HEHKU! Areenan koonti

100 %
0 %
Information about HEHKU! Areenan koonti
Business & Mgmt

Published on March 12, 2014

Author: businessarena

Source: slideshare.net

Description

Business Arena toteutti Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta 11/2013 tapahtuman, johon tuotiin yhteen kaikki lappilaiset nuorten palveluita tuottavat tahot.
Tapahtuman oppeja voivat hyödyntää kaikki nuorten parissa toimivat asiantuntijat. Mukana myös hyödyllisiä työkaluja oman palveluviidakon ja tekemisen selkeyttämiseksi. (c) Business Arena Oy

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU HEHKU!  AREENAN  KOONTI

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU TIIVISTELMÄ 2 • Annetaan  nuorille  positiivisia  kokemuksia  ja  enemmän  vastuuta   toteuttaa  omia  käsikirjoituksiaan. • ”Kaikki  ovat  verkostossa  johtajia”-­‐ajattelun  lisääminen. • Lisätään  Lapin  ETNO:n  kaltaisia  tunnustuksia. • Osallistetaan  järjestökenttä  mukaan.   • Tehdään  enemmän  toimintaa,  jossa  nuoret  pääsevät  itse   suunnittelemaan  ja  toteuttamaan  asioita. • Tuodaan  palvelut  sinne,  missä  nuoret  ovat.   • Työnantajat  kohtaamaan  nuoria. • Nuoriin  täytyy  luottaa  ja  antaa  heille  vastuuta.  Virkamiesten  tulee   mahdollistaa  tämä. • Sallitaan  virheet!  Julkisen  kehittämisen  kulttuurin  tulee  kannustaa   kokeiluihin  ja  sallia  epäonnistuminen.  Mokista  oppiminen  on  oleellista. • Löydät  käytännön  ideoita  ja  työkaluja  Lapin  nuorten  palveluiden   edistämiseksi  sivuilta  20-­‐35.  Keskeiset  askelmerkit: 1. Ota  oma  verkosto  haltuun 2. Piirrä  palvelupolku  esiin 3. Muotoile  palvelulupaus 4. Lisää  herkkyyttä Löydät  työpohjat  sekä   puhujien  aineistot  täältä! http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MERKITYSTÄ  JA  HYVINVOINTIA  NUORILLE,  MERJA  FISCHER merja@valoma.fi,  www.valoma.fi • ”Jokaisessa  kohtaamisessa  täytyy  nähdä  mahdollisuus   antaa  toiselle  ihmiselle  positiivinen  kokemus.”   » Päivät  ovat  kohtaamisten  ketjuja.  Huonot  kohtaamiset   välittyvät  eteenpäin.  Muistetaan,  että  olemme  osa   ketjua.  Otetaan  vastuuta  omasta   käyttäytymisestämme.   • Kerro  nuorille,  että  heillä  on  enemmän  potentiaalia  paljon   enempään.    Aiheuta  myönteisyyttä,  jolla  jaksetaan  eteenpäin.   Me  voidaan  kannustaa  ja  osoittaa,  että  välitetään.   • ”Oppimista  tapahtuu,  kun  olemme  liikuttuneessa  tilassa.   Pystyttäisiinkö  ajattelemaan,  että  pystyn  enempään?” • Virheitä  saa  tapahtua.  Virheet  pitää  sallia. • Haasteet  synnyttävät  merkitystä.  Nuorille  täytyy  antaa  riittävän   haastavia  tehtäviä.  Niistä  selviämällä  pääsee  eteenpäin.  Keino   toimii  sekä  nuorten  että  kaiken  työelämän  parissa. • Kollegojen  ja  esimiehen  arvostuksen  kokeminen  välittyy  myös   asiakkaisiin  ja  kaikkeen  muuhun  asti. 3 Merjan  videot:   Victor  Franklin:  Search  for  Meaning:  http://www.youtube.com/watch? v=R_bjOeECpjI&feature=share&list=PL8B77EDD38C116B2D Kohtaamisten  ketjut:  https://www.facebook.com/photo.php? v=444782792259697&set=vb.366101510127085&type=2&theater

26.11.2013 ”Riskinoton  puute  estää  näkemästä   nuorten  mahdollisuuksia.  Me   kontrolloidaan  oman  pelon  takia   liikaa  nuoria.” ”Nuoret  ovat  tänä  päivänä  entistä   enemmän  avoimempia.  Meidän  pitäisi   oppia  olemaan  yhtä  avoimia!” ”Nuorten  täytyy  päästä  kirjoittamaan   oma  käsikirjoituksensa,  ei  näytellä   vanhempien  asettamaa  kirjoitusta.   Silloin  kaikki  ottaa  vastuuta.”

