Guia para crear CoPs

0 %
100 %
Information about Guia para crear CoPs
Education

Published on January 21, 2009

Author: marti

Source: slideshare.net

Description

Fases y etapas en comunidades de práctica

EAPC Jesús Martínez jmm @ gencat.cat Barcelona, 22 de gener de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells Costa i Jesús Martínez Marín) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca . Taller per aprendre a posar en marxa CoPs (programa Compartim)

INDEX Marc organitzatiu i teòric on situar les comunitats creades al programa Compartim. Etapes per les que passen les Cops i fases en la posada en marxa. Fitxes d’ajut. El treball col·laboratiu en línia. http://es.youtube.com/watch?v=EpJXoDsrIJk

Marc organitzatiu i teòric on situar les comunitats creades al programa Compartim.

Etapes per les que passen les Cops i fases en la posada en marxa.

Fitxes d’ajut.

El treball col·laboratiu en línia.

A vegades quan parlem d'innovació a l’Administració podem tenir aquesta percepció…

A vegades quan parlem d'innovació a l’Administració podem tenir aquesta percepció…

    http://www.flickr.com/photos/fuen446/2725020761/ Xoc de trens

Societat emergent versus Administració tradicional? Era del coneixement versus Era de la col·laboració versus Era de la innovació versus Era de la participació versus Era de les organitzacions flexibles, planes… versus Aprenentatge permanent i situat……. versus Xarxa versus Rutines administratives Compartimentació Procediment habitual Vies reglades Jerarquització Accions formatives en aula Organigrama

Era del coneixement versus

Era de la col·laboració versus

Era de la innovació versus

Era de la participació versus

Era de les organitzacions flexibles, planes… versus

Aprenentatge permanent i situat……. versus Xarxa versus

Rutines administratives

Compartimentació

Procediment habitual

Vies reglades

Jerarquització

Accions formatives en aula

Organigrama

Organizational paradoxes Institutionalize? Power? Culture? Measuring? Reputation? Tasks? Chaos?

És possible i realista plantejar-se la col·laboració com una eina habitual a l'Administració?

El que tu saps en el teu context Creem junts El que sabem tots dos El que jo sé en el meu context El treball col·laboratiu serà un ingredient important?

Lliçons apreses del programa Compartim Sobre barreres (desmuntant mites)

Sobre barreres (desmuntant mites)

No és la desconfiança (la gent vol col·laborar) Barreres: mites i realitats

No és la formació. - Usuaris sense experiències prèvies estan treballant de manera molt eficaç amb les TIC. Barreres

No és la formació.

- Usuaris sense experiències prèvies estan treballant de manera molt eficaç amb les TIC.

No és la tecnologia. - Cada vegada més transparent. - Cada vegada més entesa com a vehicle i facilitadora d’una actitud/valors previs. Barreres

No és la tecnologia.

- Cada vegada més transparent.

- Cada vegada més entesa com a vehicle i facilitadora d’una actitud/valors previs.

Barreres reals - Estructures organitzatives rígides - Molt jerarquitzades - Parcel·les de poder - Espais acotats - Escassa transversalitat - Clima/ambient laboral alterat - Agendes sobrecarregades Stonehenge Diciembre 2007 © La Taberna de Lippincott CC –BY –NC – 2.0 Wallabis du Jardin des Plantes © fredpanassac CC –BY –SA – 2.0

- Estructures organitzatives rígides

- Molt jerarquitzades

- Parcel·les de poder

- Espais acotats

- Escassa transversalitat

- Clima/ambient laboral alterat

- Agendes sobrecarregades

El que vam trobar de veritat Cada organització és diferent (inclús dins de les AAPP) i necessiten solucions diferents. Les organitzacions són dinàmiques . Les persones són el factor clau.

Cada organització és diferent (inclús dins de les AAPP) i necessiten solucions diferents.

Les organitzacions són dinàmiques .

Les persones són el factor clau.

Lliçons apreses del programa Compartim Sobre estratègia i tàctica

Sobre estratègia i tàctica

¿Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració?

La via clàssica

On situar la gestió del coneixement? Cadira5 . © jordigraells . CC BY-NC-ND 2.0 Pla estratègic Programa de gestió del coneixement CoPs De dalt cap a baix

Una via (pràctica)

On situar la gestió del coneixement Cadira5 . © jordigraells . CC BY-NC-ND 2.0 Pla estratègic Programa de gestió del coneixement CoPs De Baix Cap a Dalt

Programa Compartim de treball col·laboratiu 1. Inici 2005 2. Desenvolupament 2006-2008

Programa Compartim

Base de coneixement Portal de coneixement Empleat Biblioteca Productes Expert extern Articles rellevants Píndoles de coneixement Píndoles de coneixement Píndoles de coneixement Comunitat de pràctica Flux de producció de coneixement

Grup de treball Comunitat de pràctica e-moderador Discussió Productes Difusió Avaluació 15 comunitats + 250 integrants actius + 1.300 participants Treball en línia Reunions presencials Mapa de comunitats de pràctica 2009

Les comunitats de pràctica 15 175 Mediadors familiars 30 30 Assessors judicials d’adults 25 8 12 12 6 12 8 12 25 11 12 18 25 Participants directes 95 35 45 25 35 150 35 45 140 40 125 80 106 Nombre de professionals CoP Treballadors socials Dinamitzadors lingüístics Arxivers judicials Bibliotecaris judicials Assessors judicials de Justícia Juvenil Educadors socials de Justícia Juvenil Mediadors de Justícia Juvenil Professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil Educadors socials de centres penitenciaris Monitors artístics Docents Juristes criminòlegs Psicòlegs

