Green agents

67 %
33 %
Information about Green agents

Published on February 28, 2014

Author: agatha1411

Source: slideshare.net

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι………….. Βαθμός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ----- Μαρούσι, 10-12-2013 Αρ. Πρωτ. 189393 /Γ7 Βαθ. Προτερ. ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 15180 Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα A.Σαπουντζή Τηλέφωνο : 210-3442573 Fax : 210-3443013 e-mail: t05sde1@ypepth.gr BRITISH COUNCIL ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 17 106 73 ΑΘΗΝΑ 210 3692334 FAX:210 3442221 ΚΟΙΝ: 1. 2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(Υπόψη Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Θέμα: «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για την Αειφόρο Εκπαίδευση σε σχολεία Α/θμιας.» Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 178307/21-11-2013(ΣΕΠΕΔ 4663/22-11-2012) έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση προγράμματος από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε έξι σχολικές μονάδες της Α/θμιας της Περιφέρειας Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Επιστήμη Επικοινωνία –SciCO και του British Council που διενεργείται σε συνεργασία με την Δ/νση της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΑΙΘ και την εταιρεία ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων INTELEN ,με την υποστήριξη του ANGELOPOULOS Foundation και του Clinton Global Initiative University. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως δράση που εκπροσώπησε την Ελλάδα στους πυλώνες της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος στο παγκόσμιο φοιτητικό συνέδριο Clinton Global Initiative University στο Saint Louis τον Απρίλιο του 2013 με την επωνυμία του¨The green Agents Mission¨.

Περιγραφή του Προγράμματος «Πράσινοι Πράκτορες» Το πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» ανήκει στις δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στόχοι του είναι: α) η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σε επιμέρους θεματικές που αφορούν την ενέργεια. β) η ευαισθητοποίηση τους για την ανάληψη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. γ) η σταδιακή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της σχολικής μονάδας και η μετάδοση γνώσεων που αποκόμισαν και καλών πρακτικών στη ευρύτερη σχολική κοινότητα και δ) η καλλιέργεια συστημικής αντίληψης σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την πολυπλοκότητα που τα χαρακτηρίζει (οικονομική και κοινωνική διάσταση). Πιο συγκεκριμένα: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» πραγματεύεται το θέμα της Ενέργειας. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες αφορούν: i) την έννοια της ενέργειας στα βιολογικά οικοσυστήματα (ροή της ενέργειας, πηγές ενέργειας) ii) τον μετασχηματισμό της ενέργειας και τις χρήσεις στην καθημερινή ζωή (από την παραγωγή στην κατανάλωση) και iii) τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης της ενέργειας στον πλανήτη (ανθρακικό αποτύπωμα, επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή). Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πέντε (5) σχολικές επισκέψεις, με διαφορετική θεματική ενότητα η κάθε μία, στις οποίες θα αναπτύσσονται τα παραπάνω θέματα με απλό, ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Τα εργαλεία που θα σχεδιαστούν ειδικά για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι πρωτότυπες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικός διαδικτυακός ιστότοπος. Παράλληλα, οι μαθητές θα κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που θα έχουν αποκομίσει παρουσιάζοντας ιδέες σχετικές με τη μείωση της ενέργειας στο σχολείο τους και εφαρμόζοντας τις με τη βοήθεια ενός ενεργειακού μετρητή. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι ποιες ιδέες λειτουργούν και ποιες όχι και να προσαρμόσουν ανάλογα την συμπεριφορά τους σε ότι αφορά την

