Hawk report

83 %
17 %
Information about Hawk report
Education

Published on February 17, 2014

Author: Felicia201456

Source: slideshare.net

Description

This is a book about the red-hawk.

Hw eot akrpr _______________________________ _______________________________ Terdtie aki  anvr htmasta hywl h e­aldhw sacrioeta en htte il ol a etadtetp ffosta hywl a sta nyetma n h yeo od htte ileti ht te ileti ifrn ye frdnslk hywl a hywl a sdfeettpso oet iete ilet mc,msrt n hywl loetsurest.Tee ie ukasadte ilas a qirl o hs brswl a  o oeaiasta utrdnsteohr id iletaltmr nml hnjs oet h te aias htwl a sta hywl a psus oe, nml ta ileti htte iletoosm,mls waes hywl loetrpie iete ilet esl,te ilas a etlslk hywl a sae.Teohraiasta hywl a sta hywl nks h te nml htte ileti htte il etdfeettpso mhbasadte ilas a te a ifrn ye fapiin n hywl loetohr seiso id ole hywl a ien,qal rw, pce fbrst ikte iletpgos ui,cos dcs n hywl loetwopcest.AHw il uk,adte ilas a odekr o  akwl nral ac hi odfrwe hyaefyn ihu n omlycthterfo o hnte r lighg pi tear h akwl a hi niefo ni ti l h i.Tehw iletteretr odutli sal gn.Te ilmsl en pteteprsta hyd o oe hywl otybigu h h at htte ont ne n hs at stefr h etes h et n edadtoeprsi h u,tefahr,tetehad te ilas aeottebnst.Almmaswl ae hywl lotk u h oe o l aml ilmk tebl fterdtie aksde.Ti en htte h uko h e­aldhw’ it hsmasta hy cnetmc,wo as abt,jcrbisadi lo a a ie odrt,rbis akabt n tas masta hy ilas a qirl htlv nte en htte wl loetsuresta ieo h gon.Te ilas a te ifrn ye fbrst. rud hywl loetohrdfeettpso id o Te a loetrpie oadtoeaiasaetrls hycnas a etlst n hs nml r ute, tas nksadte ilas a aro o hntee od,sae n hywl loetcrint.We hs brsaei h idte htefo htte ili id r ntewl hnt h odta hywl s rdns abt,sae,lzrs ml id,ihadte oet,rbis nks iad,salbrsfs n hy wl loetvr igiscsadte ilas a aro ilas a eybn net n hywl loetcrin t.h e­aldhw  enst  ru fbrsta s oTerdtie akibig oagopo id hti cle id fpe htmasta hs r h yeo aldbrso ryta en htteeaetetp f brsta ilnral utohraiass htte a id htwl omlyhn te nml ota hycn gtfo.Teei  eyseilnm o hs ye f e od hr savr pca aefrteetpso brsadtoebrsaecle atr.Tefo htte id n hs id r aldrpos h odta hy wl a h oti elymmasta r eysal hs ilettems sral aml htaevr ml.Tee aetetp ffo htte iletms hnte il r h yeo odta hywl a otte hywl etohraiaslk ih hywl loetdfeet a te nml iefs,te ilas a ifrn tpso oet iemc,cimns hywl loet ye frdnslk ie hpuk,te ilas a surest.Teohraiasta hywl a sta qirl o h te nml htte ileti ht 1

te iletvr ml id hywl loetdfeet hywl a eysalbrste ilas a ifrn tpso net.Teebrswl otyhn o hi ry ye fiscs hs id ilmsl utfrterpe we hyaestighg pi h ec n hnwe hy hnte r itn ihu nteprhadte hnte sea nmlta hywl tr osopdw eyfs o e naia hnte ilsatt wo onvr ats ta hycncthwt hi aos hnteebrsae htte a ac ihtertln.we hs id r dvn hnteebrscnb atrta 0 ie e or iigte hs id a efse hn10mlsprhu. Teebrshv eygo ysgtte a vnsetig hs id aevr odeeih hycnee e hns ta a eoe eyfraa rmweete r htcnb vrvr a wyfo hr hyae lctdWe hs id r nazota h odta hy oae.hnteebrsaei  o hntefo htte wl sta hywl a as h te odta hywl ili htte iletrt.Teohrfo htte il etaelzrs ien,dcsadte ilas a te a r iad,pgos uk n hywl loetohr dfeetbrst. ifrn id o _______________________________ _______________________________ Terdtie akaeuulyfudaloe h otnn h e­aldhw r sal on l vrtecniet o ot mrc.Tetp fhbtt htteebrscnb fNrhAeia h yeo aiasta hs id a e fudi nsap,tia,dsrsadte a efudo on si wms ags eet n hycnb on n s aydfeettpso imsta a efudaloe omn ifrn ye fboe htcnb on l vr NrhAeia ak a efudo omn ifrn ye ot mrc.Hwscnb on ns aydfeettps o aiaslk hycnb on ndfeettpso fhbtt iete a efudi ifrn ye f frssadte r oeta a lob on nlt f oet n hyaesm htcnas efudi oso dfeetcte oTe lolk ob on naeswee ifrn iist.hyas iet efudi ra hr te a eprho  eybs oku ota hycnlo hycnb ec ravr etloots htte a ok frfo n h yeo okot htte iluei o odadtetp flo usta hywl s s dfeettesadte ilas s eehn oe oTe ifrn re n hywl louetlpoeplst.hy cnas efudi ienpcsta si h otnn f a lob on nlv  ae hti nteCnieto NrhAeiaadte a lolv nAak oadte a ot mrc n hycnas iei lsat n hycn as efudo h ttso lrd oTetp fpae lob on ntesae fFoiat.h yeo lcs weeteebrscnb on si ot mrc n hy hr hs id a efudi nNrhAeiaadte cnas efudi eta mrc o h yeo aias a lob on nCnrlAeiat.Tetp fhbtt ta hs id a efudi noe n nwoe ra htteebrscnb on si pnadi oddaes adte lolk olv npae htaeo h deo  n hyas iet iei lcsta r nteeg fa frs.hsbr a lo efudo l fteAeia n oetTi idcnas b on nalo h mrcsad ta en htte iei si ot n ot mrc. htmasta hylv ni nNrhadSuhAeia Te a lob iei eta mrc o hs id il hycnas elv nCnrlAeiat.Teebrswl as iei h aiba oTe locnb on na lolv ntecrbent.hyas a efudi  paeta scle etIde.h e­aldhw ie n lc hti aldWs nisTerdtie aklvsi teUie ttsadte a lob on nCnd s h ntdsae n hycnas efudi aaaa wl.Teebrscnb on l vrdfeettp f el hs id a efudaloe ifrn yeo pae n hs lcshpe ob nMxc n hycn lcsadtoepae apnt ei eioadte a 2