26.11.2013 » ”Oli  hienoa,  että  joku  yritys  uskoi  omiin   mahdollisuuksiin.” » ”Lisää  ETNO:n  kaltaisia  tunnustuksia.   Myös  rohkeille  viranomaisille,  jotka   uskaltaa  kokeilla  nuorten  kanssa   asioita!” » ”Hienoa  Lappi  tässäkin  asiassa   valtakunnan  ensimmäisenä  -­‐  onnea   Joulupukin  pääposti.” LAPIN  ETNON  ”HYVÄ  TYÖNANTAJA”  -­‐TUNNUSTUS:   JOULUPUKIN  PÄÄPOSTI

26.11.2013 ”Pysyvätkö  kunnat,  rahoittajat  ja   viranomaiset  järjestöjen   matkassa?” ”Kohdataanko  varhain  avoimesti  yhdessä  vai  suljetusti  yksin  ja  myöhään?  Omien   henkilökohtaisten  kokemusten  kautta  mietittiin,  että  kuinka  päästä  kiinni  varhaiseen  avoimeen   työhön.  Meidän  pitäisi  uskoa  nuoriin  enemmän.  Positiivista  yhteistyötä.  Suuntaudutaan   varhaisessa  vaiheessa  kohti  verkostoja” ”UNELMA  +  TARINA:  millä  siihen  pääsee?   Oman  unelman  tunnistaminen  ratkaisee.   Juttele  sitten  nuorten  kanssa  heidän  omista   vahvuuksistaan.  Katso  askelten  kautta   miten  omaan  unelmaan  päästään.” ”Kuntapäättäjät  mukaan.”

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU VERKOSTON  JOHTAMINEN,  PETRIKKI  TUKIAINEN petrikki.tukiainen@villinikkarit.fi,  www.villinikkarit.fi • ”Jokainen  meistä  on  johtaja  omassa  verkostossaan.  Tämä  johtaminen  ei  ole   edustuksellista,  virallista  tai  muodollista.  Verkostona  oppiminen,   kehittäminen  ja  yhdessä  tekeminen  on  jaettua  johtamista!  Miten  me   nähdään  tämä  laajemmassa  kokonaisuudessa?  ” » ”Jos  se  on  prosessi,  sitä  pitää  myös  prosessina  johtaa.  Lapin  ohjelma  on   syntynyt  erinomaisesti  osallistavana  juttuna.  Kuitenkin  kysymys  jäi:  kuinka   moni  siitä  tietää?  Kuinka  saadaan  vision  luomiseen  osallistuneet  jakamaan   viestiä  eteenpäin?” • ”Verkostoon  otetaan  ihmiset  mukaan  päänahka  kerrallaan.  Kasa  perunoita   kuoritaan  pottu  kerrallaan.  Siinä  on  kyse  verkostojohtamisen  taidoista.  Teillä   on  paljon  työkaluja,  NUPO,  elinikäinen  oppiminen,  yrittäjyyskasvatus,   opetussuunnitelmaprosessi  -­‐  monta  asiaa,  joiden  pöydissä  te  istutte  jo   valmiiksi,  paikkoja  johon  teidät  kutsutaan,  asioita  jota  toteutatte  arjessa.   Kaikki  se  liittyy  verkostoon.  Kertokaa  niistä  muille!” • ”Tänään  on  positiivisesti  noussut  esiin  työelämäyhteistyö.  Miten  yritykset   otetaan  mukaan?  Sieltä  voisi  syntyä  helposti  uusia  ideoita,  kun  uudet  tahot   otetaan  mukaan  verkostoon.” 7

26.11.2013 • ”Pystyvätkö  verkoston  jäsenet  saamaan   itsensä  paikallisesti  kokoon?  Jos  tänään   päättäisitte,  että  pitäisi  tavata  säännöllisesti,   niin  kuinka  monelle  se  olisi  läpihuutojuttu   omassa  organisaatiossa  saada  nämä   tapaamiset  aikaan?  .    .  .  Ei  nouse  kuin  yksi   käsi.  Tämä  siitä  huolimatta,  että  pitäisi   verkostoa  johtaa!  Täytyy  tavata,  ilman   tapaamisia  ei  synny  luottamusta  tai   toimintaa!  Tämän  on  oltava  keskeistä   verkostoon  osallistuville  organisaatioille.” • ”Onko  verkostossa  tai  meissä  itsessämme   piilossa  olevaa  osaamista  tai  ominaisuuksia  -­‐   jotain  mikä  ei  johtajuuden  takia  pääse  esiin?   Asioiden  esiin  tuominen  on   johtamistehtävä.” • ”Verkosto  tarvitsee    omaa  sisäistä  viestintää.   Synnyttääkö  se  yhteistä  tekemistä?  Onko   jokainen  viesti  sellainen,  että  se  lisää   kuuluvuutta  johonkin  kokonaisuuteen?     Verkostoviestinnän  työkalujen  on  oltava   sellaisia,  että  ne  synnyttää   yhteenkuuluvutta.”