ενεργειακή κατανάλωση. Τέλος, έχοντας αποκομίσει τις κατάλληλες γνώσεις και το απαραίτητο κίνητρο, οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να κινητοποιήσουν την ευρύτερη σχολική τους κοινότητα (συμμαθητές, φίλους, γονείς) με στόχο να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και μεταφέρουν το μήνυμα της σημασίας εξοικονόμησης της ενέργειας και σε αυτήν. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει την σχολική περίοδο 20132014 σε έξι επιλεγμένα σχολεία στην περιφέρεια Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής των σχολείων είναι η ύπαρξη εγκατεστημένου και λειτουργικού μετρητή, η ποιότητα των δεδομένων που προκύπτουν από αυτόν, το ενδιαφέρον του ίδιου του σχολείου και των εκπαιδευτικών του για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και η ομοιογενής διάχυση των σχολείων στον χάρτη της πόλης. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης του προγράμματος, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Όλα τα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την συνολική τους δουλειά σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2013. Εκεί οι καλύτερες ιδέες σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, τα σχολεία με την μεγαλύτερη μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και οι πιο δραστήριοι μαθητές, σε ότι αφορά την ικανότητα τους να μεταφέρουν όλα όσα αποκόμισαν από το πρόγραμμα σε άλλους, θα βραβευθούν, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμβολικά δώρα και πιστοποιητικά συμμετοχής . Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014. Οι ενημερώσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη. Παρακαλούμε για την αποστολή του απολογισμού της δράσης στην Δ/νση μας. Συνημμένα: -πρόγραμμα-λίστα σχολείων Εσωτερική Διανομή: Τμήμα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ

Λίστα επιλεγμένων σχολείων: Όνομα σχολικής μονάδας Διεύθυνση Περιοχή 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Λευκάδος, Τ.Κ: 13671 Αχαρναί 152ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Μηλιαράκη 57 Αθήνα 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης Ιερού λόχου 9 Μεταμόρφωση 5ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά Αντιπ/χου Βλαχάκου 99 Πειραιά 9ο Δημοτικό Χαλανδρίου Ζαλόγγου 17 Χαλανδρίου 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω Αιγίνης 8 Αιγάλεω Πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» Το πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» ανήκει στις δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης για την Αειφορία και η πιλοτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει την σχολική περίοδο 2013- 2014 σε έξι επιλεγμένα σχολεία στην περιφέρεια Αττικής, με πιθανότητα επέκτασης για την σχολική χρονιά 2014- 2015. Τα κριτήρια επιλογής των σχολείων είναι η ύπαρξη εγκατεστημένου και λειτουργικού μετρητή, η ποιότητα των δεδομένων που προκύπτουν από αυτόν, το ενδιαφέρον του ίδιου του σχολείου και των εκπαιδευτικών του για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και η ομοιογενής διάχυση των σχολείων στον χάρτη της πόλης. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Αειφορία «Πράσινοι Πράκτορες»:

Περιεχόμενο επισκέψεων Το πρόγραμμα αφορά μαθητές που φοιτούν στην Στ’ Δημοτικού Διάρκεια επίσκεψης: 1 ώρα και 30 λεπτά. Χαρακτήρας επισκέψεων στα σχολεία: Γνωριμία με τους μαθητές και καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Σύνδεση των επιστημονικών γνώσεων με την κοινωνία και την καθημερινή τους ζωή, καλλιέργεια θετικής συμπεριφοράς για το περιβάλλον και ανάδειξη της δημιουργικής τους ικανότητας. Αναλυτικό πρόγραμμα με θέμα την ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επίσκεψη 1η: Ροή της ενέργειας στα βιολογικά οικοσυστήματα – μορφές της ενέργειας – αποθήκες ενέργειας. Στην θεματική αυτή ενότητα οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: 1) να κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ της ροής της ύλης και της ενέργειας στα βιολογικά οικοσυστήματα. 2) να κατανοήσουν ότι η ενέργεια δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται αλλά μετατρέπεται από μία μορφή ενέργειας σε άλλη. 3) να αντιληφθούν ότι βασική πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος και ότι μέσω φυσικών διεργασιών δημιουργήθηκαν αποθήκες Ενέργειας στη φύση (ορυκτά καύσιμα). 4) να γνωρίσουν τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και τα ενεργειακά της αποθέματα. Επίσκεψη 2η : Από την παραγωγή της ενέργειας στην κατανάλωση. Στη θεματική αυτή ενότητα οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: 1) να κατανοήσουν πώς από τα ορυκτά καύσιμα η ενέργεια μετασχηματίζεται σε άλλες μορφές, αξιοποιήσιμες από τον άνθρωπο 2) να αναγνωρίζουν τις ανανεώσιμες από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3) να αντιληφθούν τις χρήσεις της ενέργειας από τον άνθρωπο και να μπορούν να τις συνδέσουν με την καθημερινή ζωή 4) να αντιληφθούν ποιες πηγές Ενέργειας υπάρχουν διαθέσιμες στην Ελλάδα και πόσο ενεργειακή αυτονομία έχει στις μέρες μας Επίσκεψη 3η : Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Στη θεματική αυτή ενότητα οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: 1) να κατανοήσουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο πολύ σημαντικό για την διατήρηση της ζωής στη Γη