as lv nCnrlAeia hr r omn id ht lo iei eta mrc.Teeaes aybrsta aei l erln.Tebs lcst vrfn  r nalya og h etpae oee ida rdtie aki ngasad n hywl lob on e­aldhw si rslnsadte ilas efud i ac aias hr r te lcsweeteebrs nmrhhbtt.Teeaeohrpae hr hs id cnb on n hs lcsaei aiasta r n a efudadtoepae r nhbtt htaei dsrsadte a lob on nhbtt htaei eet n hycnas efudi aiasta r n frsst.Teebrswl omlyfyoe lcsta oet o hs id ilnral l vrpae ht uulyaeo o fsalctos hs id a efud sal r ntpo e oain.Teebrscnb on aloe hi h otnn fNrhAeiaadteohr l vrtertecnieto ot mrc n h te pae hr hycnb on ni nsuhpr f lcsweete a efudi si ot ato Clmi.Te ilmsl iei  lcsta a  o f ouba hywl otylv napae hthsalto fo o hmt a.h id htlv ntenrhte odfrte oetTebrsta iei h ot hy wl sal rvlt h ot ota hycng opae iluulytae otesuhs htte a ot lcs ta r amfrte.h te yeo aiasta hy htaewr o hmTeohrtp fhbtt htte cnb on si lcsta r ndsrs oet n a efudi npae htaei eet,frssad te a lob on ihu ntemutis hycnas efudhg pi h onan _______________________________ _______________________________  hs id a eg bu  r4pud.Telnt f Teebrscnwihaot2o  ons h egho teebrsi bu 82 nhsTesz fa saot hs id saot1­6ice.h ieo ni bu 1­3ice 4­8c)ln.Tettlwih ftee 92 nhs(85 m og h oa egto hs rposcnwihaot25pud 1k)tewnsa o atr a eg bu . ons( g,h igpnfr teebrsi  o45fe 1214m.Terdtie ak hs id s4t . et(.­. ) h e­aldhw i nw ob  eybgbr.Tesz fteebrsae skont eavr i id h ieo hs id r js vrtofe 06mtr)ln n h igpno hs utoe w et(. ees ogadtewnsa ftee brsi orfe 12mtr) h oylnt fahw s id sfu et(. ees.Tebd egho  aki 1 o2 nhs(2 o11cniees.Aml e­ald 8t 2ice 10t 4 etmtr)  aerdtie hw a eg bu . o26pud 11t . iorm) akcnwihaot24t . ons(. o12klgas. Tefmlswl sal eg bu . o33pud 13t h eae iluulywihaot28t . ons(. o 15klgas.hs id a ebge hn1 o2 nhs . iorm)Teebrscnb igrta 7t 6ice ta shwln hi edi oterta.hi alcnb hti o ogterha st hi ilTerti a e bge s3­6ic.Tewnsa fa e­aldhw s igra 85 nh h igpno nrdtie aki 154pud.h ae a eg bu 35one n h .­ onsTemlscnwihaot1. ucsadte fmlscnwihaot4one.Telnt fteebrs eae a eg bu  ucs h egho hs id ae1­1ice n hi igpno hs ak r 7t r 42 nhsadterwnsa fteehwsae2 o 3 nhs h egto hs ak r bu n n  af 6ice.Tewih fteehwsaeaotoeadahl apud(. iorm n hycnas  itebtta  on 07klgasadte a loaltl i hn trepud 14klgas.h oylnt fteebrs he ons(. iorm)Tebd egho hs id aeaot1 o2 nhs(5t 5cniees.Aml r bu 8t 2ice 4 o5 etmtr)  ae rdtie akcnwihaot24t . ons(. o12 e­aldhw a eg bu . o26pud 11t . 3