26.11.2013 • ”Meillä  ei  ole  nykymaailmassa  resursseja,   että  ’parhaat  tekisivät  jotain.’  Verkostossa   jokaisen  otettava  vastuuta.” • ”Nuorisotakuun  ydinkysymys  on  se,  kuka   kulkee  nuoren  rinnalla?  Mitä  meidän   johtamisessa  pitää  tehdä,  että  tämä  selkeä   ja  konkreettinen  tavoite  toteutuu?” • ”Verkostoyhteistyö  on   luottamusyhteistyötä.  Luottamusta  syntyy,   kun  vietetään  aikaa  yhdessä.  Jos  ette  voi   varmistelematta  hoitaa  asioita,  silloin   teillä  on  vähemmän  kuin  enemmän   luottamusta.  Kannattaa  käyttää  aikaa   luottamuksen  synnyttämiseen.” • ”Jos  haluaa  yhden  viestin  tuoda  muista   maakunnista,  niin  jokaisen  lappilaisen   opettajan  täytyy  opettajanhuoneessa   ottaa  esiin    nuorisotakuun  ja  nupon   työkaluna”

26.11.2013 ”Me  ollaan  kaikki  jonkinlaisessa  muutoksessa  mukana.  Sieltä  tulee  sanahirviö   muutosjohtamisen  taito  .  Johtamisen  näkökulmasta  tulee  se,  etten  voi  sanoa   Sirpalle,  että  ’sun  pitää  muuttua’.  Mulla  ei  oo  siihen  oikeutta.  En  voi  sanoa  mitä   Sirpan  pitää  tehdä.  Täytyy  vaan  katsoa  peiliin.” ”Summa  summarum,  jos  olisi  unelmaverkosto,  siinä   lähdettäisiin  asiakkaasta  eli  nuoresta  ja  myös   työelämästä,  jonne  työpaikkoja  tuodaan.  Miten  me   rakennetaan  innostusta,  että  syntyy  me-­‐kieli?  Me  tehtiin   tämä  ja  tämä.  Ei  niin,  että  minä  tai  tuo  teki  näin.  Vaan  me,   verkosto,  yhdessä.  Suunnittelua  10%,  tekemistä  90%.   Tarvitaan  palvelulupaus:  alueellisesti,  verkostoon   paikallisesti  ja  omaan  työhön.”

26.11.2013 LAPIN  NUORTEN  VUOSI  -­‐   PETRI  VIRTA  (ZESTMARK),   petri.virta@zestmark.fi,   www.zestmark.fi ”Annetaan  nuorten  itse  suunnitella  ja   toteuaaa  asiat.” ”Kantava  ajatus:  nuoret  nuorten  joukossa  ovat   kaikista  uskoaavimpia.  Kaikkien  pitää  itse   pitää  löytää,  mitä  on  merkityksellinen   tekeminen.” ”Oli  rohkea  teko  Lapin  pääaäjiltä  antaa   nuorille  tämä  mahdollisuus.  Mahdollisuus   suunnitella,  toteuaaa  ja  kokeilla.  Asiaan   kuuluu  epäonnistumisia  ja  oppimista.” ”Kun  nuorille  antaa  vastuuta,  kyllähän  he  sen   kantaa.”

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU OPPIMISKAHVILAN   PÖYTÄKESKUSTELUIDEN  SEKÄ   VIESTISEINÄN  SATOA 12

26.11.2013 » Puhukaa  nuorten  äänellä  ja   kuunnelkaa  nuoria » Antakaa  vanhemmat  lapsille   vastuuta  ja  tukekaa   rohkeutta » Rakastakaa  mitä  teette » Kuunnellaan  nuoria  -­‐   tuetaan  ja  annetaan   vastuuta » Barentsin  nuorten  oma   kuva  -­‐  identiteetti  synnyttää   merkityksellistä  elämää » Onko  paikallisen  nuorten   ohjaus-­‐  ja  palveluverkoston   johtajuus  selkeästi   määritelty? » Ota  nuoret  mukaan   paikalliseen  työhön,  niin  he   myös  jäävät.  Kotikuntaan,   maakuntaan  .  .  .  sidoksia!

