HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkinä diabeteksen hoito

50 %
50 %
Information about HEC 2014 / Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena....
Health & Medicine

Published on February 17, 2014

Author: AC-Sanafor

Source: slideshare.net

Description

Juha Tuomisen esitys Healthcare Executive Circle 2014 -seminaarissa 6.2.2014. http://hec2014.fi/

Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena Esimerkkinä diabeteksen hoito Juha Tuominen, johtava ylilääkäri

Valinta lisääntyy, vaan millä perustein? Yksilöt: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon valinta lain mahdollistamaa. Potilaalle hoidon saatavuus eli jonotusaika lienee tällä hetkellä merkittävin syy tehdä totutusta poikkeava valinta Instituutiot Vakuutusyhtiöt alkaneet kiinnittää huomiota hoidon alkamisviiveisiin ja työkyvyttömyyden kestoon ja ovat alkaneet ohjata potilaita haluamiinsa terveydenhuollon toimintayksiköihin.

Ruotsi harjoitellut pitempään Vårdval koko Ruotsissa 2009 alkaen, kokeilumaakunnissa jo aiemmin Hinnoittelu, asiakkaan kokema laatu ja lääketieteellinen laatu jatkuvasti keskustelun keskiössä 7.2.2014

Quality Registries A system of national quality registries has been established in the Swedish health and medical services in the last decades. There are about 73 registries and eight competence centres that receive central funding in Sweden. Definition of quality registers in Sweden A national quality registry contains individualised data concerning patient problems, medical interventions, and outcomes after treatment; within all healthcare production. It is annually monitored and approved for financial support by an Executive Committee http://www.kvalitetsregister.se 7.2.2014

Valinnanvapaus laajenee Ruotsissa, myös erikoissairaanhoidossakin Allergologi Allmän barn- och ungdomstandvård Avancerad sjukvård i hemmet Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård Barnavårdscentral Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Fotsjukvård Förlossningsenheter Gynekologisk vård - specialiserad Hudsjukvård i öppenvård specialiserad Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård http://sll.se Höft- och knäprotesoperationer Kataraktoperationer Logopedverksamhet Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre Obstetrisk ultraljudsmottagning Ortopedi och handkirurgi Palliativ slutenvård - specialiserad Planerad specialiserad rehabilitering Primär hörselrehabilitering Primärvårdsrehabilitering Ryggkirurgi Sjukgymnastik - specialiserad Specialisttandvård barn och ungdomar

Stockholms läns landsting Tandregleringsvård för barn och ungdomar Vaccination Ögonsjukvård i öppenvård specialiserad Öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård - specialiserad http://sll.se Kommande vårdval Barnläkarmottagning (2014) Klinisk neurofysiologi (2014) Neurologi (2014) Reumatologi Urologi

SYNNYTYKSET, www.1177.se 7.2.2014

HARMAAKAIHI www.1177.se

Suomi Perfect-hanke thl.fi aivohalvaus keskoset lonkkamurtuma skitsofrenia sydäninfarkti tekonivelkirurgia ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaat Vapaa valinta koskee käytännössä vain kahta alimmaista

PALVELUVAAKA.FI 7.2.2014

Erot lonkan tekonivelen uusintaleikkausprosenteissa vaihtelivat suuresti eri sairaanhoitopiirien välillä vuosina 2006–2007 leikattujen joukossa, thl.fi

Kansansairauksista ei hoidon vaikuttavuutta tai tuloksia ole juuri tarjolla Tiedämme Kelan tilastojen perusteella Diagnoosimäärät Ilmaantuvuuden Lääkkeitten käytön 7.2.2014

Diabetes on merkittävä ja kasvava kansansairaus Lähes 500 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan diabetesta ja määrä on nopeasti lisääntymässä Suorat kustannukset vievät 15% koko terveydenhuollon menoista ja vähintään kaksi kolmannesta tästä koituu vältettävissä olevien komplikaatioiden hoidosta. Ennenaikaisen eläköitymisen kulu 1 miljardi euroa diabetes.fi 7.2.2014

Kuinka Suomi hoitaa tätä 3:n miljardin kulupottia? Hoitotulokset on selvitetty n. 3000 potilaan otantatutkimuksilla 1994, 2000-2001 ja 2010 Pitkäaikaissokerin (HbA1c) ja kolesteroliarvot sekä verenpaine haettiin sairauskertomuksista. Hoitosuositusten toteutumista ei pystytä kuin osin arvioimaan Onko potilaan ainoa vaihtoehto vain luottaa siihen, että häntä hoidetaan hyvin? 7.2.2014

