Handleiding Nederlands

40 %
60 %
Information about Handleiding Nederlands
Business-Finance

Published on February 25, 2009

Author: jandekeyser

Source: authorstream.com

Handleiding - Nederlands.:  STELT VOOR : Slide2:  Een toekomst beeld vanuit het heden : Laat het programma de mogelijkheden berekenen voor uw maatschappij. Kan u tijdig alle kosten betalen? Wanneer zal er voldoende kapitaal aanwezig zijn voor geplande investeringen? Hoe evolueren de inkomsten tegenover de uitgaven? Laat u niet langer verrassen door ongeplande activiteiten. Slide3:  Wat moet U ervoor doen ? Wat krijgt U ervoor ? Slide4:  U vult eenvoudig alle gegevens in : Inkomsten - facturen - projecten - geplande werken - alle in te komen gelden. Uitgaven - onkosten - lonen - RSZ - BTW - Belastingen - alle uit te geven gelden. En dit voor gans het jaar / per maand. Slide5:  Voor inkomsten plaatst u een “X” in de kolom “IN” Voor uitgaven een “X” in de kolom “UIT” En natuurlijk : het bedrag. Slide6:  Vervolgens noteert u de vervaldag, de uiterste datum van betaling. Het programma noteert automatisch het bedrag als “NIET BETAALD” (zie “X” in de kolom “N”) Slide7:  Zodra een item betaald is, vult u de gegevens aan met de betalingsdatum. Het programma herkent het item als betaald (zie “X” in de kolom “J”) En de tekst van het item verandert in blauw voor inkomsten en bruin-rood voor uitgaven. Slide8:  U beschikt over 66 rijen per maand om uw gegevens in te brengen. Indien dit niet voldoende is, kan u eenvoudig rijen invoegen (zie “invoegen - rijen”) Vergeet niet, na invoegen, de voorgaande rij, nr. 65, te selecteren zoals aangegeven en te slepen tot en met rij nr 66.(wordt in voorbeeld : 70) Slide9:  Voor de eenvoud kunnen de loonkosten voor alle personeelsleden gezamelijk voor het ganse jaar ingeschreven worden. De totalen per maand worden automatisch overgebracht naar het overeenkomstig maandblad en ingeschreven als “NIET BETAALD”. Slide10:  Voorbeeld : Lonen jan.2009 : Niet betaald / Betaald. Slide11:  Op dezelfde eenvoudige manier, kan u de voorafbetalingen van BTW, Onroerende Voorheffing, Vaste Kosten (zoals Tankkosten, enz. ) afzonderlijk inboeken. De resultaten worden overgebracht naar het overeenkomstig maandblad. Voorbeeld : BTW : Rest van het te betalen bedrag en het totaal der betalingen wordt automatisch ingeboekt als “NIET BETAALD” - rest te betalen bedrag en “ BETAALD” - totaal der betalingen. Slide12:  Dit is de omschrijving van Uw werk. Het programma berekent voor U : Slide13:  Aantal dagen tussen Betalingsdatum en Vervaldag Negatief voor aantal dagen na vervaldag en Positief voor aantal dagen voor Zo weet u maandelijks hoe vlot uw ontvangsten en uw betalingen verlopen. Slide14:  Berekeningen uit het programma : Uit een aantal gegevens berekent het programma voor u : Slide15:  Berekeningen uit het programma : 1 2 3 4 5 6 7 Slide16:  1 Algemeen Totaal. Het” Algemeen Totaal” van de lopende maand wordt berekend uit : De overdracht van vorige maand (beschikbare fondsen) Plus alle ingeschreven inkomsten (betaald en niet betaald) Min alle ingeschreven uitgaven (betaald en niet betaald) Het aantal ingeschreven items wordt ook afzonderlijk berekend voor inkomsten en uitgaven. Indien het “Algemeen Totaal” negatief is, verandert de kleur van geel naar rood om u attent te maken op de onmogelijke situatie. Slide17:  2 Totaal betaalde verrichtingen. Het “Algemeen Totaal” wordt opgesplitst in (2) Betaalde verrichtingen en (3) Niet Betaalde Verrichtingen. 3 Het “Aantal Verrichtingen” wordt ook opgesplitst in Betaalde en Niet Betaalde Verrichtingen. Deze bedragen en aantallen worden automatisch aangepast zodra een nieuwe betalingsdatum wordt ingeschreven, zelfs indien deze inschrijving plaats vindt nadat de maand verlopen is en u reeds gegevens invult in volgende maanden. Slide18:  4 Huidige Toestand. De “Huidige Toestand” begint met “Beschikbare Fondsen” : Dit is het totaal van het beschikbare geld in kas en/of in de bank. Met 499.563.00€ in kas, kan u natuurlijk geen bedrijfsinvestering doen van 500.000.00€.Dit wordt door de computer bevestigd : -16447.00€ is uw toestand. Slide19:  4 Huidige Toestand. De “Huidige Toestand” begint met “Beschikbare Fondsen” : Dit is het totaal van het beschikbare geld in kas en/of in de bank. Bijkomende inkomsten (nog niet betaald) maken het Algemeen Totaal wel positief maar niet de Beschikbare Fondsen . Slide20:  4 Huidige Toestand. Zodra de bijkomende inkomsten betaald zijn, worden de Beschikbare Fondsen terug positief. Zo kan voor elk project of planning de impact gecontroleerd worden op de finantiële toestand van de maatschappij in de toekomst. Slide21:  5 6 Uw beschikbare fondsen Vermindert met de niet betaalde kosten Laat u zien of u de kosten kunt betalen zonder verder inkomen. Met de te ontvangen bedragen Komt u terug tot uw “Algemeen Totaal” Dit heeft u een controle over uw invulwerk : beide totalen moeten gelijk zijn ! Slide22:  7 Prognose Voorgaande Maanden. De algemene toestand van uw maatschappij wordt hier weergegeven. Dit is de som van alle “Algemene Totalen” van de voorgaande maanden. Alle bedragen veranderen automatisch zodra er ergens een item bijgeschreven, aangevuld of veranderd wordt. Slide23:  Grafische Beschrijving der resultaten. Een statistische weergave van de gegevens kan in vele gevallen een beter overzicht geven van de evolutie in de maatschappij. Daarom volgen een aantal grafieken voor : Slide24:  Totalen. De grafiek der “Totalen” geeft u de totale bedragen per maand van : Alle ingeschreven facturen (inkomsten) De som der betaalde facturen (inkomsten) Alle ingeschreven onkosten (uitgaven) De som der betaalde onkosten (uitgaven) De lijnen 1 & 2 zullen samenvallen indien alle facturen (inkomsten) betaald zijn. De lijnen 3 & 4 zullen samenvallen indien alle onkosten (uitgaven) betaald zijn. Slide25:  Fondsen. Deze grafiek heeft u een overzicht over de beschikbare fondsen, wat u werkelijk in kas hebt, en het totaal, hoe uw situatie zal zijn na betaling van alle ingeschreven items. Terug zullen deze twee lijnen samen vloeien nadat alle ingeschreven items betaald zijn. Slide26:  Aantal. Het aantal ingeschreven items wordt weergegeven in deze grafiek : Het totaal aantal facturen (inkomsten) Het totaal aantal kostennota’s (uitgaven) Het totaal aantal betaalde kostennota’s (uitgaven) Het totaal aantal betaalde facturen (inkomsten) Dit geeft u een blik op de groei van uw maatschappij : stijgt het aantal klanten van maand tot maand ? Slide27:  Tankkosten. Als voorbeeld van wederkerende kosten worden hier de tankkosten grafisch weergegeven. Dit geeft u een controle over het wagengebruik binnen uw maatschappij. Slide28:  Loonkosten. In de grafiek der lonen worden drie gegevens opgenomen : Het totaal der maandlonen zoals berekend in blad 1 - Lonen. Het maandelijks ingeschreven bedrag RSZ. De totale loonkost : zijnde lonen + RSZ. Zo hebt u een overzicht van de werkelijke loonlast van uw personeel. Slide29:  Huurprijs Stijgt de huurprijs met de index of zijn er andere problemen ? Deze grafiek zal u het verloop van de huurlasten tonen voor het ganse jaar. Slide30:  Afdrukvoorbeeld. Voor uw ‘Algemene Vergadering’ of uw archief, kan u de gegevens van elke maand afdrukken. Er zijn 4 bladzijden voorzien per maand. Slide31:  En drie bladzijden met statistieken. Slide32:  Bekom uw eigen Voor 500,00€ (+ 21% BTW = 605,00€) (641.65 US $ + 21% BTW = 776.40 US $) Zend ons uw e-mail, zodat wij U informatie kunnen bezorgen hoe u uw persoonlijk programma kunt bekomen info : Finaprog cvoa jandekeyser@skynet.be Wij danken u voor uw tijd en hopen dat deze Prognose zal bijdragen tot het welslagen van uw onderneming. “Prognose In - Uit” is een Open Office 3.0 document.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gebruikershandleiding.com >> Alle gebruiksaanwijzingen gratis

