Guide: Messer og udstillinger - Før messen

50 %
50 %
Information about Guide: Messer og udstillinger - Før messen
Business & Mgmt

Published on February 18, 2014

Author: lupro

Source: slideshare.net

DI's messe– og udstillingsguide DI’s guide til messer og udstillinger Det skal du huske FØR messen

DI's messe- og udstillingsguide DI’s messeguide – struktur og indhold Før messen Under messen Efter messen •Hvilken type messe og stand er relevant for min virksomhed? •Hvordan identificerer jeg formål og målgruppe for messedeltagelsen? •Messer og markedsføring – messen som led i den samlede markedsføringsstrategi •Ressourceallokering – økonomi og budgettering •Messepraktik – standens placering og opbygning •DI vs. virksomhedens rolle i forbindelse med fællesstand •Det indledende arbejde på messen •Rollefordeling på standen •Salgsteknik på messer •Fælles interesser og networking på messen •Opfølgning og kundekontakt •Budgetkontrol •Evaluering og messeanalyse 2

DI's messe-– og udstillingsguide messe og udstillingsguide Før Messen Grundig forberedelse

DI's messe- og udstillingsguide Hvilken messe skal jeg vælge? Sådan kan DI hjælpe Der findes et hav af forskellige messer. Hvilken, der passer bedst til netop din virksomhed, afhænger bl.a. af: • • • • • Formål med deltagelsen Målgruppe Produkt Markedsprioritering Ressourcer DI sparring Brug din DI kontakt til sparring omkring, hvilken messe der er relevant for netop din virksomhed. Kontakt: international@di.dk Din DI-kontaktperson står parat med råd og vejledning, hvis du er i tvivl. 4

DI's messe- og udstillingsguide Individuel stand vs. fællesstand Sådan kan DI hjælpe Følgende spørgsmål kan hjælpe med at afklare, om virksomheden skal deltage i messen med en individuel stand, eller om det er en fordel at være en del af en dansk fællesstand: • • • • • Er det gavnligt for os at fremstå som en dansk virksomhed? Hvilke andre virksomheder findes på standen? Kan vi drage nytte af deres tilstedeværelse? Hvordan påvirker det prisen og ressourceforbruget i virksomheden? Har fællesstanden en fælles målgruppe? Kan vi før, under og efter messen drage nytte af fællesskabet? Checklister Download DI’s Checkliste for individuelt messeforløb Download DI’s Checkliste for deltagelse på en fællesstand Hvis ikke virksomheden har den store messeerfaring, kan det være en god idé at afprøve fremstødsformen sammen med andre virksomheder. 5

DI's messe- og udstillingsguide Eksempel på dansk fællesstand 6

DI's messe- og udstillingsguide Hvad er virksomhedens formål med deltagelsen? Sådan kan DI hjælpe Værdien af din deltagelse i en messe afhænger i høj grad af i hvilket omfang din virksomhed har et klart formål med deltagelsen og har defineret konkrete mål. Formålet kan være: 1. Markedssondering – første vurdering af et nyt marked 2. Finde (ny) agent eller distributør 3. Salg og markedsføring både i forhold til eksisterende og nye kunder 4. Support til datterselskab / agent / distributør 5. Introduktion af nye produkter 6. Faglig erfaringsudveksling med andre udstillere 7. Image-pleje 8. Konkurrentovervågning 9. Inspiration til nye markedsstrategier Markedssondering Se DI’s guide til Struktureret Markedsudvælgelse Partnersøgning Se DI’s guide til Partnersøgning DI’s agentkontrakt Download DI’s agentkontrakt DI assistance DI kan assistere med: • udarbejdelse af et markedsstudie. • udarbejdelse af et individuelt aktivitetsprogram under messen Kontakt: international@di.dk Når du har defineret formålet med deltagelsen, kan du opsætte konkrete mål. Det er vigtigt, at målene kan evalueres efter messen. Et mål kan eksempelvis være at få 100 nye kontakter på messen. 7

