Green news mar 2014

50 %
50 %
Information about Green news mar 2014
Marketing

Published on March 23, 2014

Author: greenmediaisrael

Source: slideshare.net

Description

גם החודש פייסבוק מככבת, עם שינויים באלגוריתם ורכישת WhatsApp- האם תהיה התרופפות במדיניות נוגדת הפרסום של ענקית ההודעות?
LinkedIn מרחיבה את הפרסום גם למובייל ו-Apple מציגה את iAds במובייל ומגבילה את השימוש בIDFA עבור אפליקציות שאינן מפרסמות מודעות. כמו כן, ניתן הצצה לGoogle’s Shopping Campaigns שמאפשרים לנהל את תקציב הפרסום ונסקור טרנדים שעשויים לשנות את עולם הפרסום.

‫דיגיטלי‬ ‫פרסום‬ ‫ניוזלטר‬ ‫מס‬ ‫גיליון‬'6 ‫מרץ‬2014

‫העורך‬ ‫דבר‬ ‫רב‬ ‫שלום‬, ‫מככבת‬ ‫פייסבוק‬ ‫החודש‬ ‫גם‬,‫ורכישת‬ ‫באלגוריתם‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬WhatsApp-‫תהיה‬ ‫האם‬ ‫ההודעות‬ ‫ענקית‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫נוגדת‬ ‫במדיניות‬ ‫התרופפות‬? LinkedIn‫ו‬ ‫למובייל‬ ‫גם‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬-Apple‫את‬ ‫מציגה‬iAds‫את‬ ‫ומגבילה‬ ‫במובייל‬ ‫ב‬ ‫השימוש‬IDFA‫מודעות‬ ‫מפרסמות‬ ‫שאינן‬ ‫אפליקציות‬ ‫עבור‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫ל‬ ‫הצצה‬ ‫ניתן‬Google’s Shopping Campaigns‫שעשויים‬ ‫טרנדים‬ ‫ונסקור‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציב‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫שמאפשרים‬ ‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬. ‫קריאה‬ ‫בברכת‬‫מהנה‬, ‫רווה‬ ‫אביעד‬ ‫מנכ‬"‫ל‬

‫עלינו‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬... ‫גרין‬‫מדיה‬‫הוקמה‬‫שנת‬ ‫בתחילת‬2012‫לתת‬ ‫כדי‬‫לפרסום‬ ‫ממוקד‬ ‫מענה‬‫על‬ ‫דיגיטלי‬‫כל‬ ‫גווניו‬.‫בעולם‬ ‫מתמחים‬ ‫מדיה‬ ‫בגרין‬ ‫אנו‬‫הדיגיטלי‬ ‫הפרסום‬‫למקסום‬ ‫ומכוונים‬‫תוצאות‬ ‫עבור‬ ‫הקמפיינים‬‫לקוחותינו‬. ‫עבור‬ ‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫בפוזיציה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫בישראל‬ ‫היחידה‬ ‫העצמאית‬ ‫המדיה‬ ‫חברת‬ ‫בתור‬ ‫אינטרסים‬ ‫ניגוד‬ ‫וללא‬ ‫לקוחותינו‬.‫אנו‬‫מאמינים‬‫אנו‬ ‫וכך‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫תמיד‬ ‫הלקוח‬ ‫כי‬ ‫פועלים‬,‫ללא‬‫לאות‬. ‫התמחויות‬ ‫תחומי‬ ‫מדיה‬ ‫לגרין‬‫רבים‬:‫דיספליי‬,‫סלולאר‬,‫פרופורמנס‬,‫גוגל‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ו‬-RTB.‫צוות‬‫המדיה‬‫אנליסטים‬ ‫כולל‬ ‫שלנו‬,‫מדיה‬ ‫מנהלי‬,‫השורה‬ ‫מן‬ ‫ומעצבים‬ ‫מתכנתים‬ ‫הראשונה‬,‫בעלי‬‫רב‬ ‫ניסיון‬‫ומומחיות‬‫בתחומם‬,‫בצורה‬ ‫המטפלים‬‫בכל‬ ‫ואישית‬ ‫פרטנית‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הפתרונות‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫להתאים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לקוח‬ ‫ובכל‬ ‫קמפיין‬.

‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫כתבות‬: •‫פני‬Facebook‫ב‬-2014 •‫נוגדת‬ ‫במדיניות‬ ‫להתרופפות‬ ‫ראשון‬ ‫סימן‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬WhatsApp •‫ל‬ ‫הצצה‬Google’s Shopping Campaigns •LinkedIn‫למובייל‬ ‫גם‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ •Apple‫את‬ ‫מציגה‬iAds‫מחנות‬ ‫ודוחה‬ ‫במובייל‬ ‫האפליקציות‬,‫אלו‬ ‫את‬‫ב‬ ‫שמשתמשות‬,IDFA ‫מציגות‬ ‫לא‬ ‫אך‬‫מודעות‬ •‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫שעשויים‬ ‫טרנדים‬

‫למפרסמים‬ ‫נוסף‬ ‫יתרון‬-‫שינוי‬‫ה‬ ‫באלגוריתם‬News Feed ‫הרשת‬‫ה‬ ‫באלגוריתם‬ ‫שינוי‬ ‫ערכה‬ ‫החברתית‬News Feed,‫בפוסט‬ ‫סלבריטי‬ ‫או‬ ‫מותג‬ ‫מתייג‬ ‫עמוד‬ ‫כאשר‬ ‫לפיו‬, ‫ב‬ ‫צף‬ ‫התוכן‬News feed‫העמודים‬ ‫שני‬ ‫אחר‬ ‫העוקבים‬ ‫של‬.‫כך‬,‫לדוגמא‬,‫את‬ ‫יתייג‬ ‫הלבשה‬ ‫מותג‬ ‫אם‬Google ‫בפייסבוק‬ ‫בפוסט‬,‫ב‬ ‫יופיע‬ ‫הפוסט‬News feed‫ההלבשה‬ ‫מותג‬ ‫עמוד‬ ‫אוהדי‬ ‫של‬‫אוהדי‬ ‫של‬ ‫וכן‬‫של‬ ‫העמוד‬ Google.‫זה‬ ‫באופן‬,‫החשיפה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫סלבריטאים‬ ‫או‬ ‫למותגים‬ ‫פשוטה‬ ‫דרך‬ ‫פייסבוק‬ ‫מקנה‬,‫ואף‬ ‫באלפי‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליוני‬(‫שלנו‬ ‫בדוגמא‬,‫של‬ ‫לעמוד‬Google‫מעל‬ ‫יש‬15‫אוהדים‬ ‫מיליון‬.) ‫להרחבה‬>> ‫ירידה‬‫בהפצה‬ ‫דרסטית‬‫מותגים‬ ‫דפי‬ ‫של‬ ‫האורגנית‬ ‫הימים‬‫הרשת‬ ‫למשתמשי‬ ‫חינמית‬ ‫פנייה‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬‫ספורים‬.‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬Ogilvy,‫שניתח‬106 ‫מותגים‬,‫בפייסבוק‬ ‫מותג‬ ‫דף‬ ‫אוהדי‬ ‫אחוז‬‫שרואים‬‫בהתמדה‬ ‫יורד‬ ‫ממומנים‬ ‫לא‬ ‫פוסטים‬,‫ירידה‬ ‫נצפתה‬ ‫כאשר‬ ‫כ‬ ‫של‬50%‫אוקטובר‬ ‫מאז‬.‫ב‬ ‫מוגבל‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫כי‬ ‫אשתקד‬ ‫מסרה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬News Feed‫היא‬‫המותגים‬ ‫דפי‬ ‫של‬ ‫הפוחתת‬ ‫לחשיפה‬ ‫שתורמת‬.‫לבסוף‬,‫ייתכן‬‫למותגים‬ ‫מקום‬ ‫כלל‬ ‫יוותר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ממומנים‬ ‫פוסטים‬ ‫עבור‬ ‫משלמים‬ ‫שאינם‬,‫מותגים‬ ‫שיכריח‬ ‫מה‬‫לחשוב‬‫חדשה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫על‬‫ברשת‬ ‫החברתית‬,‫תפוצה‬ ‫ללא‬‫אורגנית‬.‫פוסטים‬ ‫מימון‬ ‫על‬ ‫הוצאותיהם‬ ‫את‬ ‫יגבירו‬ ‫מותגים‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המחקר‬ ‫ציפיית‬ ‫ב‬Facebook,‫אחרים‬ ‫חברתיים‬ ‫בערוצים‬ ‫גוברת‬ ‫להשקעה‬ ‫במקביל‬,‫דוגמת‬Twitter‫ו‬Instagram. ‫להרחבה‬>> ‫פני‬Facebook‫ב‬2014