Diabeteksessä selkeät hoitotavoitteet Hoidon tavoitteena on ehkäistä diabeteksen komplikaatioita ja taata potilaan oireettomuus sekä hyvä elämänlaatu. Kokonaisriskin arvioiminen on perustana yksilöllisten tavoitteiden asettamiselle. Hoidossa on selkeät numeeriset tavoitteet: Pitkäaikaissokeri, esim. alle 7% Verenpaine, esim. alle 130/80 Veren rasvat, esim. LDL alle 2,5 Paino, esim. 5% painonpudotus Myös ammattilainen tarvitsee palautetta hoidon onnistumisesta 7.2.2014

Diabeteksen hoitotulokset voisivat olla julkisesti esillä Terveystalo ottanut käyttöön raportointityökalun Yksittäisen lääkärin henkilökohtaisesti hoitamat potilaat Yksittäisen lääkärin vastuulla olevan yrityksen potilaat Toimipaikan hoitotulokset Valtakunnalliset hoitotulokset Nähdään, kuinka hyvin noudatettu Käypä Hoito –suositusta 7.2.2014

8 prosentilla Terveystalon potilaista on diabetes tai sen esiaste 19768 aikuistyypin diabeetikkoa, joilla diagnoosikirjaus, ja lisäksi 5221 potilasta, joilla ei diagnoosikirjausta, mutta diabeteskriteerit täyttyvät. Lisäksi 2349 tyypin 1 diabeetikkoa 43534 potilasta, joilla diabeteksen esiaste 7.2.2014 Tuloksia: Hoitotasapaino HbA1c 6,6% LDL 2,7 (tavoite <2,5) Verenpaine 148/91 (liian korkea) Käypä Hoito –suosituksen minimitavoitteet toteutuvat yllämainittujen mittauksissa n. 80 %:sti, mutta valkuaisvirtsaisuuden mittauksessa vain 25%:sesti.

Etydi Kroonisten sairauksien parempaan tunnistamiseen Helppo nopea näkyvyys Ensimmäistä kertaa voit tarkastella potilaitasi sairauskohtaisena ryhmänä Tunnistaa riskiryhmät Löydät helpommin potilaat joihin interventiot tulee kohdistaa Tutkii hoitosuunnitelmien toteutumista Nopea näkymä hoitotasapainoon Helppo lista käynneistä ja tehdyistä tutkimuksista vuoden ajalta. Perustuu Käypä hoito -suositukseen

Tulokset pitää laittaa julki Kun lääkärin silmät aukeavat, hän kiinnittää huomiota omaan hoitotapaansa Kun potilaalle kerrotaan, mitä suositukset suosittavat ja mikä on ero suosituksiin, niin hän kiinnostuu ja ymmärtää omista tuloksistaan. Kun terveydenhuollon toimintayksikön johto näkee tulokset, alkaa sisäinen koulutus ja prosessien viilaus Julkinen paine ryhdistää kaikkia Mahdollisuus sekä sairauden inhimillisen taakan vähentämiseen että satojen miljoonien eurojen säästöön 7.2.2014

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena

Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena Esimerkkinä diabeteksen hoito Juha Tuominen, johtava ylilääkäri
Read more

Galleria | Healthcare Executive Circle 2014

Juha Tuominen: Hoidon vaikuttavuus valinnan perusteena. Esimerkkinä diabeteksen hoito . ... Valokuvat 2014.
Read more

www.digipaper.fi

... potilaan tai asiakkaan oman valinnan ... Esimerkkinä käy ... endodontian ja suugerodontologian yhteinen luentosarja teemana hoidon vaikuttavuus.
Read more

Suositus - Käypä hoito

... ettei sitä nykyisin voida pitää esimerkiksi hoidon valinnan ... rekisterissä 31.12.2014 yhteensä ... diabeteksen hoito raskauden ...
Read more

Väylät & Liikenne Esitelmäjulkaisu 2014 by Suomen ...

... Väylät & Liikenne Esitelmäjulkaisu 2014, Author ... 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus ... esimerkkinä automaattiajamisen ...
Read more

Tie & Liikenne 2-2016 by Suomen Tieyhdistys - issuu

Tampereen taidemuseo järjesti syksyllä 2014 ilmanvaihtopiippujen taideteoksista ... Esimerkkinä on valtatiellä 4 Vierumäen ... Perusteena on, ...
Read more

Skepsis - Huuhaa-palkinnot

... Denis Galkin, Juha Leinivaara ... Vaikka vaikuttavuus on ... Palkinnon myöntämisen perusteena on perjantaina 22.10.2004 Teknillisen ...
Read more