Gratis de handleiding van uw product downloaden. Meer dan 700.000 handleidingen beschikbaar. Vele antwoorden op vragen over apparaten.
Read more

Apple – Support - Handleidingen

Handleidingen doorzoeken op product. Apple Footer Apple. Support. Andere manieren om te winkelen: bezoek een Apple ...
Read more

iPad 2 handleiding - Official Apple Support

iPad 2 handleiding - Official Apple Support
Read more

S-Klasse - Interactieve handleiding

Interactieve handleiding S-Klasse Mercedes-Benz; TechCenter; Contact; Startscherm; Handleidingen. Handleidingen. Handleiding; ... Nederlands; Norsk; Polski;
Read more

GNU Image Manipulation Program - GIMP Documentation

Schrijvers en medewerkers aan de GIMP Handleiding I. Getting Started ... 1.2. De GIMP Help 1.3. Functies en Mogelijkheden 2. What's New in GIMP 2.6? 2 ...
Read more

iPad gebruikershandleiding (pdf) - Official Apple Support

iPad gebruikershandleiding (pdf) - Official Apple Support
Read more

Handleiding Casio 5208 (pagina 1 van 6) (Deutsch)

Bekijk en download hier de handleiding van Casio 5208 Horloge (pagina 1 van 6) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en handleiding per email.
Read more

ONDERSTEUNING | SAMSUNG Nederland

Nederland/Nederlands; Copyright© 1995-2016 SAMSUNG Alle rechten voorbehouden. Deze website kan het best bekeken worden via Microsoft Internet Explorer 9 ...
Read more

Welkom bij TP-LINK

TP-LINK is een wereldwijde aanbieder van netwerkproducten aan tientallen miljoenen klanten in meer dan 100 landen, en is de nr. 1 marktaandeelhouder niet ...
Read more