klgas.Tewih ftefmlsaeaot28t . iorm) h egto h eae r bu . o33 pud 13t . iorm.Tewnsa fteebrsae ons(. o15klgas h igpno hs id r aot4 o5 nhsTeebrscngo bu 82i bu 7t 6ice.hs id a rwaot1­4n (56c) 4­0m. _______________________________ _______________________________ Telnetlf pnta h e­aldhw ilee ie h ogs iesa htterdtie akwl vrlv fri nyfr2 er l n hnte r iigi  o o sol o 1yasodadwe hyaelvn nazo ta hywl eal olv ni hyaeaota es hnte ilb bet ieutlte r bu tlat 2 er l.We hs id r nterntrlhbtt 9yasod hnteebrsaei hi aua aia ta hycnlv ni hyaeaot1 er n hnte hnte a ieutlte r bu 2yasadwe hy aei atvt iete r iigi  o hnte il r ncpiiylk hyaelvn nazota hywl lv bu 9yaswe hyaei  o ri  ae ieaot2 er hnte r nazoo nagm peev.h vrg iesa o  aki 1yas hn rsreTeaeaelf pnfrahw s2 er.We teebrsaelvn ntewl hnte illv ni hs id r iigi h idte hywl ieutl te r bu 15yas  h otlnetlf pnfra hyaeaot2. er.(Tems ogs iesa o  rdtie aki sal esta  er.We hs id e­aldhw suulyls hn2yas)hnteebrs aei  o hnte illv bu 95yasTeebrs r nazota hywl ieaot2. er.hs id aekont iefravr ogtm hycnee iemc r nw olv o  eyln iete a vnlv uh lne hnohrseiso id oTems agru ie ogrta te pce fbrsd.h otdneostm i hnte aki  tl ntens n hywl swe hyhw sasili h etadte il atvt uvv nol o h is ero hi ie u ciiysriei nyfrtefrtya fterlvsbt i hyaesilaiefra2yaste hywl eal fte r tl lv o   er hnte ilb be t ieutlte r bu 1yaswe hyaelvn n olv ni hyaeaot2 er hnte r iigi terntrlhbttTeohrlf pnta hyhv s1 hi aua aia.h te iesa htte aei 2 t 6yasti saohrlf pno hnte r u n o1 er hsi  te iesa nwe hyaeoti tewl.h vrg iesa o  h e­aldhw s h idTeaeaelf pnfraterdtie aki uuly1 er nterwoelf ie sal 0yasi hi hl ietm. _______________________________ _______________________________ Hwsaekont aevr odeeih n hycnb a ak r nw ohv eygo ysgtadte a e s go s2/ n hycnee e  ie oebte hn oda 02adte a vnse8tmsmr etrta ayhmncn hs id a e hnsegttmsbte n ua a.Teebrscnsetig ih ie etr ta  ua a.hi ysgti ogo htte a a hnahmncnTereeih ss odta hycncn esl ptavr ml amlta soe 0 etaa aiyso  eysalmma hti vr10fe wy fo hr hyae hsi o hs mzn id r ra rmweete r.Ti shwteeaaigbrsaeget o htte hyd n hti ob  o utrTerao nwa hyte oadta st eatphne.h esn wyte aego ysgti eas hyhv omn h hyhv odeeih sbcuete aes ay srcuertnsta a ofr100prsur mti s tutr eia htcng o ,0 e qaem hsi hwwl h eiai o 0000prsur mti shw o eltertn sfr20,0 e qaem hsi o tertn sfrapro.Terdtie akhsahg h eiai o  esn h e­aldhw a  ue 4

