Herència i reproducció

0 %
100 %
Information about Herència i reproducció
Education

Published on March 15, 2014

Author: jvertros

Source: authorstream.com

Reproducció i herència: Fina Vert Reproducció i herència Curs: 2013-14 Tots som diferents: Fina Vert Tots som diferents http://psicologia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2008/12/crianza-versus-genetica.jpg Variabilitat individual Però ens assemblen, som de la mateixa espècie PowerPoint Presentation: Fina Vert Genotip Font de la imatge: http://www.lagenetica.info/combinarecetas/index.es.html Som diferents Heretem dels pares la informació genètica : Fina Vert http:// www.monografias.com/trabajos93/prueba-diagnostico-ciencias-naturales-primer-ano-bachillerato/image014.png Som únics! Mateix genotip Som diferents, però No tot depèn del genotip! Influeix l’ambient Som... : Fina Vert Som... genotip + ambient = fenotip Heretem dels pares la informació genètica: Fina Vert Heretem dels pares la informació genètica http://files.biologiainteractiva.webnode.es/200000005-713b47234e/hola.png Ens assemblem als pares Genotip On es troba la informació genètica?: Fina Vert On es troba la informació genètica? En el nucli de les cèl·lules On es troba la informació genètica?: Fina Vert On es troba la informació genètica? http://lagenetica.cat/cromosomas/index4.ct.html ADN  Cromosomes https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYZwdA73kmVo_1iEzVeAEst6UQdoi13TwLEvfJjh-30SDvcXuYaQ https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvCffHTNek032bfrhOIDdPKsmNAmYHohPSLd3NGZS0wHwyjbJmSQ On es troba la informació genètica?: Fina Vert On es troba la informació genètica? http://www2.evt.cat/recerca4/malalties/img/cariotip.gif En els 46 cromosomes hi ha tota la informació genètica Homo sapiens té 46 cromosomes en el nucli de de lesves cèl·lules Cariotip Cromosomes: Fina Vert Cromosomes El   centròmer   divideix el cromosoma en dos parts, els   braços , els quals poden ser iguals o no, segons la posició del centròmer. Classificació:   Metacèntrics  : els dos braços són iguals , ja que el centròmer es troba al centre de la cromàtida. Submetacèntrics :   els dos braços són lleugerament desiguals . Acrocèntrics: els braços són molt desiguals Telocèntrics : el cromosoma té un sol braç  perquè el centròmer es localitza en un dels extrems . PowerPoint Presentation: Fina Vert http://1.bp.blogspot.com/-hTbWs2Iglao/Tyu3RHTXDVI/AAAAAAAAAg0/MKztKsOfHmQ/s1600/img109.jpg Com arriba la informació genètica de pares a fills? Informació genètica Com arriba la informació genètica de pares a fills? : Fina Vert Com arriba la informació genètica de pares a fills? Ou o Zigot Ha rebut la informació genètica del pare i la mare 46 Com arriba la informació genètica de pares a fills? : Fina Vert Com arriba la informació genètica de pares a fills? Ou o Zigot Ha rebut 23 cromosomes del pare i 23 cromosomes dela mare 23 parelles 23 23 Com es transfereix la informació genètica?: Fina Vert Com es transfereix la informació genètica? Heretem 1 cromosoma de cada parella del pare i 1 de cada parella de la mare Cromosomes homòlegs Genotip del pare Genotip de la mare Ens assemblem als pares: Fina Vert Ens assemblem als pares http://www2.evt.cat/recerca4/malalties/img/cariotip.gif En el nucli del zigot Hi ha 23 parelles 23 cromosomes del pare i 23 cromosomes de la mare Ens assemblem als pares : Fina Vert Ens assemblem als pares Els cromosomes es troben per parelles Cromosomes homòlegs A color d’ulls marrons a color d’ulls blaus De cada parella un l’heretat del pare i un altre de la mare Després del zigot què? : Fina Vert Després del zigot què? El zigot es divideix en 2, 4, 8, 16, 32,... Desenvolupament Embrionari MITOSI o divisió del nucli CITOCINESI o divisió del citoplasma La mitosi: Fina Vert La mitosi La cèl·lula mare té 46 molècules d’ADN (23 parelles) i les cèl·lules filles també tenen, cadascuna, 46 molècules de DNA. Cal duplicar el DNA!!! 46 46 46 Cèl·lula mare 23 parelles Cèl·lules filles idèntiques Les cèl·lules que tenen parelles de cromosomes s’anomenen diploides (2n) 2n 2n 2n Duplicació o replicació del DNA: Fina Vert Duplicació o replicació del DNA Cada molècula d’ADN (46) és duplica. Replicació del ADN http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/dna-rna2.swf La duplicació de l ‘ADN la fan abans de començar la mitosi Duplicació o replicació del DNA: Fina Vert Duplicació o replicació del DNA Duplicació del DNA 2 còpies idèntiques 2 cromàtides germanes http://www.pbs.org/wgbh/nova/body/journey-into-human-dna.html PowerPoint Presentation: Fina Vert La mitosi http://www.johnkyrk.com/mitosis.esp.html 2 cèl·lules 2n PowerPoint Presentation: Fina Vert Se sintetitzen nous orgànuls. Té lloc la replicació del DNA. Els cromosomes estan descondensats formant la cromatina. Interfase Mitosi: Fina Vert Mitosi Profase La cromatina es condensa i formen els cromosomes. (cada cromosoma té 2 cromàtides). Els centrosomes comencen a migrar a cada pol. Desapareix la membrana nuclear i el nuclèol. Es forma el fus mitòtic (acromàtic). Metafase Els centròmers dels cromosomes s’uneixen a les fibres del fus. Els