Haml, Sass & Compass

50 %
50 %
Information about Haml, Sass & Compass
Technology

Published on January 8, 2009

Author: LacKac

Source: slideshare.net

Description

A Haml, Sass és Compass segítségével jól struktúrált átlátható redundanciáktól mentes view és stylesheet kódot írhatunk. A prezentációban ezeket az eszközöket mutatom be.

Haml, Sass, Compass Bácsi László bacsi.laszlo@virgo.hu

Haml • Sablonozó motor • HTML-nél egyszerűbb és átláthatóbb • Nincs redundancia (DRY) • Szemantikus kód, szép kimenet

Sass • Haml szerű szintaxis StyleSheet-ekhez • Egymásba ágyazott kiválasztók • Nincs redundancia (DRY) • Konstansok és egyszerű műveletek • Újrahasználató CSS mixinek

• A leíró kód szép kellene legyen • A leíró kód nem kellene ismételje magát • A leíró kód jól indentált kellene legyen • A struktúra tisztán látható kellene legyen

Haml

Alapok Haml HTML #content <div id='content'> .left.column <div class='left column'> %h2 Welcome to our site! <h2>Welcome to our site!</h2> %p= print_information <p> .right.column= render :partial => quot;sidebarquot; <%= print_information %> </p> </div> <div class=quot;right columnquot;> <%= render :partial => quot;sidebarquot; %> </div> </div>

Alapok Haml HTML %tagname{:attr => 'value'} content <tagname attr=quot;valuequot;>content</tagname> %tagname#id.class content <tagname id=quot;idquot; class=quot;classquot;>content</ tagname> %tagname <tagname> %innerTag <innerTag/> and some content and some content </tagname> #company Virgo <div id=quot;companyquot;>Virgo</div> .employee Bácsi László <div class=quot;employeequot;>Bácsi László</div>

-, = – Ruby kód beágyazás Rubys Haml kód Generált HTML %dl <dl> - now = DateTime.now <dt>Dátum és idő:</dt> %dt Dátum és idő: <dd> %dd Boldog új évet! - if now > DateTime.parse('2008-12-31') </dd> Boldog új évet! </dl> - else = now.to_s <dl> <dt>Dátum és idő:</dt> <dd> 2008-12-30T12:31:45+01:00 </dd> </dl> - @gems = %w{rails haml compass} <ul id='gems'> %ul#gems <li class='gem'>rails</li> - @gems.each do |gem| <li class='gem'>haml</li> %li.gem= gem <li class='gem'>compass</li> </ul>

{} – Attribútumok Haml HTML %bar/ <bar/> %script{:type => 'text/' + 'javascript', | <script src='/js/locale.hu.js' type='text/ :src => quot;/js/locale.#{@lang}.jsquot;} | javascript'></script> # ruby helperek def defaults {:type => 'checkbox', :value => '1'} end def override {:type => 'radio'} end <input type=quot;radioquot; value=quot;1quot; %input{defaults, override, :selected => true} selected=quot;selectedquot;/>

[] – id és class generálás Haml HTML - @user = User.find(42) <div id=quot;current_user_42quot; %div[@user, :current] class=quot;current_userquot;> %span[7] 7. <span id=quot;fixnum_7quot; class=quot;fixnumquot;>7.</span> Kúl, mi? Kúl, mi? </div>

==, &=, !=, -# – Ruby inputok Haml HTML - name = quot;<b>Haml</b>quot; = quot;Hello, #{name}!quot; Hello, <b>Haml</b>! == Hello, #{name}! Hello, <b>Haml</b>! &= quot;Hello, #{name}!quot; Hello, &lt;b&gt;Haml&lt;/b&gt;! != quot;Hello, #{name}!quot; Hello, <b>Haml</b>! -# Ez itt egy komment, ami nem kerül ki

!!! – xml és doctype Haml HTML !!! XML <?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?> !!! XML iso-8859-2 <?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2' ?> !!! Strict <!DOCTYPE html PUBLIC quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//ENquot; quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1-strict.dtdquot;>

