advertisement

Hellas presentasjon

67 %
33 %
advertisement
Information about Hellas presentasjon
Education

Published on April 17, 2008

Author: Raimondo

Source: authorstream.com

advertisement

Slide1:  Forord Mappekravet i tema 3 gikk ut på å lage en PowerPoint presentasjon, et undervisningsopplegg, i selvvalgt fag/emne/tverrfaglig. Oppgavens egenart har styrt hvilke teknikker i PP jeg har brukt, og hvilke eksterne verktøy som er brukt. Jeg har i dette undervisningsopplegget valgt å ta for meg antikkens Hellas. Elevene skal i følge L-97, 5. klasse, historie; ”- arbeide med typiske trekk ved liv, virke og kultur i antikken ved å leggje vekt på anten dei gamle grekerane eller på innbyggjarane i Romerriket. Frå det gamle Hellas kan elevane bli kjende med til dømes Kreta og Athen og filosofar som Sokrates og Platon,…”. ”Bli kjende med samanhengen mellom antikken og samfunnet i dag slik han kjem til uttrykk i styre og stell, kunst og arkitektur, og møte omgrep som dømes olympiade, maraton, spartansk og senat” (L-97:181). Målet med denne presentasjonen som et undervisningsopplegg er å repetere kapittelet om Hellas i historieboka (Historie 5, Cappelen). Jeg har da tenkt å avrunde kapittelet med denne presentasjonen en gang etter jul, da 5. klasse i disse dager har en hel masse juleforberedelser å gjøre. Presentasjonen vil da bli som en oppfriskning og repetisjon for elevene. Jeg har med denne PowerPoint presentasjonen tenkt å føre en dialog og samtale med elevene om antikkens Hellas. Presentasjonen er lagt opp slik at det vil i nesten hvert lysbilde dukke opp et bilde, de fleste bildene er hentet fra elevenes lærebok med tillatelse fra illustratør Øyvind Hansen. Elevene kan da kjenne seg igjen, og kanskje huske bedre hva de tidligere har lest. Jeg kan da stille dem spørsmål, og enkle stikkord (tekst), vil etter hvert som jeg klikker dukke opp på lysbildene. Bildene fra fagboka er skannet, og deretter er de forminsket ved hjelp av Image Resizer verktøyet som jeg har lastet ned gratis fra Microsoft powertoys (http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx). De andre bildene er hentet fra Microsofts utklippsliste. Slide2:  Hvert lysbilde har en enkel hvit bakgrunn, slik at bilder og tekst kommer tydelig frem uten for mye ”støy”. Det var et krav i oppgaven å lage engen lysbildemal, min mal viser dato, forfatter og lysbildenummer. Jeg har valg å la noen bilder bevege seg over lysbildet for å fange elevenes oppmerksomhet, ved å variere dette. I en noen lysbilder har jeg laget eksterne linker til andre nettsider med mer utfyllende informasjon (lysbilde 1, 2, 9, og 10). Lysbilde 15 har intern link til skult lysbilde, det skulte lysbildet har en tilbake link. Det er mange lysbilder som har lyd, på den måten blir lysbildene mer levende, det blir også et avbrekk fra lærerens og elevenes stemmer. Lydene i presentasjonen har jeg spilt inn i lydprogrammet GoldWave digital audio editor, som kan lastes ned gratis på denne nettadressen: http://www.goldwave.com/. Ved hjelp av mikrofon og GoldWaves verktøy har jeg kunnet snakke inn kommentarene/ teksten, deretter er noen av lydklippene justert og lagt til effekter. Lydklippene er lagret som mp3-filer. Lysbildene 8, 9, 13, 17 og 18 har lyd som er lest inn, i disse lysbildene bør PP- brukeren/ læreren være klar over hvor mange lydklipp som skal spilles av i bildene ved hjelp av et klikk (vær ”tålmodig” og vent på at lyden kommer). Aller først laget jeg en skisse over hvordan presentasjonen min skulle se ut. Det viktigste var da å få tak i illustratøren av boken jeg ønsket å ta bildene fra. Etter tre telefoner med forlaget, fikk jeg endelig kontakt med illustratør som gav meg lov til å bruke bildene fra boken. Dette er i henhold til Åndsverksloven; http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#map0. Dette har vært et veldig lærerikt mappekrav. Jeg har tidligere sett dårlige og gode PP – presentasjoner, men har ikke laget så mange presentasjoner selv før. Det jeg har erfart da er at ” PP -nybegynnere” lager for mye ”støy” på lysbildene, og bakgrunn og farger på bokstaver kan gli i hverandre, og teksten blir nesten uleselig, og forstyrrende animasjoner som tar fokuset bort fra teksten og undervisningen. Og på den måten hadde jeg bestemt meg for å lage noe enkelt og oversiktlig, med noen oppdukkende bilder og lydklipp for å vekke oppmerksomheten til elevene. Jeg har lært meg å bruke de aller fleste verktøyene i PowerPoint. Slide3:  Hellas Slide4:  - Avstand fra Norge til Hellas: ca. 350 mil. Sandefjord til Oslo er det ca. 13 mil - Det tar ca. 43,5 timer med bil dit, og ca 3,5 timer med