cromosomes es col·loquen al pla equatorial. Anafase Les cromàtides germanes se separen i es desplacen cada una a cada pol . Telofase       Desapareix el fus acromàtic. Les cromàtides comencen a desenrotllar-se. És reconstrueix la membrana nuclear i el nuclèol. Citocinesi o divisió del citoplasma: Fina Vert Citocinesi o divisió del citoplasma Després de la divisió nuclear té lloc la citocinesi. En les animals la membrana cel·lular s’estreny (anell de filaments proteics) fins que se separen les cèl·lules. En les cèl·lules vegetals es forma un envà anomenat fragmoplast entre les dues cèl·lules filles . La mitosi (arrel de ceba): Fina Vert La mitosi (arrel de ceba) http://deptogen.wikispaces.com/file/view/mitosis.mov PowerPoint Presentation: Fina Vert Mitosi. Desenvolupament, creixement,... : Fina Vert Mitosi. Desenvolupament, creixement,... El zigot es divideix en 2, 4, 8, 16, 32,... Desenvolupament Embrionari Totes les cèl·lules tenen en el seu nucli 46 cromosomes Quants cromosomes tenen les cèl·lules sexuals?: Fina Vert Quants cromosomes tenen les cèl·lules sexuals? Ou o Zigot 46 Quants cromosomes tenen les cèl·lules sexuals?: Fina Vert Quants cromosomes tenen les cèl·lules sexuals? Ou o Zigot Ha rebut la informació genètica del pare i la mare 46 23 23 Formació de cèl·lules sexuals: Fina Vert Formació de cèl·lules sexuals Òvul + espermatozoide Dona Home 46 46 46 Cèl·lules amb 46 cromosomes Divisió reduccional Cèl·lules amb 23 cromosomes On té lloc? A les gònades La meiosi: Fina Vert La meiosi La cèl·lula mare (2n) té 46 molècules d’ ADN (23 parelles) i les cèl·lules filles (n) tenen 23 molècules d’ADN. Cal duplicar el DNA!!! 46 23 23 Cèl·lula mare 23 Cèl·lules filles diferents i amb la meitat de cromosomes 23 Cèl·lules haploides (n) 2n n n n n La meiosi: Fina Vert La meiosi http://www.johnkyrk.com/meiosis.esp.html Entrecreuament Entrecreuament: intercanvi de fragments d’ADN entre cromosomes homòlegs Mitosi i Meiosi: Fina Vert Mitosi i Meiosi Cèl·lules n Cèl·lules n Cèl·lula 2n Cèl·lules 2n Cèl·lula 2n Significat biològic de la meiosi: Fina Vert Significat biològic de la meiosi Reducció del nombre de cromosomes a la meitat , procés necessari per tal d’assegurar el manteniment del nombre de cromosomes de l’espècie. Generació de diversitat o variabilitat dels gàmetes per algun d’aquests mecanismes. Segregació a l’atzar dels cromosomes homòlegs. Intercanvi de fragments cromosòmics. Entrecreuament. Gametogènesi: Fina Vert Gametogènesi Espermatogènesi o formació dels espermatozoides Ovogènesi o formació dels òvuls Durant la meiosi s’intercanvien trossos de cromosomes homòlegs (recombinació) http://www.youtube.com/watch?v=LEIzLJjGjgc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=PhDwCP3xVdk Espermatogènesi: Fina Vert Espermatogènesi Espermatogènesi: Fina Vert Espermatogènesi 1. Fase de multiplicació ( maduració sexual de l’individu) Les cèl·lules germinals es multipliquen per mitosis i formen espermatogonis (2n) 2. Fase de creixement La mida dels espermatogonis augmenta i es transformen en espermatòcits de 1r ordre (2n). 3. Fase de maduració (meiosi) 1ª divisió meiòtica (reduccional) dóna lloc a 2 espermatòcits de 2n ordre (n). Cadascun fa la 2ª divisió meiòtica (equacional) que origina 2 espermàtides(n ) 4. Fase de diferenciació. Les espermàtides es transformen en espermatozoides. Espermatogènesi: Fina Vert Espermatogènesi Fase de diferenciació Ovogènesi: Fina Vert Ovogènesi 1 Fase de multiplicació Les cèl·lules germinals originen per mitosis oogònies (2n) 2 Fase de creixement Els oogonis es transformen en oòcits 1er ordre (2n) 3 Fase de maduració Cada oòcit de 1r ordre comença la 1ª divisió de la meiosi i s’ atura a la profase I . Naixement de la nena. A la pubertat cada 28 dies comencen a madurar (20 oòcits de 1r ordre) . Acaba la 1ª divisió meiòtica es forma un oòcit de 2n ordre (n) i un 1r corpucle polar (n) que involuciona. Comença la 2ª divisió meiòtica . En la metafase II es produeix l’ovulació . Només acabarà la 2ª divisió meiòtica quan hi hagi fecundació . De manera que quan parlem d’ovulació no s’allibera un òvul sinó un oòcit de 2n ordre. Ovogènesi: Fina Vert Ovogènesi El sexe a l’ espècie Homo sapiens: Fina Vert El sexe a l’ espècie Homo sapiens El sexe per defecte és femení És mascle si té el gen SRY desenvolupament Òrgans sexuals masculins Cèl·lules de leydig Testosterona Òrgans sexuals embrió produeixen Gen SRY Com es transfereix la informació genètica?: Fina Vert Com es transfereix la informació genètica? Ll Meiosi Meiosi Mitosi Webs d’ interès : Fina Vert Webs d’ interès http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/jornadas2005/Cell_anim_archivos/Cell_anim_archivos/mitosis_Medina.swf http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/03/24/0008/genetica2.html http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/jornadas2005/Cell_anim_archivos/Cell_anim_archivos/mitosis_citoknsMCGRAW.swf http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/Cell_anim_archivos/Cell_anim_archivos/mitosis01.swf http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/jornadas2005/Cell_anim_archivos/Cell_anim.htm

