Guide til design af visuel identitet

50 %
50 %
Information about Guide til design af visuel identitet
Design

Published on March 9, 2014

Author: KasperGAaberg

Source: slideshare.net

Description

Design og udvikling af logo og visuel identitet

guide til design af identitet Af Kasper Aaberg af Kasper Aaberg 2014

Hvem? Kasper Gersbøll Aaberg grafisk designer, underviser M: W: LinkedIn: kasper@loveofgraphics.com, kga@eamv.dk loveofgraphics.com http://dk.linkedin.com/in/kasperaaberg Jeg har i mit virke som grafisk designer og animator haft fornøjelsen af at arbejde sammen med et udvalg af større danske og internationale virksomheder, som blandt andet Maersk, Danske Bank, Vestas, Velux, Totalkredit, TV2 og svenske Swedbank. Siden 2009 har jeg været tilknyttet Erhversakademi Midtvest som underviser på Multimediedesigneruddannelsen primært i faget design og visualisering og forskellige kurser. Endvidere er jeg koordinator for Multimediedesigneruddannelsen og er med til den grafiske del af akademiets markedsføring og planlæggelse af diverse markedsføringsmæssige tiltag on- og offline. Af Kasper Aaberg

Hvad er en identitet? Af Kasper Aaberg

Det som gør ét fænomen forskelligt fra - andre fænomener Af Kasper Aaberg

Identitet har ingen mening isoleret set. Identitet forudsætter og opfordrer til sammenligning Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

At være blond blandt nordboere er en ting... Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

At være blond blandt afrikanere er noget andet Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Identitet - vi definerer os udfra ensartethed Identitet - vi definerer os udfra forskellighed Af Kasper Aaberg

Visuel identitet handler om personlighed og særpræg Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Den visuelle identitet er med til at brande virksomheden. Basis for den visuelle identitet er virksomhedens Corporate Identity Af Kasper Aaberg

- Det den står for og gerne vil forbindes med Af Kasper Aaberg

Persona: Hvordan virksomheden tror den opfattes Identitet: Hvordan virksomheden i virkeligheden opfattes Af Kasper Aaberg

Identitet: Kan udtrykke fire ting... Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Hvem I er Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Hvad I beskæftiger Jer med Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Hvordan I gør det Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Hvor I vil hen Af Kasper Aaberg

Identitet: Manifestere sig på tre synlige måder... Af Kasper Aaberg

Produkter og service: Det I producere eller sælger Omgivelser: Hvor I producerer eller sælger det Kommunikation: Hvordan I forklarer, hvad I beskæftiger Jer med Af Kasper Aaberg

Identitets strukturer Af Kasper Aaberg

Monolistisk Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg Ét logo en visuel identitet: Virgin Air Virgin Megastore Virgin Mobile Virgin Cola Virgin Care...

Kombineret Af Kasper Aaberg

Virksomheden udgør en gruppe, sammenfattet visuelt eller nedskreven Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Varemærke baseret Af Kasper Aaberg

En serie af varemærker, der udadtil ingen forbindelser har med hinanden eller virksomheden Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Visuel identitet - er den synlige del af virksomhedens samlede identitet Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Visuel identitet - bruges særligt om den del af den synlige identitet som knytter sig til det grafiske design Af Kasper Aaberg

Visuel identitet Navnetræk Bomærke Firmafarve Typografi... Af Kasper Aaberg

Visuel identitet Hvorfor? Af Kasper Aaberg

Udadtil... er en klar og kvalitetspræget visuel identitet med til at synliggøre virksomheden på en fordelagtig måde Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Indadtil... er en stærk visuel identitet med til at skabe kvalitet, sammenhæng, fælleskab, gode arbejdsgange, og økonomi Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Ejerskab Afsender Hvor stammer produkterne fra? Identitet Hvorfor? Hvem ejer virksomheden? Af Kasper Aaberg Hvem har skabt produkterne?

