Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig

75 %
25 %
Information about Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig
Education

Published on March 12, 2014

Author: anielyndorongon

Source: slideshare.net

Description

ARALING PANLIPUNAN PROJECT

tumatalakay sa hindi pagkapantay- pantay ng babae at lalaki. transpormasyon ng isang babae mula sa pagiging mahina na naging aktibo at matatag.

Ang komunismo ay isang ideolohiya na umaayon sa pagtatag ng organisasyon pangsosyal na walang estado at kaantas- antas batay sa pantay na laki o height sa gamit ng produksiyon. Maaring isa itong sanga ng kilos sosyalista. Ang komunista ay tumubo sa maraming uri na nangaling sa iba't ibang tao at kultura. Mga halimbawa ay ang Maoismo, Trotskismo, at Luxemburgismo.

tumutukoy sa malawak na sistema ng teoryang ekonomiko ng panlipunan organisasyon na nagtataguyod sa estado o sa sama-samang pagmamay-ari o pamamahala sa paggawa at pamamahagi ng mga kagamitan, at ang lipunan ay kilala sa pagkakaroon ng pantay pantay na pagkakataon sa lahat ng indibidwal na may patas o igualitaryang pamamaraan ng pasahod.

ay ang pamamahala ng mga tao (mula sa Griyego: demos, "mga tao," at kratos, "paghahari" o "pamamahala"). Nasa gitna ng iba't ibang kahulugan ng demokrasya ang kaparaanan na ginagampanan ng pamamahala nito, at ang binubuo ng "mga tao", ngunit may mga kapakipakinabang na mga salungat ang magagawa sa mga oligarkiya at awtokrasya, kung saan mataas na nakatuon ang kapangyarihang politikal at hindi nasasakop ng makahulugang pagpipigil ng mga tao. Samantalang ginagamit sa kadalasan ang katagang demokrasya sa konteksto ng isang pampolitika na estado, ang mga prinsipyo na nailalapat din sa ibang bahagi ng pamamahala.

isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon.

(mula sa Italyanong fascismo na binibigkas na [fa·shíz·mo]), kapag malaking titik, ay ang dating awtoritaryang kilusang polit ikal na namayani sa Italya mula 1922 hanggang 1943 sa ilalim ng pamumuno ni Benito Mussolini. Kumalat sa buong Europa ang mga katulad na kilusang pampolitika sa pagitang ng Unang Digmaang Pandaigdig at Ikalawang Digmaang Pandaigdig at kinuha ang mga ilang anyo ng Nazismo at pasismong klerikal. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ginagamit sa pangkalahatan ang neopasismo upang isalarawan ang mga kilusan na may nakitang katangian ng pagiging pasista.

Naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuangdami ng ginto at pilak na mayroon ito. Merkantilismo ay ang prinsipyong pang ekonomiya...noong ika 16 na siglo,naniniwala ang mga bansang europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng pambansang kapangyarihan.

1.Ano ang layunin ng mga Feminista? 2.Ano ang Demokrasya? At anu ang layunin nito? 3.Sino ang mga taong sangkot sa Kapitalismo? 4.Ano ang Pasismo? 5.Sino ang nagtaguyod ng Konserbatismo?

 MICHAEL ANGELO MERCADO  JENALYN CASTILLO  RECHELLE LEGARTE  ANALYN MERCADO Ipinasa kay: BB. ANIELYN A. DORONGON MAYURO NATIONAL HIGH SCHOOL

Add a comment

Related presentations

Related pages

ARALING 32 ANG IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG - powtoon.com

ARALING 32 ANG IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG. By pardxs15 | Updated: Jan. 28, 2015, 1:24 p.m. signup for free .
Read more

ARALING 32 ANG IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG - YouTube

ARALING 32 ANG IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG-- Created using PowToon ... Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya - Duration: ... 8:58 ...
Read more

Mga ideolohiyang laganap - Scribd

MODYUL 18 MGA IDEOLOHIYANG LUMAGANAP SA DAIGDIG ... sa pamahalaan. 5 . D.8. Alin sa mga ... ano ang mga ideolohiyang laganap ngayon sa daigdig?
Read more

MAYURO NATIONAL HIGH SCHOOL - HubSlide

Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig ... Group 5 lily iba't ibang epekto anyo at epekto ng paglabag sa karapatang pantao ...
Read more

Iba't ibang ideolohiya sa Asya - YouTube

ARALING 32 ANG IDEOLOHIYANG LAGANAP SA DAIGDIG - Duration: ... Ideolohiya Group 12 ... Mga Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya ...
Read more

Group 1 lily neokolonyalismo - Education - documents.tips

Download Group 1 lily neokolonyalismo. Transcript. 1. …..Makabagong anyo ng kolonyalismo ...
Read more