nme fnre htcnesl onc otercposta ubro evsta a aiycnett h eetr ht cng pt h ri.Hwsaekont aeascn y a ou oteban ak r nw ohv  eodee mslsadteeaes ayaiasta onthv hs uce n hr r omn nml htd o aeti tp ffgr n hs id lohv nidne yeo iueadteebrsas aea netd fvaTi ae h eta ato h iulfedawoe oe.hsmkstecnrlpr ftevsa il  hl ltbge hni led sTe e­aldhw sjs o igrta tarayi.h rdtie aki ut lk n te atri h ol n hti hyhv ieayohrrpo ntewrdadta ste ae aaigeeih.Teebrscnee e bet n mzn ysgt hs id a vnseojcsi dfeetclr utlk o epesetig oTe a ifrn oosjs iehwpol e hnst.hycn setig htcnb l vrterhm ag hsas e hnsta a ealoe hi oerneti lo masta hycnee e ifrn oosta epecn en htte a vnsedfeetclr htpol a nvrsei  esns hl ie h e­aldhw sa ee e napro’ woetm.TeRdtie aki n dunlhne htmasta hyol utdrn h a ira utrta en htte nyhn uigtedy adte ilnral le hni esdr u.Te o n hywl omlysepwe tgt akot hyd ntjs e eli oo hycnas e hnsta r o utsewl nclrte a losetig htae i lc n ht swl u hywl nysebakad nbakadwiea elbtte ilol e lc n wiewe hyaehniga ukTi suulytebs ht hnte r utn tds.hsi sal h et tm ftedyfrtehw olo o odta sbcue ieo h a o h akt okfrfo hti eas ms fteaiasta h ak asaemsl otra oto h nml httehwset r otyncunl ta en htte r ciea ih n hywl oty htmasta hyaeatv tngtadte ilmsl sepdrn h a n h etaiasta hylk o le uigtedyadtebs nml htte iet eti tngti ifrn ye frdnslk iead a sa ih sdfeettpso oet iemc n rt.Ta stetm hnrdnslk owk padmv as hti h iewe oet iet aeu n oe aon nteehbtt hs id fpe aea rudi hr aia.Teebrso ryhv n nciaigmmrn hswl ciiyhl hs id o itttn ebaeti ilatvt epteebrst mk ueta terinreeisi lae ps htte aesr ht hi ne yld scerdu ota hy cnb la nuhs ta hi yscnb rtce. a eceneog o htteree a epoetd Teeeeld ep hmt rtc hi ysfrwe hy hs y ishlste opoetteree o hnte aefgtn te nml htte iluulyuefr r ihigohraiasta hywl sal s o terpe.h odta hyettems sral oet hi ryTefo htte a h oti elyrdns adte ilnral a hmwe hyaeaie hna n hywl omlyette hnte r lv.We  hw id t ryte twl aet ac tadte t akfnsispe hni ilhv octhi n hni wl aet rtc tfo te ak htwl att ilhv opoeti rmohrhwsta ilwn o tk taa rmtehw htcthtepe ntefrt aei wyfo h akta ac h ryi h is pae hr r nyaotahl frdtie ak ht lc.Teeaeol bu  afo e­aldhwsta wl ciiymk tfri hi eyfrtya fter ilatvt aei o ntervr is ero hi woelf ie hl ietm. _______________________________ _______________________________ Terdtie aki aosfrfyn navr i ice h e­aldhw sfmu o ligi  eybgcrl 5

ta swyu ihi h k.S htte a etl hn hti a phg ntesy ota hycnb alwe te r napl fa iha ota hywl e  od hyaeo  oeo nhgwys htte ilgtago lo nwa sgigo rudte n hywl s hi oko hti on naon hmadte ilueter vr odeeih ohl hmt okfrternx el eygo ysgtt epte olo o hi etma. We hyd ida nmlta hywn okl hnte hnte ofn naia htte att ilta h hw ilsatt s hi ua togtln htwl akwl tr ouetersprsrn aosta il hl hmt rbteaia htte aefudadtenx epte oga h nmlta hyhv on n h et tigta hyd sta hywl aeavr i n hn htte oi htte ilmk  eybgad pwru iergto h nmlsnc.Teebrswl oeflbt ih nteaia’ ek hs id il nral l navr i ice hycnee e  ey omlyfyi  eybgcrl.Te a vnseavr salmuewe hyae10fe ihu ntear hn ml os hnte r 0 ethg pi h i.We te r ihu ntesyta slk e tre ih h hyaehg pi h k hti ietnsoishg.Te ms vrg pe o  e­aldhw hnte r lig otaeaesedfrardtie akwe hyaefyn hg pi h k n hi oa pe swe hyae ihu ntesyadterttlsedi hnte r fyn tlat2­0mh h e­aldhw a  eygo liga es 04 p.Terdtie akhsavr od sneta hyhv sti htte aevr odee es htte aei hsta hyhv eygo y vso htcnhl hs id ofgr u o ato o iinta a epteebrst iueothwfs rhw so rtedrcinta h nmli on i hr ry lwo h ieto htteaia sgig steepe i oigadte a vnsetig htcnb eyfr smvn n hycnee e hnsta a evr a aa.h e­aldhw a aet l eyhg pi h wyTerdtie akwsmd ofyvr ihu nte syadte ilnral pn  o ftertm iig k n hywl omlysedalto hi ierdn teml ota twl ees oso hi ryfo hr hrass hti ilb ayt ptterpe rmwee te r rmafr hycnas efudstigo o f hyaefo  a.Te a lob on itn ntpo uiiyplsadsas hsswl etetp fpae tlt oe n ng.tee ilb h yeo lcs weete a okfrrdnsta a efudsmwee hr hycnlo o oet htcnb on oehr hdn ntegasado  ieo  od iigi h rs n nasd fara. _______________________________ _______________________________ Aautrdtie akcnmk on hti aldte  dl e­aldhw a aesudta scle h hresra n tsud ieti e­e­rr hsi h os cemadi onslk hsKeeear.Ti ste sudta a ehadi oso ifrn oista hs on htcnb er nlt fdfeetmve httee rposwr n  dl e­aldhw a aeacl ht atr eei.Aautrdtie akcnmk  alta sud  o ieasemwite h eghadteptho onsaltlk  ta hsl.Telnt n h ic f teeclscmsi omn ifrn u tral eed hs al oe ns aydfeetbti elydpns o h g,tegne n h egahcrgo htcncm nteae h edradtegorpi einta a oe i  igehw.Tehwsta a evr on hywl nasnl ak h ak htcnb eyyugte il nral aeavr otadvr o epn.hssudcn omlymk  eysf n eylwpeigTi on a hv nde oebti elycut nterae hywl aea eptn u tral onso hi g.Te il uulymk htsudwe hyaehnr.Tesud ht sal aeta on hnte r ugy h onsta terdtie akwl aei  yeo on htge h e aldhw ilmk satp fsudta os 6