Mediació Mediació Mediadors familiars Protocols Matriu de dades Protocols Arxivers judicials Difusió Protocols Carta de serveis Màrqueting Bibliotecaris judicials Bones pràctiques Assessors judicials de Justícia Juvenil Manual d’ Bones pràctiques Educadors socials de Justícia Juvenil Estudi participants en mediació Orientacions pràctiques Mediació Mediadors de Justícia Juvenil Decàlegs d’actuació per a professionals de Medi Obert Treball amb menors Intervenció Violència neonazi Violència domèstica Professionals de Medi Obert de Justícia Juvenil Atenció individualitzada, Bones pràctiques Educadors socials de centres penitenciaris Art teràpia Drets d’autor (cretaive common)   Recursos formatius Didàctica de l’art Monitors artístics Anàlisi Jurisprudència, Flux i procés de treball del Jurista, criminolgia Bones pràctiques Juristes criminòlegs Banc de tècniques de treball Indicadors de canvi Entrevista clínica Protocol Psicòlegs Productes 2008 Productes 2007 CoP

Les etapes

CC BY SA 2.0 – www . flickr .com/ osterwalder /223828400 Model de les comunitats de pràctica (CoP) Tothom a l’organització pot contribuir amb alguna cosa a la innovació.

Etienne Wenger

 

La definició de CoPs (E. Wenger) Un grup de persones, reunides de manera informal, que converteixen els seus sabers personals (el seu saber fer) en valors col·lectius, els quals es tradueixen en pràctiques.

Un grup de persones, reunides de manera informal, que converteixen els seus sabers personals (el seu saber fer) en valors col·lectius, els quals es tradueixen en pràctiques.

… a group of practitioners, who share similar challenges interact regularly learn from and with each other improve their ability to address their challenges A community of practice is ...

… a group of practitioners, who

share similar challenges

interact regularly

learn from and with each other

improve their ability to address their challenges

Key dimensions Social knowledge structures Practice Community Domain Participation Sponsorship Nurturing Support

Teachers joining forces

CoPs versus altres agrupacions En tant que hagi raons per mantenir el contacte Interessos propis Amics i contactes Transmetre ( o recollir) informació personal (o corporativa) Xarxes Fins que s’acaba la demanda Requerimentrs formals Persones assignades Portar a termini una tasca específica Equip de projecte o millora Fins que s’acava la demanda Requeriments formals Persones assignades Oferir un producte o servei Grup formal de treball En tant hi hagi interès Passió, compromís i identificació amb el saber fer del grup Voluntaris Desenvolupar les habilitats dels seus membres i crear coneixement CoPs Temps de permanència Què els vincula Qui forma part Finalitat

Perquè aixequen tant d’ interès les CoPs Una bona manera d’ explicitar el coneixement tàcit. Una bona manera de fer circular el coneixement. Aprofiten molt bé les noves eines de comunicació i col·laboració

Una bona manera d’ explicitar el coneixement tàcit.

Una bona manera de fer circular el coneixement.

Aprofiten molt bé les noves eines de comunicació i col·laboració

Global marketing at J&J Agents at Clarica Manufacturing processes at P&G Hospital managers at Solucient Windshield wipers at DaimlerChrysler Imaging at Agfa Mass storage at Sun Client CLOs at SABA Acquisitions at the Navy Safe cities at Dept of Justice Project management at EDS Telehealth in Alberta Urban Services at the World Bank Emergency care in Australia High availability at HP Rumble Strips at FWHA ActKM Mayors in Central America Stress engineering at Westinghouse Technical advisors at NASDSE Financial Services at Oracle Stroke at St Luke Quantitative biology at Eli Lilly Teen markets at HLL Aids Workers Network Etc, etc, etc... Turbodudes at Shell Communities of practice everywhere Prison catering in Victoria

ETAPES

Inexistent Millora contínua Nivell de maduresa / temps Inicial 1 Consciència 0 1 2 En progrés Aplicacions inicials Bones pràctiques puntuals 2 Avançat 3 Conscienciació plena Eines tecnològiques consolidades Mètriques 3 Consolidat 4 Integració organitzativa Compartició millors pràctiques Procediments consolidats Canvi cultural 4 Optimitzat 5 Pràctica habitual Processos de GC integrats totalment Processos de generació i gestió del capital intel·lectual immersos en els processos estratègics 5 Etapes en l’evolució de les CoP

A community is a living entity … not unlike a couple It takes hard work and careful nurturing It depends on renewed passion It becomes an entity in its own right It takes initiative It is voluntary It involves responsibilities It is fun It evolves It is both private and public A romantic metaphor common long-term communal recognized ongoing ground viability identity stewardship legacy common ground ongoing legacy recognized stewardship communal identity long-term viability Transforming Sustaining Maturing Coalescing Potential

Fases en la construcció de CoPs Arrencada. Construcció. Consolidació. Millora permanent

Arrencada.

Construcció.

Consolidació.

