Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"

33 %
67 %
Information about Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Description

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas.

Ai du karj ääri arendam ne i rahvus vahel i s eks vees pordi kes kus eks e. Ai du uus al gus Miks me seda teeme?

M es t us j a uni s t us äl

K das kõi k ui al gas Ai du karj äär 2008

Ai du karj äär 2008

2008 P eki ng www.soudeliit.ee

Ühi ne ees m ärk j a kokkul epe

Ai du Vees pordi kes kus e arendam id ees m ärk • S ltv As u uea ai e p lv iv a jä i aa õe k ik r r l ä p im m ev l õ u in al a s tia l aa d s k os am jn u l u ik k sk n a ek o d • L b ae d s s u e d d ä i rn u e u rn a a p k n aar kiiv u t iir o n ta t s s

M s on j uba t eht ud i • Ü isek v tu t p oo ol h t a as se r tk l i alir sa in 1 .1 .2 0 . l j tm e 9 2 0 9 k a • V l a e d m ek v k o tm e äj r n a is a a o sa in a 21 00 • A ate a ln e in uk he tm e l e m pa e r g e tsa in • S a ua in 3 .0 .2 1 . A s tm e 0 3 0 1 • K o töe in us l im eE si o sö lp g õm in e t E eg A - a n r ia Sig • S u e a ai s v n i k e a in õ d k n l ü e d av m e

Akt i i vs ed t egevus ed • K r ä i s le isö d a j r ug m tö e ä lp tm e õ ea in • H o eej th o õ k d on t a e n vru e p oe te im e r jke r in • A e d s a td tp u tm ej r n u m hu e ä s sa in a k a r h sa is os in a sa a tm e tim e • A e d s k v jl em a e r n u e s aaik a d tolm e a t in e

Teem aneeri ng apl

D ai l pl aneeri ng et • A as u u c 3 7h l u rs a 8 a

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd • 2 0 x1 3m 30 6 • K e eö d a v tö e kg m h c ou a t a 5m jn m il it 3 o

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd

K i red m us ed i uut

K i red m us ed i uut

K i red i m us ed uut

Loodus võt ab om a

Ees m ärgi d 2016. aas t aks • r jd v e p r ik s u eh o e aa a e s o d e k s o n n gf is itr j h o ee in in h o n a o n t te in a is k v jl tr t e n d m e s aaik a isu • S ea aj p ig la av e oe o td a a ad d e s lv tr t ( a d il d p idje a isu p a is l , o n ) a

Vees pordi kes us e hoone

Fi ni s hi t orn

Ees m ärgi d 2016. aas t aks • V e p r ik s u o a au k ig e e s o d e k s n v td õ il k lsaaee üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g idn gv isls r e in u in õ t i u • K rad tk e3r h u v h l t õ t s o r laa s a v s a eis v isl t u ( õ d in , a r tm e v e oo s u m e e ua in , e m t) • K s u t üa tb2 0 0in e t e k s k lsa 0 0 im s • K s u eo auu o 2 00 0e r t e k s m tld n 0 0 u o a sa a ts

Ees m ärgi d 2020. aasäj a e d d p k n a a ua d e t a rn a a iir o n s in la n aks • Vl v e p r ik s u , m p k btg v s e s o d e k s is a u e e u i v ep a j v ealjäp a n ga r e e la e l ä e l in u u , s e , s . a am t a ut e s h g it in l e : • v e lao i r d e s lm a a a • th - u fa e e is rilin s • tuea r ) u n l u l( u u tn e

Ees m ärgi d 2020. aks s u n a tr g et • aas to d e k so a sa in s l V e p r ik es a au k ig ek lsaaee v td õ il üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g id v isls n gv b aa r e in u , õ t i in a a j u ü its ru • Ia a sa k rad tk ev h m l1 g l a tl o r laa s ä e at r h u v h l et l õ t s a v s a ein iit isl iv u • K s u t üa tba sa 1 00 0 e k s k lsa a ts 0 0 in e t im s • K s u eo auu o 20 00 0 e k s m tld n 0 0

Ai du veef es t i val

Ai du veef es t i val

Uni s t us

Uni s t us ed on s el l eks , et nei d el l u vi i a. K as m s uudam e e s eda?

Ühes koos ki ndl as t i !

K as m e, kohal i kud ei el ani kud, ol em e s el l eks val m s ? i

Turi s m areng j a i kül as t aj ad - mitte mingil juhul - vahet pole - ainult siis kui....

M l l i s e t ee m i e val i m e? N i i bi a või Shot i ? am

N i i bi a am

Shot i

M l l i s ei d i koos t ööpart nerei d eel kõi ge oot am e?

Ves i rat t ad j a paadi d rent i m s i eks

Uj uvs aunad j a m uud veepeal s ed t egevus ed

P uhkem ad aj

K k m õi uud t eenus ed, ms m i uudavad kes kus t at rakt i i vs em , aks pi kendavad kül as t us aega j a kül as t aj a pool t kas ut at ava raha hul ka.

K oos ol em edukad e ni ng m uudam A du e i vees pordi kes kus on aas t aks 2020 kül as t aj at e arvul t s uuri m s am aadne al kes kus B t i - j a al P õhj am aades .

Tere t ul em t ! as

Tänan t ähel epanu ees t ! Teret ul nud on kõi k koos t ööet t epanekud, m ärkus ed aga ka kri i t i ka H ardi M urul a hardi @ du. ee ai +372 503 6817

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Denah rumah hardi - Documents

Denah rumah hardi. by stiahardi. on Aug 08, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 13. views. Comments. Description. Download Denah ...
Read more

Andrei Korobeinik - Otsedemokraatia uus tulemine ...

Andrei Korobeinik - Otsedemokraatia uus tulemine sotsiaalmeedia ajastul. by altex-marketing-oue
Read more