Grote verschillen in lonen bij ngo's

50 %
50 %
Information about Grote verschillen in lonen bij ngo's

Published on December 25, 2016

Author: thierrydebels

Source: slideshare.net

1. Grote verschillen in bezoldigingen bij ngo’s Thierry Debels @thierryd 25/12/16 Het is niet onlogisch dat er verschillen zijn in de bezoldigingen tussen ngo’s. Maar de verschillen lopen op tot bijna 100 %. We analyseerden de recentste jaarrekening (meestal boekjaar 2015) van 20 grote ngo’s in Vlaanderen. In de jaarrekening kijken we naar de totale bezoldigingen (code 620) en delen deze door het aantal werkelijk gepresteerde uren (code 9088) van de werknemers. Het resultaat is de bezoldiging per uur. Bij Cunina is de 1

2. bezoldiging per uur het laagst. Bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) het hoogst (zie tabel)1 . Naam ngo Bezoldigingen (code 620) Aantal gepresteerd e uren (code 9088) Bezoldiging per uur (in euro) Cunina 194997 8779 22,2 Pax Christi Vlaanderen 426046 18256 23,3 Gaia 480443 19617 24,5 AZG 32466924 1236809 26,3 Rode Kruis Vlaanderen Int. 940669 35437 26,5 Bond Zonder Naam - Cultuur 562443 20908 26,9 Plan België 1668692 60736 27,5 Caritas Int. 3749059 134661 27,8 WWF Vlaanderen 615612 21798 28,2 Greenpeace Belgium 3467790 123045 28,2 Oxfam Solidariteit 8654296 304628 28,4 Handicap Int. 858999 28365 30,3 Amnesty Int. Vl. 893485 29292 30,5 11.11.11 3776832 120203 31,4 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 1138819 35324 32,2 Kom op tegen kanker 2942309 82787 35,5 Damiaanactie 2246665 62285 36,1 1 Bij 2 ngo’s (Protos en Vredeseilanden) kregen we resultaten die extreem waren (outliers in statistische termen). Hierdoor namen we ze niet op in de tabel. 2

3. Unicef 1870457 51400 36,4 Broederlijk Delen 3295143 83260 39,6 KBS 5468814 124619 43,9 bron: balanscentrale NBB De verschillen kunnen diverse verklaringen hebben. De meest evidente is uiteraard dat sommige ngo’s hogere salarissen uitbetalen of meer kaderleden in dienst hebben waardoor de gemiddelde bezoldiging per uur er hoger is. De gemiddelde bezoldiging per uur van een ngo kan een element zijn in het beslissingsproces van een donateur. 3

Add a comment