Mål/Vision Idé Virksomhed Person Sted Tid Kultur Virksomhed Individ Gruppe Samfund Af Kasper Aaberg } • Differentiere sig fra konkurrenter • Skabe et internt fokus • Give en klar identifikation • Give “publikummet” mulighed for at få et personligt forhold • Skabe grobund for merchandise • Skabe troværdighed • Skabe orden i kaos • Kommunikere dit budskab

Visuel identitet - Fortæller... Af Kasper Aaberg

Hvem virksomheden er... Af Kasper Aaberg

Hvad den er.. Af Kasper Aaberg

Hvordan den er det... Af Kasper Aaberg

Mål og løfter: Det er alt afgørende at kigge på virksomhedens forretningsmetoder og kommunikationsmål. Få identificeret, hvad afsendere lover målgruppen. Er der overensstemmelse mellem løfterne og det målgruppen opfatter? Skab en synergi mellem løfter og det visuelle udtryk Af Kasper Aaberg

Det handler om at blive set og husket Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

At blive genkendt og identificeret med virksomhedens forretningsgrundlag og/ eller værdier Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Visuel identitet En holistisk tilgang Af Kasper Aaberg

Fra produktinnovation til én unik værdi... Af Kasper Aaberg

Virksomheden skal definere én klar værdiposition, som de vil ‘eje’ hos forbrugeren Af Kasper Aaberg

Værdipositionerigen skal ikke være en ‘produkthistorie’ om endnu bedre vaskeeffekt , men et ekstrakt af virksomhedens rigtige historie med udgangspunkt i deres værdier, vision og mission Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Den interne kultur som afsæt... Af Kasper Aaberg

Den visuelle identitet bygger ikke alene på eksterne forhold; Den interne kultur og kommunikation er ligeså vigtig som den eksterne perception og kommunikation Af Kasper Aaberg

Den visuelle identitet er essensen af det interne og eksterne Af Kasper Aaberg

En del af denne kommunikationsopgave løses bedst indirekte... Af Kasper Aaberg

Lad være med at sige, at virksomheden lægger vægt på kvalitet... Vis at den gør det... Af Kasper Aaberg

Gør det gennem den grafiske, sproglige og tekniske kvalitet af dens website, breve og brochurer... Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Visuel identitet Logoet er fundamentet Af Kasper Aaberg

Logoet er hjertet i en virksomheds identitetsprogram Af Kasper Aaberg

Et stærkt og godt logo er fundamentalt for en virksomheds visuelle identitet Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Før et logo kan skabes, skal navnet findes... Af Kasper Aaberg

Et godt navn er tidløst, nemt at sige, let at huske; det betyder noget, har mening, lyder godt - ser godt ud på tekst og som logo. Navnet er dit brands arbejdshest 24/7 Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Betydningsfuldt Navnet skal kommunikere essensen af dt brand. Navnet skal understøtte det image virksomheden ønsker at få Af Kasper Aaberg

Karakteristisk/Særligt Navnet skal være unikt, samt let at huske, udtale og stave til. Særligt/anderledes i forhold konkurrenterne - nemt at dele på de sociale medier Af Kasper Aaberg

Fremtidssikret Man skifter ikke bare lige navn - derfor skal navnet kune holde til vækst, forandring og succes. Det skal være langtidsholdbart Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Modulær Navnet skal give mulighed for brand-udvidelser uden problemer (tilføljelser af produkter med videre) Af Kasper Aaberg

Beskyttet Navnet skal kunne varemærkeregistreres, trademarkes - Der må meget gerne være et domæne frit (www...) Af Kasper Aaberg

Positivt Navnet skal give positive associationer og ikke rumme negative undertoner Af Kasper Aaberg

Visuelt Navnet skal fungere godt grafisk til logo, tekst og til hele brand arkitekturen Af Kasper Aaberg

Navnetyper Grundlægger (Maersk, Ben & Jerrys, Ralph Lauren...) Beskrivende (Toys R Us, Post It, Post Danmark...) Fundet på (Pinterest, Kodak) Metafor (Nike, Facebook, Monocle, Twitter) Akronym (BBC, CNN, DKNY, MoMA) Anderledes stavning (Flickr, Tumblr, Netflix) Og så mange forskellige kombineret... Af Kasper Aaberg

Fra navn til logo... Af Kasper Aaberg

Simplicity is the ultimate form of sophistication - Da Vinci Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