lk hsKe­e­radti on scle  ap, ieti reeea n hssudi aldarsy srpn cem  rsycyta hymk.Apro ih caigsra.A ap r htte ae  esnmgt ha hs onsi oso ifrn oiss htte a erteesud nlt fdfeetmve ota hycn rataegeadavr i akta a efudayhr ec  al n  eybghw htcnb on nwee i h ol.Terdtie aki eyfmu o hi ntewrd h e­aldhw svr aosfrter vr pca irigsrasadte ilnral s hs eyseilpecn cem n hywl omlyuetee seilclss htte a elohrrposta r n pca al ota hycntl te atr htaei teae osa wyfo hmadfo hmadte il h rat tyaa rmte n rmte n hywl as s hs al ocmuiaewt  ae hr a loueteeclst omnct ihamt.Teehs be omn aoshlyodmve aesta aebe ens ayfmu olwo oismkr hthv en uigteeclsi oso hi ois hywl s hi sn hs al nlt ftermve.Te ilueter vr odclst aeaviefraegeadfravr i eylu al omk  oc o  al n o  eybg hw sa r n nltrtr htcnb lcdu nte aka natada ieaueta a epae po h bgsre.h e­aldhw a nvcltn n hs i cenTerdtie akhsa oa oeadtee brswl lohv  apn on n hssudi ald id ilas aearsigsudadti on scle te2t  eodsra n hywl sal s hi on h  o3scn cemadte iluulyuetersud we hyaefyn ihi h k.Te ilgtalt hnte r lighg ntesy hywl e  o lue u tral eed nweete r oae t odrbti elydpnso hr hyaelctda. Teei nte alta hyuet u hscl sol hr saohrcl htte s obtti ali ny ue swe h aet ev h etadti ali sdi hnteprnslaetens n hscl s nral oeb h on ak n hywl omlysud omlydn yteyughwsadte ilnral on vr odadti alsud ieti leu n hywl eylu n hscl onslk hsKe­kadte il nral oti tlatsvntmsadteyugoe il omlyd hsa es ee ie n h on nswl nral s hscl otl hi aet htte r omlyueti alt elterprnsta hyae hnr n hywn oehn oetTerdtie akhs ugyadte atsmtigt a.h e­aldhw a t aypeaosta hyhv olo u o n h omn rdtr htte aet okotfradte aiasta r hi rdtr stegethre w n nml htaeterpeaosi h ra­ondolad te a lob ildb rw.Teebrscnb ey hycnas ekle ycos hs id a evr dneosfrteryugadte r lokont eto agru o hi on n hyaeas nw odsry ternssadte ilas ilterofpigt.A hi et n hywl lokl hi fsrn o  autrdtie akcnb nvr i idadteebrs dl e­aldhw a ea eybgbr n hs id ol uthv  e nml htaekont e hma n nyjs aeafwaiasta r nw osete sa ohraiasfo ore h otdneostm o n te nml odsuc.Tems agru iefray rdtie ak iei elywe hyaei  g ri e­aldhwslf sral hnte r naego f te r nyugr h nml htaekont iltee hyaea one.Teaiasta r nw okl hs brsaesae,gethre ws acos alsad id r nks ra­ondol,rcon,ege n fxsteeaealteaiasta ilkl hs id o oe hs r l h nml htwl ilteebrsfr fo. od _______________________________ _______________________________ 7

