Gyventojų skaičiaus kaita ateityje

0 %
100 %
Information about Gyventojų skaičiaus kaita ateityje
Education

Published on March 15, 2014

Author: elvinatijunaityte

Source: slideshare.net

Gyventojų skaičiaus kaita ateityje Parengė Ic klasės mokinė: Elvina Tijūnaitytė

Turinys • Įvadas • Ekonomiškai silpnos šalys • Numatomi pokyčiai • Didelis vaikų iki 15 metų skaičius • Mažas vaikų iki 15 metų skaičius • Gyvenimo trukmė • Gyventojų senėjimas • Išvados • Šaltiniai

Įvadas Pasaulio gyventojų skaičius nuolat didėja. Žemėje anksčiau dar nėra buvę tiek žmonių kiek dabar. Prognozuoti,kaip ateityje keisis gyventojų skaičius,sudėtinga,kadangi mokslininkai nesutaria dėl gyventojų augimo tempų. Yra sudaromi skirtingi ateities scenarijai.

Ekonomiškai silpnos šalys • Sparčiausiai gyventojų gausėja ekonomiškai silpnose šalyse,o joms tenka virš 80% pasaulio gyventojų,nors šiose šalyse vykdoma demografinė politika,tačiau reikšmingų rezultatų pasiekti pavyko tik kai kurioms. Didelę įtaką turi nusistovėjusios kultūros ir religijos tradicijos,gausios šeimos idealizavimas. Todėl iki 2050 metų ekonomiškai silpnose šalyse žmonių ir toliau daugės.

Numatomi pokyčiai iki 2050m. • Nors kai kuriose Afrikos žemyno šalyse gyventojų turėtų beveik padvigubėti,pietinėse Afrikos valstybėse dėl ŽIV/AIDS epidemijos jų turėtų sumažėti. • Kinijoje gyventojų pagausės dar apie 100mln. • Indijoje žmonių skaičius augs labai sparčiai ir amžiaus viduryje čia gyvens daugiau žmonių nei Kinijoje. • Vakarų Europos šalyse gyventojų skaičius beveik nesikeis. • Rytinėse Europos šalyse sumažės daugiau nei 60%. • Japonijoje sumažės nuo 128mln iki 101mln. • JAV amžiaus viduryje jų pagausės nuo 296mln iki 422mln.

Didžiausios pasaulio šalys 2050m. Vieta Šalis Gyventojų sk. (mln) 1. Indija 1,628 2. Kinija 1,394 3. JAV 422 4. Pakistanas 349 5. Indonezija 316 6. Nigerija 307 7. Bangladešas 255 8. Brazilija 221 9. Kongo. Dem. Respublika 181 10. Etiopija 173

Didelis vaikų iki 15 metų skaičius Iki 15 metų vaikai sudaro apie 29% pasaulio gyventojų. Stipriose šalyse jų dalis nedidelė,Europoje nesiekia 20%,tačiau Afrikoje ir ypač pietų Azijoje vaikai sudaro daugiau kaip 40% gyventojų. Problemos: • Reikia daugiau lėšų sveikatos apsaugai ir švietimui,o to negali užtikrinti daugelis silpnų šalių. • Ateityje daugės gyventojų,galinčių susilaukti vaikų,vadinasi,gyventojų skaičius ir toliau augs.

Mažas vaikų iki 15 metų skaičius Kai kuriose ekonomiškai stipriose šalyse kyla sunkumų ne dėl didelio, o dėl mažo vaikų skaičiaus. Tokiose valstybėse kaip: Italija, Vokietija, Lietuva, Rusija, gimstamumas yra mažesnis už mirtingumą. Tai rodo,kad gyventojų skaičius mažėja. Dėl mažėjančio vaikų skaičiaus ateityje: • Trūks darbo jėgos,galinčios užtikrinti ekonominį augimą. • Užsidarys daug mokyklų,parduotuvių. • Darbingo amžiaus žmones slėgs didelių mokesčių našta,reikės išlaikyti daug senyvo amžiaus žmonių.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vaikų iki 15 metų dalis (%) tarp visų gyventojų 2005m. 29 42 30 29 25 21 16 Pasaulyje Afrikoje Lotynų Amerikoje Azijoje Australijoje ir Okeanijoje Šiaurės Amerikoje Europoje

Gyvenimo trukmė Ilgiausiai žmonės išgyvena ekonomiškai stipriose šalyse. Tam tikros valstybės gyventojų vidutiniškai nugyvenamas amžius, vadinamas vidutine gyvenimo trukme. Gyvenimo trukmė ilgėja dėl: •Gerėjančių higienos sąlygų. •Modernėjančios sveikatos apsaugos. •Visuotinio skiepijimo/naujų vaistų. •Geresnės mitybos. •Tobulėjančių medicinos žinių,metodų,kurie padeda įveikti anksčiau neišgydomas ligas.

