Happy New Year_12 Strikes_TLTP

75 %
25 %
Information about Happy New Year_12 Strikes_TLTP
Entertainment

Published on December 27, 2013

Author: tdhoanh

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: The Twelve Strikes of Midnight PPS : Trần Lê Túy Ph ượ ng Việt dịch : Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Ph ượng Click mouse PowerPoint Presentation: The twelve strikes at midnight will bring New Year wishes to you for the next twelve months. 12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ướ c nguyện đầ u n ă m đế n bạn cho 12 tháng t ớ i. PowerPoint Presentation: First Strike - Wish of Health [health that all the money in the world cannot buy] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT - Ướ c nguyện S ứ c khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ] PowerPoint Presentation:   Second Strike - Wish of Love [that life around you be filled with love] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ - Ướ c nguyện Tình yêu [Đ ờ i sống chung quanh bạn luôn đầ y ắ p tình yêu] PowerPoint Presentation: Third Strike - Wish of Luck [that you never lack of anything in this life]  TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA - Ướ c nguyện May m ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ] PowerPoint Presentation: Fourth Strike - Wish of Dreams [ that you have dreams so as to see them come true] TiẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư - Ướ c nguyện Giấc m ơ [Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c] PowerPoint Presentation:   Fifth Strike - Wish of Courage [courage to accept what you cannot change] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM - Ước nguyện Can đả m [Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được] PowerPoint Presentation:       Sixth Strike - Wish of Encounters [that you taste the sweetness of friendship and never feel lonely] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU - Ướ c nguyện G ặ p g ở [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn] PowerPoint Presentation:       Seventh Strike - Wish of Family Unity [ that you enjoy the enduring ties of a loving family] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY - Ướ c nguyện Gia đ ình đ oàn kết [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì nh yêu quý] PowerPoint Presentation:    Eighth Strike - Wish of Success [that all your projects be fruitful] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM - Ướ c nguyện Thành công [Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái] PowerPoint Presentation:   Ninth Strike - Wish of Peace [that your heart be free of anxiety, hatred, and envy]    TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN - Ướ c nguyện Bình an [Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận, hay ganh ghét]    PowerPoint Presentation:    Tenth Strike - Wish of Gratitude [that you rejoice for being alive each and every day]   TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I - Ướ c nguyện Tạ ơ n [Bạn vui s ướ ng đượ c sống mỗi ngày]   PowerPoint Presentation:   Eleventh Strike - Wish of Imagination [that you can see even beyond the wonders of creation] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜI MỘT- Ướ c nguyện Sáng tạo [Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá] PowerPoint Presentation: Twelfth Strike - The Most Important Wish [that you receive and feel God’s blessing each and every day of this new year] TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI - Ướ c nguyện quan trọng nhất [Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i] PowerPoint Presentation: HAPPY NEW YEAR CHÚC MỪNG NĂM MỚI Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy Phượng

Add a comment

Related presentations

Related pages

Happy New Year Bilder - Happy New Year GB Pics - GBPicsOnline

... Hier findet Ihr die beste Sammlung von Bilder, Animationen und Glitzerpics in der Kategorie Happy New Year. Diese Bilder könnt Ihr bei Jappy, ...
Read more

New Year Messages: 70 Sayings To Wish Everyone A Happy 2015!

... there is never a thunder-storm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. 12. New is ... a new beginning. Happy New Year.
Read more

Happy New Year! 12 Steps To Thriving in 2015 | Arianna ...

Happy New Year! 12 Steps To Thriving in 2015 Arianna Huffington Influencer. On the borders of American education John Fallon Influencer. ... Happy New Year!
Read more

Happy New Year!!! (12.31.11) - YouTube

Happy new year everyone!!! Skip navigation Upload. Sign in. ... Happy New Year!!! (12.31.11) TheTimTracker. Subscribe Subscribed Unsubscribe ...
Read more

HAPPY NEW YEAR!! - YouTube

Happy New Year!! (12.31.12 - Day 970) ... HAPPY BIRTHDAY - Duration: 14:11. by HeyThatsMike 55,990 views. 14:11 PUT ON A SHOW - Duration: ...
Read more

Sophie & James - Happy New Year - 12" / Musik-Sammler.de

Happy New Year von Sophie & James als 12" Home; Anmelden; FAQs/Dokumentation; Linkbanner; Kontakt; Nutzungsbedingungen; Impressum; Die Musiksammlungs ...
Read more

New Year's Day - Wikipedia, the free encyclopedia

New Year's Day is observed on January 1, ... Happy New Year, America; Hogmanay Live; Hootenanny; Kōhaku Uta Gassen; Only an Excuse? Red Bull New Year No ...
Read more

Kerzen "Happy New Year" 12-tlg. günstig kaufen bei ...

Kerzen "Happy New Year" 12-tlg. Breite: ca. 1,5 cm: Farbe: gold, silber: Höhe: ca. 8 cm: Material: Wachs, Holz: Sie könnten auch an folgenden Produkten ...
Read more