Millora permanent

Buscar indicis que facin pensar que hi ha una cultura d’intercanvi i de col·laboració a l’organització (fer servir instruments estandarditzats si és necessari) Identificar problemes reals de les persones que hi treballen. Identificació de pràctiques crítiques (criteris de selecció per interès o impacte). Identificació de grups dinàmics com a primer col·lectiu (amb cultura de compartir). Determinació consensuada dels objectius a complir i els resultats concrets esperats. Assegurar l' alineament dels objectius de les CoP amb els objectius institucionals. Suport institucional per exigir el compliment dels objectius. Jornada de Bones Pràctiques 1. Protocol·lització fase d'arrancada

Buscar indicis que facin pensar que hi ha una cultura d’intercanvi i de col·laboració a l’organització (fer servir instruments estandarditzats si és necessari)

Identificar problemes reals de les persones que hi treballen.

Identificació de pràctiques crítiques (criteris de selecció per interès o impacte).

Identificació de grups dinàmics com a primer col·lectiu (amb cultura de compartir).

Determinació consensuada dels objectius a complir i els resultats concrets esperats.

Assegurar l' alineament dels objectius de les CoP amb els objectius institucionals.

Suport institucional per exigir el compliment dels objectius.

Jornada de Bones Pràctiques

Errors que cal evitar Punts rellevants Disponibilitat versus Idoneïtat de la CoPs Recerca de bones pràctiques individuals No mètriques ( d'entrada ) Valoració idoneïtat CoPs (e scales/instruments de valoració) Inici grups de treball col·laboratiu immediatament. Aplicació ràpida i avaluació producció elaborada

Disponibilitat versus Idoneïtat de la CoPs

Recerca de bones pràctiques individuals

No mètriques ( d'entrada )

Valoració idoneïtat CoPs (e scales/instruments de valoració)

Inici grups de treball col·laboratiu immediatament.

Aplicació ràpida i avaluació producció elaborada

9. Plantejar un model simple de tasques clau, rols i responsabilitats (modulable i escalable). Introduir tecnologia sota demanda i en funció de necessitats reals . 11.Delimitar les responsabilitats de cada participant de la CoP. 12. Vincular estructures que puguin injectar informació i coneixement extern a la CoP. 13. Política de incentius . 14.Planificar politica de difusió interna I externa. 2. Construcció del model de CoP

9. Plantejar un model simple de tasques clau, rols i

responsabilitats (modulable i escalable).

Introduir tecnologia sota demanda i en funció de necessitats reals .

11.Delimitar les responsabilitats de cada participant de la CoP.

12. Vincular estructures que puguin injectar informació i coneixement extern a la CoP.

13. Política de incentius .

14.Planificar politica de difusió interna I externa.

Errors que cal evitar Punts rellevants Model únic de CoP Eina única tecnològica:e-Catalunya Massa presencialitat. Menystenir la difusió interna a comandaments intermedis. Flexibilitat de model: des de grups de treball col.laboratiu orientats a capacitació,orientats a consecució,etc Flexibilitat d'eines tecnològiques (més síncrones) Informació i difusió específica per col·lectius implicats

Model únic de CoP

Eina única tecnològica:e-Catalunya

Massa presencialitat.

Menystenir la difusió interna a comandaments intermedis.

Flexibilitat de model: des de grups de treball col.laboratiu orientats a capacitació,orientats a consecució,etc

Flexibilitat d'eines tecnològiques (més síncrones)

Informació i difusió específica per col·lectius implicats

Aspectes clau en la fase de disseny i construcció Flexibilitat en model de CoP Flexibilitat en eines tecnològiques. Política d'incentius clara i adaptada a cada entorn organitzatiu. Bona dialèctica entre el coneixement aportat per l'expert i el que s'aporta des de dins.

Flexibilitat en model de CoP

Flexibilitat en eines tecnològiques.

Política d'incentius clara i adaptada a cada entorn organitzatiu.

Bona dialèctica entre el coneixement aportat per l'expert i el que s'aporta des de dins.

15. Traslladar progressivament necessitats i problemes de l'organització a les CoPs tot buscant solucions e innovació . 16. Establir dinàmiques que facin aflorar el coneixement tàcit en explícit per a cada comunitat i posar el coneixement en circulació. 17.Indicadors de retorn sistemàtics : avaluació del que han suposat les respostes aplicades a l'organització. 18.Mantenir i alimentar la percepció d'èxit de la CoP 19. Política regular de difusió dins i fora de l'organització. 20. Formació i suport tecnològic a demanda. 3. Consolidació

Errors que cal evitar Punts rellevants No detectar dinàmiques parcials confrontatives a temps. No detectar a temps dinàmiques d'acomodació de CoPs. Apostar en excés per la presencialitat. Regles de joc d'inici més clares Impuls a accions de millora de l'organització Blended

No detectar dinàmiques parcials confrontatives a temps.

No detectar a temps dinàmiques d'acomodació de CoPs.

Apostar en excés per la presencialitat.

Regles de joc d'inici més clares

Impuls a accions de millora de l'organització

Blended

18. Anàlisi dels resultats dels indicadors plantejats. 19. Feedback i presa de decisions. 20. Consideració de nous reptes per a les CoP. 21 Autonomia progressiva ( learning to fly ) 22. Protocol·lització del procés i disseminació (Manual) 4. Millora permanent

Resum dels principals factors clau del programa

Resum dels factors clau - Organització pacífica E-moderador adequat - Caps sensibilitzats ( apadrinamen t) - Incentius - Orientació de les CoPs a la realització de productes de ràpida aplicació (i avaluació de retorn) Formació dels e-moderadors Experts externs (si calen)

- Organització pacífica

E-moderador adequat

- Caps sensibilitzats ( apadrinamen t)

- Incentius

- Orientació de les CoPs a la realització de productes de ràpida aplicació (i avaluació de retorn)

Formació dels e-moderadors

Experts externs (si calen)

Aflorament del talent ocult . Impuls dels aprenentatges informals dins de l’organització. Alfabetització informacional als col·lectius professionals. Vertebració de col·lectius laborals. Altres aportacions a l’organització

Aflorament del talent ocult .