Terdtie akwl sal aefrlf hc en h e­aldhw iluulymt o iewihmas ta hysa ihterprnrfravr ogtm r htte tywt hi ate o  eyln ieo utlteohrprnrde rgt ild h orsi f ni h te ate iso eskle.Tecuthpo teebrsaejs ietertrioildsly.A hs id r utlk hi ertra ipas  rdtie akwl omlycm u fa g hthsa e­aldhw ilnral oeoto negta a n gaihwieclradti g a lohv pcso hs rys ht oo n hsegcnas aesek ntee eg oadte a n hycnas evr i o h gst n hycnadte a lob eybgt.Te ns a ebge s3fe 1mtr ogadtefmls etcnb igra  et( ee)ln n h eae wl ul hi etoto wg n rnhsta il ilbidterns u ftisadbace htwl uulywl emd ihu navr i alte.Te a sal ilb aehg pi  eybgtl re hycn ee u hi et ntesta a ea i s7 et vnptternssi re htcnb sbga 0fe (1mtr)ta a ebgaoetegon.Tehwsta 2 ees htcnb i bv h rud h ak ht lv noee ra hnte ilmk hi et n iei pndaeste hywl aeternssi dfeettpso lcslk hycnb on ntpo n ifrn ye fpae iete a efudo o fa ccu,srbadte a lob on naciflde ats hu n hycnas efudo  lf eg. We h aiscm u fteegta h aet ilb hntebbe oeoto h g hnteprnswl e wytobs eas hyhv otk aeo hi ais a o uybcuete aet aecr fterbbe. Tecik r opeeyhlls h oetta hygt h hcsaecmltl epestemmn htte e oto h g u hywl omlygo n hy il u fteegbtte ilnral rwadte wl lanhwt l eyfs.Tebb hcswl tr o er o ofyvr at h aycik ilsatt laetens n4 as hnta tg ofsta h ev h eti 5dy.We htsaecme hnte cik ilsatt hs hi aet ota hycngt hcswl tr ocaeterprnss htte a e fo o hm hnteaut aefudsmtigt a odfrte.We h dlshv on oehn oet ta h aet ilsatt rpwaee odta te hnteprnswl tr odo htvrfo ht hy cth ota h onescncthi.We h hcsae ac s htteyugr a ac t hntecik r tofl oetayoeta hywl tr opaig o ult a nmr hnte ilsatt lyn caiggmswt hi rtesadsses hs ae r hsn ae ihterbohr n itr.Teegmsae getwy o h hcsfrwe hycthteronfo ra asfrtecik o hnte ac hi w od frtesle.We h hcscniu ogo hnte o hmevs hntecik otnet rwta h prnswl tr ohn n hywl rpterfo o aet ilsatt utadte ildo hi ods ta h hcscncthi nterbas h hcswl httecik a ac fi hi ek.Tecik il as hs hi odt.temr klsta h hcs locaeterfo o h oesil httecik lanta h aet onthv ohl hmta s er hnteprnsd o aet epte hti bcuetetecik ilb ocdt utalb eas h h hcswl efre ohn l y tesle. h ieo erweeterdtie akwl hmevs.Tetm fya hr h e aldhw il b ed omk  eti eraytog h ot fJn. erayt aeans nFbur huhtemuho ue Afml e­aldhw illyol n rfu gs H  eaerdtie akwl a nyoeo oreg.Te eg iltk bu 8t 2dy ni hyaerayt gswl aeaot2 o3 asutlte r ed o cm u fteeg.Teyugaebt en ae aeo oeoto h gs h on r ohbigtkncr f 8

b ohprns h onesaealcvrdwt nwie ybt aet.Teyugr r l oee iha ht dw hc iluulyls o h is eko h hcs onwihwl sal atfrtefrtwe ftecik lvso ni hi ete aesatdt rw h hcs ie rutlterfahrhv tre ogo.Tecik aerayt ev h eti i ri ee ek.Ta r ed olaetens nsxo nsvnwes Ht wl etetm hnte ev h etfrgo.Bt h ilb h iewe hylaetens o od ohte ml n h eaewl ul h ettgte rte il aeadtefml ilbidtens oehro hywl fn n rmaohrbr htwsalraybidb nte idoefo nte idta a l ed ul yaohr br.Ters fte r3fe cos h iewe hy id h eto hmo  etars.Tetm hnte aebidn  etta hyuulyfn  alplso r r uligans hnte sal idatl ie fdy sik htcnb igrta . ethg n  et tcsta a ebge hn65fe ihad3fe ars.Teinrcbsnral ie pwt h ak cos h ne ui omlylndu ihtebr srp,fehflaeadteinrcbswl lob oee tis rs oig n h ne ui ilas ecvrd wt r eeain hstp fbidn ilnral ul ihdyvgtto.Ti yeo uligwl omlybid terns sasaeo  rw htipae ntpo h hi eta  hp faconta  lcdo o fte hgette ota hycnhv eygo iwo hti ihs res htte a aevr odve nwa s gigo nterhbtt hs id ontjs aeter on ni hi aia.Teebrsd o utmk hi nssi re hycnas ul hmi te ifrn et nteste a lobidte nohrdfeet tpso lcst iete a ul hi et nacif ye fpae olk hycnbidternsso  lf ldeo na riiilsrcuelk hycnptte n eg ro natfca tutr iete a u hmo wno egsadte a lobidte nablbad idwlde n hycnas ul hmo  ilor pafr.Teicbto eidfrardtie aki ltom h nuainpro o  e­aldhw s uulyaot3 as hs id ilrahmtrt bu  sal bu 0dy.Teebrswl ec auiyaot1 t  er.Tehwswl omlybidternssa  o2yas h ak ilnral ul hi et sa saeo  rw htcnb on nvr ogtl read hp faconta a efudo eyln alte n te ilas idte nacifldet.Te a lo hywl lofn hmo  lf eg o hycnas pae hi eto  ro hti sal oae na lcdterns nacokta suulylctdo  sgaoccu r rte a efudo  ilor aur atsamo hycnb on nablbad pafr o l fteegetpae l aevr od ltomt.Alo hs ra lcsalhv eygo veso hs id urudnso hi niomn hti iw fteebrssronig fterevrnetta s aon hm h etaemd u fplso eydysik rudte.Tens r aeoto ie fvr r tcs ta a e6fe ihad3fe cos nieo hi htcnb  ethg n  etars.Isd fter ns salcvrdwt etes rs ln aeilado eti l oee ihfahr,fehpatmtra n n dyvgtto htaeuulylndu l vrtens.h r eeainta r sal ie paloe h etTe rdtie akwl tr omt n aeternssi h e­aldhw ilsatt aeadmk hi et nte erysrn otyi h ot fmrh h ubro gs al pigmsl ntemnho ac.Tenme feg ta h e­aldhw illywl omlywl etoo htterdtie akwl a ilnral ilb w r treeg.Teclro h gsaeuulyteclro he gs h oo fteeg r sal h oo f wieadteeaesmtmsta hycnhv  uhbus ht n hr r oeie htte a aeamc lih wieta a e pt ni.Teicbto eidwl ht hthsrdsoso t h nuainpro il 9