26.11.2013

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 15 Yritysten  ja  yrittäjäjärjestöjen   aseman  vahvistaminen! Nuoren  palvelutarve  ensin   selvitettävä,  sitten  oikea   palvelu  tarjolle. Täytyy  saada  epäonnistua. Palveluviidakon   selkeyttäminen. Nuoriin  täytyy  luottaa  ja  heille   antaa  vastuuta!  Virkamiesten   tulee  mahdollistaa  tämä.   Ensityöpaikkojen  tehdä  tätä.   Koulun  rooli.  Vanhempien   merkitys.  →  Itsetunnon   perusta! Jos  ajatellaan,  että  nuorten   hyväksi  on  tehty  eri  hankkeita,   niin  missä  eri  tulokset? Mistä  löytyy  se  taho,  joka  saa   opettajat  edes  kiinnostumaan   nuorisotakuusta? Visualisointi  auttaisi  monessa   muussakin  asiassa  hahmottamaan   monimutkaisia  kokonaisuuksia! Maailmanparannukseen  tarvitaan   meitä  kaikkia  oman  sukupolvemme   edustajina,  tarvitsemme   vuoropuhelua  ja  perinteisen  sektori-­‐   ja  ikäryhmäajattelun  purkamista. Palvelut  yhteen  paikkaan,  ei  tyhjän   päältä  pois.  Fyysinen  konkreettinen   matalan  palvelun  kynnyksen  piste.  Ei   kaikkea  nettiin. Tärkein  asia:  EI  pallotella.  Ajatellaan,   että  minä  aikuisena  kohtaan  nuoren  ja   hänen  asiansa    kuuluu  minulle.   Perheen  ja  vanhemmuuden  merkitys.   Tuetaan  niitä.  Suomalaiselle   kulttuurille  on  piirre,  että  vanhemmat   luottavat  liikaa,  että  lasten  pitäisi  olla   itsenäisiä  liian  aikaisin.   Jouston  kautta  harkintaa.  Sen  sijaan,   että  tulkitaan  lakia  rajoittamisen   kautta,  katsotaan  mitä  laki   mahdolistaa.  Mitä  ei  ole  kielletty,  voi   tehdä. LANUTI:sta  jatkuneen  prosessiin  täytyy   jatkua,  lisää  HEHKU:n  kaltaisia  juttuja,   jotka  jättävät  asiat  elämään.

26.11.2013 Personal  trainer  -­‐   rinnallakulkija  nuorten   prosesseihin  Ammatteihin   tutustumista  ja  tietoa  niistä   lisättävä. "Toki  se  mulle  kuuluu"  -­‐asenne   käyttöön. Tarvitaan  uutta  kulttuuria   opettajien  ja  nuorten  ohjaajien   kontaktien  luomiseksi   yrityksiin! Arktisen  alueen   mahdollisuudet! Nuorille  matalan  kynnyksen   paikkoja  osallistua  →   mahdollisuudet  aidosti   näkyviin!

26.11.2013 ”Kun  nuori  tulee  puheille,  niin  silloin  kännykät   laitetaan  kiinni.  Ei  hoideta  muita  asioita.   Kuunnellaan.  Nuori  huomaa  heti,  että  otetaanko   hänet  tosissaan.  Siitä  asia  alkaa  purkautumaan.  Se   on  ammattimaisuutta.” ”Kaikkien  nuorten  palveluiden   tuoQamisessa  mukana  olevien   organisaaRoiden  täytyy  ymmärtää,  eQä   paikallisen  verkoston  toimintaan   osallistuminen  =  ydintehtävän   toteuQamista.”

26.11.2013

26.11.2013 ”Jokaisen  nuorten  parissa  työtään  tekevän  tulisi  käydä   ‘opintomatkalla’  järjestötyössä.  Uusien  ajatusten  ja   oivallusten  ken=ä  löytyy  sieltä.” ”Itse  oivalsin  parhaiten  oman  osaamisen  poten?aalin  juuri   järjestötyön  kau=a  .  .  .” ”Saisimmeko  juuri  pienuudesta  ja  toisten  tuntemisesta   jotenkin  sitä  merkitystä  elämään?”