Impuls dels aprenentatges informals dins de l’organització.

Alfabetització informacional als col·lectius professionals.

Vertebració de col·lectius laborals.

FITXES PRÀCTIQUES

ESCALES (EN VALIDACIÓ)

CLIMA LABORAL : Si No 1-Absència de conflictes laborals i/o institucionals tant en el moment de l'inici de la comunitat com posteriorment en el seu desenvolupament 2-Facilitació institucional per disposar de temps per a reunions informals (mínim cinc hores presencials al mes). CARACTERISTICAS DEL GRUP PROFESSIONAL : 3-Estabilitat de la plantilla: és dóna correlació entre percentatge elevat (més del 70%) de professionals estable (no interins o substitucions) i èxit. 4-Antiguitat del grup professional: correlacionen de forma inversa el temps d'antiguitat al lloc professional dels participants l'èxit de la comunitat. 5-Ús de les TIC i Internet: a més ús de la tecnologia (eines d’ofimàtica, etc.) i Internet al lloc de treball, més nivell d'èxit. 6-Grau d'implicació del col·lectiu professional en les CoP: a més nivell d'implicació (nombre d'entusiastes en terminologia de Wenger), més èxit. 7-Càrrega laboral percebuda: a partir d'un determinat límit correlaciona amb fracàs. 8-Autovaloració positiva del col·lectiu com a posseïdors de coneixements i experiències que poden transmetre: a més valoració positiva, més èxit.

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT INTERN DE LA COMUNITAT DE PRÀCTICA: Si No 9-Hi ha una distribució explícita de rols entre els participants: 10-Hi ha un líder (coordinador) natural acceptat i respectat pel col·lectiu professional. 11-Hi ha un expert extern en tasques d'assessoria metodològica i/o de continguts a treballar. NECESSITATS D'INNOVACIÓ I CONEIXEMENT DEL GRUP PROFESSIONAL 12-Propostes de temes de treball (hot topics) elevades a la CoP. 13-Propostes de millores organitzatives elevades als caps de l'organització a l’últim any. 14- Necessitat prèvia de compartir coneixement en el col·lectiu: nombre de projectes en els quals s'ha participat durant el darrer any.

Algunes tendències trobades Mida i especialització del grup profesional Grau d’obsolecència del coneixement professional Grau de jerarquització Nivell vinculació TICs No rellevant Relació Relació Relació

Mida i especialització del grup profesional

Grau d’obsolecència del coneixement professional

Grau de jerarquització

Nivell vinculació TICs

No rellevant

Relació

Relació

Relació

Anàlisi post morte n Les tres CoPs que no s’han mantingut Docents Dinamitzadors llingüístics Asessorament Penal Menors

Indicadors per avaluar el programa Indicadors de producció - Nombre de sessions presencials - Nombre de productes elaborats/documents produïts en les sessions presencials Indicadors d’impacte Quantitatius - Nombre de casos anàlegs en què s'ha aplicat un protocol, un procediment, elaborat en el si de la comunitat de pràctiques - Nombre de professionals que s'han beneficiat del manual de bones pràctiques redactat per la comunitat - Indicador d'eficiència econòmica Qualitatius Recull d'històries de les persones a qui els ha millorat la seva praxi professional gràcies als productes elaborats per la comunitat de pràctiques - Opinions de l'estructura directiva

Indicadors de producció

- Nombre de sessions presencials

- Nombre de productes elaborats/documents produïts en les sessions presencials

Indicadors d’impacte

Quantitatius

- Nombre de casos anàlegs en què s'ha aplicat un protocol, un procediment, elaborat en el si de la comunitat de pràctiques

- Nombre de professionals que s'han beneficiat del manual de bones pràctiques redactat per la comunitat

- Indicador d'eficiència econòmica

Qualitatius

Recull d'històries de les persones a qui els ha millorat la seva praxi professional gràcies als productes elaborats per la comunitat de pràctiques

- Opinions de l'estructura directiva

Política d'incentius (extrínsecs) Remuneració e-moderador Certificació del treball col·laboratiu com a hores de formació. Certificació assistència a Jornades de Bones Pràctiques com a formació. Participació com a ponents interns (i en Jornades externes)del grup d'entussisstes. Publicacions i assistència a congressos a demanda.

Remuneració e-moderador

Certificació del treball col·laboratiu com a hores de formació.

Certificació assistència a Jornades de Bones Pràctiques com a formació.

Participació com a ponents interns (i en Jornades externes)del grup d'entussisstes.

Publicacions i assistència a congressos a demanda.

Difusió del coneixement Nivell de difusió de la documentació i el coneixement generat: 1. Portal E-Catalunya : documentació de la comunitat implicada. 2. Intranet: col·lectiu professional i corporatiu 3. Web: public en general Sessions de Bones pràctiques pel col·lectiu professional. Línea de publicacions específiques

Nivell de difusió de la documentació i el coneixement generat:

1. Portal E-Catalunya : documentació de la comunitat implicada.

2. Intranet: col·lectiu professional i corporatiu

3. Web: public en general

Sessions de Bones pràctiques pel col·lectiu professional.

