Hạc Sầu

14 %
86 %
Information about Hạc Sầu

Published on July 13, 2009

Author: toubib46

Source: slideshare.net

Description

Hạc Sầu

Ơn cứu tử, thiếp hằng ghi nhớ,
Tính tò mò phá vỡ tơ duyên,
Thiếp dù phận gái thuyền quyên,
Nợ đà trả hết, đành quên tình nồng.
Chàng hỡi, nhớ chăng giàn tơ lụa,
Thiếp hao gầy, héo úa chẳng than,
Giúp chàng hưởng thú giàu sang
Ngờ đâu chàng quá tham lam khôn lường.
Dù kiệt sức, không ngừng tay nghỉ,
Nép gối chăn, năn nỉ đôi lời,
Khuê phòng dệt lụa thảnh thơi,
Chàng đừng dòm ngó, kẻo vơi tình hồng.
Lòng bực tức trào dâng một thuở
Chàng đã quên lời hứa năm xưa.
Hạc ngừng dệt lụa vương tơ
Vụt bay ra cửa, ngẩn ngơ bàng hoàng.
Lòng chua xót, không màng từ giã
Thiếp với chàng xa lạ từ đây.
Thiếp sầu thân hạc nương mây,
Chàng đừng nhỏ lệ, tiếc dây tơ chùng.

TSN
04/08/2009

H Ạ C S Ầ U TSN 04/09/2009

Ơn Cứutử Thiếp Hằng Ghinhớ

Tính Tò Mò Phá Vỡ Tơ Duyên

Thiếpdù Phậngái Thuyềnquyên, Nợđà Trảhết, Đànhquên Tìnhnồng.

Chànghỡi, Nhớchănggiàn tơlụa. Thiếphaogầy, Héoúachẳng than.

Giúpchàng Hưởngthú Giàu sang Ngờđâu Chàngquá Tham lam Khôn lường

Dùkiệtsức khôngngừng taynghỉ Népgốichăn năn nỉ đôilời

Phòngkhuê dệtlụa thảnhthơi Chàngđừng dòmngó, kẻo vơi tìnhhồng.

Lòngbựctức tràodângmộtthuở Chàngđãquên lờihứa năm xưa.

Hạcngừng dệtlụa, vương tơ, Vụt bay racửa ngẩnngơbànghoàng. Lòngchuaxót khôngmàngtừgiã

Thiếp với chàng Xa lạ từđây. Thiếpsầu thânhạc trênmây Chàngđừng nhỏlệ tiếcdây tơchùng. TSN 04/09/2009

Hạcsầu Ơn cứutử, thiếphằngghinhớ, Tínhtòmòphávỡ tơduyên. Thiếpdùphậngáithuyềnquyên, Nợđàtrảhết, đànhquêntìnhnồng. Chànghỡi, nhớchănggiàn tơlụa, Thiếphaogầy, héoúachẳng than. Giúpchàng hưởngthúgiàu sang, Ngờđâu chàngquátham lam khônlường. Dùkiệtsức, khôngngừngtaynghỉ Népgốichăn, năn nỉđôilời Phòngkhuêdệtlụathảnhthơi, Chàngđừngdòmngókẻo vơitìnhhồng. Lòngbựctứctràodângmộtthuở, Chàngđãquênlờihứa năm xưa. Hạcngừngdệtlụa, vương tơ Vụt bay racửa, ngẩnngơbànghoàng. Lòngchuaxót, khôngmàngtừgiã Thiếpvớichàngxalạtừđây. Thiếpsầuthânhạctrênmây, Chàngđừngnhỏlệ, tiếcdây tơchùng. TSN 04/09/2009 Nhạc : Cruel Love ThựcHiện : TSN

Add a comment

Related pages

Hoàng Hạc Lâu (thơ Thôi Hiệu) – Wikipedia tiếng Việt

Hoàng Hạc Lâu là bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu (崔顥), ... Yên ba giang thượng sử nhân sầu. Dịch nghĩa Lầu Hoàng Hạc
Read more

Sầu Bạch Hạc - Google+

Sầu Bạch Hạc - SPKT - việt nam - Sư Phạm Kỹ Thuật tp HCM
Read more

HOÀNG HẠC LÂU - Cao Niên Việt Hạc

CHƠI HOÀNG HẠC LÂU Lữ khách xa nhà sầu chẳng vơi, Ghềnh Nam lầu Hạc đứng ngây người. Cánh buồm Hạ Khẩu xa mờ bóng,
Read more

Hướng dẫn soạn bài : Lầu Hoàng Hạc | Soạn Bài - Đơn giản wá

Hoàng Hạc Lâu là cảm xúc của con người khi đối diện với cái đẹp, là nỗi sầu kết đọng vì hoài cổ hay vì nhớ quê ...
Read more

Soạn văn bài: Lầu Hoàng Hạc - Soạn Văn cho Bạn

Hoàng Hạc Lâu là cảm xúc của con người khi đối diện với cái đẹp, là nỗi sầu kết đọng vì hoài cổ hay vì nhớ quê ...
Read more

Thu Sầu Lam Phương Lyric Loi bai hat | jVde3bmso1

Nghe bài hát Thu Sầu 320kbps ca sĩ Lam Phương nghe nhạc 320 lời bài hát thu sau lam phuong album nhạc mp3 hay nhất | jVde3bmso1
Read more

HOÀNG HẠC LÂU - Web site Nguyen Hoai Van

HOÀNG HẠC LÂU —-o—- ... Yên ba giang thượng sử nhân sầu. Có rất nhiều bài dịch ra chữ nước ta, xin chọn ba bài :
Read more

Sầu Vương Ý Nhạc , Ca Vọng Cổ , Minh Cảnh - YouTube

Sầu Vương ý Nhạc - Tân cổ nhạc (Hướng dẫn đàn và hát đúng nhịp vọng cổ câu 1,2) - Cổ nhạc 34 - Duration: 23:42.
Read more

Ngấn Lệ Sầu - YouTube

Ngấn Lệ Sầu Videos; Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending Best of YouTube Music Sports Gaming Movies TV Shows ...
Read more