Gynekologisk buksmÃrta ppt 2006

75 %
25 %
Information about Gynekologisk buksmÃrta ppt 2006
Education

Published on February 7, 2008

Author: Marcell

Source: authorstream.com

”Gynekologisk buksmärta”:  ”Gynekologisk buksmärta” Thomas Brodin, Öl KK Diff diagnos?:  Diff diagnos? Kirurgi Urologi Medicin/neurologi ortopedi Psykiatri/psykosomatik Remiss!!! Undersökningsmetoder:  Undersökningsmetoder Det gamla vanliga Anamnes!! Status Gyn At, buk mm Ultraljud Vaginalt Abdominellt Lab (sparsamt) Multistix U-hCG (på allt som rör sig i fertil ålder…) Hb, CRP mm efter behov Ultraljud:  Ultraljud Uterus (kontrastvätska) Enkel ovarialcysta Organindelning:  Organindelning (vulva/vagina) Cervix Corpus uteri Äggledare Ovarier En kanske bättre indelning - funktionell:  En kanske bättre indelning - funktionell Cykelbundna tillstånd Infektiösa tillstånd Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd Graviditetsrelaterade Tidig graviditet Sen graviditet Cykelbundna tillstånd (fertil ålder):  Cykelbundna tillstånd (fertil ålder) I viss mån endometrit/salpingit – vanligen debut postmenstruellt, mer senare Ovulationssmärta Mittcyklisk, ibland förenad med oftast färsk röd blödning. Ej om ovulationshämmare=p-piller och adekvat intag/upptag. Cykelbundna tillstånd (fertil ålder):  Cykelbundna tillstånd (fertil ålder) Dysmenorré (Smärta,kramper,blekhet,hypotoni,illamående,diarré) Primär Från tonår och framåt. Förbättras ofta efter grav. Sekundär (förvärvad) Endometrios – diffus värk vanlig, aggravering vid mens Dysmenorré Dyspareuni (samlagssmärta; djup) (Subfertilitet vid adherensbildningar) Adenomyos – ofta blödningsrubbningar Endometriom/torsion Retrograd mens Cykelbundna tillstånd (fertil ålder):  Cykelbundna tillstånd (fertil ålder) (Dys-)funktionella cystor Ex follikelcysta, corpus luteumcysta Ovanligt hos yngre med (monofasiska) p-piller Ibland blödningsstörning Molvärk, ofta unilateral (”spänner”) Plötslig huggsmärta m utstrålning Blödning, ruptur, torsion, samlag Vanligare om adherenstillstånd i lilla bäckenet Falldiskussion #1:  Falldiskussion #1 Anna 32, 1-para, fast relation, kopparspiral frisk sedan tid, 0 med Sista tiden ömhet diffust i hypogastriet, varit lite lösare i magen. Mikt u a. Negerar kräkningar men mått lite illa idag efter smärtdebut. RM 6/28, haft en del dysmenorré sedan länge, tilltagit. SM 14 dagar sedan. Liten mellanblödning igår. Söker akut på kvällen pga plötsliga låga huggande buksmärtor med molvärk sedan 5 h, övervikt åt höger sida. Ligger ihopkurad. Smärtpåverkad. Temp 37,6 BT 150/80, puls 95 Urin 1+ ketoner, sp alb, 2+ röda U-hCG neg Hb 132 CRP 7 Buk Öm nertill diffust men värjer sig volontärt Diffust dunköm lumbalt PR obehag Endometriom, ruptur/torsion:  Endometriom, ruptur/torsion Bäckenvägg:  Bäckenvägg Endometrios Ruptur, corpus luteumcysta ej sannolikt detta fall – fel fas:  Ruptur, corpus luteumcysta ej sannolikt detta fall – fel fas Slide14:  cystruptur Ovulation Kanske lite väl ont i detta fall Falldisk #2:  Falldisk #2 Eva 27, 1-grav/0-para. Inget p-medel bortsett kondom/”säkra perioder”. Frisk sedan förut. Mens 5/28-30, SM 3½v. Ny partner 2 mån. 3 v sedan debut miktionssveda, beh UVI (Selexid). Lite bättre men alltmer molont i nedre buk utan sidopreferens som spridit sig uppåt något mer åt höger. På förfrågan noterat ökad gulaktig fluor. Lös i magen och illamående, kräkts vid ett par tillfällen sista dagarna. At lite medtagen men ej påverkad, uppegående. Temp 38,5 BT 120/75, puls 70 Buk Generellt öm ssk nertill med defense, dunköm över höger arcus Urin