Línea de publicacions específiques

Missatges clau en la política de difusió Per a Directius: Acceleració resolució de problemes. Innovació en serveis i processos. Bona relació qualitat/preu. Vertebració col·lectius Circulació I retenció del coneixement organitzatiu Per a professionals: Pertany a un àmbit intern de creació i innovació. Pertany a un àmbit de compartició i ajut Lideratge en coneixement. Formació I especialització en temàtiques estratègiques .

Per a Directius:

Acceleració resolució de problemes.

Innovació en serveis i processos.

Bona relació qualitat/preu.

Vertebració col·lectius

Circulació I retenció del coneixement organitzatiu

Per a professionals:

Pertany a un àmbit intern de creació i innovació.

Pertany a un àmbit de compartició i ajut

Lideratge en coneixement.

Formació I especialització en temàtiques estratègiques

.

Nom del producte : La restitució econòmica a les víctimes Breu descripció : document que recull les diferents reflexions al voltant de la reparació econòmica a la víctima, l’alternativa belga de fons restauratiu i la responsabilitat civil en el procés penal de menors. Millores que aporta a l’organització i/o problemes que resol : haver fet aflorar un tema (la reparació econòmica a la víctima) que no s’havia treballat prou des de la promulgació de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor. Provocar l’interès en la continuació del treball a un nivell més ampli: “el nivell de satisfacció de les víctimes amb el programa de mediació i reparació”. Indicadors per avaluar-ne l’aplicació : es podrà avaluar l’aplicació del treball fet a partir d’analitzar els programes de reparació econòmica realitzats l’any 2008. També es podrà saber a partir de veure la implicació i participació del col·lectiu en l’enquesta a víctimes durant l’any 2008. Nivell d’utilització per al col·lectiu : El tema econòmic és una alternativa a tenir sempre en compte dins del programa de mediació i reparació a la víctima. Fitxa de presentació de productes de coneixement

Nom del producte : La restitució econòmica a les víctimes

Breu descripció : document que recull les diferents reflexions al voltant de la reparació econòmica a la víctima, l’alternativa belga de fons restauratiu i la responsabilitat civil en el procés penal de menors.

Millores que aporta a l’organització i/o problemes que resol : haver fet aflorar un tema (la reparació econòmica a la víctima) que no s’havia treballat prou des de la promulgació de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor. Provocar l’interès en la continuació del treball a un nivell més ampli: “el nivell de satisfacció de les víctimes amb el programa de mediació i reparació”.

Indicadors per avaluar-ne l’aplicació : es podrà avaluar l’aplicació del treball fet a partir d’analitzar els programes de reparació econòmica realitzats l’any 2008. També es podrà saber a partir de veure la implicació i participació del col·lectiu en l’enquesta a víctimes durant l’any 2008.

Nivell d’utilització per al col·lectiu : El tema econòmic és una alternativa a tenir sempre en compte dins del programa de mediació i reparació a la víctima.

Distribució rols CoP Coordinador d’àmbit E-moderador Coordinador/líder del grup Expert extern Participants

Coordinador d’àmbit

E-moderador

Coordinador/líder del grup

Expert extern

Participants

DESPESES CoP

DESPESES CoP (programa Compartim) Directes Remuneracións: Coordinador de grup (si hi ha més d’un grup) E-moderador Expert extern Jornada de Bones Practiques. Indirectes Personal administratiu Aules i espais Mantinement portal i difusió

Directes

Remuneracións:

Coordinador de grup (si hi ha més d’un grup)

E-moderador

Expert extern

Jornada de Bones Practiques.

Indirectes

Personal administratiu

Aules i espais

Mantinement portal i difusió

FITXES PER IDENTIFICAR ETAPES COPS (IADE)

Taller de Comunidades de Prácticas Estrategia NOMBRE DE LA COMUNIDAD: COORDINADOR: Nom de l’e-moderador OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Producte/s de treball col·laboratiu - 2008 RESULTADOS ESPERADOS Ámbito miembros de la comunidad Ámbito área Ámbito Departamento de Justicia Ámbito Sociedad

x Procesos PERFIL DE CONOCIMIENTO Documental Ejemplos: Tácito PRÁCTICAS Número de prácticas documentadas (indicar número) ¿Cómo se captura y registra el conocimiento y la información? ¿Cómo se accede y difunde la información y el conocimiento? ¿Cómo se usa e intercambia la información y el conocimiento? ¿Cómo se mejora el aprendizaje de los miembros? ¿Cómo se generan nuevos conocimientos y mejoras (productos) ROLES (Funciones) Coordinadores Moderadores Miembros Colaboradores externos Observadores Taller de Comunidades de Prácticas

Recursos RECURSOS ÁMBITO ORGANIZACIÓN TECNOLOGÍA Para la Captura y Registro de la información y el conocimiento Para la puesta a disposición y difusión de la información y el conocimiento Para el uso e intercambio de la información y el conocimiento Para el aprendizaje y la formación de los miembros Para la creación de nuevo conocimiento y mejoras Taller de Comunidades de Prácticas

Taller de Comunidades de Prácticas ¿Cómo medimos los resultados? ÁMBITO DESCRIPCIÓN RESULTADO Indicadores Captura y Registro Puesta a disposición y difusión Uso e intercambio Aprendizaje y la formación de los miembros Creación de nuevo conocimiento y mejoras Indicadores Captura y Registro Puesta a disposición y difusión Uso e intercambio Aprendizaje y la formación de los miembros Creación de nuevo conocimiento y mejoras

Eines Tecnològiques

e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’

 

