Hành trình đi tìm chính mình

27 %
73 %
Information about Hành trình đi tìm chính mình
Health & Medicine

Published on March 5, 2009

Author: hnguyenm

Source: slideshare.net

. ZOOM Luỹ thừ a của 10 Từ vũ trụ tiểu vi đế n vũ trụ đạ i vi

Bắt đầ u với 10 0 bằng 1 m, và t ă ng khoảng cách bằng thừa số 10, hay 10 1 (10 m), 10 2 (10x10) = 100 m, 10 3 (10x10x10 = 1.000m), 10 4 (10x10x10x10 = 10.000 m), và cứ thế, cho đế n khi ta không còn t ưở ng t ượ ng đượ c giới hạn của vũ trụ đạ i vi. Sau đó chúng ta sẽ quay về , nhanh h ơ n một tí, vòng lại đ iểm khởi hành và tiếp tục chuyến du hành trong h ướ ng ng ượ c lại, giảm khoảng cách du hành bằng thừa số 10, đ i vào vũ trụ tiểu vi. Hãy quan sát tính th ườn g hằng của các qui luật vũ trụ và suy niệm về bao nhiêu đ iều con ng ườ i còn phải học… Đây là cuộc hành trình cao tốc, nhảy vọt từng khoảng cách theo thừa số 10

Đi vui nhé !

Khoảng cách đế n một đá m lá trong v ườ n 10 0 1 m

Bắt đầ u đ i lên ... Ta có thể thấy chòm lá. 10 1 10 m

Tại khoảng cách này, ta có thể thấy bìa rừng và các kiến trúc xây dựng. 10 2 100 m

Ta sẽ đổ i từ mét sang kilô mét. Bây giờ ta có thể nhảy dù với khoảng cách này. 10 3 1 km

Ta có thể thấy thành phố, nh ư ng không thực sự thấy nhà cửa. 10 4 10 km

Tại cao độ này, ta có thể thấy bang Florida của Mỹ. 10 5 100 km

Cái nhìn thông th ườ ng từ vệ tinh 10 6 1.000 km

Bắc bán cầu và một phần của Nam Mỹ. 10 7 10.000 km

Trái đấ t bắt đầ u thấy nhỏ dần ... 10 8 100.000 km

Trái đấ t và quỹ đạ o của mặt tr ă ng (màu trắng) 10 9 1 triệu km

Một phần của quỹ đạ o trái đấ t (màu xanh) 10 10 10 triệu km

10 11 100 triệu km Quỹ đạ o của Kim tinh (xanh lá cây) và Trái đấ t ( xanh)

Quỹ đạ o của : Thủy tinh , Kim tinh, Trái đấ t , Hoả tinh, và Mộc tinh. 10 12 1 tỷ km

Tại cao độ này, ta có thể quan sát Thái d ươ ng hệ và quỹ đạ o của các hành tinh. 10 13 10 tỷ km

10 14 100 tỷ km Thái d ươ ng hệ bắt đầ u thấy nhỏ dần…

Mặt trời bây giờ chỉ là một sao nhỏ trong hàng nghìn sao khác... 10 15 1 nghìn tỷ km

Tại khoảng cách 1 n ă m ánh sáng, sao Mặt Trời thấy rất nhỏ bé. 10 16 1 n ă m ánh sáng

Tại đ iểm này, ta chẳng thấy sao Mặt Trời đâ u cả, trong vô cùng vô tận… 10 17 10 n ă m ánh sáng

“ Trống không !” Chỉ có các vì sao và các tinh vân. 10 18 100 n ă m ánh sáng

10 19 1,000 n ă m ánh sáng Ở khoảng cách này ta bắt đầ u du hành xuyên thiên hà của chúng ta—Ngân Hà. (Via-Láctea)

Ta tiếp tục du hành bên trong Ngân Hà (Via-Láctea). 10 20 10,000 n ă m ánh sáng

Ta bắt đầ u đế n rìa Ngân Hà. 10 21 100,000 n ă m ánh sáng

Ở khoảng cách lớn lao này, ta có thể thấy toàn thể Ngân Hà & các thiên hà lân cận... 10 22 1 triệu n ă m ánh sáng

