HeRA Helsebiblioteket\'s Research Archive 27.11.2008

67 %
33 %
Information about HeRA Helsebiblioteket\'s Research Archive 27.11.2008
Health & Medicine

Published on November 27, 2008

Author: helsebiblioteket

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon på seminaret \"Fri flyt av kunnskap\" - institusjonelle arkiveri forskningsinstitusjoner. 27.11.2008. Arrangør: Statistisk sentralbyrå, Oslo.

HeRA Helsebibliotekt’s Research archive ” Fri flyt av kunnskap” - institusjonelle arkiver i forskningsinstitusjoner. Oslo, SSB 27. nov. 2008 Sigrun Espelien Aasen, forskningsbibliotekar Helsebiblioteket.no

Hovedpunkter Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket HeRA Valg av system. Open Repository Fokus på gjenbruk av data, import/eksport Superbrukere og samarbeid mellom institusjonene Dialogen med forskerne

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket

HeRA

Valg av system. Open Repository

Fokus på gjenbruk av data, import/eksport

Superbrukere og samarbeid mellom institusjonene

Dialogen med forskerne

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Helsebiblioteket.no – tilgang til forskning

Helsebiblioteket.no: Hvem, hva, hvor? Et offentlig nettsted med informasjon beregnet på helsepersonell Redaksjonelt uavhengig Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Finansiert av de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet.

Et offentlig nettsted med informasjon beregnet på helsepersonell

Redaksjonelt uavhengig

Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Finansiert av de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet.

Visjon Helsebiblioteket skal: Heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap

Helsebiblioteket skal:

Heve kvaliteten på helsetjenestene

ved å tilby helsepersonell fri tilgang

til nyttig og pålitelig kunnskap

Tre grunner for Helsebibliotekets eksistens Likhet: Lik tilgang til gode helsetjenester forutsetter lik tilgang til god kunnskap for helsepersonell Kvalitet: Kvalitetssikring av kunnskap er kvalitetssikring av helsetjenester Økonomi: Nasjonale abonnements- og lisensavtaler sparer både tid og penger

Likhet: Lik tilgang til gode helsetjenester forutsetter lik tilgang til god kunnskap for helsepersonell

Kvalitet: Kvalitetssikring av kunnskap er kvalitetssikring av helsetjenester

Økonomi: Nasjonale abonnements- og lisensavtaler sparer både tid og penger

Hvem har tilgang? Norsk helsepersonell (med HPR-nummer) Studenter og ansatte ved helsefaglige utdanninger Ansatte i helsetjenesten og offentlig helseforvaltning Hovedsakelig direktetilgang (IP-tilgang) på jobb, personlig innlogging hjemme

Norsk helsepersonell (med HPR-nummer)

Studenter og ansatte ved helsefaglige utdanninger

Ansatte i helsetjenesten og offentlig helseforvaltning

Hovedsakelig direktetilgang (IP-tilgang) på jobb, personlig innlogging hjemme

Mye er likevel fritt tilgjengelig for alle i Norge Ressurser innkjøpt med nasjonal tilgang – som Clinical Evidence , Cochrane Library og de fem store medisinske tidsskriftene. Synliggjør viktige open access ressurser – som referansedatabaser, tidsskrifter, retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer, retningslinjer - og HeRA

Ressurser innkjøpt med nasjonal tilgang – som Clinical Evidence , Cochrane Library og de fem store medisinske tidsskriftene.

Synliggjør viktige open access ressurser – som referansedatabaser, tidsskrifter, retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer, retningslinjer - og

HeRA

Hvor finner jeg HeRA?

HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive

Om HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive http://hera.helsebiblioteket.no 27.03.2008 Hovedoppgaver: Være institusjonelt arkiv for helseinstitusjoner i Norge. Gjøre norsk medisinsk og helsefaglig forskning i størst mulig grad fritt tilgjengelig for alle i fulltekst via internett. Kvalitetskrav til innholdet. Sørge for trygg langtids-arkivering av publikasjoner. Driftes av Open Repository fra BioMed Central 6 September 2008

Hovedoppgaver:

Være institusjonelt arkiv for helseinstitusjoner i Norge.

Gjøre norsk medisinsk og helsefaglig forskning i størst mulig grad fritt tilgjengelig for alle i fulltekst via internett. Kvalitetskrav til innholdet.

Sørge for trygg langtids-arkivering av publikasjoner.