FITXES DE SUPERVISIÓ DE COPS

  Nombre de professionals col·lectiu Altes en e-Catalunya Nombre Connexió e-moderadors Total del Col·lectiu Nombre d'aportacions de e-moderadors Participants e-Catalunya % de participació SSPRJJ Psicòlegs Juristes Criminòlegs Educadors Socials SSPRJJ Monitors artístics JJ Centres Justícia Juvenil Medi Obert Mediació Penal Juvenil Assessorament Justícia Juvenil ALTRES Arxivers Biblioteques Judicials (Eulàlia Sala) Biblioteques Judicials (Ivet) Treballadors Socials (Merche Cabezuda) Treballadors Socials (Patricia Palau) Treballadors Socials Mediació Familiar Assessorament Penal Adults Resums Estadistics

VALORACIONS PART PRESENCIAL   Reunions Fetes Participacions % Participació Hores Totals SSPRJJ Psicòlegs Juristes Criminòlegs Educadors Socials SSPRJJ Monitors artístics JJ Centres Justicia Juvenil Medi Obert Mediadors Justicia Juvenil Assessorament Penal Menors ALTRES Arxivers Biblioteques Judicials (Eulàlia Sala) Biblioteques Judicials (Ivet) Treballadors Socials (treball familar i amb l'entorn) Treballadors Socials (mesures penals alternatives) Treballadors Socilas (Estrangeria) Mediació Familar Assessorament Penal Adults Mitjana

  On line presencial productes En aplicació productes 07 Aplic. 09 Psicòlegs Juristes Criminòlegs Educadors Socials SSPRJJ Monitors artístics Centres Justícia Juvenil Medi Obert Mediació Penal Juvenil Assessorament Justícia Juvenil Arxivers Biblioteques Judicials (Eulàlia Sala) Biblioteques Judicials (Ivet) Treballadors Socials (Merche Cabezuda) Treballadors Socials (Patricia Palau) Treballadors Socials (estrangeria) Mediació Familiar Assessorament Penal Adults

El nou repte 2009… El treball (eficaç) col·laboratiu en línia

 

 

Treball Colaboratiu Perquè ara? Impacto de l'e-learning. Reivindicació dels aprenentatges actius als entorns de treball. Bases Pedagògiques. Aprenentatge social i situat. Piaget i Vygotsky.

Perquè ara?

Impacto de l'e-learning.

Reivindicació dels aprenentatges actius als entorns de treball.

Bases Pedagògiques.

Aprenentatge social i situat.

Piaget i Vygotsky.

Elements Bàsics dels Ambients Cooperatius (Marcelo 2008) Meta comuna. Interdependència positiva. Interacció. Contribució individual. Habilitats personals i de grup

Meta comuna.

Interdependència positiva.

Interacció.

Contribució individual.

Habilitats personals i de grup

Avantatges (Marcelo 2008) Promou la consecució d'objectius de més qualitat i més amplis. Es valora el coneixement dels pars. Incentiva el desenvolupament del pensament crític. Enforteix el sentiment de solidaritat. Incrementa: aprenentatge, motivació,compromís,relacions interpersonals... Disminueix: sentiment d'aïllament, temor a la crítica...

Promou la consecució d'objectius de més qualitat i més amplis.

Es valora el coneixement dels pars.

Incentiva el desenvolupament del pensament crític.

Enforteix el sentiment de solidaritat.

Incrementa: aprenentatge, motivació,compromís,relacions interpersonals...

Disminueix: sentiment d'aïllament, temor a la crítica...

Treball cooperatiu versus aprenentatge col·laboratiu

Rols dins del grup col.laboratiu Coordinador. Relator Verificador Animador Membre

Coordinador.

Relator

Verificador

Animador

Membre

Elements bàsics per propiciar ambients cooperatius motivacionals (Fuentes 2008) Evitar: Sentiments d'aïllament Temor a la crítica i a la retroalimentació El soroll i el silenci Relacions endogàmiques i endògenes, Patrons de comunicació irregulars Incentivar: L'aprenentatge individual i grupal La participació e interacció efectiva.

Evitar:

Sentiments d'aïllament

Temor a la crítica i a la retroalimentació

El soroll i el silenci

Relacions endogàmiques i endògenes,

Patrons de comunicació irregulars

Incentivar:

L'aprenentatge individual i grupal

La participació e interacció efectiva.

Incentivar L'adquisició d'habilitats socials, d'interacció i comunicatives efectives pel treball grupal on line. El compromís personal i grupal. La atenció centrada en l'esforç i el coneixement. La motivació intrínseca La gestió adequada del temps. La gestió i organització de les discussions

L'adquisició d'habilitats socials, d'interacció i comunicatives efectives pel treball grupal on line.

El compromís personal i grupal.

La atenció centrada en l'esforç i el coneixement.

La motivació intrínseca

La gestió adequada del temps.

La gestió i organització de les discussions

El debat virtual: aspectes bàsics El debat virtual com l'element central del treball cooperatiu on line Requereix emplenar tècniques de dinamització i sistematització. Rellevància de les aportacions externes. Cal organització i estructuració del coneixement generat. Seguiment i avaluació.

El debat virtual com l'element central del treball cooperatiu on line

Requereix emplenar tècniques de dinamització i sistematització.

Rellevància de les aportacions externes.

Cal organització i estructuració del coneixement generat.

Seguiment i avaluació.

Factors que afavoreixen la cohesió en grups virtuals Existència d'una amenaça externa. Atracció positiva. Objectius comuns Sistema de comunicació descentralitzat Afirmació positiva del grup

Existència d'una amenaça externa.