A logo doesn’t sell, it identifies. A logo derives its meaning from the quality of the thing it symbolizes, not the other way around. A logo is less important than the product it signifies; what it means is more important than what it looks like - Paul Rand Af Kasper Aaberg

Design is so simple, that’s why it is so complicated - Paul Rand Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Design should never say, Look at me. It should always say, Look at this - David Craib Af Kasper Aaberg

Vi skal designe et unikt, distinkt og betydningsfuldt logo – svært da alle mulige og umulige logoer allerede er skabt. Men... Af Kasper Aaberg

...med nye “redskaber”, medier er mulighederne større end nogensinde Af Kasper Aaberg

Logo Lidt historie Af Kasper Aaberg

Symbolisme Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Symbolisme Menneskets kommunikation – visuelt og litterært En lang kulturel tradition Semiotik - vi tillægger værdi til symboler og tegn (korset, slangen, æblet) Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Logoet er nu blevet fundamentet i noget større - i en identitet Af Kasper Aaberg

Wiener Werkstätte – Wien 1903 Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Wiener Werkstätte – Wien 1903 Af Kasper Aaberg

Nye medier - nye udfordringer Af Kasper Aaberg

“The move of information from the printed page to other media has changed the nature of graphic identity. The MTV logo, which emerges from an unexpected metamorphosis, is probably the ultimate in animated identity.” -The New York Times, September 1996 Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Brand - Logoet er ikke et brand. Et brand er den opfattelse “publikummet” danner af din virksomhed. En kombination af det visuelle, produkter, service og hvordan du agerer - En designer kan ikke skabe et brand Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Et logo er kun et brand - hvis det sidder på en ko Af Kasper Aaberg

Logo-hvad består det af? Inden for faget industriel grafik betegner logo eller logotype egentlig et eller flere bogstaver eller ord med særligt tegnede bogstaver, til forskel fra bomærke, der består af symboler eller billedelementer. Udformningen af skriften i logoet kan tage sit udgangspunkt i en særlig bogstavkombination og omskaber ordet til et billede …én gang læst og lært opfattes navnet herefter som et billedmæssigt signal Af Kasper Aaberg

Logo-hvad består det af? • Navnetræk, navnet skrevet • Bomærke, et symbol eller lignende • Pay-Off, en kort linie tekst der fx. Opsummere en virksomheds værdier Det 5. element, et ekstra grafisk element, der understøtter de øvrige grafiske elementer som en stærk, dekorativ identitetsmarkør Af Kasper Aaberg

Kun Tekst Af Kasper Aaberg

Kun bomærke/symbol Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Navnetræk/tekst og bomærke Af Kasper Aaberg

Navnetræk/tekst som bomærke Af Kasper Aaberg

Navnetræk/tekst som bomærke Af Kasper Aaberg

Navnetræk/tekst som bomærke Af Kasper Aaberg

Navnetræk og pay-off Af Kasper Aaberg

Symbol og pay-off Af Kasper Aaberg

Det 5. element Af Kasper Aaberg

Det 5. element Af Kasper Aaberg

Navnetræk, bomærke og pay-off Af Kasper Aaberg

Logo design Af Kasper Aaberg

Farver Af Kasper Aaberg

Farver Af Kasper Aaberg

Farver Af Kasper Aaberg

Farver Skab en gråtonet udgave af logoet eller en sort hvid udgave. Ofte vil en sådan udgave skulle anvendes til daglige tryksager – hvor farveprint vil være for dyrt. Ved selv at skabe en grå/sort/hvid udgave styrer du som designer, hvordan resultatet bliver Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Farver Husk de farveblinde “Ca. 8% af danske mænd er medfødt” - netdoktoren Undgå rød skrift på sort Undgå knækkede røde/brune og grønne sammen Undgå grøn skrif på rød og omvendt Af Kasper Aaberg

Typografi Af Kasper Aaberg

google Af Kasper Aaberg

Kun en skriftype? For den kreative designer er et begrænset skriftype/font valg ikke nogen hændring Af Kasper Aaberg

Helvetica Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Symboler Af Kasper Aaberg