Add a comment

Related presentations

Related pages

GENÈTICA I REPRODUCCIÓ. BIOTECNOLOGIA

GENÈTICA I REPRODUCCIÓ. BIOTECNOLOGIA 1­ Observa aquest pedigrí. Els homes es representen per un quadrat i les dones per una rodona.
Read more

Genètica i reproducció

Relacions de dominancia entre al·lels: dominància, recessivitat, herència intermèdia, codominància. ... Genètica i reproducció Author: marta
Read more

1. MENDEL: EL NAIXEMENT DE LA GENÈTICA

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 2: L’herència biològica 15 1. MENDEL: EL NAIXEMENT DE LA GENÈTICA El 1865, el monjo ...
Read more

El raconet de les ciències » Unitat 4. Herència i ...

Herència i evolució dels éssers vius. ... · Aïllament Etològic: diferències de comportament de les dues poblacions que n’impedeixen la reproducció.
Read more

Reproducció asexual - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

La reproducció asexual en les plantes. La reproducció vegetativa o asexual és el procés pel qual apareixen o s’obtenen nous individus d’una planta ...
Read more

Patrons d'herència

Hi ha diferents patrons d'herència. Herència autosòmica recessiva: cal que les DUES còpies del gen, en un cromosoma autosòmic, estiguin mutades per a ...
Read more