Atracció positiva.

Objectius comuns

Sistema de comunicació descentralitzat

Afirmació positiva del grup

El manteniment del grup S'ha de percebre que el que es guanya és major que el que es perd. O sigui, que el temps i l'esforç invertit ve compensat per: Factors de socialització, coneixement dels altres. La satisfacció de poder solucionar problemes junts. Prestigi professional. Altres recompenses socials.

S'ha de percebre que el que es guanya és major que el que es perd.

O sigui, que el temps i l'esforç invertit ve compensat per:

Factors de socialització, coneixement dels altres.

La satisfacció de poder solucionar problemes junts.

Prestigi professional.

Altres recompenses socials.

Estratègies per estimular participació on line (Harasim 2000) 1. Crear una atmósfera informal, cálida, de bienvenida y apoyo. 2. Dejar clara la participación que se espera. 3. No impartir e-lecciones largas y tediosas que frenen y retrasen la participación. 4. Servir de modelo para las respuestas (en relación con la tipología y el tiempo de respuesta). 5. Estimular a los participantes para que respondan y se animen entre ellos.

1. Crear una atmósfera informal, cálida, de bienvenida y apoyo.

2. Dejar clara la participación que se espera.

3. No impartir e-lecciones largas y tediosas que frenen y retrasen la participación.

4. Servir de modelo para las respuestas (en relación con la tipología y el tiempo de respuesta).

5. Estimular a los participantes para que respondan y se animen entre ellos.

Estratègies per estimular participació (Harasim 2000) 6. Reafirmar positivamente las contribuciones a las discusiones y reafirmar negativamente el silencio. 7. Cerrar la discusión con una síntesis o hilvanado del tema. 8. Solicitar metacomunicación (comentarios sobre las normas y las dinámicas de participación y debate). 9. Utilizar el teléfono, el fax o el correo electrónico para asegurarse de la correcta coordinación de las actividades.

6. Reafirmar positivamente las contribuciones a las discusiones y reafirmar negativamente el silencio.

7. Cerrar la discusión con una síntesis o hilvanado del tema.

8. Solicitar metacomunicación (comentarios sobre las normas y las dinámicas de participación y debate).

9. Utilizar el teléfono, el fax o el correo electrónico para asegurarse de la correcta coordinación de las actividades.

Etapes en la moderació de grups cooperatius on-line (Salmon 2000) Accés, motivació i compromís. Socialització. Compartir informació. Construcció de coneixement. Conclusió

Accés, motivació i compromís.

Socialització.

Compartir informació.

Construcció de coneixement.

Conclusió

Activitats específiques de l'e-moderador en l'animació d'ambients on line (Armengol i Rodriguez 2006) Apuntalar las actividades de la red nutriendo a sus zonas de aportaciones con materiales pertinentes. Conocer y analizar las necesidades del debate, descubrir los puntos álgidos de las discusiones, los temas implícitos, los enfoques alternativos y/o las deficiencias de reflexión en los temas propuestos. Garantizar la pertinencia y la calidad de las aportaciones, procurando quese ajusten a los objetivos planteados en la red

Apuntalar las actividades de la red nutriendo a sus zonas de aportaciones con materiales pertinentes.

Conocer y analizar las necesidades del debate, descubrir los puntos álgidos de las discusiones, los temas implícitos, los enfoques alternativos y/o las deficiencias de reflexión en los temas propuestos.

Garantizar la pertinencia y la calidad de las aportaciones, procurando quese ajusten a los objetivos planteados en la red

Activitats específiques de l'e-moderador en l'animació d'ambients on line (Armengol i Rodriguez 2006) Buscar la información y el conocimiento pertinente, ya sea en la red o fuera de ella. También procurarse documentos, investigaciones, experiencias, enseñanzas de expertos u obtener entrevistas con personalidades (conocidas o no) que posean conocimiento o experiencia sobre los temas sometidos a debate. Contactar con expertos y consultores, con el fin de que contribuyan en algún momento al debate, ya sea directamente o sometiendo algún documento a discusión. Elaborar reseñas y críticas de obras (libros, artículos, software, webs, películas,etc.).

Buscar la información y el conocimiento pertinente, ya sea en la red o fuera de ella.

También procurarse documentos, investigaciones, experiencias, enseñanzas de expertos u obtener entrevistas con personalidades (conocidas o no) que posean conocimiento o experiencia sobre los temas sometidos a debate.

Contactar con expertos y consultores, con el fin de que contribuyan en algún momento al debate, ya sea directamente o sometiendo algún documento a discusión.

Elaborar reseñas y críticas de obras (libros, artículos, software, webs, películas,etc.).

Activitats específiques de l'e-moderador en l'animació d'ambients on line (Armengol i Rodriguez 2006) Mantener la red conectada con otras redes pertinentes. Contactar con los lurkers 2 de forma más individualizada, para animarlos a abandonar su posición y a incorporarse a la actividad de la red. Averiguar, a través de alguna herramienta o área para reflexiones o comentarios, las problemáticas que van surgiendo, a fin de poder incidir en ellas. Organizar y coordinar la interacción entre los participantes de su red de conocimiento. Hilvanar el debate mediante pequeñas recapitulaciones o resúmenes, con el fin de orientar y relanzar la discusión.

Mantener la red conectada con otras redes pertinentes.

Contactar con los lurkers 2 de forma más individualizada, para animarlos a abandonar su posición y a incorporarse a la actividad de la red.