uulytk bu 8t 2dy n h nuainpro s sal aeaot2 o3 asadteicbto eidi nral oeb h eae.Drn h nuainpro omlydn ytefmls uigteIcbto eid ta htwl etetm ilb h iewe h aede hnta ilb h iewl etetm hnteml os alo h utn ntefml n o isl o h l ftehnigi h aiyadfrhmeft.Te cik ilnral eani h eti 8dy.Teeae hcswl omlyrmi ntens n4 as hr r smtmsta hywl o erayt ev ni ti n oeie htte ilntb ed olaeutli si 4 asta htwl etetm hntecik ilsat 5dy hnta ilb h iewe h hcswl tr t ev h etfrgo.Tens fa fa e­ald olaetens o od h eto no nrdtie hw r aeoto eysrn tcsadtista r akaemd u fvr togsik n wg htae nral ul ntesado lfsi ilotnb ie omlybido re n ncif twl fe elnd u ihtete­ak piso vrre n rs re pwt h rebr,srg feegenadfehgen lae.Te ilas idaohrns hthsbe aeb evs hywl lofn nte etta a enmd y aohrbr ietegethre w.Atrte r oe nte idlk h ra­ondol fe hyaedn wt aigcr ftercik n hyaegonu n f ihtkn aeo hi hcsadte r rw padi teprnsaei esnaanadte iluulyuete h aet r nsao gi n hywl sal s h sm eta hyue h erbfr.Tecik ilb aens ste sdteya eoe h hcswl e rayt l n4 as ed ofyi 5dy. _______________________________ _______________________________ Teeaesm ak htaebigue sflor.Pol hr r oehwsta r en sda acny epe aeas iln hs id o pr ste r en r lokligteebrsfrsota hyaebig tandt ilohraiasfrteronr ak r o rie okl te nml o hi we.Hwsaent teol idta sgtigkle o pr h te id h nybr hti etn ildfrsotteohrbrs ta hyaekligi l ifrn ye fege n htte r iln saldfeettpso alsad te ilas ilaflo ote ilueteebrss hywl lokl  acnt hywl s hs id o ta hycnflo n ac elysalaiasTehws htte a olwadcthral ml nml.h ak ta iei h ntdSae hyaesmtmste r htlv nteUie ttste r oeie hyae gtigso o pr hr r  o frnesta r etn htfrsotteeaealto agr htae digtesotn ntefrtpaeterao h hyso on h hoigi h is lc h esnwyte ht teegetbrsi eas hybleeta hs id a hs ra id sbcuete eiv htteebrsmy dpeaefrterlvsok hsi asn  o f erdt o hi ietc.Ti scuigalto polm o h akcnevto u tral eed n rbesfrtehw osrainbti elydpnso ta yeo rabtteeaeohrpae ntewrd http fae u hr r te lcsi h ol weeteebrsta r iigi n hs lcsae hr hs id htaelvn nadteepae r poetdaesta r en rtce ytelw h rtce ra htaebigpoetdb h a.Te rdtie akspplto slse ne omntee e­aldhw’ ouaini itdudrcmo hs brspplto a esal n hycnas rwaloe id ouaincnb tbeadte a logo l vr tecnieto ot mrc.Tems omntra oay h otnn fNrhAeia h otcmo hett n aia htlvsi ot mrc n htalicue l nmlta ie nNrhAeiaadta l nldsal o t idieadta lomasterdtie akt. fiswllf n htas en h e­aldhw o 10

