Health Valley Event 2014: Co Politiek, Aimpact

50 %
50 %
Information about Health Valley Event 2014: Co Politiek, Aimpact
Health & Medicine

Published on March 14, 2014

Author: healthvalley

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van Co Politiek op het Health Valley Event 2014 tijdens de sessie e-health.

Agenda…  Ontstaan Aimpact en wat doen we? (2 minuten)  eHealth onderzoek + portfolio (11 minuten)  Onderzoek + de werkwijze  Uitgangspunten  De resultaten (grids)  Bevindingen + conclusies (uit data en uit gesprekken)  Van technology push naar technology pull • Van oplossing zoekt probleem naar probleem zoekt oplossing • Hoe om te gaan met substitutie  Surprise…(2 minuten)

Ontstaan Aimpact…

Doelen & thema’s Stake Holders analyse Innovatie s & maturity Innovatie portfolio’s Zorg & innovatie plan en keuze Impleme ntatie Business plan nieuwe innovatie Implem entatie Implementatie 1 Implementatie 2 Implementatie 3 Business plan nieuwe innovatie Business plan nieuwe innovatie Implementatiestraat Optioneel: Innovatielab 20% 80% Nw innovatie 1 Nw innovatie 2 Nw innovatie 3 Lokale scope/thema’s Landelijke database/portfolio’s Uitgangspunt is dat er al zoveel is, alleen iets nieuws bedenken als het niet bestaat. Focus op implementatie Portfolio’s Database 12.500 innovaties Wat doen we? -Match vraag/aanbod -Planvorming -Selectie & keuze -Financiering -Implementatieplan -Uitvoeren implementatie -Monitoren implementatie -Bedenken idee -Businessplan en financiering -Realisatie idee

Het eHealth onderzoek en werkwijze  Filter ehealth op 12.500 zorginnovaties  Lijst van zo’n 600 ehealth innovaties  Enquete verstuurd, circa 200 ontvangen  65 businesscase ontvangen  Persoonlijk contact door 5 innovatiescouts  Peer review door 5 experts  Samenstellen grids  Uitgangspunt is dat we informatie niet zomaar delen, altijd in overleg met innovator. Tevens willen we geen vergelijk maken.

Naam innovatie: anoniem Soort innovatie : Ehealth/online community Doelgroep(en) : Ouderen, kwetsbare ouderen, chronisch zieken, dementerenden Voor wie is het een oplossing : Client, zorgprofessional Data mag gebruikt worden voor derden: Ja Maturity Bekostigingsoplossing ZvW, WMO, AWBZ : Beperkt Substitutie 2e, 1e , 0e lijn : Grotendeels Ready to use : Volledig Compliant W&R : Volledig Recent gecertificeerd/gevalideerd : Nee Binnen 3 jaar landelijk opschaalbaar : Volledig Actuele highlevel businesscase (2A4) : Beperkt Actuele detail businesscase : Voldoende Positieve ROI en exploitatie : Grotendeels Invoeringstijd : 6 maanden Stakeholderanalyse Weerstand bij : -Zorgorganisaties -CIZ -Gemeenten Acceptatie bij : -Zorgverzekeraars -Zorgorganisaties -Zorgprofessionals Pilot/evidence Pilot : Ja Informatie beschikbaar : Ja Waar geimplementeerd : xx Collegiale toetsing mogelijk : Ja Beschikbare documenten NDA : nee Businesscase : ja Voorbeeld enquete-vragen

Maturity-aspecten (1) 12% 6% 14% 20% 48% Bekostiging Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen 19% 35% 26% 9% 11% Mate substitutie Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen 55% 16% 10% 12% 7% Ready to use Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen 18% 8% 9% 7% 58% Recente certificatie Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen

88% 7% 3% 1% 1% Opschaalbaar in 3 jaar Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen 53% 21% 15% 6% 5% Compliant W&R Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen Maturity-aspecten (2) 36% 18% 13% 8% 25% Beschikbaarheid businesscase A4 Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen 55% 20% 13% 6% 6% ROI op termijn Volledig Grotendeels Voldoende Beperkt Geen

80% 1% 19% Pilot ja n.v.t nee 52% 27% 14% 5% 2% Invoeringstijd 3 maanden 6 maanden 1 jaar 1,5 jaar > 1,5 jaar Maturity-aspecten (3)

De eHealth grids…

In depth-analysis…

Bevindingen uit persoonlijke gesprekken  Onvoldoende zicht op bekostigingssystematiek in de zorg  Onvoldoende netwerk  Onvoldoende kennis van een businesscase  Onvoldoende kennis van substitutiemogelijkheden in relatie tot de eigen innovatie  Niet weten bij wie ze moeten zijn Maar stel dat we nu een hele goede eHealth innovatie hebben is dat dan garantie op succes?

