Guia visual Moodle: instal·lacio de Moodle al servidor phobos.xtec.cat o hipolit.xtec.cat

100 %
0 %
Information about Guia visual Moodle: instal·lacio de Moodle al servidor phobos.xtec.cat o...

Published on July 14, 2007

Author: jfontich

Source: slideshare.net

Description

Com es fa per instal·lar Moodle al servidor de pràctiques de la Xtec hipolit.xtec.cat o al servidor de producció phobos.xtec.cat

Guia Visual Moodle Com instal·lar Moodle al servidor phobos.xtec.cat o hipolit.xtec.cat Jordi Fontich CC 2.5 | Alguns drets reservats | Reconeixement | No comercial | Compartir igual Moodle 1.6 | Juliol 2007

IMPORTANT Aquesta Guia explica com instal·lar Moodle en un entorn real (phobos) o en un entorn de pràctiques (hipolit). L'autor no es fa responsable de les perdues d'informació que pots patir a la base de dades o al servidor. És recomanable que facis proves en local o sobre un servidor i una base de dades de pràctiques abans d'instal·lar sobre un servidor i una base de dades de “producció” (d'un entorn real).

Navega a moodle.org

Descarrega't un paquet genèric

 

Desa al disc i descomprimeix-lo. Et quedarà descomprimit dins una carpeta anomenada “moodle”

Connecta el gFTP o el Filezilla al servidor

Obre el menú contextual i crea una carpeta nova en paral·lel a /html

Anomena “moodledata” a la carpeta o directori nou

Obre el menú contextual sobre “moodledata” i tria “Chmod” si el client ftp és el gFTP, o “Propietats” si el client ftp és el Filezilla

Estableix permisos totals per a la carpeta “moodledata”. Al Filezilla hi veuràs el valor numèric “777” a l'activar totes les caselles d'usuari, grup i altres

Entra dins la carpeta o directori “/html”

Crea una carpeta i l'anomenes “moodle”

Obre el menú contextual sobre “moodle” i tria “Chmod” si el client ftp és el gFTP, o “Propietats” si el client ftp és el Filezilla

Estableix permisos totals per a la carpeta “moodle”. Al Filezilla hi veureu el valor numèric “777” a l'activar totes les caselles d'usuari, grup i altres

En remot, situa't dins la carpeta “moodle” que acabes de crear En local, situa't dins la carpeta on han quedat descomprimits tots els fitxers de Moodle

Selecciona tots els fitxers de la carpeta “moodle” en local

La transferència dels 35Mb del fitxers de Moodle al servidor durarà una estona! Transfereix-los o puja'ls al servidor

Quan la transferència s'ha acabat, obre el teu navegador preferit, el Firefox, i visita la URL on has pujat els fitxers del Moodle, que serà del tipus: http://servidor/usuari/moodle http://phobos.xtec.cat/usuari/moodle http://hipolit.xtec.cat/eee026/moodle Comença la instal·lació!

La instal·lació no comença... Què he de fer? * Entra al servidor i comprova “visualment” que tots els fitxers han pujat. A la carpeta “moodle” hi has de trobar “subcarpetes” i fitxers. Quan la pujada ha anat malament, els fitxers de la carpeta “moodle” no hi són, només hi ha les subcarpetes. Possibles solucions: Si els fitxers no han pujat correctament els hauràs de tornar a pujar.

Els fitxers de Moodle han pujat aparentment bé: hi ha les subcarpetes i els fitxers individuals. Els fitxers de Moodle no han pujat correctament: només hi ha les subcarpetes; no hi ha els fitxers individuals

La instal·lació no comença... Què he de fer? ** Comprova la ubicació on has pujat els fitxers de Moodle. Podria ser que els tinguessis a “/html” o bé a “/html/moodle/moodle” ... Possibles solucions: Adequa la URL a la ubicació on han anat a parar els fitxers de Moodle o torna'ls a pujar a l'ubicació adequada. ** Neteja les galetes del teu navegador. Ho pots fer a “Preferències > privacitat” Torna a provar la instal·lació ** Prova amb la URL “ http://servidor/usuari/moodle/install.php ” ** Consulta els fòrums de moodle.org

 

Dades de la configuració de les ubicacions per al servidor hipolit.xtec.cat: - Adreça web: http://hipolit.xtec.cat/usuari/moodle - Directori de Moodle: .../usuari/html/moodle - Directori de dades: .../usuari/moodledata

Dades de la configuració de les ubicacions per al servidor phobos.xtec.cat: - Adreça web: http://172.16.1.4/usuari/moodle - Directori de Moodle: .../usuari/html/moodle - Directori de dades: .../usuari/moodledata

Dades de la configuració de les ubicacions per al servidor phobos.xtec.cat: - Adreça web: http://phobos.xtec.cat/usuari/moodle - Directori de Moodle: .../usuari/html/moodle - Directori de dades: .../usuari/moodledata

ERROR “ No s'ha pogut trobar o crear el directori de dades que heu especificat” Si et trobes amb aquest error, segurament és que no has donat els permisos correctament a la carpeta “moodledata” Revisa-ho.