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU IDEOITA  TOIMENPITEIKSI  +  TYÖKALUT 20 Kuten  eräs  osallistuja  kommentoi  Viestiseinällä,  ”Ihminen  ei  ole  tuote  -­‐  eli  emme   istu  standardisoituihin  prosesseihin.”  Siksi  kuvaamme  tässä  esimerkinomaisia   ideoita  siitä,  miten  voit  hyödyntää  tapahtuman  keskeisiä  tuloksia  ja  työkaluja  arjessa. Työpohjat  saatavilla:    http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 21 Lapin  nuorten  palveluiden  visio,  missio  ja  arvot Näiden  parissa  Lapissa  on  tehty  loistava  ja  osallistava  pohjatyö.  Keskeinen  kysymys  tästä   eteenpäin  on  miten  strategian  raamit  ymmärretään  ja  hyödynnetään  käytännön  tasolla?   1)  Ota  oma  verkosto   haltuun 3)  Muotoile   palvelulupaus 4)  Lisää  herkkyyttä 2)  Piirrä   palvelupolku  esiin Elinkeinoelämän  ja  työnantajien   osallistaminen Opetustoimen  ja   opettajien   osallistaminen Verkostotyötä  ja   -­‐johtamista   tukeva  viestintä Nuorten personal  trainerit Nuorten   vastuuttaminen Taustalla  kokeiluihin   kannustava  kulttuuri,  jossa   epäonnistuminen  on  sallittua

YDIN Verkostoa   koordinoivat   henkilöt AKTIIVIT Toimenpiteiden  toteutukseen   olennaisese  osallistuvat   henkilöt  ja  eimit,  luofopelaajat SATUNNAISET Verkoston  toimenpiteiden   toteutukseen  silloin  tällöin   osallistuvat  henkilöt KUULOLLA  OLEVAT Henkilöt,  jotka  voivat  olla   porenvarejoina,  edistäjinä,   ovenavaajina,  mahdollistajina   sekä  tarvifaessa  siirtyä  akeiviksi Tiimi Tiimi Tiimi Verkosto  elää!  Viesentä  aufaa   jäseniä  siirtymään  ulkokehältä   akeiviksi  ja  toisinpäin. • Kaikki  ovat  verkostossa  johtajia.  Vastuuta  ei  voi   ulkoistaa.  Mikä  on  oma  rooli  asioiden  käytäntöön   viemisessä?  Verkostoon  osallistutaan  eri  tavoin  ja   eri  tasoilta. • Verkoston  jäsenten  täytyy  kyseenalaistaa   jatkuvasti  omaa  rooliaan.  Voiko  tehdä  enemmän   erilaisista  rooleista:  kuulolla  olevana   taustavaikuttajana  tai  aktiivina?   • Verkostoa  johdetaan  viestinnällä.  Sen  täytyy  tehdä   osaamista  ja  tekijöitä  näkyväksi.  Viestinnän  tulee   innostaa  ihmisiä  toimimaan,  siirtymään   tarvittaessa  aktiiviseksi  ja  osallistujia  huomaamaan   oman  osaamisensa  hyödyntämisen  paikat.  Mitä   työkaluja  käytätte  verkostossa  viestimiseen:   kokoukset,  tapahtumat,  uutiskirjeet,  nettisivut,   jne?   • Hae  työpohja  oman  verkostosi  hahmottamiseen   täältä:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot • Tee  harjoitus  yksin  tai  yhdessä.  Täydentäkää   mukaan  oikeat  ihmiset.  Laittakaa  rekisterit  ja   työkalut  kuntoon. 1)  OTA  OMA   VERKOSTO  HALTUUN

26.11.2013 • Hyödyntäkää  omassa   verkostossanne  palvelumuotoilun   ajatuksia.  Ne  auttavat   palastelemaan  ameebamaisen   möykyn  hallittavaksi   kokonaisuudeksi  tarkastelemalla   asioita  palveluiden  käyttäjien  silmin: • Käyttäjäprofiilin  tekeminen:   pohtikaa  paikallisesti   millainen  on  tyypillinen   palveluiden  käyttäjä?   • Kontaktipisteet  käyttäjien  ja   palvelutuottajien  välillä:   mitä  tapahtuu   kohtaamisissa,  mitä  tunteita   syntyy  ja  kuinka  palvelut   koetaan,  aistitaan  tai   nähdään? • Palvelupolun   täydentäminen 2)  PIIRRÄ  PALVELUPOLKU  ESIIN