DI's messe- og udstillingsguide Identificér din målgruppe - Hvem besøger messer? Sådan kan DI hjælpe Generelt kan messebesøgende inddeles i følgende kategorier: • Brugere af produktet – dvs. teknikere eller sælgere, der står for produktets anvendelse i produktionen og for dets videresalg. • Influenter – dvs. personer der har indflydelse på beslutningen om køb. Eksempelvis virksomhedens interne og eksterne rådgivere. • Indkøbere – dvs. personer med formel kompetence til at indgå købsaftaler. • Beslutningstagere – udvælger eller godkender valg af leverandør og produkt. • Borgere – nysgerrige gæster, det er som regel tidsrøvere, der ikke skal bruges for meget krudt på. DI sparring Brug din DI kontakt til sparring omkring måder at skabe kontakt til nye kunder Kundesegmentering Brug DI’s værktøj Værdibaseret kundesegmentering Kontakt DI’s internationale konsulentafdeling omkring brug af værktøjerne og evt. workshop hos din virksomhed Kontakt: international@di.dk En vigtig del af planlægningsfasen er at identificere din målgruppe – og målrette din markedsføring her efter. 8

DI's messe- og udstillingsguide Markedsføringsstrategi – ram din målgruppe Sådan kan DI hjælpe Messer og udstillinger markedsføres som oftest af arrangøren, men det er din virksomheds eget ansvar at få fat i lige netop jeres målgruppe og få dem til at besøge jeres stand. Det kan være en god idé at annoncere jeres deltagelse: • • • • • I fagpressen I messekataloget På virksomhedens hjemmeside Via sociale medier PERSONLIGE INVITATIONER til relevante gæster er alfa og omega. Invitér i god tid og følg gerne op på invitationen. DI sparring Brug din DI kontakt til sparring. Program & deltagere Kontakt din DI kontaktperson for yderligere information om delegationen. DI kan bl.a. hjælpe med at undersøge, om der er andre i delegationen, der har samme interesser som jer. Kontakt: international@di.dk Det er ikke et mål i sig selv at få målgruppen til at besøge messen. Konkurrenterne er også til stede, og kunderne skulle gerne komme til jeres stand. 9

DI's messe- og udstillingsguide Messer som led i den samlede markedsføringsstrategi Messedeltagelse er en god markedsføringsplatform for mange virksomheder. Messer kan dog ikke stå alene men skal ses som et led i en overordnet markedsføringsstrategi, der kan variere fra marked til marked og produkt til produkt. En fordel ved messedeltagelse er, at det giver mulighed for at indfri mange af virksomhedens marketingsmål på én og samme tid. Eksempelvis: • fra langsigtet brand awareness til direkte salg • fra markedssondering til mediedækning • fra lancering af nye produkter til pleje af loyale kunder Sådan kan DI hjælpe Informér din DI kontaktperson om jeres mål, og hvilke gæster I ønsker at invitere Brug din DI kontaktperson til at få overblik over programmet og aktiviteterne Brug din DI kontaktperson til at klarlægge, hvordan din virksomhed får mest ud af messedeltagelsen Kontakt: international@di.dk 10

DI's messe- og udstillingsguide Ressourceallokering – økonomi og budgettering Det er vigtigt at lægge et realistisk budget tidligt i planlægningsfasen. Budgettet skal afspejle virksomhedens forventninger og målsætning til messen. Virksomhedens ressourcebehov i forbindelse med messer kan groft sagt inddeles i 3 forskelllige grupper: Sådan kan DI hjælpe Download DI’s budgetformular, der kan hjælpe dig til at sammenholde det estimerede budget med de faktiske udgifter. DI’s budgetformular - Økonomiske ressourcer - Personalemæssige ressourcer til forberedelse, eksekvering og opfølgning - Ressourcer til opfølgning Ressourceallokering afhænger i høj grad af, om virksomheden deltager i messen med en individuel stand eller på en fælles stand arrangeret af DI. Fællesskabet giver naturligvis nogle økonomiske fordele. 11