Dades de la configuració de la base de dades:

Dades de la configuració de la base de dades: - Tipus: MySQL - Ordinador servidor: localhost - Base de dades: usuari (per exemple eee026) - Usuari: usuari (per exemple eee026) - Contrasenya: contrasenya de l'usuari - Prefix de taules: mdl_ (no cal tocar-ho a no ser que sabeu que és el que feu!)

 

Baixa el paquet d'idioma

El paquet d'idioma s'instal·la amb èxit al servidor hipolit.xtec.cat

El paquet d'idioma no s'instal·la mai al servidor phobos.xtec.cat S'ha de fer a mà al final de la instal·lació

Si has establert els permisos de la carpeta “moodle” correctament (777), el fitxer config.php es crea amb èxit

El fitxer config.php no es pot crear si els permisos de la carpeta “moodle” són 755, és a dir que no admet escriptura per al grup i a altres. S'ha de fer a mà.

Selecciona tot el codi A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Copia'l al portapapers A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Obre un editor de text pla. El Kate a Linux, per exemple. El Bloc de notes (Word pad) a Windows A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Enganxa-hi el contingut del portapapers amb el codi que has copiat abans. A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Desa com a “config.php” A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Puja'l a la carpeta /html/moodle A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Torna al navegador i pitja la tecla de funció “F5” per actualitzar la pantalla de la instal·lació del fitxer de configuració A T E N C I Ó ! Salta aquesta part si el config.php s'ha creat amb èxit!

Acceptes la llicència?

Es creen les taules de la base de dades. Si no hi ha cap problema et demanarà per continuar...

Continua...

Continua...

Continua...

A T E N C I Ó ! Si durant la instal·lació heu obtingut un error, haureu de tornar a començar la instal·lació. Abans de tornar a començar la instal·lació haureu de netejar la base de dades de les taules Moodle que s'han creat durant la instal·lació fallida. Si el problema persisteix haureu de tornar a pujar al servidor els fitxers de Moodle.

Configuració del compte de l'usuari administrador principal. Les dades que posis aquí no les pots oblidar!

Ja teniu el lloc Moodle operatiu!

... si has instal·lat a phobos, et trobaràs que l'entorn és en anglès! Navega a moodle.org > descàrregues > paquets d'idioma i descarrega't el paquet de català (ca_ES-UTF-8.zip) A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Descomprimeix en local el fitxer d'idioma ca_ES-UTF-8.zip Obtindràs una carpeta anomenada ca_utf8 Puja aquesta carpeta a “moodledata/lang” A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Torna al teu Moodle. Al bloc d'administració fes “Languages>language packs” “ Update all local language packs” Si continues sense el paquet de català visita la pàgina http://phobos.xtec.cat/usuari/moodle/admin A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Navega a la URL http://phobos.xtec.cat/usuari/moodle/admin Fixa't que al capdamunt surten les notificacions del sistema. La segona notificació demana que activem el script de migració a Unicode (UTF-8). Clica-hi. A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Continua... A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Continua... A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Continua... A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Continua... A T E N C I Ó ! Només per a les instal·lacions a phobos.xtec.cat!

Ja tens el paquet d'idioma instal·lat. Si al teu Moodle hi tens cursos en castellà, francès, anglès... hi pots instal·lar els paquets d'idioma que necessitis. Descarrega'ls de moodle.org, decomprimeix-los i puja'ls a “moodledata/lang”

Ves a Language > Language settings Configura l'idioma per defecte i el locale per a tot el lloc

 

I M P O R T A N T ! Torna a deixar els permisos de la carpeta (o directori) “moodle” a 755, és a dir, amb l'escriptura restringida per al Grup i a Altres

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Alguns drets reservats: Podeu copiar, compartir, distribuir sense restriccions aquesta obra. Podeu fer-ne obres derivades, però aquestes han de ser amb aquesta mateixa llicència. No en podeu fer usos comercials. Totes les còpies i obres derivades han d'anar acompanyades d'aquesta pàgina de reconeixement de l'autor. 2007 - Jordi Fontich Vicens

Add a comment

Related pages

FormandonosNTIC... el wiki - Moodle

Guia visual Moodle: instal·lacio de Moodle al servidor phobos.xtec.cat o hipolit.xtec.cat. ... Recursos y actividades para Moodle
Read more

Tancament phobos. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de ...

El servidor phobos.xtec.cat arribarà a la fi del ... aprenentatge Moodle ... serveis actuals de phobos.xtec.cat a la solució que ...
Read more

Pàgina principal - Wiki Linkat

Linkat edu 14.04 Guia d'instal·lació de la Linkat edu 14.04 i recull de receptes que et permetran treballar amb Linkat edu 14.04 al centre.
Read more

VIRTUAL EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

... http://hipolit.xtec.cat ... de jerarquía visual [4]. En Moodle, ... de la plataforma para exponer dudas o problemas directamente al ...
Read more

SETICPA 2 2004/2005

... http://evifa.xtec.cat/moodle/login/index.php ... Publicar arxius d'àudio als nostres blocs o ... Inserir i compartir l'arxiu d'àudio al fòrum ...
Read more

XTECBlocs

Accedeix al bloc; Notícies. Eliminació de blogs. ... perquè ni tant sols ha començat a introduir continguts, o per la raó que sigui, ...
Read more

Recursos. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Suport per al professorat; Economia; ... Visual i plàstica XTEC Mèdia ... per temàtica o nivell educatiu, ...
Read more