2) να κατανοήσουν ότι η επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου αποτελεί παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και να αναγνωρίσουν τις αιτίες του φαινομένου 3) να αντιληφθούν τις αρνητικές συνέπειες της επιδείνωσης του φαινομένου Επίσκεψη 4η: Ενεργειακός μετρητής Σχολείου. Στη θεματική αυτή ενότητα οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: 1) να συνδέσουν τις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου με την κατανάλωση ενέργειας και την ταυτόχρονη εκπομπή αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα 2) να μάθουν για την ύπαρξη ενεργειακού μετρητή στο σχολείο τους, να γνωρίσουν την δομή και την λειτουργία του. 3) να αξιολογήσουν την μέχρι τώρα ενεργειακή τους συμπεριφορά, να υπολογίσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να προτείνουν νέους τρόπους για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του σχολείου Επίσκεψη 5η: Η τελευταία επίσκεψη έχει ως στόχο την ανακεφαλαίωση των επιμέρους θεματικών (Επισκέψεις 1-4), την ανατροφοδότηση με τους μαθητές (σκέψεις- απορίες) και την δημιουργία υλικού παρουσίασης των προτάσεων των παιδιών που θα εκτεθεί την ημέρα της τελικής γιορτής για την λήξη του προγράμματος. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων των επισκέψεων θα χρησιμοποιηθεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας. Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν στα παιδιά με ευφάνταστο, ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και τα κύρια μέσα που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος είναι το παιχνίδι, οι παρουσιάσεις εποπτικού υλικού και ένας διαδραστικός διαδικτυακός ιστότοπος.

Add a comment

Related pages

Green Agents

Green Agents is a collection of Chicagoland suppliers helping corporate green teams change processes and purchases to increase sustainability ...
Read more

Agent Green – Wikipedia

Agent Green war der militärische Codename eines Entlaubungsmittels, das als Wirkstoff den n-Butyl-ester der 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4,5-T ...
Read more

Agents Green

Agents Green ® Produced by the Arthur C. Pillsbury Foundation to share the vision, enact change, and solve the problems.
Read more

greenAGENT - Namibia Estate Agents Website

greenAGENT offers several online property calculators, acts, regulations and articles applicable to the Namibian property industry. Free for all Estate Agents!
Read more

Green & Co - Estate Agent in Boldmere, Castle Bromwich ...

Independent estate agents and valuers with offices in Birmingham, Sutton Coldfield, Castle Bromwich and Great Barr.
Read more

Start - Agentur Green

Agentur GREEN GmbH erstellt Konzepte im Bereich der Live-Kommunikation. Ob Promotions, Events, Kongresse, Feiern, Roadshows, Teamevents oder die ...
Read more

Green Agents / Πράσινοι Πράκτορες

GO GREEN AGENTS! Bring Green Agents to your school! Yes! You can bring Green Agents to your school . GO GREEN AGENTS!
Read more

Agent Green - Wikipedia, the free encyclopedia

Agent Green is the code name for a powerful herbicide and defoliant used by the U.S. military in its herbicidal warfare program during the Vietnam War.
Read more

Landscaping ideas - London | Agents Green

At Agents Green we have a team of professional landscape gardeners offering landscaping and gardening services in Acton. Call 0208 354 0536
Read more

green agents - YouTube

Bullhorn calls to Green Agents for questions at DHS Checkpoint, U.S. Border Patrol Interrogation - Duration: 2:53. Robert Trudell 246 views
Read more