Hell seminaret2014-bm un

57 %
43 %
Information about Hell seminaret2014-bm un
Education

Published on April 24, 2014

Author: karenbuset

Source: slideshare.net

Description

Developing and integrate an ITC - infrastructure and services for two libraries from two different organizations

Det umulige ble mulig Felles IT-løsning for HiST og NTNU i Bibliotek for medisin og helse (BMH) Karen J. Buset, BMH NTNU Astrid Kilvik, BMH HiST Brynjulf Mauring, NTNU IT NTNU IT-konferansen 2014

Prosjekt BMH I 2009 ga Kunnskapsdepartementet HiST og NTNU i oppdrag å etablere et felles integrert bibliotek for forskning, læring og formidling. Bibliotek for medisin og helse (BMH) åpnet i desember 2013 og gir studenter og ansatte ved HiST, NTNU og St. Olavs Hospital et tilbud som omfatter hele medisin- og helsefeltet.

En unik samarbeidsmodell • Samarbeidet reguleres gjennom en avtale på overordnet nivå mellom HiST og NTNU • Egne samarbeidsavtaler for HMS, IT, drift og leie av lokaler • Samdrift, ikke en organisatorisk sammenslåing av institusjonene • Samarbeid om ledelse med én leder fra hver institusjon

Fakta om BMH • 1500 kvm netto over 2 etasjer • 55 timer åpent pr uke • 17 fast ansatte i BMH, 8 studentvakter • 3000 studenter og 11000 ansatte fra HiST, NTNU og St Olavs hospital • IT-støtte for studenter i biblioteket • separate avtaler for tilgang til lisensierte e-ressurser • spesialutviklet BIBSYS-løsning for felles utlån på automater

Felles bibliotekdrift • Felles skrankedrift • Felles arrangementer og utstillinger • Felles visjon og kommunikasjonsstrategi • Felles nettside på nøytralt domene • Felles kontorer og arbeidsverktøy • Felles utviklingsprosjekter

IT-prosjektet - samarbeid • Oppstart i 2011 – avklaringer og diskusjoner • Oppdrag fra Helsebygg til NTNU IT • Fart på prosjektet fra 2013 • Parter i samarbeidet: HiST IT, NTNU IT, DMF AV/IT, HiST- biblioteket, NTNU UB + Hemit, Evry, Caverion, BIBSYS, Biblioteksentralen, Helsebygg

Krav til IT-løsning • Tilgang til både HiST og NTNU sine dataressurser fra alle PC´er • Tilgang til trådløsnett • Felles utskriftsløsning for begge institusjoner • Lik tilgang til lisensierte e- ressurser Felles, fleksibelt og sømløst

Løsning / design

Krav til IT-løsning for bibliotekbrukerne • Tilgang til dataressurser ved HiST og NTNU fra stasjonære og bærbare PC´er • Tilgang til programvare og hjemmekatalog • Gjeste-PC ´er uten pålogging for walk in-users • AV-utstyr på alle grupperom • Felles utlånsautomater for begge institusjoner - alle brukere kan låne og returnere uavhengig av tilhørighet

Løsning - bibliotekbrukere

Krav til IT-løsning for bibliotekansatte • Tilgang til egne institusjon sine ressurser som kontorstøtte, kalender, adressebok, fellesområder osv. • Tilgang til samhandlingsverktøy, felles filområder, felles kalender og epostmapper • Stasjonære PC´er med tilgang til både HiST- og NTNU-ressurser i skranken • Felles bruk av RFID-teknologi for utlån i skranken • Felles skrivere i skranken

Løsning - ansatte

Krav til IT-løsning for bibliotekets kursrom • Det bør være både stasjonære PC´er og mulighet for bruk av bærbar PC for kursholder • Det bør være en løsning for kursing av ansatte ved St. Olavs Hospital • Det bør være veggfast AV-utstyr • Kursdeltakerne skal bruke bærbare PC´er

Løsning - kursrom • 30 bærbare datamaskiner

I drift • Løsningen fungerer i det store og hele! • Startproblemer: - utskrift - Eduroam - Cookies • Terminaltjenerløsning : - bidrar til opplevelse av likhet for brukerne - mangler alternativ nettleser på farm - tidvis problemer med kjøring av programvare på Citrix • Felles brukerstøtte ved NTNU IT

Orakel på plass fra 24. mars John Hanssen Kolstad Pernille Wangsholm

Oppsummering – læring BMH • Behov for tydelig og ryddig prosjektorganisering med overordnet myndighet, milepæler og oppfølging • Jevn progresjon og dedikasjon • Gode grep for å komme i mål: - felles mål - riktige personer - å sitte sammen og jobbe i lag inkl. hyppig påfyll av kaffe og mat

Oppsummering – læring IT • Jobb sammen med brukerne (fysisk) • Jobb sammenhengende (f.eks. hele uker i strekk) • Ser behov for felles AD for UH-sektoren • Tettere integrasjon i prosjektet, felles verktøy

Takk for oss!

Add a comment

Related presentations