Averiguar, a través de alguna herramienta o área para reflexiones o comentarios, las problemáticas que van surgiendo, a fin de poder incidir en ellas.

Organizar y coordinar la interacción entre los participantes de su red de conocimiento.

Hilvanar el debate mediante pequeñas recapitulaciones o resúmenes, con el fin de orientar y relanzar la discusión.

Criteris a tenir en compte en l'e-moderació. Títols dels missatges: importància d'una bona elecció. Identificació adequada dels missatges. Cura amb els enllaços. Netetiqueta . Drets d'autor.

Títols dels missatges: importància d'una bona elecció.

Identificació adequada dels missatges.

Cura amb els enllaços.

Netetiqueta .

Drets d'autor.

Proposta d'una dinàmica eficient de treball presencial on line (pojecte Accelera) Primera reunió presencial: A partir d'un tema proposat es genera una dinàmica d'aportació d'idees, experiències, conceptualitzacions, etc. dels participants, les quals són recollides per l'e-moderador en un «acta», entesa com un document acumulatiu de les dades i les aportacions efectuades.

Primera reunió presencial:

A partir d'un tema proposat es genera una dinàmica d'aportació d'idees, experiències, conceptualitzacions, etc. dels participants, les quals són recollides per l'e-moderador en un «acta», entesa com un document acumulatiu de les dades i les aportacions efectuades.

Proposta d'una dinàmica eficient de treball presencial on line (Adaptada de Gairin 2006) Treball mensual on line fins la propera sessió presencial. Comporta dinàmiques d'aquest tipus: e-moderador demana validació de l'acta. e-moderador demana que es generi un torn de noves aportacions i de noves rèpliques. e-moderador confecciona un nou document amb les aportacions resultants i l'envia per a ser tractat com a nou punt de partida de la nova reunió presencial Segona reunió presencial i treball on line ( i continuació en la mateixa metodologia fins que s'arribi a la conclusió del tema encetat )

Treball mensual on line fins la propera sessió presencial. Comporta dinàmiques d'aquest tipus:

e-moderador demana validació de l'acta.

e-moderador demana que es generi un torn de noves aportacions i de noves rèpliques.

e-moderador confecciona un nou document amb les aportacions resultants i l'envia per a ser tractat com a nou punt de partida de la nova reunió presencial

Segona reunió presencial i treball on line ( i continuació en la mateixa metodologia fins que s'arribi a la conclusió del tema encetat )

Competències de l'e-moderador (Gairin 2006) Competències pedagògiques Competències socials Competències en gestió del coneixement: ACUMULAR, COMPARTIR, CREAR, PRODUIR Competència tecnològica Competències de lideratge

Competències pedagògiques

Competències socials

Competències en gestió del coneixement:

ACUMULAR,

COMPARTIR,

CREAR,

PRODUIR

Competència tecnològica

Competències de lideratge

Altres adreces d’interès http://affinitiz.com/space/km20/tag/communaut%C3%A9s%20de%20pratiques/?orderBy=creationDate http://es.youtube.com/watch?v=EpJXoDsrIJk

Gràcies! Gràcies a tothom!!! Per seguir l’activitat del programa Compartim: http :// gestioconeixement.blogspot.com http://trabajocolaborativoenred.wordpress.com/ Per a documentació del programa (presentacions, articles...): www. slideshare .net/ justicia http://www.slideshare.net/marti/slideshows Jesús Martínez jmm @ gencat.cat Barcelona, 22 de gener de 2008 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citin els autors (Jordi Graells Costa i Jesús Martínez Marín) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/legalcode.ca .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Guía de Trofeos LA COPS - play4trophies.com

LA Cops para PS4 es un título de acción policial con un ... A toda la comunidad de Play4Trophies.com por la oportunidad de crear esta ... cops, guia ...
Read more

Guía Práctica para la COMUNICACION DEL PROGRESO

Guía Práctica para la Crear, Transmitir y Publicar una COP COMUNICACION DEL PROGRESO del Pacto Mundial de la ... Las COPs son importantes porque:
Read more

Full text of "Manual Aula Virtual COPS" - archive.org

Full text of "Manual Aula Virtual COPS" See other formats TUTORIAL: COMO CREAR UNA CUENTA EN GOOCLE+ Y UT1LIZAR "Hangout" para el aula virtual de ...
Read more

Trabajo sin riesgo - OAS

Crear condiciones de ... que no existe una fórmula de aplicación obligatoria para crear y ... http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops ...
Read more

'Guía para la correcta implantación de comunidades de ...

Guía para la correcta implantación de comunidades de práctica en entornos de ... CoPs de Wenger ... prima para crear un repositorio de buenas prácticas.
Read more

Guias de juegos pistas soluciones y ayudas. Guias y trucos

Guias para juegos. pistas y Toda la coleccion de guias de juegos para descargar gratis para pc, play. xbox, nintendo. Soluciones y ayudas
Read more

Policías EUROCOPS | Facebook

Envía un mensaje a esta página, recibe información sobre los próximos eventos y otros datos. Si no tienes una cuenta de Facebook, puedes crear una para ...
Read more

Call of Duty: Black Ops - Trucos - YouTube

¿Listo para ser el numero uno en multiplayer de CoD:Black Ops? Si crees que ya estas listo entonces sigue estos par de trucos y tips para ...
Read more

EUR COP Datos históricos - Investing.com

Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos, eventos económicos y autores favoritos. Registrarse ¿Ya tiene cuenta? Iniciar sesión. English (USA)
Read more