fly. Slide5:  Kreta Tyrkia Korfu Albania Makedonia Bulgaria Rodos Slide6:  Bystat Akropolis Gresk by og landsbygda Slide7:  Agora Torg Møteplass Prate og handle I nærheten av rådhuset Diskusjoner om styre og stell Slide8:  Slaver Familien Slide9:  ZEVS AFRODITE DE GRESKE GUDENE Mange guder > panteisme Alt har en gud > byer, elver, skoger, fjell, kjærlighet osv. Viktig å be til dem slik at de skulle hjelpe mennesker. De gudene med mest makt bodde på fjellet Olympos. Slide10:  DE GRESKE GUDENE APOLLON POSEIDON Mer om de greske guder her. DEMETER Slide11:  DE OLYMPISKE LEKER Konkurranser og leker for å glede gudene Idrettslekene i byen Olympia var de viktigste, og de ble holdt hvert fjerde år Utøverne var fra Hellas, kun frie menn Lekene varte i fem dager. Alle kriger stoppet slik at utøverne kunne reise trygt Første dag > fest for guden Zevs og kona Hera. Ofring på et alter etter at ilden var tent. Alle lovet å respektere konkurransereglene. Se mer om OL her Slide12:  Grekernes motto: ”Like viktig å ha en sunn kropp som å arbeide eller å gå på skolen” Slide13:  ØVELSENE Nakne utøvere, alt var lov > bite, knekke fingre osv. FEM-KAMP > Løping, diskoskast, lengde, spydkast og bryting ANDRE ØVELSER > boksing, langdistanseløp, ridning, kappkjøring med vogn, roping, musikk, løping i fullt krigsutstyr. 5. DAGEN > premieutdeling og avslutningsfest: krans av olivengreiner ære og berømmelse var viktigst Laget flottestatuer av mesterne noen vinnere fikk spise gratis i rådhuset resten av livet Slide14:  MEN ! I år 394 e.kr. ble de Olympiske lekene forbudt, den romerske keiseren Teodosius var kristen, og ville ikke at det skulle holdes fester for gamle greske guder. Slide15:  Det skulle gå 1500 år før det i år 1896 ble holdt Olympiske leker igjen i Athen. Slide16:  Hvordan tenkte og styrte grekerne ? Agora ATHEN: Demokrati > ”Folket hersker” De frie mennene (over 20 år) i Athen ville avgjøre viktige saker selv og ikke la konger bestemme over seg Kvinner og slaver fikk ikke møte i folkeforsamlingen. Slide17:  Torg Møteplass Prate og handle I nærheten av rådhuset Diskusjoner om styre og stell Agora TILBAKE Slide18:  Sokrates (469 – 399 f.Kr.) Alle burde være: rettferdige snakke sant være gode mot hverandre FILOSOF = ”EN SOM ELSKER VISDOM” Slide19:  Aristoteles Filosof Eksperimentere og gjøre forsøk for å finne ut av ting Hvert sitt egg 20 høner Slide20:  Han sorterte og ordnet kunnskap for å forstå hvordan naturen var bygd opp. EKS: Virvelløsedyr Virveldyr Dyr Fisk Pattedyr Fugler Amfibier På denne måten fant han ut at hvalen ikke var en fisk men et pattedyr Slide21:  Hippokrates ”Medisinens far” Fant ut mye om sykdommer Gikk imot det folk trodde om at mennesker ble syke fordi guder eller trollfolk ville straffe dem Sykdommene hadde naturlige årsaker Slide22:  Teater De aller fleste byene hadde teater Skuespillere viste teaterstykker: Tragedier > død, ulykker, hevn eller andre alvorlige saker > tilskuerne gråt Komedier > Gjorde narr av guder eller mennesker > tilskuerne fikk seg en god latter Kvinner hadde ikke lov til å være suespillere, så alle roller ble spilt av menn med masker Slide23:  Sparta Slide24:  Sparta Sparta ble ledet av : To konger osv. 28 menn over 60 år Slide25:  Tilbake Slide26:  Innbyggerne i Sparta hadde en stor oppgave: De skulle sørge for at hæren, som bestod av omkring 10 000 soldater, skulle bli den beste i Hellas. HVORDAN ??? Alle små gutter skulle trenes opp Når guttene var 7 år måtte de flytte til militærleirer Der trente de på å løpe, svømme, bryte og kaste spyd De ble oppfordret til å sloss med hverandre, tåle kulde, sult, tørst og svette uten å klage De gikk barbeinte hele året Slide27:  De spiste svært næringsrik mat De kunne stjele, men ble de tatt var det juling å få Meny Blodsuppa: Flesk Blod Eddik Salt Slide28:  Jentene i Sparta Levde et friere og rikere liv enn andre greske jenter De fikk gjøre alt det guttene gjorde De fikk lov til å trene for å bli sunne og føde sterke guttebarn Ryktene sa at ”Pikene i Sparta var de friskeste og vakreste” Slide29:  Spørsmål ? Slide30:  Kilder: Discovery Channel (Norge): http://www.discoverychannel.no/antikkens_hellas/_home/index.shtml Libæk Ivar og Stenersen Øivind, Historie 5, Cappelen Oslo 1997. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Læreplanverket for den 10-årig grunnskole, 1997 Official website of the Olympic Movement http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp Bilder: Libæk Ivar og Stenersen Øivind, Historie 5, Cappelen Oslo 1997. Med tillatelse fra Illustratør, Øyvind Hansen. Word clipart Lyd: Selvkomponerte lyder i GoldWave Clip Organizer