Et logo skal være versatilt • Fungere på et frimærke • På en busside eller gavl • I farver og sort/hvid • På tryk og til web Af Kasper Aaberg

Et logo skal være versatilt Sørg for at dit logo er versatilt – fungerer i alle størrelser. Få logoet udviklet i vector… Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

...Og Sørg for at dit logo er unikt. Jo mere unik – jo mere distinkt er du. Men pas på med ikke at blive sær i stedet for særlig, grænsen er hårfin. Undgå at benytte standard skrifttyper som Helvetica, uden at arbejde med dem, ændre på dem Af Kasper Aaberg

...and then Sørg for at dit logo er simpelt, letgenkendeligt og letlæseligt. Undgå for mange skriftyper og for mange elementer, kort sagt undgå forvirring Af Kasper Aaberg

...and theen Sørg for at dit logo er i balance. Lige dele luft mellem bogstaver, ligevægt i det grafiske udtryk, det skal helst ikke være sidetungt. Sørg for en god farve balance/komposition Af Kasper Aaberg

...aand theeen Benyt dig af en hierarkisk opbygning Af Kasper Aaberg

Benyt dig af konsistent brug af forskellige figurer – er din typografi skarp i kanterne, bør du benytte dig af skarpe figurer og omvendt Af Kasper Aaberg

Design dit logo med holdbarhed for øje – man kan ikke bare lige skifte identitet. Så pas på med mode og trends, men fokusér hellere på et tidløst design Af Kasper Aaberg

Design dit logo så det passer til din målgruppe og dine værdier Af Kasper Aaberg

Som med alt andet design kræver godt logodesign ikke en forklaring – det fortæller selv hele sit budsskab, historie og baggrund Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Visuel identitet Kræver styring Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Styring af én klar værdi som ikke bare er et mærke, men hele virksomhedens identitet, kan ikke decentraliseres Af Kasper Aaberg

Når den visuelle identitet og brandet bliver virksomhedens vigtigste værdi, kan styring af dette ikke overlades til grafikere og produktchefers forgodtbefindene Af Kasper Aaberg

En virksomheds visuelle identitet kræver central styring og international konsistent kommunikation Af Kasper Aaberg

Et designprogram hjælper virksomheden med at styre den visuelle identitet i retning af den profil, virksomheden ønsker Af Kasper Aaberg

Designprogram Af Kasper Aaberg

Et sæt af retningslinier for design af virksomhedens visuelle identitet Af Kasper Aaberg

Den er et nyttigt værktøj både eksternt, for virksomhedens bogtrykker, tryksag stilrettelægger, skilteproducent og internt, for virksomhedens egne medarbejdere i dag-til-dag arbejdet med fx. brevskrivning Af Kasper Aaberg

Formålet med et designprogram indeholder tre elementer... Af Kasper Aaberg

Ekstern profil (Styrke image) Af Kasper Aaberg

Intern profil (Skabe fælles værdier) Af Kasper Aaberg

Besparelser (forenkling, standardisering & rationalisere) Af Kasper Aaberg

Designprogram omfatter... Af Kasper Aaberg

• rundelementer G • egler for anvendelse R • okumentation D Af Kasper Aaberg

• Grundelementer: der får designprogrammet til at hænge sammen • Regler for anvendelse: for grundelementernes anvendelse, der sikrer standardiserede løsninger • Dokumentation: af grundelementer og regler på en måde, der sikrer tilgængelighed og erindring. Af Kasper Aaberg

Grund Elementer... Af Kasper Aaberg

• avnetræk N • omærker B • arver F • ypografi T • orm/Stil? F Af Kasper Aaberg

Navnetræk Af Kasper Aaberg

Navnetræk Af Kasper Aaberg

Bomærker Af Kasper Aaberg

Farver Af Kasper Aaberg

Typografi Af Kasper Aaberg

Form/Stil Af Kasper Aaberg

Form/Stil Af Kasper Aaberg

Form/Stil Af Kasper Aaberg

Form/Stil Af Kasper Aaberg

Regler for anvendelse • Korrespondance • Annoncer • Beklædning og materiale • Indretning • Elektroniske medier (web-steder, .pdf, cd m.m) • Trykksager • Skilte • Køretøjer • Emballage.... Af Kasper Aaberg