Driftes av Open Repository fra BioMed Central

DSpace BioMed Central, London Betale for etablering. Drift på årsbasis Funksjonalitet – import via PMid, ref.verktøy Språk engelsk – norsk mulig Researcher’s page – mulig satsing Embargo – artikkelen låses for en periode God brukerstøtte! Innkjøp 10.12.2007. Arkivet etablert 27.03.2008. Hvorfor ble valget Open Repository?

DSpace

BioMed Central, London

Betale for etablering. Drift på årsbasis

Funksjonalitet – import via PMid, ref.verktøy

Språk engelsk – norsk mulig

Researcher’s page – mulig satsing

Embargo – artikkelen låses for en periode

God brukerstøtte!

Innkjøp 10.12.2007. Arkivet etablert 27.03.2008.

HeRA – utfordringer med layout, søk, språk… og

….antall institusjoner og navnform 6 September 2008

Browse by institution … lang, uoversiktlig liste 6 September 2008

Forfattere fra Ullevål, Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret har skrevet en artikkel.

Bruk funksjonaliteten ’Item mapper’- og alle institusjonene speiler den ene artikkelen

Brukerstøtte og nye ’forbedringer’..digg it? 6 September 2008

Alltid noen nye overraskelser!

Presentasjon av egen institusjon 6 September 2008

Registrer en artikkel – angi hvor! 6 September 2008

Registrer en artikkel – trinn 2 6 September 2008

Registrer en artikkel – trinn 2, PubMed ID 6 September 2008 1. Kopier artikkelens PubMed ID

Registre en artikkel – trinn 2 6 September 2008

Registre en artikkel – trinn 3 6 September 2008 Feltene importerer metadata fra PubMed

Registrer en artikkel – trinn 4 6 September 2008 Vitenskapsdisiplinene må legges inn

Registrer en artikkel – trinn 5 6 September 2008

Endre worddokument til pdf, evt andre format 6 September 2008

Sjekk at all informasjon er korrekt. 6 September 2008

Godkjenning av rettigheter ved arkivering 6 September 2008

Dokumentet er lagret

Artikkelen er registrert. 27. november 2008

Finne forskning i HeRA – søk

Finne forskning i HeRA – MeSH Medical Subject Headings

Finne forskning i HeRA – vitenskapsdisipliner

Finne forskning i HeRA – tidsskrifter

6 September 2008 Frida (USIT) bibliografiske data De store Universitetene Høgskolen i Oslo Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret Brage – (BIBSYS) 30 – 40 høgskoler Arkivene driftes av BIBSYS ForskDok (BIBSYS) Kun bibliografiske data/metadata Få universiteter Høgskolene Forskningsinstitusjoner Forskningsinstitusjoner? Helseforetak, sykehus? DUO - UiO BORA – UiB, HiB, NHH DIVA - NTNU MUNIN - UiTromsø HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive TeORA Uhøgskolen i Telemark NORA Norwegian Open Research Archive – høster arkivene og åpner for fellessøk i disse. Forskningsdokumentasjonssystemer i Norge OAIster, Google, Google Scholar? PMC ?

Indexing in Frida – export metadata and fulltext to HeRA 6 September 2008 Lever fulltekstdokument

6 September 2008

Hent opp artikkelen fra dine filer og last opp 6 September 2008

Forskerens side i HeRA 6 September 2008

Forskerens side i Frida

Deltakelse i HeRA og forpliktelser Deltakelse i HeRA er gratis. Institusjonens ledelse må undertegne et skjema som forplikter: De godkjenner HeRAs retningslinjer. De oppnevner 2 superbrukere, tidsressurs. De oppfordres til å ha en open access policy

Deltakelse i HeRA er gratis.

Institusjonens ledelse må undertegne et skjema som forplikter:

De godkjenner HeRAs retningslinjer.

De oppnevner 2 superbrukere, tidsressurs.

De oppfordres til å ha en open access policy

Superbrukerne Helsebiblioteket – brukerstøtte, kurs og opplæring Superbrukerne - får full admin. tilgang til arkivet Superbrukerne - ansvar for opplegg i egen institusjon Brukermøter – deltar i utviklingen av arkivet Være oppdatert om ulike tidsskrifters policy Kjenne arkiveringsprosedyrene Ha nært samarbeid/god dialog med forskerne ved egen institusjon