26.11.2013 Esipalveluvaihe OHJAUTUMINEN Ydinpalveluvaihe PALVELU Jälkipalvelun  vaihe ITSENÄISTYMINEN Marja  Heinistön  työpajan  aineisto  sekä  työpohjat  ovat   vapaasti  käytettävissä:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot   Työpajassa  esiin  nousseita  huomioita: • ”Miten  paljon  siirtyminen  palvelusta  toiseen  menee,  kuinka  kauan  kestää  ja  kuka  kulkee  nuoren  rinnalla?” • ”On  ihan  sama,  kenen  luukulle  nuori  tulee.  Se  on  merkityksellistä.  Jos  nuori  menee  ekana  sossun  luukulle,  siellä  olevan  ihmisen  täytyy  pystyä  ohjaamaan   eteenpäin.  Jokaisen  polulla  olevan  täyty  pystyä  tarttumaan  nuoren  tilanteeseen,  riippumatta  vaiheesta.” • ”Jo  se,  että  nuori  on  tehnyt  päätöksen  tulla  ’asiakkaaksi’,  tarkoittaa  se,  että  on  jo  tehnyt  jotain.  Ei  hän  tarvitse  tällöin  etsivän  nuorisotyön  tukijaa,  vaan   coachingia  ja  sparrausta.    Mitä  tämä  voisi  olla?  Tukijan  täytyy  toimia  etsivän  nuorisotyöntekijän  tapaan,  mutta  hän  ei  voi  olla  liikaa  leimallisesti   ongelmanuorten  käsittelijä.  Kaikkea  ei  voi  selättää  etsivän  nuorisotyön  hartioille.  Ennalta  ehkäisevä  työ  on  avain! =  taustalle  tarvitaan  palvelulupaus

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU DIAN  OTSIKON  PAIKKA • Ut  malesuada  bibendum  dolor  vestibulum  pulvinar.   Suspendisse  mauris  metus • Suscipit  laoreet  posuere  vitae,  tincidunt  sed  risus.  Nam   sodales,  nibh  ac  convallis  placerat » mauris  lorem  porta  quam,  eu  aliquet  massa  mauris  a  mauris.  Cras   mollis  augue  id  ultricies  viverra. » Donec  sodales  convallis  mauris • At  viverra  metus  luctus  non.  In  sed  erat  at  quam  dapibus   porttitor.  Donec  laoreet  porta  tincidunt. 25

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 3)  MUOTOILE PALVELULUPAUS 26 • HEHKU!  Areenalla  innostuttiin  palvelulupaus-­‐ ajattelusta  keinona  edistää  verkostojen   koordinointia  paikallisesti  ja  maakunnan  tasolla • Nuorten  palveluiden  tuottamiseen  osallistuvien   organisaatioiden  toimintakulttuurit  ovat  toisinaan   hyvinkin  erilaisia.   • Kun  palvelupolku  on  selvillä,  palvelulupauksen   muotoileminen  konkretisoi  yhteisen  vision,   roolituksen  ja  vastuunjaon  käytännön  tasolle:   » mikä  on  maakunnassa  kaikkien  nuorten  palveluita   tuottavien  tahojen  yhteinen  palvelulupaus? » mikä  on  kunkin  paikallisen  ohjaus-­‐  ja  palveluverkoston   oma  yhteinen  palvelulupaus? » mikä  on  kunkin  verkoston  jäsenen  oma  palvelulupaus   osana  verkoston  palvelupolkua?

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 4)  LISÄÄ  HERKKYYTTÄ 27 • Palvelupolku-­‐  ja  lupaus  auttavat  luomaan  herkkyyttä. • Nuorten  parissa  tapahtuu  ja  tehdään  jo  paljon.   Aktivisuuden  harha  on  mahdollinen.  Välillä  täytyy   tarkastella  kriittisin  silmin  tehdäänkö  oikeita  asioita  ja   tehdäänkö  asioita  oikein?   » Työkaluna  voi  käyttää  oikealla  olevaa  Sinisen  meren   strategian  nelikenttää.  Mitä  täysin  uutta  tarvitaan,   mitä  pitäisi  poistaa,  mitä  hyväksi  havaittua  lisätä  ja   mitä  vähentää? • Pohdittavaksi: » Miten  nuorten  antamaan  asiakaspalautteeseen   suhtaudutaan?  Kuuntelun  on  oltava  herkkää  ja   reagoimisen  aktiivista. » Tarpeiden  kuunteleminen  ei  saa  olla  töksähtävää   ”Mitä  haluatte?”-­‐tyyppistä,  vaan  herkkien  signaalien   kuuntelua. » Kaatuuko  hyvin  järjestetty  asia  esimerkiksi  väärään   koollekutsujaan? 1.  LUO 2.  POISTA 3.  KOROSTA  /  LISÄÄ 4.  SUPISTA  /  VÄHENNÄ Kim,  W.  Chan  -­‐  Mauborgne,  Renée