/ – Kommentek Haml HTML - name = quot;Calvinquot; <div class='user'> .user <!-- Ez itt a neve --> / Ez itt a neve Calvin = name </div> / <!-- Ezt a kódot most egyelőre nem rakjuk ki, Ezt a kódot most egyelőre nem rakjuk ki, mert problémák lehetnek belőle. mert problémák lehetnek belőle. %script <script> evil(); evil(); </script> --> <!--[if IE]> /[if IE] <link href='/css/ie.css' rel='stylesheet' %link{:href => quot;/css/ie.cssquot;, | type='text/css' /> :rel => quot;stylesheetquot;, | <![endif]--> :type => quot;text/cssquot;} |

:markdown – Filterek Haml HTML %div <div> :markdown <h1>Hello <em>World</em>!</h1> # Hello *World*! </div> %Content{:type => 'html'} <Content type='html'> :cdata <![CDATA[ <p>iWiW gadzsett</p> <p>iWiW gadzsett</p> ]]> </Content> # saját filter module Haml::Filters::Upcaser include Haml::Filters::Base def render(text) text.upcase end end %h1 <h1> :upcaser FIGYELEM, FIGYELEM! figyelem, figyelem! </h1>

Sass

Alapok Sass CSS #box #box { margin: 10px margin: 10px; color: #ff0 color: #ff0; } #box #box { :margin 10px margin: 10px; :color #ff0 color: #ff0; } #box #box { :margin 10px margin: 10px; :color #ff0 color: #ff0; } h1 #box h1 { :font-size 0.8em font-size: 0.8em; } a #box h1 a { :text-decoration none text-decoration: none; }

Konstansok Sass CSS !highlight = #ccb !normal_text = 12px body body { :font-size = !normal_text font-size: 12px; } em em { :background-color = !highlight background-color: #ccccbb; } em.important em.important { :background-color = !highlight + #333 background-color: #ffffee; :font-size = 1.5 * !normal_text font-size: 18px; }

Kommentek Sass CSS /* Fejléc /* Fejléc */ #header #header { :font-size 1em font-size: 1em; } // Ez itt meg bele se kerül a generált css-be /* /* * Ez egy többsoros Ez egy többsoros * quot;hangosquot; komment */ quot;hangosquot; komment #footer { #footer font-size: 0.8em; } :font-size 0.8em // Ez pedig szintén több soros, de nem kerül be a css kódba

Bonyolultabb kombinációk Sass CSS #main #main { :width 600px width: 600px; } p, div #main p, #main div { :font-size 1.5em font-size: 1.5em; } a #main p a, #main div a { :font-weight bold font-weight: bold; } img #main p a img, #main div a img { :border 0 border: 0; }

Szülő választó Sass CSS a a{ :color #00f color: #00f; } img a img { :border 0 border: 0; } &.disabled a.disabled { :color #444 color: #444; } &:link, &:active, &:visited a:link, a:active, a:visited { :text-decoration none text-decoration: none; } &:hover a:hover { :color #0ff color: #0ff; } img a:hover img { :border 2px solid #0ff border: 2px solid #0ff; } body.admin & body.admin a:hover img { :border-color #f00 border-color: #f00; }

Attribútum namespace Sass CSS em em { :font font-size: 14px; :size 14px font-style: italic; :style italic font-family: Verdana, sans-serif; } :family Verdana, sans-serif

Újrafelhasználható kódok Sass CSS =clearfix ul.images { display: inline-block display: inline-block; } &:after ul.images:after { content: quot;.quot; content: quot;.quot;; display: block display: block; height: 0 height: 0; clear: both clear: both; visibility: hidden visibility: hidden; } * html & * html ul.images { height: 1px height: 1px; } ul.images +clearfix p strong { =larger-text font-size: 1.2em; } :font-size 1.2em p strong em { p strong font-size: 1.2em; } +larger-text p strong em .important { em font-size: 1.2em; } +larger-text .important +larger-text

Paraméterek és kombinálás Sass CSS =hanging-indent(!indentation) p{ text-indent = -!indentation text-indent: -12px; padding-left = !indentation padding-left: 12px; } p +hanging-indent(12px) =float-container #items { +clearfix display: inline-block; } div #items:after { float: left content: quot;.quot;; .clear display: block; clear: both height: 0; clear: both; #items visibility: hidden; } +float-container * html #items { height: 1px; } #items div { float: left; } #items .clear { clear: both; }