Helsebiblioteket – brukerstøtte, kurs og opplæring

Superbrukerne - får full admin. tilgang til arkivet

Superbrukerne - ansvar for opplegg i egen institusjon

Brukermøter – deltar i utviklingen av arkivet

Være oppdatert om ulike tidsskrifters policy

Kjenne arkiveringsprosedyrene

Ha nært samarbeid/god dialog med forskerne ved egen institusjon

About HeRA, her retningslinjer, veiledninger og deltakere

Medlemmer i HeRA per 15. november 2008 Akershus universitetssykehus, Lørenskog Nasjonalt folkehelseinstiutt, Oslo Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Helseregion Øst og Sør, Oslo Rikshospitalet HF ( omfatter sykehusene Rikshospitalet, Radiumshospitalet, Spesialsykehuset for rehabilitering, samt det tidligere Spesialsykehuset for epilepsi ). Oslo Statens helsetilsyn, Oslo Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo Statens strålevern, Bærum Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Ullevål universitetssykehus, Oslo Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Tromsø

Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Nasjonalt folkehelseinstiutt, Oslo

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo

Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Helseregion Øst og Sør, Oslo

Rikshospitalet HF ( omfatter sykehusene Rikshospitalet, Radiumshospitalet, Spesialsykehuset for rehabilitering, samt det tidligere Spesialsykehuset for epilepsi ). Oslo

Statens helsetilsyn, Oslo

Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo

Statens strålevern, Bærum

Stavanger universitetssjukehus, Stavanger

Ullevål universitetssykehus, Oslo

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordnorsk psykiatrisk forskningssenter, Tromsø

Dialog med forskerne Snakk med forskere som er interessert i OA Gjør det enkelt for dem. Be om deres siste fagfellevurderte manuskript før publisering. Sjekk SHERPA/RoMEO om tidsskriftets copyright. Hvis uklart med policy eller andre problemer, finn ut Samarbeid med kollegaer og superbrukere. Vis synlighet av publikasjonene i NORA, OAIster and Google.

Snakk med forskere som er interessert i OA

Gjør det enkelt for dem. Be om deres siste fagfellevurderte manuskript før publisering.

Sjekk SHERPA/RoMEO om tidsskriftets copyright.

Hvis uklart med policy eller andre problemer, finn ut

Samarbeid med kollegaer og superbrukere.

Vis synlighet av publikasjonene i NORA, OAIster and Google.

PubMed søk på forskerne, bruker My NCBI

Superbruker / forfatter kontakt – først e-post.

Artikkel publisert med endret tittel.

Finn tidsskriftenes policy for egenarkivering 6 September 2008

Journal of Clinical Epidemiology Green publisher 

Openaccess.no har norske oversikt

Siste utkast før publisering – slett ikke alltid lett for forskerne. Forlagene opererer ulikt. 6 September 2008

Open access tidsskrifter – arkivering av pdf 6 September 2008

Arkiveres med lenke til tidsskriftets hjemmeside

Fagfellevurderingen er åpen.

Institusjonen bør ha en klar open access profil

Statistikk i HeRA

Google – 4,7,8 of 10.900 items 

Finne en ikke-OA-artikkel i PubMed

Søk etter artikkelen i Google

Søk etter artikkelen i OAIster

Søk etter artikkelen i NORA

Fulltekstartikkelen er tilgjengelig i et åpent arkiv !

Lyst til å bli med i HeRA eller vite mer? Ta kontakt! Sigrun Espelien Aasen Forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no [email_address] Presentasjonen blir tilgjengelig på SlideShare: www.slideshare.net/helsebiblioteket

Sigrun Espelien Aasen

Forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket.no

[email_address]

Presentasjonen blir tilgjengelig på SlideShare:

www.slideshare.net/helsebiblioteket

Add a comment

Related presentations

Related pages

Home - Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA)

Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA) ... The archive contains fulltext of publications indexed in CRIStin (Current research information system in ...
Read more

No Title - Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA)

... Helsebiblioteket’s Research Archive 1. ... Accepted for archiving in HeRA is research publications produced by authors associated with one or more of ...
Read more

About HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive ...

Helsebiblioteket's Research Archive (HeRA) > About HeRA ... About HeRA – Helsebiblioteket’s Research Archive Om HeRA – Helsebiblioteket's Research ...
Read more

HeRA – Helsebiblioteket's Research Archive ...

HeRA – Helsebiblioteket's Research Archive. Utgiver: Helsebiblioteket.no Innholdsbeskrivelse: Åpent forskningsarkiv, hvor alle forskere ved sykehus og ...
Read more

Retningslinjer for HeRA – Helsebiblioteket's Research ...

Retningslinjer for HeRA – Helsebiblioteket's Research Archive. ... HeRA er et åpent publiseringsarkiv ... (Norwegian Open Research Archives) ...
Read more

Institutional Policy for Open Access to Scientific ...

... encourages communication and exchange of the research results from ... Helsebiblioteket’s Research Archive In ... (http://hera .helsebiblioteket.no ...
Read more