Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"

33 %
67 %
Information about Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Description

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas.

Ai du karj ääri arendam ne i rahvus vahel i s eks vees pordi kes kus eks e. Ai du uus al gus Miks me seda teeme?

M es t us j a uni s t us äl

K das kõi k ui al gas Ai du karj äär 2008

Ai du karj äär 2008

2008 P eki ng www.soudeliit.ee

Ühi ne ees m ärk j a kokkul epe

Ai du Vees pordi kes kus e arendam id ees m ärk • S ltv As u uea ai e p lv iv a jä i aa õe k ik r r l ä p im m ev l õ u in al a s tia l aa d s k os am jn u l u ik k sk n a ek o d • L b ae d s s u e d d ä i rn u e u rn a a p k n aar kiiv u t iir o n ta t s s

M s on j uba t eht ud i • Ü isek v tu t p oo ol h t a as se r tk l i alir sa in 1 .1 .2 0 . l j tm e 9 2 0 9 k a • V l a e d m ek v k o tm e äj r n a is a a o sa in a 21 00 • A ate a ln e in uk he tm e l e m pa e r g e tsa in • S a ua in 3 .0 .2 1 . A s tm e 0 3 0 1 • K o töe in us l im eE si o sö lp g õm in e t E eg A - a n r ia Sig • S u e a ai s v n i k e a in õ d k n l ü e d av m e

Akt i i vs ed t egevus ed • K r ä i s le isö d a j r ug m tö e ä lp tm e õ ea in • H o eej th o õ k d on t a e n vru e p oe te im e r jke r in • A e d s a td tp u tm ej r n u m hu e ä s sa in a k a r h sa is os in a sa a tm e tim e • A e d s k v jl em a e r n u e s aaik a d tolm e a t in e

Teem aneeri ng apl

D ai l pl aneeri ng et • A as u u c 3 7h l u rs a 8 a

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd • 2 0 x1 3m 30 6 • K e eö d a v tö e kg m h c ou a t a 5m jn m il it 3 o

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

K i red m us ed i uut

K i red m us ed i uut

K i red i m us ed uut

Loodus võt ab om a

Ees m ärgi d 2016. aas t aks • r jd v e p r ik s u eh o e aa a e s o d e k s o n n gf is itr j h o ee in in h o n a o n t te in a is k v jl tr t e n d m e s aaik a isu • S ea aj p ig la av e oe o td a a ad d e s lv tr t ( a d il d p idje a isu p a is l , o n ) a

Vees pordi kes us e hoone

Fi ni s hi t orn

Ees m ärgi d 2016. aas t aks • V e p r ik s u o a au k ig e e s o d e k s n v td õ il k lsaaee üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g idn gv isls r e in u in õ t i u • K rad tk e3r h u v h l t õ t s o r laa s a v s a eis v isl t u ( õ d in , a r tm e v e oo s u m e e ua in , e m t) • K s u t üa tb2 0 0in e t e k s k lsa 0 0 im s • K s u eo auu o 2 00 0e r t e k s m tld n 0 0 u o a sa a ts

Ees m ärgi d 2020. aasäj a e d d p k n a a ua d e t a rn a a iir o n s in la n aks • Vl v e p r ik s u , m p k btg v s e s o d e k s is a u e e u i v ep a j v ealjäp a n ga r e e la e l ä e l in u u , s e , s . a am t a ut e s h g it in l e : • v e lao i r d e s lm a a a • th - u fa e e is rilin s • tuea r ) u n l u l( u u tn e

Ees m ärgi d 2020. aks s u n a tr g et • aas to d e k so a sa in s l V e p r ik es a au k ig ek lsaaee v td õ il üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g id v isls n gv b aa r e in u , õ t i in a a j u ü its ru • Ia a sa k rad tk ev h m l1 g l a tl o r laa s ä e at r h u v h l et l õ t s a v s a ein iit isl iv u • K s u t üa tba sa 1 00 0 e k s k lsa a ts 0 0 in e t im s • K s u eo auu o 20 00 0 e k s m tld n 0 0

Ai du veef es t i val

Ai du veef es t i val

Uni s t us

Uni s t us ed on s el l eks , et nei d el l u vi i a. K as m s uudam e e s eda?

Ühes koos ki ndl as t i !

K as m e, kohal i kud ei el ani kud, ol em e s el l eks val m s ? i

Turi s m areng j a i kül as t aj ad - mitte mingil juhul - vahet pole - ainult siis kui....

M l l i s e t ee m i e val i m e? N i i bi a või Shot i ? am

N i i bi a am

Shot i

M l l i s ei d i koos t ööpart nerei d eel kõi ge oot am e?

Ves i rat t ad j a paadi d rent i m s i eks

Uj uvs aunad j a m uud veepeal s ed t egevus ed

P uhkem ad aj

K k m õi uud t eenus ed, ms m i uudavad kes kus t at rakt i i vs em , aks pi kendavad kül as t us aega j a kül as t aj a pool t kas ut at ava raha hul ka.

K oos ol em edukad e ni ng m uudam A du e i vees pordi kes kus on aas t aks 2020 kül as t aj at e arvul t s uuri m s am aadne al kes kus B t i - j a al P õhj am aades .

Tere t ul em t ! as

Tänan t ähel epanu ees t ! Teret ul nud on kõi k koos t ööet t epanekud, m ärkus ed aga ka kri i t i ka H ardi M urul a hardi @ du. ee ai +372 503 6817

Add a comment

Related presentations

Related pages

Denah rumah hardi - Documents

Denah rumah hardi. by stiahardi. on Aug 08, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 13. views. Comments. Description. Download Denah ...
Read more

Andrei Korobeinik - Otsedemokraatia uus tulemine ...

Andrei Korobeinik - Otsedemokraatia uus tulemine sotsiaalmeedia ajastul. by altex-marketing-oue
Read more