Group 5 orchid ibat ibang epekto at anyo ng paglabag sa karapatang pantao

56 %
44 %
Information about Group 5 orchid ibat ibang epekto at anyo ng paglabag sa karapatang pantao

Published on March 12, 2014

Author: anielyndorongon

Source: slideshare.net

IBAT IBANG ANYO AT EPEKTO NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO

Talasalitaan Comfort Women -babaing binihag ng mga sundalong Hapones upang sapilitang magkaloob sa kanila ng serbisyong seksuwal. Holocaust -operasyon kung saan hinuhuli ang mga jew,ibinibilanggo sa concentration camp at papatayin sa gas chamber.

ANNE FRANK Isang babaing jew na nakaranas ng holocaust na naging tanyag dahil sa diary na kanyang sinulat na naglalaman ng pasakit at karahasan na natamo nila sa pamumuno ni Adolf Hitler.

Concentration Camp -lugar kung saan ikinukulong ang mga sibilyan na bilanggong pampolitika at kaaway ng estado. Ethnocide -sistematikong “pagpatay” sa kultura, buhay, at kabuhayan ng mga katutubong mamamayan. Desaparecidos -kaso na hindi na tuluyang natatagpuan pa ang mga bangkay na pinaslang.

Yellow-Dog-Contract - kasunduang pinapipirmahan sa mga manggagawa bago siya tanggapin sa trabaho. Union Busting - paglansag sa unyon kung nakaaapekto ito sa pansariling interes ng taga pangasiwa o may ari ng negosyo.

Double-Standard - isang uri ng pagtatangi kung saan magkaibang pamantayan ang ginagamit sa magkakaibang grupo ng tao upang paboran ang isa. Amnesty International - pandaigdigang samahan nga nagtataguyod ng karapatang pantao. Indigenous people -mga katutubong dumaranas ng matinding paglabag sa karapatang pantao.

TALAKAYAN: Ang Karapatang Pantao ay nakasaad at tinitiyak ng Saligang Batas at ng International Law. Sa lahat ng pagkakataon ang karapatang pantao ay kinakailangang mapangalagaan sa anumang uri ng paglabag.Sa kasaysayan, maraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala,subalit hindi nabigyan ng katarungan.

Ilan sa paglabag sa Karapatang Pantao: pang-aabuso pananamantala pagkabilanggo pagpatay sapilitang paggawa diskriminasyon KARAPATANG PANTAO

Kaso ng paglabag sa Karapatang Pantao AMRITSAR MASSACRE (Abril 13,1919) * Walang kalaban-labang pinaulanan ng bala ng armadong pwersa ng British ang grupo ng mga nagpupulong at nagpoprotestang mga Indian.

PAGLAGANAP NG COMFORT WOMEN *dumanas ang mga kababaihan mula sa Pilipinas, China, Korea at iba pang bansang sinakop ng Japan ng pisikal,sikolohikal,at seksuwal na pang-aabuso mula sa mga sundalong Hapones.

Tatlong kahilingan ng mga babaeng humihingi ng katarungan 1.Paghingi ng kapatawaran ng pamahalaang Hapones. 2.Pagbibigay ng bayad pinsala 3.Pagbabago ng textbook sa mga paaralang Hapones. HOLOCAUST *sistematikong pagpatay sa mga Jew sa panahon ng pamamahala ni Adolf Hitler.

DISKRIMINASYON SA KATUTUBONG MAMAMAYAN *pagtataboy sa kanila sa kanilang lupaing ninuno at pagkamkam sa mga ito at sistematikong pagpatay sa kultura,buhay,at kabuhayan ng mga katutubo. *maliit lamang na bahagdan ng mga katutubong pangkat-etniko ang may kinatawan sa pamahalaan.Sila rin ang nagiging sentro ng katatawanan.

PANGAABUSO SA MGA MANGGAGAWA AT KABATAAN *pagpapatupad ng yellow-dog-contract para sa lahat ng manggagawa upang matanggap sa trabaho. *pagtatalaga na mga child soldier o batang sundalo. Ito ay nagiging dahilan upang maipagkait sa kabataan ang Edukasyon,makapaglibang at makapamuhay ng normal at ligtas mula sa anumang kapahamakan.

DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN *mababa ang pagtingin sa kababaihan sa isang lipunang patriyarkal.Ang mga kababaihan ay nagiging biktima ng karahasan sa tahanan (domestic violence),prustitusyon,double standard at iba pa.

PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO SA PANAHON NG DIKTATURYAL SANHI/DAHILAN BUNGA /EPEKTO *Paghuli at pagbilanggo sa mga mamamayan kritiko sa pamahalaang diktaturyal *higit na nagpaigting sa pagkadismaya ng mga mamamayan.

SANHI/DAHILAN BUNGA/EPEKTO *Pang aabusong sekswal ng mga militar sa mga kababaihang bilanggo at * ang hindi demokratiko,hindi makatuwiran at hindi makataong patakaran . *nagbunsod sa mga tao na makisangkot at makibahagi sa ibat ibang uri ng pakikibaka

SANHI/DAHILAN BUNGA/EPEKTO *Naging mapagmalabis ang pamahalaang diktaturyal sa kapangyarihan. *Nagresulta sa magkakaibang reaksyon mula sa mamamayan tulad ng diaspora o migrasyon,rebelyon,ka walan ng pag asa,kawalan ng tiwala sa pamahalaan,paranoia at iba pa.

ORGANISASYONG NAGTAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO 1.Amnesty International 2.Human Rights Watch 3.Karapatan

 ANG SS. AY KAMPANYA NG AI UPANG MAPANGALAGAAN ANG KARAPATAN NG  KABABAIHAN 1. Kilalanin ng pamahalaan ang karapatang pantao ng kababaihan. 2. Pagtibayin at isakatuparan ang mga pandaigdigang batas na nagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao. 3. Labanan ang lahat ng uri ng diskriminasyon. 4. Pangalagaan ang kababaihan sa panahon ng armadong labanan.

5. Tuligsain ang karahasan ng armadong pwersa ng pamahalaan. 6. Itigil ang pang gigipit at pang aabuso. 7. Pangalagaan ang karapatan ng mga babaing bilanggo lalong lalo na sa aspeto ng kalusugan. 8. Palayain ang mga prisoners conscience. 9. Tiyakin ang agaran at makatarungang paglilitis ng kaso.

10. Ipaglaban ang mga biktima ng dislokasyon. 11. Tutulan at itigil ang parusang kamatayan. 12. Suportahan ang lahat ng mga samahang nagtataguyod ng karapatang pantao. 13. Itaguyod ang karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon. 14. Tiyakin dapat ng mga kasapi ng armadong grupo ang batayang karapatan ng kababaihan.

tanong 1.Isang operasyon kung saan hinuli ang mga jew, ibinilanggo sa mga concentration camp at pinatay sa mga gas chamber? 2.Ano ang mga paglabag sa karapatang pantao ang isinagawa ng mga diktador? 3.Ano ang saligang dokumento ng mga kilusan na nagtataguyod ng karapatang pantao?

4.Sa palagay mo,bakit nasabing nagmistulang mga dayuhan sa sarili nilang lupain ang mga mamamayan ng mga nasakop na bansa?Ipaliwanag. 5.Isang samahan kung saan may kasapi silang mga menor de edad?

Group 5:sosyalista Rechie May G. De Torres Raquel R.Atienza Katrina G. Pentino Rommel D.Veyra Reymark C. Zara

Prepared to: MAAM ANIELYN DORONGON

Add a comment

Related pages

Group 5 Orchid Ibat Ibang Epekto at Anyo Ng Paglabag Sa ...

IBAT IBANG ANYO AT EPEKTO NG PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO. Talasalitaan Comfort Women -babaing binihag ng mga sundalong Hapones upang sapilitang magkaloob ...
Read more

Group 7 orchid ibat ibang anyo at epekto ng paglabag sa ...

×Close Share Group 7 orchid ibat ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatang pantao
Read more

Iba't Ibang Paraan sa Pagkilala ng Kahulugan - Education

Group 5 orchid ibat ibang epekto at anyo ng ... at epekto ng paglabag sa karapatang pantao Group 7 orchid ibat ibang anyo at epekto ng paglabag ...
Read more

Pamprosesong Mga Tanong - Scribd

Group 7 Orchid Ibat Ibang Anyo at Epekto Ng Paglabag Sa Karapatang Pantao. ... Group 5 Orchid Ibat Ibang Epekto at Anyo Ng Paglabag Sa Karapatang Pantao.
Read more

PAMPROSESONG MGA TANONG: 1. Ano ang mga - es.scribd.com

... mga Ingles sa pangangalaga ng karapatang pantao ng ... Anyo at Epekto Ng Paglabag Sa Karapatang Pantao. Group 5 Orchid Ibat Ibang Epekto at Anyo Ng ...
Read more