Ketoner 2+, 1+ alb, 1+ röda,1+ vita U-hCG neg Lab Hb 119 LPK 16 CRP 109 Gyn eller kir?:  Gyn eller kir? Såhär såg det inte ut…:  Såhär såg det inte ut… Laparoskopi: Salpingit Pus Perihepatit Chlamydia Infektioner:  Infektioner Cervicit (ej ssk vanligt med smärta) Endometrit/salpingit (Chlamydia, Gc, E Coli...) Flytning, olaga blödning, partnerbyte, postmenstruellt, spiralbärare Diffus dov låg buksmärta (1º ev unilat) utan eg smärtvandring, drabbar snabbt bilat (jmf dock pyosalp, tuboovarialabscess). Inf parametrar påverkade. Illamående och kräkningar mindre vanligt (2º vid mer uttalad peritonit) Postop abrasio, exeres. Postpartum. Ej virgo…I regel bara sexuellt aktiva P-piller/gestagener & hormonspiral “skyddar” I viss mån (sekretplugg i cx) Infektioner, forts:  Infektioner, forts Kronisk adnexit/salp Dov värk, dysmenorré/dyspareuni, flytningar, blödningsrubbningar/metrorragier Abscesser, douglasabscess/postop Feber, degig resistens i f D (PR), dvs bakom cx Tuboovarialabscess som komplikation till salpingit, eller PM om gammal IUD. Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd:  Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd Cervix uteri: Cervicit Myom i framfödande Cancer – överväxt Diffus låg buksmärta/värk. Flytning. Blödning. Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts:  Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts Corpus uteri Myom Nekros (LPK, SR), torsion av skaftat myom, blödningar. Mindre vanligt med symtomgivande myom < ~35 åå. Spiral (IUD) Ej ont om sitter bra el ej inf. Spiral i cx el myometriet – oftast blödningsstörning Cancer Ovanligt med smärtor 1º. Vag blödning. Myom:  Myom Myom kan bli stora:  Myom kan bli stora Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts:  Tubor Sactosalpinx (hydrosalpinx) torsion Anamnes på tid tid salpingit Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts:  Icke cykelbundna eller infektiösa tillstånd, forts Ovarier Neoplastiska cystor Oftast mer diffusa symtom om inte torsion Benigna T ex fibrom, cystadenom, dermoider (benigna teratom) Maligna Oftare perimenopaus och uppåt. Diffusa besvär, B-symtom, miktionsstörningar, bukomfång, ascites. Metastaser förekommer (genital ca, ventrikel, colon, bröst; ”Krukenbergtumörer”) Dermoid:  Dermoid Falldisk #3:  Falldisk #3 Annika 21. Tid appendektomi (oskyldig) annars frisk. Oregelb mens. SM 6 v sedan. Fast relation. Minipiller. Haft en sparsam blödning idag, sedan igår molont i tilltagande. Nu plötslig tillkomst av huggsmärta ner till med övervikt åt höger och utstrålning mot ryggslutet. Känner sig bajsnödig trots att hon varit på toa tidigare. Avf oförändrat dagligen. Miktion u a. At ont men ej smärtpåverkad. Temp 37,3. BT 115/65. puls 80 Buk: överallt mjuk, diffust öm nertill + MB. PR: ömmar framåt & åt höger Urin: 1+ ketoner, 3+ röda U-hCG pos Lab: Hb 103 (CRP 8, LPK 9,6) Blgr vagUL ingen IU grav Vätska i f D Laparoskopi:  Laparoskopi Varför ej denna patient som beskrivs??? Graviditetsrelaterade besvär:  Graviditetsrelaterade besvär Tidig grav Missfall Blödning, krampsmärta (intervallvis), U-hCG pos X kring v 5-7. Molvärk, hugg – ofta unilateralt, utstrålning till korsrygg, defekationsträngning Pos U-hCG Vag blödning (sällsynt utan blödning) Corpus luteumblödning Liknar X (U-hCG pos/neg) Graviditetsrelaterade besvär, forts:  Graviditetsrelaterade besvär, forts Senare grav Hydronefros Obstipation Gastrit, reflux Myomnekros HELLP-syndrom BT, proteinuri, epigastralgier Slide31:  Viktigast av allt: Ta en bra anamnes!

Add a comment

Related presentations