag Zorg Justitie Jeugd Onderwijs Wonen

Meer diensten voor klant

en professional:

werkbriefje

werkmap

bijzondere bijstand

langdurigheidstoeslag

Zorg

Justitie

Jeugd

Onderwijs

Wonen

Nieuwe Bron: Informatie Beheer Groep Onderwijsdeelname Studiefinanciering Gevolgde Opleidingen Onderwijskwalificatie Conform Overheids Servicebus standaarden

Onderwijsdeelname

Studiefinanciering

Gevolgde Opleidingen

Onderwijskwalificatie

Conform Overheids Servicebus standaarden

De basis: het Suwi Gegevens Register (SGR) …

SGR Entiteiten

… en SuwiML …

… en SuwiML …

… de webservices …

… met een Request bericht …

… met een Request bericht …

… en een Response bericht …

… en een Response bericht …

De Correctieservice

Een CorrectieVerzoek

“ Ik heb de afgelopen 2 jaar meer formulieren ingevuld dan kranen gerepareerd tijdens 25 jaar werken.” Gert was 25 jaar professioneel loodgieter en dakdekker. Door een ernstig ongeval op zijn werk verloor hij zijn linkerbeen. Nu zit hij al 2 jaar thuis. Na een revalidatieperiode doorliep hij via de Arbo-dienst van zijn werkgever een reïntegratietraject. Zijn kansen op de arbeidsmarkt liggen niet hoog. Na 2 jaar komt nu de WAO in beeld. Door een conflict met zijn werkgever dreigt Gert financieel in de problemen te komen. De gemeente kan niets anders voor hem doen dan hem doorverwijzen naar de gemeentelijke kredietbank. Daar kan hij een overbruggingslening aanvragen; het kost Gert hoe dan ook geld en veel gedoe. Sinds kort kan Gert met zijn overgebleven been een auto besturen. Daar moet hij wel opnieuw examen voor doen. Omdat hij dat niet kan betalen, doet hij een beroep op de WVG. Dat deed hij eerder ook om noodzakelijke hulpmiddelen te krijgen zoals een rolstoel, een ander bed en voor aanpassingen in zijn woning. Elke keer gaf hij daarbij opnieuw zijn gegevens op. Gert voldoet aan zijn verplichting door te solliciteren en iedere 4 weken een ingevuld werkbriefje op te sturen naar het UWV. Zijn dossier is ondertussen aardig aan het toenemen. Zijn kans op een baan helaas niet. Uit ‘Nederland Regelland’

Gert was 25 jaar professioneel loodgieter en dakdekker.

Door een ernstig ongeval op zijn werk verloor hij zijn linkerbeen.

Nu zit hij al 2 jaar thuis. Na een revalidatieperiode

doorliep hij via de Arbo-dienst van zijn werkgever een reïntegratietraject.

Zijn kansen op de arbeidsmarkt liggen niet

hoog. Na 2 jaar komt nu de WAO in beeld. Door een conflict

met zijn werkgever dreigt Gert financieel in de problemen te

komen. De gemeente kan niets anders voor hem doen dan

hem doorverwijzen naar de gemeentelijke kredietbank. Daar

kan hij een overbruggingslening aanvragen; het kost Gert

hoe dan ook geld en veel gedoe.

Sinds kort kan Gert met zijn overgebleven been een auto

besturen. Daar moet hij wel opnieuw examen voor doen.

Omdat hij dat niet kan betalen, doet hij een beroep op de

WVG. Dat deed hij eerder ook om noodzakelijke hulpmiddelen

te krijgen zoals een rolstoel, een ander bed en voor aanpassingen

in zijn woning. Elke keer gaf hij daarbij opnieuw

zijn gegevens op.

Gert voldoet aan zijn verplichting door te solliciteren en

iedere 4 weken een ingevuld werkbriefje op te sturen naar

het UWV. Zijn dossier is ondertussen aardig aan het toenemen.

Zijn kans op een baan helaas niet.

Uit ‘Nederland Regelland’

Motto: http :// www.stopzinlooswerk.nl

http :// www.stopzinlooswerk.nl

Add a comment

Related pages

Het Digitaal klantdossier (DKD) - YouTube

Het Digitaal Klantdossier is een ontsluitingsservice voor digitale gegevens in het domein werk en inkomen. De gegevens blijven bij de bron, maar ...
Read more

Digitaal klantdossier - Wikipedia

... of digitaal klantdossier werk en inkomen. Het dossier is in grote mate ... van een digitaal dossier voor klanten van de sector werk en inkomen.
Read more

Digitaal Klantdossier werk en inkomen (DKD) - YouTube

Introductiefilmpje van het digitaal klantdossier fase 2: het digitale dossier voor de sociale zekerheid. Het CP-ICT ondersteunt gemeenten bij ...
Read more

Het Digitaal Klantdossier (DKD) - bkwi.nl: Home

Het Digitaal Klantdossier ... (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, ... De instanties moeten er voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal ...
Read more

werk.nl

Solliciteren en werk zoeken; Online ... UWV gebruikt tracking cookies om het gebruik van werk.nl te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies vragen ...
Read more

Digitaal Klantdossier - Voorpagina

Het Digitaal Klantdossier is een persoonlijk elektronisch dossier, ... Home > Inwoners > Werk en Inkomen > Digitaal Klantdossier ... lees voor. Het ...
Read more

Digitaal Klantdossier - Gemeente Neder-Betuwe

Daarom is het Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen (DKD) ontwikkeld. Het is een praktisch, ... Wat betekent het Digitaal Klantdossier voor u?
Read more

Het Digitaal Klantdossier voor Werk en Inkomen - Technology

Het Kennisplatform Werk en Inkomen Pierre Koning (SZW/VU) NISZ 17 januari “Kennisdeling over sociale zekerheid” Dia 1 Het Kennisplatform Werk en ...
Read more

Gemeente Buren / Leven en werken / Werk en Inkomen ...

Het Digitaal Klantdossier ... van partijen uit de keten van werk en inkomen relevante gegevens kunnen raadplegen voor het recht op een ...
Read more