h0ykom ren

50 %
50 %
Information about h0ykom ren
Education

Published on June 24, 2007

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

Moodle.:  Moodle. Blogging og Wikis i undervisningen knyttet opp mot Moodle Hvem er vi?:  Hvem er vi? Asp-Hedmark. Asp-skole. Felles driftsløsning for alle grunnskoler. Imøtekomme kravene i kunnskapsløftet og plan for digitalkompetanse 2004 – 2008. Hvorfor moodle?:  Hvorfor moodle? Pålagt å velge en felles LMS. Føringer om å ta i bruk Open Source og åpne std. der det lar seg gjøre. Penger å spare. Kort presentasjon.:  Kort presentasjon. Open Source. Laget av lærere for lærere. Ca 7.mill brukere Ca 1.mill lærere PHP-basert. Moodle filosofien.:  Moodle filosofien. Sosial konstruktivistisk pedagogikk. Eleven i fokus. Presentere og dele sin kunnskap. Drøfte og samhandle rundt kunnskapen. Ytringsmulighet. Erfare kunnskapen på ulike måter. Kunnskapsformidling i fokus. Moodle.:  Moodle. Tar mål av seg til å inkludere nye pedagogiske verktøy. Være så lett å ta i bruk som mulig. Vel utprøvd system som fungerer! Moodle.Org. Muligheter i moodle:  Muligheter i moodle Blog. Wiki. Prøver. Innleveringer. Undersøkelser. Chat. Spørsmål. Workshop. Ordbok. Lams. SCORM/AICC. Innlevering. Database. Forum. Leksjon. Muligheter som kommer.:  Muligheter som kommer. Teachers planningmodule. Portefolio modul (2stk på tur). Integrering med Elgg. Eksempler på bruk av moodle.:  Eksempler på bruk av moodle. 5.Klasse koppang skole. Rom for kommunens ikt-ansvarlige. Lyd. Prøver. Blogging opp mot moodle.:  Blogging opp mot moodle. Enkelt bloggverktøy. Lav brukerterskel. Tilgangstyring, taggs og html-editor. Et godt sted å starte. Blogging opp mot moodle.:  Blogging opp mot moodle. Neste skritt er å ta i bruk et ordinært bloggverktøy designet for bruk i skolen. Elgg. Et fullverdig blogg verktøy designet og utvilket etter samme grunnprisnipper og filofi som moodle. Et læringslandskap på nettet. Eks. Elgg Bruk av Wiki opp mot Moodle.:  Bruk av Wiki opp mot Moodle. Sammensatte tekster. Organiserer og arkivere tekster. Verktøy for presentasjon av lært kunnskap. Verktøy for deling og konstruering av kunnskap. Internett i miniatyr. Eksempel: musikk Eksempel på hvordan opprette en wiki Eventuelt.:  Eventuelt. Er LMS nok for den femte basiskunnskapen? Moodle setter den femte basisferdigheten i fokus?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lecturx7 - slidesearch.org

Lecturx7 Spiritual-Inspirational presentation. ... Published on August 9, 2007. Author: VolteMort. Source: authorstream.com
Read more

Jesus Feeds 5000

Jesus Feeds 5000 Spiritual-Inspirational presentation. ... Published on August 16, 2007. Author: VolteMort. Source: authorstream.com
Read more