26.11.2013

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Yritysten  ja  työnantajien  ääni  voisi  kuulua   enemmän  osallistujien  puheissa?  Tässä   Lappi  erottautui  asiantuntijoiden  mukaan   muusta  Suomesta,  vaikka  työnantajien   rooli  on  nuorisotakuun  tärkein  elementti.   • Ratkaisuehdotus:  nuorisovaltuustot   kohtaamaan  työelämää »  ”Löytyy  jo  valmis  konsepti  siihen,   kuinka  kunnat  kuulevat  nuoria,  eli   nuorisovaltuustot.  Sovelletaan  tätä   lähestymistapaa  ja  pistetään   nuorisovaltuusto  kohtaamaan   kunnan  elinkeinoelämää.   Hyödynnetään  olemassa  olevia   alustoja  (yritysjärjestöt,  jne)” 29

26.11.2013 ”Osallistuminen  ja  osallistaminen   korostuivat.  Nuoret  ovat  hyviä   neuvonantajia  kertomaan   kertoivat  mikä  on  tarpeetonta.   Syrjäytyneisyys-­‐puhe  ja  hössötys   voitaisiin  jättää  pois   sanavarastosta.  Kaivataan  lisää   unelmointia,  tavoitteiden  ja   tulevaisuuden  esiin  tekemistä  ja   näkemistä.  Se  ei  ole  helppo   tehtävä.  Nuoret  myönsivät  tämän   suoraan.  Siihen  tarvitaan  tukea.” -­‐  Petri  Virta

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Palvelut  on  tuotava  sinne,  missä  nuoret   ovat.  Ei  odoteta  passiivisesti.   » Opettajat  ja  opetustoimi  saadaan  kiinnostumaan   nuorisotakuusta  jalkautumalla  opettajien   keskuuteen  sekä  esimerkiksi  kertomalla   yrittäjyydestä  ja  siitä  kuinka  työelämän  odotukset     kytkeytyvät  heidän  opetussuunnitelmaan.  Kyse  ei   ole  kerran  vuodessa  järjestettävästä  seminaarista,   vaan  osallistavasta  prosessista.  Huom!  Opettajat   eivät  halua  tuupattua  sisältöä,  vaan   mahdollisuuden  itse  soveltaa  oppimiaan  asioita   käytännössä.   » Pop-­‐up  -­‐palvelupisteet:  nuorten  neuvomista  ABC-­‐ huoltoasemilla,  CV-­‐bussi  kouluihin,  jne.  Palvelut   kulkevat  kevyesti  nuorten  mukaan.   31 » Katso  esimerkki  Keski-­‐Suomesta,   kuinka  nuorten  yrittäjyys  on  tuotu   mukaan  opetukseen  osallistavan   strategiatyön  kautta:   http://villinikkarit.web25.neutech.fi/ wp-­‐content/uploads/Jyväskylä-­‐ strategia.pdf

26.11.2013 • Suurin  huoli  Lapissa  vaikuttaa  olevan    20-­‐vuotiaista  miehistä.  Kuinka  heidät  voi   tavoittaa  ennaltaehkäisevästi?  Pohjois-­‐Pohjanmaalta  löytyy  oivaltava  esimerkki   ”palvelun  jakelukanavasta”:  MOPOTUNING-­‐hanke.  Sen  tavoite  oli  luoda   osallisuuteen  perustuvia  menetelmiä  nuorten  miesten  liikuntaan  aktivointiin  ja   syrjäytymisen  ehkäisyyn.  Avainasemassa  oli  Puolustusvoimien  kanssa  tehty   yhteistyö.  Koska  mahdollisimman  moni  nuori  mies  täytyi  pystyä  tavoittamaan,   hanke  tavoitti  heidät  kutsuntojen  kautta.  Kutsunnat  olivat  palvelun  yksi   ”jakelukanava”.

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Nuoristakuun  personal  trainer  -­‐mallin   kehittäminen. » ”Tarvitaan  kevyt  keino  nuorten  luotsaamiseksi   palveluiden  äärelle  ja  niissä  eteenpäin.  Ei   ”ongelmanuorille”.  Opot  ovat  ylityöllistettyjä.  Nuorille   sparrausta  ja  valmennusta,  keskusteluaikaa.  Paikka   miettiä  omaa  tilannetta,  mihin  hakea  ja  miten.   Ennaltaehkäisevästi  kaikille.” » ”Työpajatoiminnot  ovat  leimaantuneita.  Niissä  ovat   syrjäytyneet,  narkkarit  ja  ongelmalliset,  sanoi  yksi  nuori.   Samoin  etsivä  nuorisotyö  oli  joidenkin  mielestä  liian   leimaantunutta.” 33

26.11.2013 ”Annetaan  nuorille  niin  vaa?via  tehtäviä,  e=ä  kun  he  selviävät   niistä  niin  itseluo=amus  kasvaa  taatus?.” ”Mä  luulen,  e=ä  virheitä  pelkää   enemmän  keski-­‐ikäinen  virkamies  kuin   vaikka  nuori  opiskelija  :)” ”Käsi  ylös  ketä  ei  pelota” ”Jokaisessa  on  valtavas?  poten?aalia  -­‐  millä  keinoilla  sinnikkyy=ä,   tahdonvoimaa  ja  rohkeu=a  voidaan  treenata  ja  kenen  kanssa?”