Add a comment

Related presentations

Related pages

hellas i antikken by Femte Klasse Rod on Prezi

Hellas i antikken Velkommen til vår Prezi-presentasjon! Dette er en liten video om Hellas i antikken. De greske gudene! Zevs= Lyn, torden og himmelen
Read more

ANTIKKEN by Martine Apelqvist on Prezi

ANTIKKEN FRA 700 F.KR. - 400 E.KR. PROBLEMSTILLING Hvilke forskjeller var det mellom ulike sosiale gupper i Romerriket og Hellas, i antikken? KOMPETANSEMÅL
Read more

Antikkens Historie i Hellas og Romerriket - YouTube

Dette er en Photo-Story om atikkens historie i Hellas og Romerriket, samt hvordan antikken har hatt innflytelse på moderne tid
Read more

Curriculum vitae - HiST

Curriculum vitae. Navn: Ola Bratås. ... 2009Poster-presentasjon Ph.d. “Characteristics in COPD ... Hellas.2011 Poster-presentasjon Ph.d. “Pulmonary ...
Read more

Diskusjon:Hellas i antikken - Wikipedia

Diskusjon:Hellas i antikken Denne artikkelen var utvald som vekas ... Sjå òg Presentasjon eller Kategorioversyn av vekesartiklar i 2006. Namnet ...
Read more

Presentasjon av Nanomedisin inklusive medisinsk teknologi i EU

Presentasjon av Nanomedisin inklusive medisinsk teknologi i EU ... 2007, Chalkidiki, Hellas. Materials and Chemistry 4 Nanomedicine in the EC not competing ...
Read more

Pausanias' Description of Greece : monuments and the ...

Dette verket er ein reiseguide til det sentrale Hellas. Oppgåva inneheld ein kortfatta presentasjon av verket og forfattaren, ...
Read more

Publikasjon - fargisinfo.com

Publikasjon . 3. Partnere . ... Presentasjon på SNAME konferanse i Hellas september 2008. Sammendrag.
Read more

Europa - Wikipedia

Ortodoks kristendom: Landa med store ortodokse folkesetnader er Hellas, Russland, Kviterussland, Bosnia-Herzegovina, Republikken Makedonia, ...
Read more

Presentasjon av meg - YouTube

Jeg begynner på NTNUs første MOOC om en uke. Dette er en presentasjon av meg selv til medstudentene. Hvis du også vil bli med, kan du melde ...
Read more