WhatsApp,‫שהיוותה‬‫מאז‬ ‫פרסום‬ ‫נטולת‬ ‫פלטפורמה‬‫הווסדה‬‫ב‬2009‫ולאחרונה‬ ‫ב‬ ‫פייסבוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נרכשה‬19‫דולר‬ ‫ביליון‬,‫לשלוח‬ ‫למותגים‬ ‫לאפשר‬ ‫דרכים‬ ‫חוקרת‬ ‫שלה‬ ‫המשתמשים‬ ‫לבסיס‬ ‫הודעות‬,‫מעל‬ ‫המונה‬450‫משתמשים‬ ‫מיליון‬.‫מקורב‬ ‫מסוימים‬ ‫למותגים‬ ‫לאפשר‬ ‫שוקלת‬ ‫ההודעות‬ ‫ענקית‬ ‫כי‬ ‫מסר‬ ‫מבפנים‬,‫רשתות‬ ‫כגון‬ ‫תעופה‬,‫למשתמשים‬ ‫הודעות‬ ‫לשליחת‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬,‫לאישור‬ ‫בכפוף‬‫המשתמשים‬.‫צעד‬ ‫סימן‬ ‫יהווה‬ ‫זה‬‫ראשון‬‫להתרופפות‬‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫נוגדת‬ ‫במדיניות‬WhatsApp. ‫להרחבה‬>> ‫לאסוף‬ ‫שביכולתה‬ ‫מהמידע‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫נבע‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העצום‬ ‫הרכישה‬ ‫מחיר‬;‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הסלולרי‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫לסרוק‬ ‫לה‬ ‫מאפשרת‬ ‫ההודעות‬ ‫ענקית‬ ‫של‬ ‫הפרטיות‬ ‫המשתמשים‬,‫עמם‬ ‫האנשים‬ ‫אחר‬ ‫ולעקוב‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫מספרי‬ ‫את‬ ‫לשרתיה‬ ‫להעלות‬ ‫ומתי‬ ‫משוחח‬ ‫המשתמש‬.‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬ ‫לפייסבוק‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫משתמשיה‬. ‫להרחבה‬>> ‫של‬ ‫בפרסום‬ ‫נוגדת‬ ‫במדיניות‬ ‫התרופפות‬ WhatsApp

‫ל‬ ‫הצצה‬Google’s Shopping Campaigns Google‫חדשה‬ ‫אופציה‬ ‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫השיקה‬‫לפרסום‬,‫באמצעות‬ Google Adwords,‫פרסום‬ ‫מסעות‬ ‫ליצור‬ ‫המאפשרת‬‫ממוקדים‬‫במכירת‬ ‫מוצרים‬‫לתכנן‬ ‫וכך‬‫באפקטיביות‬‫שכדאי‬ ‫התקציב‬ ‫מה‬‫בפרסום‬ ‫להשקיע‬ ‫המוצרים‬‫השונים‬,‫רווחים‬ ‫שימקסם‬ ‫באופן‬.‫גישה‬ ‫למפרסמים‬ ‫מאפשר‬ ‫הכלי‬ ‫ביותר‬ ‫המחופשים‬ ‫הפריטים‬ ‫על‬ ‫למידע‬‫אלו‬ ‫ועל‬‫ל‬ ‫הזוכים‬CTR‫גבוה‬.‫כן‬ ‫כמו‬ ‫למידע‬‫עוסקים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הענף‬ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫רחב‬.‫החיוביות‬ ‫התגובות‬ ‫לאור‬, ‫ב‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫דיווחים‬ ‫בהן‬CTR‫ב‬ ‫וירידה‬CPC,‫הכריזה‬Google‫בימים‬ ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫לשימוש‬ ‫הכלי‬ ‫את‬ ‫תפתח‬ ‫כי‬ ‫האחרונים‬,‫לו‬ ‫ותוסיף‬ ‫חדשות‬ ‫אפשרויות‬. ‫להרחבה‬>>