@import Sass CSS // classes.sass .highlight { .highlight color: #ffe; } :color #ffe @import url(zen.css); @import classes.sass @font-face { font-family: quot;Bitstream Vera Sansquot;; @import zen.css src: url(http://foo.bar/bvs); } // egyéb kukacokat is békénhagyja @font-face :font-family quot;Bitstream Vera Sansquot; :src url(http://foo.bar/bvs)

Compass

Mi az a Compass? • Egy Sass-re épülő framework • Több ismert CSS framework-öt támogat Sass mixinek segítségével (Blueprint, YUI, 960.gs) • Sok hasznos CSS mintát ad (reset, clearfix, no-bullets, horizontal-list, inline-list, inline-block, tag-cloud, alternating-rows-and-columns, stb.)

screen.sass (példa) @import blueprint/screen.sass @import blueprint/modules/grid.sass @import blueprint/modules/colors.sass @import compass/reset.sass @import compass/utilities.sass body.blueprint +blueprint-typography .container +container #header +column(24) h1 :float left #site-actions :float right +horizontal-list +no-bullets #main-content +column(18) +colborder #sidebar +column(5,true) #footer +column(24)

Kompatibilitás

Akkor ERB szemét? • A különböző template-ek megélnek egymás mellett • show.html.erb, show.html.haml, feed.xml.builder, feed.xml.haml • Generált ERB kódok maradhatnak, amíg át nem kell írni • Akár kombinálhatóak is

És a CSS • Sass nagyon hasonlít CSS-hez • Csak kiszeded a {} és ; karaktereket és valid Sass • html2haml, css2sass

Konfigurálhatóság • :escape_html, :supress_eval, :autoclose, :preserve, stb. • :style, :attribute_syntax

Telepítés $ git clone git://github.com/nex3/haml.git $ cd haml && rake install; cd .. $ git clone git://github.com/chriseppstein/compass.git $ cd compass && rake install; cd .. $ cd /my/cool/rails/project $ haml --rails . $ compass --rails -f blueprint Compass recommends that you keep your stylesheets in app/stylesheets/ instead of the Sass default location of public/stylesheets/sass/. Is this OK? (Y/n) y Compass recommends that you keep your compiled css in public/stylesheets/ compiled/ instead the Sass default of public/stylesheets/. However, if you're exclusively using Sass, then public/stylesheets/ is recommended. Emit compiled stylesheets to public/stylesheets/compiled? (Y/n) n directory app/stylesheets/ create app/stylesheets/screen.sass create app/stylesheets/print.sass create app/stylesheets/ie.sass create config/initializers/compass.rb create app/views/layouts/application.html.haml

További infók • http://haml.hamptoncatlin.com/ • http://haml.hamptoncatlin.com/docs/rdoc/classes/Haml.html • http://haml.hamptoncatlin.com/docs/rdoc/classes/Sass.html • http://wiki.github.com/chriseppstein/compass/ • http://acts-as-architect.blogspot.com/2008/11/compass- primer.html • http://www.blueprintcss.org/

#content presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

#1: Haml Sass and Compass | The IMC Lab + Gallery

Wynn and Adam discuss Haml, Sass and Compass with the core developers Nathan Weizenbaum and Chris Eppstein.
Read more

Haml – Wikipedia

Heute werden aber Sass und Haml getrennt entwickelt, ... Interview mit Nathan Weizenbaum und Chris Eppstein, den Haml, Sass und Compass Maintainern, ...
Read more

HAML / SASS and COMPASS - Documents

HAML / SASS and COMPASSA presentation held at the rails usergroup hamburg meetup march 2009.
Read more

SliceCraft: PSD to Haml, Sass, Compass & CoffeeScript for ...

SliceCraft: PSD to Haml, Sass, Compass & CoffeeScript for Rails We build PSD to modular and search engine friendly Haml, Sass, Compass & CoffeeScript
Read more

HAML & SASS/COMPASS: Is it possible to share variables ...

I'm getting used to working with compass and Haml now and it's pretty awesome. However, it would be great if the two could work more closely together. It ...
Read more

phamlp - PHP port of Haml and Sass - Google Project Hosting

PHamlP. Haml and Sass have been used in Ruby for sometime to simplify templates (Haml) ... From V3.2 PHamlP includes a port of Compass.
Read more

#1: Haml Sass and Compass - The Changelog

Wynn and Adam discuss Haml, Sass and Compass with the core developers Nathan Weizenbaum and Chris Eppstein. Have comments? Send a tweet to @Changelog on ...
Read more