Từ khoảng cách này, tất cả các thiên hà thấy rất nhỏ, giữa nhiều khoảng trống mênh mông. Qui luật này chi phối tất cả các vùng khác của Vũ trụ. Ta có thể đ i xa h ơ n nữa với trí t ưở ng t ượ ng, nh ư ng bây giờ ta hãy nhanh chóng trở về nhà. 10 23 – 10 triệu n ă m ánh sáng

10 22

10 21

10 20

10 19

10 18

10 17

10 16

10 15

10 14

10 13

10 12

10 11

10 10

10 9

10 8

10 7

10 6

10 5

10 4 Các câu hỏi hiện ra trong đầ u ... Ta là ai? Ta đ ang đ i đâ u ? Ta từ đâ u đế n ?

10 3 Hay... Ta là hiện thân của đ iều gì trong Vũ trụ?

10 2 Trong chuyến “ đ i lên” ta đế n tận 10 lũy thừa 23.

10 1 Bây giờ ta sẽ đ i sâu vào bên trong vật thể, bằng chuyến du hành “ đ i vào” ...

Về lại đ iểm khởi hành cũ . Ta có thể với tay sờ đá m lá ... 10 0

Tại khoảng cách 10 cm ... Ta có thể thấy các đườ ng nét của lá cây. 10 -1 10 cm

Ở khoảng cách này, ta có thể quan sát cấu trúc của lá. 10 -2 1 cm

Cấu trúc của các tế bào bắt đầ u xuất hiện ... 10 -3 1 mm

Ta có thể thấy rõ các tế bào. Bạn có thể thấy các tế bào liên kết với nhau. 10 -4 100 micrômet

Bắt đầ u đ i vào bên trong tế bào ... 10 -5 10 micrônet

Có thể thấy đượ c n hân tế bào. 10 -6 1 micrômet

Ta vừa đổ i đơ n vị đ o l ườ ng để dùng cho các khoảng cách tí ti . Bạn có thể thấy các nhiễm thể. 10 -7 1.000 ra đ iô Angstroms

Trong vũ trụ tiểu vi này, ta có thể thấy các sợi DNA ... 10 -8 100 ra đ iô Angstroms

... và các khối nhiễm thể. 10 -9 10 ra đ iô Angstroms

Nhìn giống nh ư các đá m mây đ iện tử ... Đây là các nguyên tử cacbon làm nên thế giới chúng ta. Bạn có thể thấy sự giống nhau giữa vũ trụ tiểu vi và vũ trụ đạ i vi ... 10 -10 1 ra đ iô Angstrom

Trong thế giới tí ti này, ta có thể quan sát các đ iện tử chạy vòng ngoài của nguyên tử . 10 -11 10 picômet

Giữa đ iện tử và nhân của nguyên tử là một khoảng trống cực lớn ... 10 -12 1 Picômet

Ở cở nhỏ li ti này, ta có thể thấy nhân nguyên tử. 10 -13 100 Fentômet

Bây giờ ta có thể quan sát nhân của nguyên tử cacbon. 10 -14 10 Fentômet

Bây giờ ta b ướ c sang lảnh vực t ưở ng t ượ ng của khoa học, đố i diện với proton . 10 -15 1 Fentômet

Nghiên cứu “quark”. Đã hết đườ ng đ i ... Đây là giới hạn của kiến thức khoa học ngày nay. Đây là giới hạn của vật thể ... 10 -16 100 Atômet

Và bây giờ... Bạn có phải là trung tâm của vũ trụ ? Bạn có phải là tác phẩm đặ c biệt của Tạo hoá ? Cái gì đứ ng sau các giới hạn? Thực ra, có giới hạn không? L ư u ý rằng, khi “ đ i xuống” ta chỉ có thể đế n 10 luỹ thừa -16 và đụ ng giới hạn (hiện nay?) của vật thể… Nh ư ng “ đ i lên”, ta lên tận 10 lũy thừa 23 mới ng ư ng… Nh ư ng thật ra, ta có thể tiếp tục lên nữa, đế n cùng tận của óc t ưở ng t ươ ng !!! Vậy thì…? ... Ai bảo là chúng ta cô đơ n trong vũ trụ?

  Việt dịch: Trần Đình Hoành & Trần Lê Tuý-Ph ượ ng

Add a comment

Related presentations