Gruppe 4: Deloppgave 4

33 %
67 %
Information about Gruppe 4: Deloppgave 4

Published on February 5, 2007

Author: candyred

Source: slideshare.net

Informasjonskompetanse & Sokrates Gruppe 4 Truls, Mourad og Veronica

Hva er informasjonskompetanse? Om informasjonskompetanse: Lære å formulere og presisere sitt informasjonsbehov. Forstå nytten av relevant og fullstendig informasjon. Identifisere passende hjelpemidler for informasjonssøking. Utvikle effektive søkestrategier. Bruke forskjellige informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske. Vurdere informasjonen kritisk. Tilegne seg informasjon og tilrettelegge den for egne behov. Bruke informasjon på en etisk forsvarlig måte. (Wikipedia)

Om informasjonskompetanse:

Lære å formulere og presisere sitt informasjonsbehov.

Forstå nytten av relevant og fullstendig informasjon.

Identifisere passende hjelpemidler for informasjonssøking.

Utvikle effektive søkestrategier.

Bruke forskjellige informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske.

Vurdere informasjonen kritisk.

Tilegne seg informasjon og tilrettelegge den for egne behov.

Bruke informasjon på en etisk forsvarlig måte.

(Wikipedia)

Hvordan søke etter informasjon? Søk på internett Søkemotorer Oppslagsverk Bibliotek Bibsys Dewey Betalingstjenester: Atekst, Norart, Idunn Google Scholar

Søk på internett

Søkemotorer

Oppslagsverk

Bibliotek

Bibsys

Dewey

Betalingstjenester:

Atekst,

Norart,

Idunn

Google Scholar

Kildekritikk! Om kildekritikk: Troverdighet Objektivitet Nøyaktighet Egnethet

Om kildekritikk:

Troverdighet

Objektivitet

Nøyaktighet

Egnethet

Opphavsrett ”… er den retten skaperen av et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk har til verket. Opphavsretten oppstår automatisk når det skapte verket oppnår verkshøyde, og behøver ikke hevdes gjennom registrering eller lignende. Det er heller ikke noe vilkår for å hevde opphavsrett at man merker utgivelser av verket med copyright-symbolet (©)…” (Wikipedia)

”… er den retten skaperen av et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk har til verket. Opphavsretten oppstår automatisk når det skapte verket oppnår verkshøyde, og behøver ikke hevdes gjennom registrering eller lignende. Det er heller ikke noe vilkår for å hevde opphavsrett at man merker utgivelser av verket med copyright-symbolet (©)…”

(Wikipedia)

Sokrates Sokrates (469 -399 f.Kr ) En av grunnleggerne av humanistisk filosofi Sokrates var en spørrende filosof. Han mente; ” Rett innsikt gir rett handling, og rett handling gjør i sin tur mennesket lykkelig ”. Orakelet i Delfi utropte Sokrates til grekernes viseste mann. Våren 399 f.Kr. satt Sokrates på tiltalebenken i Athen, anklaget for gudløshet ( asékeia ) og for å ha fordervet ungdommen. Han ble 70 år gammel og døde som den første intellektuelle martyr.

Sokrates (469 -399 f.Kr )

En av grunnleggerne av humanistisk filosofi

Sokrates var en spørrende filosof.

Han mente; ” Rett innsikt gir rett handling, og rett handling gjør i sin tur mennesket lykkelig ”.

Orakelet i Delfi utropte Sokrates til grekernes viseste mann.

Våren 399 f.Kr. satt Sokrates på tiltalebenken i Athen, anklaget for gudløshet ( asékeia ) og for å ha fordervet ungdommen.

Han ble 70 år gammel og døde som den første intellektuelle martyr.

Problemstilling Hvordan har det seg at Sokrates og de andre store filosofenes lære blir husket, og fremdeles setter sine spor i hverdagen, flere hundre år etter det ble skrevet? Var de gamle greske filosofene forut for sin tid, eller er det vi som henger oss opp i fortiden?

Hvordan har det seg at Sokrates og de andre store filosofenes lære blir husket, og fremdeles setter sine spor i hverdagen, flere hundre år etter det ble skrevet? Var de gamle greske filosofene forut for sin tid, eller er det vi som henger oss opp i fortiden?

Svar: Formålet med Ex.Phil er “å gi et overblikk over de mest grunnleggende forutsetninger for debatter omkring kultur, samfunn, vitenskap og teknologi” (NTNU). Filosofi er ikke en relgions lære, selv om den på mange måter tar for seg personers oppfattning av gud, og er en del av KRL undervisningen i den videregående skolen.

Formålet med Ex.Phil er “å gi et overblikk over de mest grunnleggende forutsetninger for debatter omkring kultur, samfunn, vitenskap og teknologi” (NTNU).

Filosofi er ikke en relgions lære, selv om den på mange måter tar for seg personers oppfattning av gud, og er en del av KRL undervisningen i den videregående skolen.

I filosofi vektlegges: ”problemstillinger og metodisk tilnærming” Jeg har kommet frem til at hensikten med filosofi i skolen ikke er selve ”læren”, men det å lære å tenke selv.

I filosofi vektlegges: ”problemstillinger og metodisk tilnærming”

Jeg har kommet frem til at hensikten med filosofi i skolen ikke er selve ”læren”, men det å lære å tenke selv.

Filmklipp Monty Python : International philosophy Humoristisk fremstilling av filosofiens store navn.

Monty Python : International philosophy

Humoristisk fremstilling av filosofiens store navn.

Sokrates Hentet fra: Hafner, G.: Bildlexikon antiker Personen, S. 253f

Hentet fra:

Hafner, G.: Bildlexikon antiker Personen, S. 253f

Add a comment

Related pages

⭐Bymusikantene i Bremen - docplayer.me

Oppgave Tema 10 Bymusikantene i Bremen Animasjonsfilm Bakgrunn...2 Oppgaven...2 Deloppgave 1 Ide og manus (individuell)...3 Deloppgave 2 Prosjekt og ...
Read more

⭐Emnekode. uato: mandag 27. februar I\ntall oppgaver: 4 ...

Download "Emnekode. uato: mandag 27. februar Intall oppgaver: 4. Gruppe(r): Elektro ~ksarnensoppgaven oestar av: 9.00-12.00"
Read more

LGU53007 SA2 NN og BM V 2016 - ntnu.no

er 4 sider vedlegg . Vedlegg er: ... Du skal løse både deloppgave a og ... Tenk deg at du er lærerstudent i samfunnsfag og har hatt praksis i gruppe med
Read more

gruppe 4 truls

Deloppgave 4. Sunday, January 28, 2007. Deloppgave 3. 1. Oversikssøk Wikipedia: Sokrates ... - Belinda (2007) Informasjonskompetanse Gruppe 4: Belinda ...
Read more

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for ...

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for konstruksjonsteknikk og ... Innlevert av gruppe [gruppenr.]: ... 4 Til stempelstang ...
Read more

Informasjonskompetanse Gruppe 4, Belinda Jakobsen

Informasjon hentet fra Mourad gruppe 4. ... Deloppgave 1.4 Sammendrag. Sammendrag av kap. 2-4 i Bertnes, Pål A. (2005) Faglig informasjon på internett ...
Read more

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gruppe 3 2.000 .784 .059 -.06 4.06 Gruppe 3 Gruppe 1 .500 .784 .818 ... Sammenhold resultatet du fikk på hypotesetesten i deloppgave d) med det du ...
Read more

Mobile phone development. Overview of presentation Key ...

Overview of presentation Key drivers in the mobile industry Mobile as a business tool Emerging mobile technologies – new business opportunities ...
Read more