Doelen & thema’s Stake Holders analyse Innovatie s & maturity Innovatie portfolio’s Zorg & innovatie plan en keuze Impleme ntatie Business plan nieuwe innovatie Implem entatie Implementatie 1 Implementatie 2 Implementatie 3 Business plan nieuwe innovatie Business plan nieuwe innovatie Implementatiestraat Optioneel: Innovatielab 20% 80% Nw innovatie 1 Nw innovatie 2 Nw innovatie 3 Lokale scope/thema’s Landelijke database/portfolio’s Uitgangspunt is dat er al zoveel is, alleen iets nieuws bedenken als het niet bestaat. Focus op implementatie Portfolio’s Database 12.500 innovaties Van ehealth push naar ehealth pull… -Match vraag/aanbod -Planvorming -Selectie & keuze -Financiering -Implementatieplan -Uitvoeren implementatie -Monitoren implementatie -Bedenken idee -Businessplan en financiering -Realisatie idee

(e)Health valley van boven…diabeten in Nijmegen

Van ehealth push naar ehealth pull  VAN innovatie zoekt probleem NAAR probleem zoekt innovatie  Meer aanbod van innovaties gaat niet helpen.  Effectief = kwaliteit innovatie x acceptatie  1 innovatie gaat de zorg niet veranderen, dit is altijd een cluster van interventies/innovaties  Substitutie vraagt inzicht in wat er lokaal wordt aangeboden, in welke bestaande interventies of innovaties al geld in is gestoken, wat de belangen zijn etc.  Als we weten dat 4% van de mensen ehealth gebruikt dan is het betrekken van de mensen essentieel evenals differentiatie in aanbod

Wat is het lokale doel en probleem: Cijfers en getallen tot op laagste schaalnivo (1)

Wat is het lokale doel en probleem: Cijfers en getallen tot op laagste schaalnivo (2)

Stakeholdersanalyse mbt specifiek thema (bijvoorbeeld wat is belangrijk om langer thuis te wonen?)

WMO clienten als stakeholder, technology gebruik om langer thuis te kunnen wonen  Beeldbellen  Domotica  Slimme woningaanpassingen  Internet, apps, software  Ipads, tablets, laptop, smartphone

Portfolio Match vraag en aanbod langer thuiswonen

Vooraankondiging Co-creatie eHealth-boek…  Meld je aan op www.aimpact.nl/contact/ Onder noemer implementatieversneller  Adviesraad met spraakmakende Bestuurders uit de zorg  Redactie/werkraad met kennis van grootschalige ehealth Implementaties  Zorgorganisaties met plannen of bestpractices worden uitgedaagd  Visuele ondersteuning Mbv “Nederlandse zorg van Boven” • Contact via co.politiek@aimpact, 06-46182285

Add a comment

Related presentations

Related pages

Health Valley Event 2014: Jeroen Langevoort, NovioScan

Health Valley Event 2014: Jeroen Langevoort, NovioScan. Tweet. ... Health Valley Event 2014: Co Politiek, Aimpact. Health & Medicine. Tweet. 14. 03. 2014 0 ...
Read more

Terugblik eHealth & Business - Health Valley

Health Valley Event. Programma; ... 16 okt 2014 Health Valley kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst van "eHealth ... Daarna presenteerde Co Politiek ...
Read more

Uitnodiging bijdrage co-creatie eHealthboek - Health Valley

Health Valley Event. ... 19 mei 2014 Het co-creatie ... Remco Hoogendijk en Co Politiek nodigen u graag uit bij ...
Read more

⭐HealthValley. where health & innovation meet. Jaarverslag ...

... lobby nodig om een onderwerp politiek Met input van ... Aimpact en AimTrack het boek ... het Health Valley Event 2014 hebben de Field ...
Read more