Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten

100 %
0 %
Information about Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten
Health & Medicine

Published on February 20, 2014

Author: Wereldwijdwekom

Source: slideshare.net

Description

Deze methodiek richt zich op begeleiding van adolescenten die moeten groeien in zelfredzaamheid maar dat (nog) niet zelfstandig kunnen of doen. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de jongere. Indien nodig wordt een jongere aangespoord en gemotiveerd en waar noodzakelijk wordt er ingegrepen. De methodiek is ontwikkeld met als uitgangspunt dat de begeleiding zo kort en licht mogelijk, en zo lang als zinvol ingezet wordt. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de jongere, waarbij de (ontwikkelings-) problemen vanuit een oplossingsgerichte aanpak worden benaderd. De vraag van de jongere en zijn toekomstdroom staan centraal.
De begeleiding is niet gericht op hulpverlenen, maar op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongere. Deze zelfredzaamheid kan vergroten door het “natuurlijke” leerproces en op basis van feedback van de begeleiding. De zelfredzaamheid kan ook vergroten door het versterken van het (professioneel) netwerk van de jongere. In dat geval zet de begeleiding zich in om de jongere wegwijs te maken binnen het enorme reguliere hulpaanbod. Samen met de jongere gaat de begeleiding op zoek naar de meest passende vorm van scholing, (tijdelijke) ondersteuning of behandeling. Door zich te verdiepen in het leven van de jongere, het verbreden van de kennis van de jongere en hem/haar verbinden met verschillende zorgaanbieders wordt er maatwerk geboden.

Methodiek Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten Rianne Cornelisse 2014

Doel van de interventie • Zelfredzaam te zijn binnen de maatschappij. Dit heeft voordelen voor de jongere zelf, zijn directe netwerk en de maatschappij (onderwijs is daarbij een middel). • Gevolgen bij niet ingrijpen; - steeds verder afglijden naar zwervend bestaan - verder opbouwende schulden - groeiende afstand tot de maatschappij

Doelstelling van de begeleiding Maximaal haalbare score voor de jongere op de ZRM (kan dus ook door goede begeleiding te organiseren). 1. Inkomsten zijn voldoende, soms moet je genoegen nemen met inkomensbeheer (3-4) 2. Startkwalificatie onderwijs (soms is 5 een voorwaarde om door te groeien naar zelfstandig wonen) (4-5) 3. Bewoning van autonome huisvesting (5) 4. Geen relationele problemen met leden van het gezin (let op, niet inwonend valt gezin onder sociaal netwerk) (4) 5. Heeft niet meer dan minimale symptomen van geestelijke problemen, ze zijn een logische reactie op de omstandigheden of de jongere heeft goede begeleiding (4)

Doelstelling van de begeleiding 2 6. Erkent medische hulp als dat nodig is (4) 7. Geen sociale- werkgerelateerde-, emotionele of fysieke problemen ten gevolge van verslavende middelen of goede behandeltrouw (4) 8. Voorziet in alle basisbehoeften van het dagelijks leven, alleen ondergeschikte problemen zoals slordig zijn e.d. (4) 9. Heeft voldoende steun van familie en vrienden (4) 10. Doet aan enige maatschappelijke participatie, weet in ieder geval hoe betrokken te raken als hij/zij dat zou willen in de toekomst (4) 11. Geen tot zelden contact politie/justitie (4)

Doelstelling van de begeleiding JONGE MOEDERS 12. Moeder waarborgt de veiligheid van haar kind(eren) 13. De opvoedingsvaardigheden van moeder sluiten aan bij de ontwikkelingstaken van haar kind 14. Heeft voldoende dagritme en regelmaat 15. Heeft een netwerk van contacten opgebouwd t.b.v. haar kinderen (CJG, consultatiebureau etc)  Appendix jonge moeders

Theoretisch Fundament Nut van het kennen van het theoretisch fundament: - Geeft houvast aan de basishouding - Weet waarom je het doet, beter dan een trucje moeten leren - Bewust zijn van en kunnen reflecteren op de processen van de hulpverlening, de jongere en jezelf als hulpverlener - Onderzoek is gebaseerd op de praktijk, en de praktijk vervolgens weer op het onderzoek “evidence based” werken

Theoretisch Fundament Stadia van gedragsverandering zvv Fase 3: verandering vasthouden Fase 2: veranderfase Fase 1: samenwerking opbouwen

Theoretisch Fundament Oplossingsgericht begeleiden Kernwoorden - Aansluiten bij de hulpvraag en stadia van gedragsverandering van de jongere - Samenwerkingsrelatie in acht nemen en beïnvloeden - Complimenteren - Positief benaderen, uitzonderingen, behouden van het goede IS NIET VOOR ELK PROBLEEM EEN OPLOSSING AANLEVEREN