‫שעבר‬ ‫מחודש‬ ‫לסקירתנו‬ ‫בהמשך‬,LinkedIn‫להגדיל‬ ‫במאמציה‬ ‫ממשיכה‬ ‫ומציגה‬ ‫מפרסום‬ ‫הכנסות‬Sponsored InMail,‫למפרסמים‬ ‫המאפשר‬ ‫הודעות‬ ‫לשלוח‬‫מטורגטות‬‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫הניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫הישר‬. ‫היום‬ ‫עד‬,Sponsored InMail‫לדקסטופ‬ ‫רק‬ ‫התאפשרו‬,‫שמשתמשים‬ ‫כך‬ ‫מהמחשב‬ ‫לרשת‬ ‫מחוברים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫ממומנות‬ ‫הודעות‬ ‫לקבל‬ ‫יכלו‬. ‫במהלך‬ ‫מדובר‬‫צפוי‬,‫העמודים‬ ‫מצפיות‬ ‫מחצית‬ ‫שמעל‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ‫ב‬LinkedIn‫מתרחשות‬‫ו‬ ‫במובייל‬41%‫לרשת‬ ‫נכנסים‬ ‫מהמבקרים‬ ‫הניידים‬ ‫מהמכשירים‬.‫למשתמשים‬ ‫לשלוח‬ ‫מאפשרות‬ ‫הרשת‬ ‫הנחיות‬ Sponsored InMail‫ימים‬ ‫לשישים‬ ‫אחת‬,‫כן‬ ‫כמו‬,‫למשתמשים‬ ‫מאפשרות‬ ‫אפשרות‬opt-out‫מקבלת‬‫הפרסום‬. ‫להרחבה‬>> LinkedIn‫למובייל‬ ‫גם‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬

Apple‫מתעתדת‬‫את‬ ‫להציג‬iAds‫במובייל‬ Apple‫מתכננת‬‫את‬ ‫השנה‬ ‫להציג‬iAds‫במובייל‬:‫וידאו‬ ‫מודעות‬,‫טלוויזיה‬ ‫מודעות‬ ‫כמו‬ ‫שנראות‬,‫ומוצגות‬ ‫אפליקציות‬ ‫בתוך‬ ‫מלא‬ ‫במסך‬iPhone‫ו‬iPad,‫להפעיל‬ ‫כדי‬ ‫במובייל‬ ‫הבאנר‬ ‫על‬ ‫להקליק‬ ‫המשתמש‬ ‫על‬ ‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫מודעת‬ ‫את‬iAd,‫באפליקציה‬ ‫המשתמש‬ ‫פעולת‬ ‫את‬ ‫יקטע‬ ‫הנראה‬ ‫שככל‬ ‫באופן‬.‫תופענה‬ ‫המודעות‬ ‫כי‬ ‫סביר‬ ‫מעבר‬ ‫ברגעי‬,‫במשחק‬ ‫שלב‬ ‫מעבר‬ ‫כגון‬.‫תחזית‬ ‫לפי‬eMarketer,‫רק‬ ‫השנה‬3%‫מובייל‬ ‫מודעות‬ ‫מהכנסות‬ ‫בארה‬ ‫נטו‬"‫של‬ ‫לכיסה‬ ‫יכנסו‬ ‫ב‬Apple,‫בעוד‬Google‫תקבל‬49%‫ולאחריה‬,Facebook,‫עם‬15%. ‫להרחבה‬>> Apple‫האפליקציות‬ ‫מחנות‬ ‫דוחה‬‫שמשתמשות‬ ‫אלו‬ ‫את‬‫ב‬Advertising Identifier‫מודעות‬ ‫מציגות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ Apple‫ה‬ ‫את‬ ‫שמשיגות‬ ‫אפליקציות‬ ‫האפליקציות‬ ‫מחנות‬ ‫לדחות‬ ‫החודש‬ ‫החלה‬IDFA (Identifier for (Advertisers‫הקצה‬ ‫משתמש‬ ‫של‬,‫מודעות‬ ‫מציגות‬ ‫לא‬ ‫אך‬.‫ה‬IDFA‫ביצועי‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫אפשרות‬ ‫בבחינת‬ ‫הנו‬ ‫מודעות‬,‫פרסום‬ ‫למטרת‬ ‫רק‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫מאפשרת‬ ‫ואפל‬,‫למטרת‬ ‫ולא‬analytics‫ואופטימיזציה‬.Apple ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫מגבילה‬‫בין‬‫פרטיות‬ ‫לטובת‬ ‫היתר‬‫המשתמשים‬.‫אפשרות‬‫ש‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬Apple‫לסמן‬ ‫מנסה‬ ‫לשיטת‬ ‫לעבור‬ ‫זמן‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ‫למפרסמים‬CPC(‫להקלקה‬ ‫עלות‬)‫ולא‬CPI(‫להתקנה‬ ‫עלות‬),‫פחות‬ ‫אפשרות‬ ‫המפרסמים‬ ‫עבור‬ ‫מושכת‬. ‫להרחבה‬>> Apple‫את‬ ‫מציגה‬iAds‫מהחנות‬ ‫ודוחה‬ ‫במובייל‬ ‫ב‬ ‫שמשתמשות‬ ‫אפליקציות‬IDFA,‫מציגות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מודעות‬