Samles i en designmanual Af Kasper Aaberg

Hvad koster det? Af Kasper Aaberg

I de fleste tilfælde mindre end det tjener ind i sit første år via besparelser i penge og tid Af Kasper Aaberg

Den frie kreativitet? Af Kasper Aaberg

For kvalificerede kommunikationsfolk er et sæt af velvalgte begrænsninger som dem, der ligger i et godt designprogram, en kilde til kreativitet - og ikke en hindring for kreativiteten Af Kasper Aaberg

Designprogrammet gør det i øvrigt muligt at koncentrere sig om det, der er nyt og afgørende i den enkelte opgave, fx en produktbrochure, frem for at bruge tid på at lege med - og sløre den visuelle identitet Af Kasper Aaberg

Aktualitet? Af Kasper Aaberg

I meget lang tid, hvis det er godt. Af Kasper Aaberg

Opbygningen af en visuel identitet handler også om gentagelse, om at være den samme over lang tid. Af Kasper Aaberg

Det stiller krav til det grafiske design, det skal være ordentligt gennemarbejdet Af Kasper Aaberg

Det må ikke søge at følge øjeblikkets mode fordi det hurtigt vil gøre det umoderne. Af Kasper Aaberg

Aktualitet - Hvordan? Af Kasper Aaberg

Det kan det gøre gennem nænsomme ajourføringer fra tid til anden Af Kasper Aaberg

Typisk gennem små, men afgørende ændringer, som fastholder den grundlæggende visuelle identitet, men alligevel følger tendenser i tiden Af Kasper Aaberg

Det kan også ske gennem tilføjelse af supplerende elementer Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Logo - Den gode idé Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Af Kasper Aaberg

Litteratur Logo design workbook: a hands on guide to creating logos, Sean Adams & Noreen Guide til design af identitet - at skabe og vedligeholde foran, Wally Olin, The Brand Handbook, Wally Olin Designing Brand Identity, Alina Wheeler Hvad er meningen med Virksomhedens logo, Ian Wisler-Poulsen, Af Kasper Aaberg

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Visuel identitet, brevlinje og design guide | Uptime-IT ...

En professionel visuel identitet, ... Skabeloner til design af hjemmeside, skiltedesign, profilbeklædning; Design guide.
Read more

Design til MM Vision | Visuel identitet | Webdesign

Design til Danmarks´største pc producent. ... visuel identitet, ... Den nye identitet er samtidig en del af brandingen af virksomhedens egne ...
Read more

GoBoat - Visuel Identitet / Designmanual on Behance

Visuel identitet for GoBoat / Designmanual ... Guide til turisterne i bådene, ... Mere design af indpakningen til deli varerne. ...
Read more

desiGnGuide for lunGeforeninGen visuel identitet

visuel identitet blomsten i ... farver til forsider af pjecer, plakater mv., skal fortrinsvis vises i 100%, så den fremstår klar og ... Guide til a4 ...
Read more

Kommunikationsforum | Dette er en lavpraktisk guide til ...

En guide til udvikling og implementering af ... en ny eller opdateret visuel identitet. Guiden henvender sig til ... at design groft set er et ...
Read more

Kolon Total Inventar | Visuel identitet og responsivt ...

Ny visuel identitet og website til inventarsnedkeri Kolon Total Inventar ... Design af logoet. Da det var ... Tilmelding til Nyhedsbrev Guide til Umbraco ...
Read more

VISUEL IDENTITET • Aarhus Universitet og Region ...

... hvis du selv eller andre pludselig kommer til ... Forside Om os Organisation Designguide VISUEL IDENTITET ... der ligger indenfor rammerne af ...
Read more

Design og visuel identitet: Tandmedia - Tandlæge hjemmeside

Tandmedia skaber et web-image til tandlægeklinikken og sørger for at det smelter sammen med resten af tandlægeklinikkens visuelle identitet (logo ...
Read more

Designguide for Aalborg universitet

visuel identitet. beskrivelse af samtlige grundelementer og referencer til brug.
Read more