Theoretisch Fundament Acht stappen dans Tip: zie ook NOAM vragen in de map wb adolescent

Theoretisch Fundament Competentiegericht werken Stressoren Pathologie vaardigheden veerkracht taken Protectieve factoren

Theoretisch Fundament Multimodaal werken • Welke steen moet als eerste geduwd worden voor het grootste rendement? • De problemen hangen samen, dus als het één verbetert, kan dit ook gevolgen hebben op andere leefgebieden. Het is dus een overwogen keuze waar te beginnen. • Het betekent niet dat we maar op één leefgebied actie ondernemen, het samenspel kan zeker voordelen hebben

Van theorie naar praktijk; Opzet van de interventie/begeleiding Fase 1: Samenwerking creëren (zvv elders ) 1 tot 2 maal per week, 4 weken lang Fase 2: Veranderfase (uitvoeren van de verandering) 1 tot 3 keer per week, max 1 jaar Fase 3: Verandering vasthouden (volhouden) 2 tot 4 keer per maand, max 2,5 jaar Fase 4: Nazorg (volhouden) 1 maal per maand, max 4 maanden

Doelen stellen: Einddoel, werkdoel, actiepunt

Hypotheses stellen • • • • Uit de hypothese blijkt waarom je een bepaald doel hebt gesteld (je hogere doel) De onderbouwing van de ZRM en de verdieping zijn de basis voor je hypotheses Een hypothese is een aanname over hoe het oplossen van een bepaald probleem positieve gevolgen heeft voor de jongere Het geeft handen en voeten aan multimodaal werken

Hypotheses stellen • Voorbeeld hypothese stellen: “Als….. dan….” Als Robin 3 dagen per week naar school gaat, dan is de kans groter dat hij met een startkwalificatie het onderwijs verlaat. Tip: Het stuk na ‘de dan’, moet de jongere aanspreken/voordeel opleveren.

Gedrag/situatie Stadia van voorbeschouwing en overwegen Inzicht geven Stadium van beslissen In ogen van begeleider wenselijk beslissing In ogen van begeleider niet wenselijke beslissing Feedback geven Drang Accepteren Accepteren Stadium van veranderen Niet wenselijk einde begeleiding Stadium van volhouden 18

Rianne Cornelisse OnOvOn Ontwikkeling • • • • Methodieken Instrument Kwaliteit Effectiviteit Overdracht • Deskundigheid • Training • “Good Practice” Ondersteuning • Delen van verantwoordelijkheid • Casuïstiekbespreking • Rapportage • Intervisie • Coaching on the Job • Erkennen Verworven Competenties

Nieuwsgierig? • • • • • Rianne Cornelisse Onovon Gedragswetenschap www.onovon.nl r.cornelisse@onovon.nl 06-33051577

Add a comment

Related presentations

Related pages

Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten - Health ...

Deze methodiek richt zich op begeleiding van adolescenten die moeten groeien in zelfredzaamheid maar dat (nog) niet zelfstandig kunnen of doen. Waar ...
Read more

Groeien in zelfredzaamheid methodiek - Health & Medicine

Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten Deze methodiek richt zich op begeleiding van adolescenten die moeten groeien in zelfredzaamheid maar dat (nog ...
Read more

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? - zorgvoorbeter.nl

Het vraagt wel tijd om in deze nieuwe rollen te groeien, zowel voor cliënten en hun ... Zelfredzaamheid is voor cliënten in de langdurige zorg ...
Read more

Ontwikkelde producten – ONOVON

Methodiek: Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten Deze methodiek richt zich op begeleiding van adolescenten die moeten groeien in zelfredzaamheid ...
Read more

Rianne Cornelisse | OnOvOn | Wereld Wijd Welkom | LinkedIn

Ik heb een methodiek geschreven voor 5 woonbegeleidingsafdelingen voor adolescenten en een ... groeien in zelfredzaamheid? ... zelfredzaamheid, ...
Read more

Cathelijne van Steenbeek | LinkedIn

... te leren en te groeien. ... Het bieden van begeleiding m.b.t. zelfredzaamheid, executieve ... evidence-based interventie voor adolescenten met ...
Read more

Ontwikkelde producten - onovon.nl

Ontwikkelde producten zijn onder meer een methodiek voor woonbegeleiding van adolescenten en een instrument ... Groeien in zelfredzaamheid voor adolescenten .
Read more

Adolescenten in staat stellen hun stem te laten horen

“Het is voor ons belangrijk dat adolescenten van het recht op vrijheid ... Zelfredzaamheid ligt aan de basis van de ... te leren en te groeien, ...
Read more

Workshop: Puberbrein - Divide.MIX

Tips voor de praktijkbegeleider ... groeien uit tot steeds bredere en gladdere wegen. ... • Zelfredzaamheid ondersteunen.
Read more