‫ב‬ ‫שימוש‬Indoor GPS‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫חרף‬‫הדאגות‬‫ולוגיסטיקה‬ ‫לפרטיות‬ ‫באשר‬,‫ב‬ ‫השימוש‬Indoor GPS‫מתחזק‬,‫את‬ ‫שיהפוך‬ ‫דבר‬ ‫למדידות‬ ‫במובייל‬ ‫מפרסום‬ ‫ההכנסות‬.‫אפליקציות‬Mapping Indoor‫למשתמשים‬ ‫מאפשרות‬ ‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫דרכם‬ ‫למצוא‬,‫אדירות‬ ‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫וההשלכות‬;‫ליידע‬ ‫יוכלו‬ ‫מפרסמים‬ ‫מושכות‬ ‫הצעות‬ ‫עם‬ ‫התראות‬ ‫למשתמשים‬ ‫לשלוח‬ ‫או‬ ‫במבנה‬ ‫מיקומם‬ ‫על‬ ‫משתמשים‬,‫גם‬ ‫לקונטקסט‬ ‫בהתאם‬(‫בוקר‬ ‫דגני‬ ‫קניית‬ ‫בעת‬,‫חלב‬ ‫לרכישת‬ ‫קופון‬ ‫קבלת‬),‫את‬ ‫המכפיל‬ ‫דבר‬ ‫ה‬ROI.‫ה‬Indoor Mapping‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬ ‫למפרסמים‬ ‫מאפשר‬ ‫אף‬,‫עוקבים‬ ‫בעודם‬ ‫בחנויות‬ ‫הלקוחות‬ ‫שעושים‬ ‫המסלול‬ ‫אחר‬. ‫להרחבה‬>> ‫ב‬ ‫בפרסום‬ ‫מתנסים‬ ‫ומותגים‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנויות‬Google Glass ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫ומתחילים‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫לעתיד‬ ‫עצמם‬ ‫מכינים‬ ‫ומותגים‬ ‫סוכנויות‬Google Glass app‫השיווק‬ ‫במאמצי‬.‫כה‬ ‫עד‬,Google‫משקפיים‬ ‫של‬ ‫בלבד‬ ‫מצומצמת‬ ‫כמות‬ ‫מכרה‬,‫כך‬ ‫באמצעות‬ ‫לשיווק‬ ‫שייחשפו‬ ‫הם‬ ‫שמעטים‬Google Glasses,‫המפרסמות‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנויות‬ ‫אך‬ ‫הצצה‬ ‫להן‬ ‫המאפשר‬ ‫ניסוי‬ ‫כאל‬ ‫לכך‬ ‫מתייחסות‬ ‫זה‬ ‫באפיק‬‫לעולם‬‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ ‫הפרסום‬. ‫להרחבה‬>> ‫הפרסום‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫שעשויים‬ ‫טרנדים‬

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Green Juice Festival | Green Juice Festival Homepage ...

Das 9. Green Juice Festival startet am 20.08.2016! Bisher bestätigt: Donots, Le Fly, The Intersphere und weitere! Das Open Air Festival findet seit 2008 ...
Read more

March 2014 Calendar with Holidays - United States

March 2014 Calendar with Holidays - United States. Includes 2014 Observances, Fun Facts & Religious Holidays: Christian, Catholic, Jewish & Muslim.
Read more

GreenTec Awards 2016

Keine News uebergeben. Menu. Startseite; Aktuelle Ausgabe; Produkte ... 2014 und 2015. Speichern Sie Ihre Wunsch-Artikel als PDF auf Ihren Computer, ...
Read more

Packers.com, the official website of the Green Bay Packers

Official website of the Green Bay Packers including team, news, events, history, fans, community, tickets, fantasy, and Lambueau Field. Watch the Packers ...
Read more

What does the biggest free trade deal in history mean for ...

He said green groups had rejected EU and US promises that no environmental ... 10 Mar 2014 Give and take in the ... © 2016 Guardian News and Media Limited ...
Read more

green minds

» News. From ‘green minds’ to ‘blue minds’ … ‘green technologies’, ‘green investments’, ... 2014-06-20, Pressemeldungen.
Read more

Green Day Official Website: Music, Videos, Photos, Lyrics ...

Official site includes news, tour dates, videos and information about the green day idiot club.
Read more

Green deal plans 'reduce to a trickle' - News, sport and ...

The UK government’s flagship home energy efficiency programme, the green deal, has all but ground to a halt, with just 33 plans signed in February.
Read more

Turning Tucson Green: UA Student-Run Composting Program ...

... UA Student-Run Composting Program Partners With City. ... The UA Green Fund has supported ... including news from the UA and headlines about the UA ...
Read more