Šalys,kuriose didžiausia/mažiausia vyrų ir moterų gyvenimo trukmė 2005m. 81 79 78 78 68 37 37 36 35 31 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Andora Islandija ŠvedijaJaponija LietuvaM alavisLesotas AngolaZam bijaBotsvana 87 85 85 84 84 79 37 36 36 35 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andora San M arinasJaponija Kanada Lietuva M ozam bikas SvazilandasZam bijaBotsvana

Gyventojų senėjimas • Ilgėjanti gyvenimo trukmė ir mažėjantis gimstamumas rodo,kad vis daugiau žmonių sulaukia 65 metų ir vyresnio amžiaus,senyvo amžiaus žmonių daugėjimas šalyje vadinamas senėjimu. Daugelyje ekonomiškai stiprių valstybių vyresni nei 65 metų žmonės sudaro daugiau nei 16% gyventojų. Prognozuojama,kad iki 2020m,vyresnių žmonių pasaulyje padaugės iki 20%, o tokiose šalyse kaip Japonija,Italija,Ispanija,iki 2050m. ši dalis išaugs iki 35%. Mokslininkų manymu,amžiaus viduryje pagyvenusių žmonių pasaulyje bus daugiau nei vaikų.

Išvados • Dėl nusistovėjusios kultūros ir religijos tradicijos,ekonomiškai silpnose valstybėse gyventojai ir toliau sparčiai daugės. • Kai kuriose ekonomiškai stipriose šalyse gimstamumas yra mažesnis už mirtingumą,todėl prognozuojamas gyventojų mažėjimas. • Didelio gimstamumo šalyse vaikia iki 15 metų sudaro daugiau kaip 40% gyventojų,o stipriose šalyse vaikų mažėja. • Dėl gerėjančių higienos sąlygų,geresnės mitybos ir modernėjančios sveikatos apsaugos ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė.

Šaltiniai • Geografijos vadovėlis ‘Žemė’ 9kl, IIdalis. 174-176psl. • http:// lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulio_gyventojai • http://lt.wikipedia.org/wiki/Gyventoj%C5%B3_p • Google vaizdai

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gyventojų skaičiaus kaita ateityje - Education

1. Gyventojų skaičiaus kaita ateityje Parengė Ic klasės mokinė: Elvina Tijūnaitytė 2. Turinys • Įvadas • Ekonomiškai…
Read more

Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita - Gyventojų skaičiaus kaita

Gyventojų amžiaus kaita, pasižyminti pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių absoliutaus skaičiaus arba jų santykinės dalies visuomenėje didėjimu.
Read more

Gyventojų skaičiaus kaita ateityje - mokslobaze.lt

Skaidrės. Gyventojų skaičiaus kaita ateityje. Įvadas. Ekonomiškai silpnos šalys. Numatomi pokyčiai iki 2050m. Didelis vaikų iki 15 metų skaičius.
Read more

Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita - mokslobaze.lt

Skaidrės. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita. Analizė. Gyventojų skaičius. Gyventojų skaičius – vienas iš pagrindinių geodemografinių veiksnių.
Read more

Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 21-ajame amžiuje ...

Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 21-ajame amžiuje: migracija vs natūralusis prieaugis. Leave a reply. Niekam ne paslaptis, kad gyventojų skaičius ...
Read more

Pasaulio Ir Lietuvos Gyventojai - scribd.com

PASAULIO IR LIETUVOS GYVENTOJAI 7. 1 Kaip pasiskirstę pasaulio gyventojai (Gyventojų pasiskirstymas) Gyventojų tankumas – rodiklis, kuris atspindi ...
Read more

LIETUVOS GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITA IR PRIEŽASTYS ...

TILTAI 2002,4 LIETUVOS GYVENTOJŲ SKAIČIAUS KAITA IR PRIEŽASTYS NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPIU Stasys Vaitekūnas Klaipėdos universitetas Anotacija
Read more

LIETUVOS MIESTŲ IR JŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS BEI STRUKTŪROS ...

LIETUVOS MIESTŲ IR JŲ GYVENTOJŲ SKAIČIAUS BEI STRUKTŪROS KAITA NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS Saulius Stanaitis, Algirdas Stanaitis
Read more

Gyventojų skaičiaus kaitos analizė - Geografija 6-8 ...

Tiriamasis darbas skirtas nagrinėti gyventojų skaičiaus kaitą ir teritorinį pasiskirstymą skirtinguose regionuose ir valstybėse.
Read more