DI's messe- og udstillingsguide Messebudget – individuel vs. Fællesstand Neden for kan du se eksempler på, hvilke poster du bl.a. skal være opmærksom på, når du beregner messebudget: Individuel stand: Fællesstand: •Standleje •Standopbygning og –nedtagning •Standdesign (konstruktion, møbler mv.) •AV-udstyr •El, vand og andre forsyninger •Leje af mødelokale •Brochurer og præsentationsmateriale •Bemanding af standen (rejse, ophold mv.) •Forplejning •Tolkning DI tilbyder som regel en basispakke, der bl.a. indeholder: Sådan kan DI hjælpe Download DI’s budgetformular, der kan hjælpe dig til at sammenholde det estimerede budget med de faktiske udgifter. DI’s budgetformular •Møbleret stand (inkl. leje, design, op- og nedtagning. •Et aktivitetsprogram (informationsmøde, konferencer, seminarer, middag/ reception med mulighed for at invitere kunder og partnere) •Fælles præsentationsmateriale Der vil blive opkrævet betaling for ekstraydelser og arrangementer. 12

DI's messe- og udstillingsguide Standens placering og opbygning – Individuel stand Sådan kan DI hjælpe Standen er omdrejningspunktet for messedeltagelsen. Her er nogle vigtige spørgsmål, som man som individuel udstiller skal tage stilling til på forhånd: Hvilken standtype vil man benytte? • • • • Kontakt DI hvis du har brug for vejledning om standens placering og opbygning. Kontakt international@di.dk Ø-stand = åben til alle fire sider Hovedstand = åben til tre sider Hjørnestand = åben til to sider Rækkestand = åben til én side Hvor stor skal standen være? • • • • Afhænger af hvilke produkter, der skal med på messen, Behov for afskærmet samtalerum kræver min. 6 – 7 kvadratmeter Behov for aflukket receptionslokale Hvor mange personer skal bemande standen Hvilken beliggenhed på messen? • Mere trafik i hovedhallen/hovedstrøg end i sidehallen/sidegaderne • Strøg der fører til trapper, udgange, restauranter og toiletter har meget trafik • En stand, der traditionelt får mange besøg, er en bedre nabo/genbo end en anonym stand 13

DI's messe- og udstillingsguide Standens placering og opbygning – fællesstand DI har mange års erfaring med at arrangere messebesøg og har været på de fleste messer mange gange før. Det betyder, at vi har et godt samarbejde med arrangørerne og derfor får tildelt gode og velbesøgte standområder på messerne. Eksempel: Se et eksempel på, hvordan en DI fællesstand kan se ud: Food and Hotel Asia 2014 DI arbejder sammen med dygtige eksterne standdesignere, der formår at få fællesstanden til at fremstå flot, fremhæver den enkelte virksomhed og tiltrækker mange gæster. 14

DI's messe- og udstillingsguide DI’s rolle før messen – fællesstand Sådan kan DI hjælpe Når du deltager i et messebesøg arrangeret af DI, så er det DI i samarbejde med f.eks. den lokale ambassade, der står for meget af det praktiske, fx: • Tilmelding og standleje – DI booker et stort fælles standareal, og hver enkelt virksomhed får tildelt en individuel stand på fællesområdet. DI bistår gerne med indretning af de enkelte stande. • DI rekrutterer virksomhederne og sammensætter programmet for messeforløbet • DI’s repræsentant står til rådighed under hele messeforløbet DI sparring Brug din DI kontakt til sparring. Program & deltagere Kontakt din DI kontaktperson for yderligere information om delegationen. DI kan bl.a. hjælpe med at undersøge, om der er andre i delegationen, der har samme interesser som jer. Kontakt: international@di.dk 15

DI's messe- og udstillingsguide Dét forventes af dig som virksomhed Sådan kan DI hjælpe Forbered dig på, at du både skal præsentere din virksomhed formelt og uformelt i løbet af de dage messen finder sted. Forbered din formelle virksomhedspræsentation • Udarbejd en kort og præcis markedstilpasset virksomhedspræsentation • Vis jeres unikke markedsposition gennem konkrete eksempler Forbered din uformelle salgstale / ”elevatortalen” • Vær klar til at give en kort og præcis virksomhedspræsentation (”elevatortalen”) Din DI kontakt-person vil løbende fremsende opdateringer til de deltagende virksomheder Din DI kontaktperson kan give dig information om skabeloner, deadlines m.v. Kontakt: international@di.dk Input til fælles præsentationsmateriale – fællesstand • Præsentationsmaterialet oplyser gæster om, hvilke danske virksomheder der deltager, og hvilke kompetencer de repræsenterer. • Materialet følger en overordnet designskabelon. Virksomhederne sender det relevante indhold (kort virksomhedsprofil), logo og billedmateriale til DI. • Deadline: Det er vigtigt, at virksomhederne overholder alle deadlines og leverer det efterspurgte materiale i de rette formater, så DI kan forberede messedeltagelsen bedst muligt og sikre et godt resultat for alle deltagende virksomheder. 16