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU MITÄ  MUUTA  PITÄISI  TEHDÄ? • Nuoret  mukaan  paikallisten  verkostojen  toimintaan » Paikallisten  verkostojen  toiminnassa  voisi  olla  mukana   innostavia,  toimintaa  ohjaavia  ja  tulevaisuusorientoituneita   kohtaamisia  sekä  työpajoja,  joissa  nuorten  äänen  tulisi   kuulua.   • Nuoriin  täytyy  luoQaa  ja  antaa  heille  vastuuta.   Virkamiesten  tulee  mahdollistaa  tämä. » ”Annetaan  rohkeuQa  kokeilla” » ”Mitä  viranomaiset  voisivat  jäQää  nuorten  itsensä  tehtäväksi?” » ”Johtajat  luopumaan  mikromanageroinnista” • ”Lähdetkö  Lapin  puolesta  töihin?” » Lapin  kehittäjien  sekä  nuorten  palveluiden  tuottajien  täytyy   tarjota  nuorille  paikkoja  osallistua  oman  alueen  kehittämiseen,   tämä  sitoo  heidät  osaksi  kotikuntaa  /  maakuntaa 35

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU 36 MITÄ  VIEN  KÄYTÄNTÖÖN? • Tuen  nuoria  tekemään  omia  valintoja  ! • Opin,  että  lappilaiset  on  hauskaa  ja  rentoa   porukkaa.  Huippuja  nuoria  täällä!  Vien  käytäntöön   Merjan  esittelemät  unelma-­‐askeleet  ja  autan  muita   nuoria  hahmottamaan  unelmiaan. • Nuorten  palvelupolut....nuorisotakuu  ja   mahdollisuudet  :) • kuuntelen  nuorien  mielipiteitä  asioista,  ja  aijon   todella  hyödyntää  sitä  nuorisovaltuustossa!  :) • vien  käytäntöön  ajattelumallin,  anna  nuorille   mahdollisuus  kokeilla  rajojaan,  epäonnistuakin.  Ole   paikalla  kun  he  onnistuvat,  jotta  he  tietävät   tehneensä  sen  hyvin! • uskoa  omaan  ja  yhteiseen  tekemiseen • Tiedottaminen  ja  motivoinnin  korostus   verkostotoimijoille.  Hyvin  hehkuu!  :) • Verkostot  laajempaan  hyödyntämiseen! • Kokoan  yhteen  selkeät  esimerkki  työkalut  ja  jaan  ne • Nuorisotakuu  on  voima  -­‐  nuoret  ovat  tulevaisuus • Positiivinen  viestintä • Vien  kokemukseni  rovaniemen  nuorisovaltuustolle! • Aitoja,  välittäviä  kohtaamisia  <3 • palvelulupaus • Hymyillen,  läsnäolevasti,  positiivisesti,  nuorten   vuoksi!  Yhdessä  :) • Nuori  on  oman  elämänsä  johtaja! • Fischerin  luento..verkostotyö..omaan  työhön   rikastuttaa..hankeideaa  sisältöä.

26.11.2013 WWW.LANUTI.FI/HEHKU Kiitos  kaikille  osallistuneille.  Työ  jatkuu! LANUTI:  www.lanuti.fi Työpohjat  ja  puhujien  aineisto:  http://lanuti.fi/Hehku/Puhujien-­‐aineistot Kuvia  tapahtumasta:  http://www.flickr.com/photos/businessarena/sets/72157638502932546/ Koonti:  Toni  Pienonen  |  Business  Arena  Oy  |  www.businessarena.fi

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Majoitus jopa 150 hengelle - lähellä Kaarina ...

Vuokramökit, Lomamökit, vuokramökki, huvila - edullisesti Haun tulokset (löytyi 20 kohdetta) [Tyhjennä haku] [] [] [01] [>] [>>] Kohde: Nimi ...
Read more

Matkailuauton vuokraus - Vuokraa asuntoauto tai ...

Matkailuauton/Asuntoauton vuokraus Helsingistä ... Vuokraa huoleton 5 tähden ja hengen matkailuauto ... Matkailuauton varustus; ... kuitenkin ...
Read more