Teehnesaevr unrbeta sbcueteebrs hs utr r eyvleal hti eas hs id aelsn hi oe n niomna oisti  ey r oigterhmsadevrnetltxn hsavr bgpolmfrtevr on e­aldhws h agr i rbe o h eyyugrdtie ak.Tedne ta hs id r on huhi htteebrsae htteebrsaegigtog sta hs id r gtigrdnoe ycr.Btteraeohrpol ht etn oe vrb as u hi r te epeta aemigpeevso hr hs id ieadtee r kn rsre nweeteebrslv n hs peevscnb on neeywl lcso hr hs rsre a efudo vr idpae nweetee brslv n hs lcsaedfeettpso liso id ieadtoepae r ifrn ye fpan r maos atfrssadte a lob on erayct edw,vs oet n hycnas efudna n iy prst,Tepito hs rsre ota hycnhn ak o h on fteepeevss htte a ut adrieteryugs htte a oteeatvte n n as hi on ota hycnd hs ciiisi paewtotbigna uasbtteepeevsaejs ec ihu en erhmn u hs rsre r ut ntfrterdtie akte a lob l h te o o h e­aldhw hycnas ealteohr wl raue htsaetesm aia htterdtie idcetrsta hr h aehbttta h e­ald hw ie.Terdtie akaevr motn ontr aklvs h e­aldhw r eyipratt aue adta sbcuete epteppltoso eysal n hti eas hyke h ouain fvr ml aias iemc n abt n hywl eptee nml lk ieadrbisadte ilke hs ppltosudrcnrl h te esnwybcuetee ouain ne oto.Teohrrao h eas hs brsaevr motn sbcuete a aealto e id r eyiprati eas hycnmk  o fnw hmsfrohrbr pce olv nternssta h oe o te idseist iei hi et htte br a aei h at idhsmd nteps. _______________________________ _______________________________ W utd oehn ohl n osv hs mzn ems osmtigt epadt aeteeaaig aias hs id edaltehl htte a e.Te nml.Teebrsne l h epta hycngt h rdtie akhstergtt otnelvn nti e­aldhw a h ih ocniu iigo hs pae.Te r on hi ati aueadw hudfn lnt hyaedigterpr nntr n esol id apaei auet.Ti saral i lntta s  lc nntr o hsi  elybgpae hti fle ihwnesaddsoeista sjs atn ob ildwt odr n icvre hti utwiigt e fud ehv omk hspae  aepaefru n o on.W aet aeti lntasf lc o sadfr ohrcetrsta esaei ih hsi u euiu te raue htw hr twt.Ti sorbatfl hm tdsre ohv  eodcac olv nfrte oei eevst aeascn hnet ieo o h nx eeaint oeo hspae.Teei  elybg etgnrto ocm nti lnt hr saral i, bih n euiu uueI ed opoetorpae, rgtadbatflftr fw ot rtc u lnt ta u ol n u oewl eamc ape n  uh hnorwrdadorhm ilb  uhhpiradamc cenrpaet ieo.ehv omk omfrohrlvn lae lc olv nW aet aero o te iig cetrst.Gdmd nml o  esnjs ieh ae raue o o aeaiasfrarao utlk emd u.Ta swa  nwaotterdtie ak fw l s hti htIko bu h e­aldhw.I eal wr oehrw a aeterdtie akadteohr oktgte ecnsv h e­aldhw n h te aiasta ie nti lntt.Tgte ecnmk  nml htlvso hspae o oehrw a aea 11

dfeec norbatflpae htw l hr.Tak ifrnei u euiu lntta ealsae hn yus uhfrdigyu at ihyuraigadejyn o omc o on orpr.Wt o edn n noig ti ok o r epn orfvrt nmladis hsbo.Yuaehligyu aoieaia n t sria ntewrd ihu orspotadlv n uvvli h ol.Wtotyu upr n oead rset orfvrt nmlwl aeacac omk  epc.yu aoieaia ilhv  hnet aea cmbc.Ti sahg hn o o epn hs nml oeak hsi  uetakyufrhligteeaias adeeyhn leta a od ihntr.Ntr ti n vrtiges hthst owt aue auei s vr motn.Wtotntr u lntwl o es eyiprat ihu aueorpae ilntb o batfladfl fwne htcnoe  esn yst euiu n ulo odrta a pnaprosee o wrdta hynvrhdiaie.Ntr hnsyufryu ol htte ee a mgnd auetak o o or spot upr. 12

Add a comment

Related presentations

Related pages

Report Hawk | Construction Management Software ...

username password forgot password?
Read more

Minority Report 1x03: Hawk-Eye -

Ein neues Polizeiprogramm namens Hawk-Eye wird eingerichtet, das verdächtige Vorgänge überwachen soll. Vega (Meagan Goode) erbittet deshalb...
Read more

Hawk Report 5 - YouTube

GTA 5 Online Funny Moments - Epic Plane Stunt and Tony Hawk 360's! (GTA V Funny Moments!) - Duration: 4:21. by speedyw03 1,854,522 views
Read more

HAWK: BLACKHAWK NETWK Stock Quote & Analysis - Zacks.com

View BLACKHAWK NETWK HAWK investment & stock information. Get the latest BLACKHAWK NETWK HAWK detailed stock quotes, stock data, Real-Time ECN ...
Read more

Hawk report - Education - Docslide.net

This is a report that I wrote about the red-tailed hawk and other species of hawk. I hope that you like it.
Read more

Atlanta Hawks news, rumors and more | Bleacher Report

The latest Atlanta Hawks news, trade rumors, scores, live coverage, free agent updates, power rankings, mock drafts and more
Read more

HAWK: Summary for Blackhawk Network Holdings, Inc- Yahoo ...

View the basic HAWK stock chart on Yahoo! Finance. Change the date range, chart type and compare Blackhawk Network Holdings, Inc against other companies.
Read more

Blackhawk Network Holdings, Inc. (HAWK) Earnings Report ...

Find the latest earnings report and earnings surprise history for Blackhawk Network Holdings, Inc. (HAWK) at NASDAQ.com.
Read more

Hawks Report (@hawks_fanly) | Twitter

The latest Tweets from Hawks Report (@hawks_fanly). Download Fanly and see why it's the easiest way to keep up with the Hawks. @FanlyApp. Atlanta, GA
Read more

Report Hawk | LinkedIn

Learn about working at Report Hawk. Join LinkedIn today for free. See who you know at Report Hawk, leverage your professional network, and get hired.
Read more