DI's messe- og udstillingsguide Dét forventes af dig som virksomhed – fællesstand Sådan kan DI hjælpe Husk følgende punkter i forbindelse med jeres forberedelse: • Udpeg en overordnet ansvarlig for din virksomheds deltagelse, der koordinerer i forhold til kollegaer i Danmark /i evt. datterselskab i udlandet og med eksterne samarbejdspartnere • Involvér jeres agent / distributør tidligt i forløbet og forbered aktiviteter sammen • Budget (udarbejd et samlet budget, der også inkluderer evt. ekstra aktiviteter ud over jeres deltagelse i fremstødet) . Kontakt din DI kontaktperson for sparring. Kontakt international@di.dk Budgetformular Download DI’s budgetformular, der kan hjælpe dig til at sammenholde det estimerede budget med de faktiske udgifter. DI’s budgetformular 17

DI's messe- og udstillingsguide Mere inspiration til ekspansion DI International Business Network Gennem DI IBN bliver du inviteret til seminarer og konferencer om dine fokusmarkeder, og du modtager automatisk DI’s nyhedsbrev International Business hver anden uge. DI International Business Development DI’s afdeling for international virksomhedsrådgivning, der kan hjælpe dig med alt fra kundeidentificering og distributørsøgning til on-location etableringshjælp. Vi tager udgangspunkt i din situation og skræddersyer den løsning, du har behov for. Markedsfokus DI følger den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder tæt. Hver måned samler vi for hvert marked et overblik over de seneste tendenser. Eksporthåndbogen DI’s online opslagsværk om eksportforsendelser og eksporttilbud. Erhvervsjuridisk bistand DI’s erhvervsjuridiske afdeling kan hjælpe dig med juridiske spørgsmål inden for international konkurrenceret, statsstøtte, immaterielret og selskabsret. Du kan også downloade og bruge DI’s standardskabelon til agentkontrakt. 18

DI's messe- og udstillingsguide DI er med dig hele vejen di.dk/international Tlf. 33 77 33 77 19

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Guide til deltagelse på messer og udstillinger - di.dk - DI

Messer og udstillinger; Før messen; ... så kræver det en målrettet indsats både før-, under- og efter messen, ... Her finder du en guide og ...
Read more

Før messen - DI

Messer og udstillinger; Før messen; Under messen; Efter messen; Officielle fremstød; ... På denne side finder du en guide og tjeklister til, ...
Read more

Afholdelse af marked, udstilling eller messe ...

Hvis du skal afholde marked/udstilling/messe, ... udstillinger og messer; ... Markedet/udstillingen/messen skal registreres i Mobiltreg senest 2 dage før ...
Read more

Messeguide messer og udstillinger i Danmark

FIND UDSTILLINGER // GUIDE TIL MESSECENTRE // ... Iværk og Vækst er Danmarks største inspirationsforum for iværksættere, ... Outlet messe 2015 i MCH ...
Read more

Find en messe eller udstilling i Danmark

Messeguide hjælper dig med at finde en messe eller udstilling i Danmark, ... GUIDE TIL UDSTILLERE // ... messer, udstillinger og andre events.
Read more

Messe og Udstillinger - breedersofdenmark.dk/da

Messe og Udstillinger. Breeders deltager løbende i en række messer og udstillinger i forskellige ... Husk at registrere dig via nedenstående Link før ...
Read more

Succes med messer og udstillinger - Din messestand skal ...

Side 15 | Seminar | Succes med messer og udstillinger | ©2014. 4. VÆRKTØJ KONCEPT Forretningsforståelse “Krogen ... starter før messen NU
Read more

Messer og udstillinger | External Marketing

Få maksimalt udbyttet af dine messer og udstillinger. ... Det bedste messeresultat kommer gennem grundig planlægning af tiden før, under og efter messen.
Read more